אומדנים

הוראות בחינה

במבחן יופיעו תרגילים שונים. עליכם לבחור את התשובה אשר הכי קרובה לתוצאה האמתית. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין ארבעה אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  34 + 65 = ?

  • - 1 - 80
  • - 2 - 93
  • - 3 - 74
  • - 4 - 100
 • שאלה 2:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  185 + 634 + 25 = ?

  • - 1 - 680
  • - 2 - 720
  • - 3 - 840
  • - 4 - 1050
 • שאלה 3:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  4 X 5018 = ?

  • - 1 - 5020
  • - 2 - 10000
  • - 3 - 15000
  • - 4 - 20000
 • שאלה 4:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  25.7 + 36.2 = ?

  • - 1 - 62
  • - 2 - 51
  • - 3 - 73
  • - 4 - 84
 • שאלה 5:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  33450 – 2772 = ?

  • - 1 - 35000
  • - 2 - 30500
  • - 3 - 5500
  • - 4 - 32000
 • שאלה 6:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  15351 : 357 = ?

  • - 1 - 90
  • - 2 - 50
  • - 3 - 70
  • - 4 - 110
 • שאלה 7:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  25 x 63 = ?

  • - 1 - 1570
  • - 2 - 1110
  • - 3 - 970
  • - 4 - 2050
 • שאלה 8:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  1/4 x 352 = ?

  • - 1 - 70
  • - 2 - 62
  • - 3 - 125
  • - 4 - 90
 • שאלה 9:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  13854 : 3 = ?

  • - 1 - 4600
  • - 2 - 5000
  • - 3 - 3700
  • - 4 - 2500
 • שאלה 10:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  300 x 0.62 = ?

  • - 1 - 1800
  • - 2 - 530
  • - 3 - 180
  • - 4 - 250
 • שאלה 11:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  5 + (24 x 5) = ?

  • - 1 - 105
  • - 2 - 120
  • - 3 - 115
  • - 4 - 140
 • שאלה 12:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  850 : 25 = ?

  • - 1 - 25
  • - 2 - 50
  • - 3 - 35
  • - 4 - 48
 • שאלה 13:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  5/8 + 2/3 = ?

  • - 1 - 20/24
  • - 2 - 15/21
  • - 3 - 1/2
  • - 4 - 15/20
 • שאלה 14:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  587.5 – 24.3 = ?

  • - 1 - 600
  • - 2 - 525
  • - 3 - 552
  • - 4 - 563
 • שאלה 15:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  15/17 x 3/5 = ?

  • - 1 - 9/17
  • - 2 - 2/15
  • - 3 - 45/35
  • - 4 - 17/22

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  34 + 65 = ?

  • - 1 - 80
  • - 2 - 93
  • - 3 - 74
  • - 4 - 100

  אם נעגל את אחד המספרים בתרגיל, למשל נהפוך את 34 ל- 30 התרגיל יהפוך ל: 30 + 65 = 95. לכן, התוצאה צריכה להיות גדולה מ-95.

  לכן, התשובה הנכונה היא 100.

 • שאלה 2:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  185 + 634 + 25 = ?

  • - 1 - 680
  • - 2 - 720
  • - 3 - 840
  • - 4 - 1050

  נחשב 185 + 25, בקירוב התוצאה היא 200. נוסיף את ה- 200 ל-634 ונקבל 834, נחפש את התשובה הכי קרובה לה.

  לכן, התשובה הנכונה היא 840.

 • שאלה 3:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  4 X 5018 = ?

  • - 1 - 5020
  • - 2 - 10000
  • - 3 - 15000
  • - 4 - 20000

  נעגל את המספר 5018 ל- 5000 ונכפיל ב-4. התשובה בקרוב היא 20000.

  לכן, התשובה הנכונה היא 20000.

 • שאלה 4:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  25.7 + 36.2 = ?

  • - 1 - 62
  • - 2 - 51
  • - 3 - 73
  • - 4 - 84

  נעגל את שני המספרים ונחשב בקירוב את תרגיל החיבור 26 + 36 = 62.

  לכן, התשובה הנכונה היא 62.

 • שאלה 5:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  33450 – 2772 = ?

  • - 1 - 35000
  • - 2 - 30500
  • - 3 - 5500
  • - 4 - 32000

  נעגל את שני המספרים ונחסר ביניהם : 33500 – 3000 והתוצאה בקירוב היא 30500.

  לכן, התשובה הנכונה היא 30500.

 • שאלה 6:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  15351 : 357 = ?

