אוצר מילים 2

הוראות בחינה

במבחן יופיעו מילים שונות ותצטרכו לזהות את משמעותן. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין ארבעה אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 20 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  מה המשמעות המילה עיור?

  • - 1 - מעבר מהכפר לעיר
  • - 2 - ציור
  • - 3 - מעבר מהעיר לכפר
  • - 4 - מילה נרדפת לישן, ארכאי.
 • שאלה 2:

  מה ההיפך מהמילה שאון?

  • - 1 - רעש
  • - 2 - נקי
  • - 3 - שקט
  • - 4 - ויכוח
 • שאלה 3:

  מה משמעות המילה משלח יד?

  • - 1 - גניבה
  • - 2 - חולשה
  • - 3 - סחר
  • - 4 - מקצוע
 • שאלה 4:

  איזה מילה מן המילים הבאות הינה יוצאת דופן מבחינת משמעותה?

  • - 1 - עתיר
  • - 2 - בעל ממון
  • - 3 - גביר
  • - 4 - רש
 • שאלה 5:

  נעמי קנתה פקרס. מה נעמי קנתה?

  • - 1 - גרב
  • - 2 - ספל
  • - 3 - שעון
  • - 4 - סוודר
 • שאלה 6:

  איזה מילה מן המילים הבאות הינה יוצאת דופן מבחינת משמעותה?

  • - 1 - איוושה
  • - 2 - ויכוח
  • - 3 - המיה
  • - 4 - רחש
 • שאלה 7:

  יוסי הדיר רגליו. מה יוסי עשה?

  • - 1 - רץ באופן מהיר
  • - 2 - נמנע מלהיות במקום מסוים
  • - 3 - הסיט רגליו
  • - 4 - הכשיל רגליו
 • שאלה 8:

  מה הפירוש של צמד המילים "לשון שלישי"?

  • - 1 - שפה זרה
  • - 2 - תפל
  • - 3 - חוש הטעם
  • - 4 - רכילות
 • שאלה 9:

  איזה מילה מן המילים הבאות הינה יוצאת דופן מבחינת משמעותה?

  • - 1 - בא בימים
  • - 2 - טרחן
  • - 3 - טמפיט
  • - 4 - טרדן
 • שאלה 10:

  יואב הוא נחתום במקצועו. במה עוסק יואב?

  • - 1 - גנן
  • - 2 - אופה
  • - 3 - עורך דין
  • - 4 - מלצר
 • שאלה 11:

  איזה מילה מן המילים הבאות הינה יוצאת דופן מבחינת משמעותה?

  • - 1 - באופן תדיר
  • - 2 - לעיתים מזומנות
  • - 3 - לעיתים רחוקות
  • - 4 - לעיתים תכופות
 • שאלה 12:

  מה המשמעות של המילה מלהג?

  • - 1 - מלקט
  • - 2 - מקלל
  • - 3 - מפטפט
  • - 4 - מרקד
 • שאלה 13:

  מה המשמעות של המילה פולמוס?

  • - 1 - התנצחות
  • - 2 - דין ודברים
  • - 3 - ויכוח
  • - 4 - כל התשובות נכונות
 • שאלה 14:

  מה המילה הנרדפת למילה "נץ"?

  • - 1 - יריב
  • - 2 - מי שמאמין בפתרונות צבאיים וכוחניים ולא בדרכי שלום
  • - 3 - ציפור דורסת ממשפחת הבזים
  • - 4 - כל התשובות נכונות
 • שאלה 15:

  מה ההיפך מהמילה אנדרלמוסיה?

  • - 1 - צעיר
  • - 2 - תרבות
  • - 3 - שקט
  • - 4 - סדר
 • שאלה 16:

  רמי ואורן תמימי דעים בנושא קצבת הנכים. מה הפירוש של צמד המילים תמימי דעים?

  • - 1 - מתווכחים
  • - 2 - מסרבים להגיע להסכמה
  • - 3 - מסכימים זה עם זה
  • - 4 - חסרי עניין בנושא
 • שאלה 17:

  שר המשפטים הואשם בשוחד. דווח כי גם לשר החקלאות היה יד בדבר. מה משמעות המילים "יד בדבר"?

  • - 1 - לא נקי
  • - 2 - היה שותף במעשה
  • - 3 - ידע על הדיווח
  • - 4 - התנגד לדיווח
 • שאלה 18:

  גילה קנתה לביתה כסיות. מה גילה קנתה?

  • - 1 - גרביים
  • - 2 - כפפות
  • - 3 - נעלי בית
  • - 4 - משקפיים
 • שאלה 19:

  מה ההיפך מהמילה עלטה?

  • - 1 - זוהר
  • - 2 - אור
  • - 3 - זיו
  • - 4 - כל התשובות נכונות
 • שאלה 20:

  איזה מילה מן המילים הבאות הינה יוצאת דופן מבחינת משמעותה?

  • - 1 - דכדוך
  • - 2 - מרה שחורה
  • - 3 - נבוב
  • - 4 - דיפרסיה

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  מה המשמעות המילה עיור?

  • - 1 - מעבר מהכפר לעיר
  • - 2 - ציור
  • - 3 - מעבר מהעיר לכפר
  • - 4 - מילה נרדפת לישן, ארכאי.

  הפירוש של המילה עיור היא מעבר מהכפר לעיר

 • שאלה 2:

  מה ההיפך מהמילה שאון?

  • - 1 - רעש
  • - 2 - נקי
  • - 3 - שקט
  • - 4 - ויכוח

  הפירוש של המילה שאון היא רעש ולכן ההיפך מרעש הוא שקט.

 • שאלה 3:

  מה משמעות המילה משלח יד?

  • - 1 - גניבה
  • - 2 - חולשה
  • - 3 - סחר
  • - 4 - מקצוע

  הפירוש של המילה משלח יד הוא מקצוע.

 • שאלה 4:

  איזה מילה מן המילים הבאות הינה יוצאת דופן מבחינת משמעותה?

  • - 1 - עתיר
  • - 2 - בעל ממון
  • - 3 - גביר
  • - 4 - רש

  הפירוש של המילים: עתיר, בעל ממון וגביר הוא עשיר, בעל אמצעים. המשמעות של המילה רש הוא עני, לכן הוא יוצא דופן.

 • שאלה 5:

  נעמי קנתה פקרס. מה נעמי קנתה?

  • - 1 - גרב
  • - 2 - ספל
  • - 3 - שעון
  • - 4 - סוודר

  המשמעות של המילה פקרס היא סוודר. לכן נעמי קנתה סוודר.

 • שאלה 6:

  איזה מילה מן המילים הבאות הינה יוצאת דופן מבחינת משמעותה?

  • - 1 - איוושה
  • - 2 - ויכוח
  • - 3 - המיה
  • - 4 - רחש

  המשמעות של המילים: איוושה, המיה, רחש הוא רשרוש. לכן, ויכוח היא המילה יוצאת הדופן.

 • שאלה 7:

  יוסי הדיר רגליו. מה יוסי עשה?

  • - 1 - רץ באופן מהיר
  • - 2 - נמנע מלהיות במקום מסוים
  • - 3 - הסיט רגליו
  • - 4 - הכשיל רגליו

  המשמעות של המונח הדיר רגליו היא להימנע מלהיות במקום מסוים.

 • שאלה 8:

  מה הפירוש של צמד המילים "לשון שלישי"?

  • - 1 - שפה זרה
  • - 2 - תפל
  • - 3 - חוש הטעם
  • - 4 - רכילות

  המשמעות של צמד המילים לשון שלישי הוא רכילות.

 • שאלה 9:

  איזה מילה מן המילים הבאות הינה יוצאת דופן מבחינת משמעותה?

  • - 1 - בא בימים
  • - 2 - טרחן
  • - 3 - טמפיט
  • - 4 - טרדן

  משמעותן של המילים: טרחן, טמפיט וטרדן הוא מציק. משמעות המילים בא בימים הוא קשיש לכן זו התשובה.