  • - 1 - 90
  • - 2 - 50
  • - 3 - 70
  • - 4 - 110

  נצמצם אפסים 150 : 3.
  3 נכנס 50 פעמים ב-150, מכאן ש-357 נכנס בקירוב 50 פעמים ב-15351.

  לכן, התשובה הנכונה היא 50.

 • שאלה 7:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  25 x 63 = ?

  • - 1 - 1570
  • - 2 - 1110
  • - 3 - 970
  • - 4 - 2050

  נעגל את המספרים ונכפיל ביניהם 20 x 60.
  מכיוון שעיגלנו את שני המספרים למטה, התוצאה בקרוב צריכה להיות גדולה מ-1200, לכן תשובות ב' ו- ג' נפסלות. תשובה ד' נפסלת מכיוון שהיא יותר רחוקה מ- 1200 לעומת תשובה א'.

  לכן, התשובה הנכונה היא 1570.

 • שאלה 8:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  1/4 x 352 = ?

  • - 1 - 70
  • - 2 - 62
  • - 3 - 125
  • - 4 - 90

  בשלב הראשון נתייחס לתרגיל זה כאל תרגיל חילוק 352 : 4. בשלב השני נעגל את המחלק ל350 ונחשב כמה פעמים 4 נכנס ב35 בקירוב. התוצאה היא מעל 8. מכאן ש 4 נכנס ב 350 מעל ל80 פעמים. תשובה ג' נפסלת כי כשכופלים 4 במספר הגדול מ100 התוצאה גדולה מ400.

  לכן, התשובה הנכונה היא 90.

 • שאלה 9:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  13854 : 3 = ?

  • - 1 - 4600
  • - 2 - 5000
  • - 3 - 3700
  • - 4 - 2500

  נעגל את 13854 ל- 14000 ונחשב כמה פעמים 3 נכנס ב14,000. התשובה היא מעל 4000 (3 x 4000 = 12000) ומתחת ל-5000 (5000 x 3 = 15000).

  לכן, התשובה הנכונה היא 4600.

 • שאלה 10:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  300 x 0.62 = ?

  • - 1 - 1800
  • - 2 - 530
  • - 3 - 180
  • - 4 - 250

  כפל של מספר שלם בשבר עשרוני מקטין את השלם. מכאן שתשובות א' ו-ב' נפסלות. נעגל את השבר העשרוני ל-0.6 שזה בקירוב 0.5 (חצי). 0.5 x 300 = 150. מכיוון שעיגלנו את 0.6 למטה נבחר במספר הגדול מ- 150 והכי קרוב אליו.

  לכן, התשובה הנכונה היא 180.

 • שאלה 11:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  5 + (24 x 5) = ?

  • - 1 - 105
  • - 2 - 120
  • - 3 - 115
  • - 4 - 140

  לפי פעולות החשבון , בשלב הראשון נחשב את המכפלה 24 x 5. 20 x 5 = 100, 5 x 4 = 20. התוספת של ה- 5 בתחילת התרגיל עדיין שומרת על כך שהתוצאה הכי קרובה היא 120.

  לכן, התשובה הנכונה היא 120.

 • שאלה 12:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  850 : 25 = ?

  • - 1 - 25
  • - 2 - 50
  • - 3 - 35
  • - 4 - 48

  נעגל את המספרים ל- 800 : 20. 20 נכנס 40 פעמים ב800. התשובה הכי קרובה ל-40 היא 35 הפרש של 5 ולא 48 (הפרש של 8).

  לכן, התשובה הנכונה היא 35.

 • שאלה 13:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  5/8 + 2/3 = ?

  • - 1 - 20/24
  • - 2 - 15/21
  • - 3 - 1/2
  • - 4 - 15/20

  נתחיל לחשב את התרגיל לפי מכנה משותף של 24. ניתן לראות כי כבר בתחילת החביור התוצאה תהיה גדולה מ-15. לכן ניתן להפסיק בשלב זה ולבצע אומדן. התשובה תהיה גדולה מ 15/24.

  לכן, התשובה הנכונה היא 20/24.

 • שאלה 14:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  587.5 – 24.3 = ?

  • - 1 - 600
  • - 2 - 525
  • - 3 - 552
  • - 4 - 563

  נעגל את המספרים : 590 – 25 = 565.

  לכן, התשובה הנכונה היא 563.

 • שאלה 15:

  בחר/י את התשובה הכי קרובה לתוצאה.

  15/17 x 3/5 = ?

  • - 1 - 9/17
  • - 2 - 2/15
  • - 3 - 45/35
  • - 4 - 17/22

  נצמצם את המונה 15 במכנה 5 ונשאר עם התרגיל : 3/17 x 3

  לכן, התשובה הנכונה היא 9/17.