 • שאלה 10:

  יואב הוא נחתום במקצועו. במה עוסק יואב?

  • - 1 - גנן
  • - 2 - אופה
  • - 3 - עורך דין
  • - 4 - מלצר

  משמעות המילה נחתום היא אופה. לכן יואב הינו אופה.

 • שאלה 11:

  איזה מילה מן המילים הבאות הינה יוצאת דופן מבחינת משמעותה?

  • - 1 - באופן תדיר
  • - 2 - לעיתים מזומנות
  • - 3 - לעיתים רחוקות
  • - 4 - לעיתים תכופות

  משמעות המילים באופן תדיר, לעיתים מזומנות ולעיתים תכופות הוא לעיתים קרובות.

 • שאלה 12:

  מה המשמעות של המילה מלהג?

  • - 1 - מלקט
  • - 2 - מקלל
  • - 3 - מפטפט
  • - 4 - מרקד

  משמעות המילה מלהג היא מפטפט

 • שאלה 13:

  מה המשמעות של המילה פולמוס?

  • - 1 - התנצחות
  • - 2 - דין ודברים
  • - 3 - ויכוח
  • - 4 - כל התשובות נכונות

  משמעותן של המילים: פולמוס, התנצחות ודיו ודיברים הוא ויכוח.

 • שאלה 14:

  מה המילה הנרדפת למילה "נץ"?

  • - 1 - יריב
  • - 2 - מי שמאמין בפתרונות צבאיים וכוחניים ולא בדרכי שלום
  • - 3 - ציפור דורסת ממשפחת הבזים
  • - 4 - כל התשובות נכונות

  למילה "נץ" משמעויות רבות: ציפור דורסת ממשפחת הבזים, יריב, ואדם שמאמין בפתרונות צבאיים ולא בדרכי שלום.

 • שאלה 15:

  מה ההיפך מהמילה אנדרלמוסיה?

  • - 1 - צעיר
  • - 2 - תרבות
  • - 3 - שקט
  • - 4 - סדר

  משמעות המילה אנרמלמוסיה היא בלאגן, אי סדר, ולכן ההיפך הוא סדר.

 • שאלה 16:

  רמי ואורן תמימי דעים בנושא קצבת הנכים. מה הפירוש של צמד המילים תמימי דעים?

  • - 1 - מתווכחים
  • - 2 - מסרבים להגיע להסכמה
  • - 3 - מסכימים זה עם זה
  • - 4 - חסרי עניין בנושא

  רמי ואורן מסכימים זה עם זה בנושא קצבת הנכים.

 • שאלה 17:

  שר המשפטים הואשם בשוחד. דווח כי גם לשר החקלאות היה יד בדבר. מה משמעות המילים "יד בדבר"?

  • - 1 - לא נקי
  • - 2 - היה שותף במעשה
  • - 3 - ידע על הדיווח
  • - 4 - התנגד לדיווח

  משמעות המילים "יד בדבר" הוא לקח חלק במעשה.

 • שאלה 18:

  גילה קנתה לביתה כסיות. מה גילה קנתה?

  • - 1 - גרביים
  • - 2 - כפפות
  • - 3 - נעלי בית
  • - 4 - משקפיים

  משמעות המילה כסיות היא כפפות.

 • שאלה 19:

  מה ההיפך מהמילה עלטה?

  • - 1 - זוהר
  • - 2 - אור
  • - 3 - זיו
  • - 4 - כל התשובות נכונות

  משמעות המילה עלטה היא חושך. זוהר, זיו ואור הן הפכים למילה חושך.

 • שאלה 20:

  איזה מילה מן המילים הבאות הינה יוצאת דופן מבחינת משמעותה?

  • - 1 - דכדוך
  • - 2 - מרה שחורה
  • - 3 - נבוב
  • - 4 - דיפרסיה

  משמעות המילה נבוב היא חלול. שאר המילים הינן מילים נרדפות לעצב, דיכאון.