אי שיוויונים

הוראות בחינה

במבחן יופיעו משוואות אי שיוויונים ומסקנה. יש לסמן נכון\ לא נכון\ לא ניתן לדעת עבור כל משוואה ומסקנה. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר. שימו לב למשמעות הסימנים הבאים:

A>B משמעות הסימן היא ש-A גדול מ-B.

A<B משמעות הסימן היא ש-A קטן מ-B.

A>B משמעות הסימן היא ש-A גדול או שווה ל-B.

A ≮ B משמעות הסימן היא ש-A לא קטן מ-B.

A ≱ B משמעות הסימן היא ש-A לא גדול או שווה ל-B.

A=B משמעות הסימן היא ש-A שווה ל-B.

A≠ B משמעות הסימן היא ש-A לא שווה ל-B.

זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  A > B > C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 2:

  A > B ≥ C

  מכאן ש: A = C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 3:

  A < B > C

  מכאן ש: A < C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 4:

  A < B < C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 5:

  A ≥ B ≥ C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 6:

  A = B > C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 7:

  A > B ≥ C

  מכאן ש: A < C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 8:

  A ≥ B > C

  מכאן ש: A=C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 9:

  A > B ≮ C

  מכאן ש:A = C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 10:

  A < B ≯ C

  מכאן ש: A < C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 11:

  A ≤ B ≤ C

  מכאן ש:A = C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 12:

  A ≠ B > C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 13:

  A ≱ B ≤ C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 14:

  A ≯ B ≯ C

  מכאן ש: A < C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 15:

  A ≱ B ≱ C

  מכאן ש: A ≠ C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  A > B > C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  A גדול מ-B  ו-B גדול מ C. לכן A > C.

  לכן, המסקנה הינה נכונה.

 • שאלה 2:

  A > B ≥ C

  מכאן ש: A = C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  A  גדול מ-B ו- B גדול שווה ל C. גם אם B שווה ל- C, A  תמיד יהיה גדול מ B  ולכן גדול מ-C . מכאן ש A=C

  לכן, המסקנה אינה נכונה.

 • שאלה 3:

  A < B > C

  מכאן ש: A < C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  A קטן מ-B  ו-B גדול מ C. הסימנים בכיוונים מנוגדים ולכן לא ניתן לדעת מה היחס בין A  ל-C.

  לכן, לא ניתן לדעת האם המסקנה נכונה.

 • שאלה 4:

  A < B < C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  A קטן מ-B  ו-B קטן מ C. מכאן ש A < C.

  לכן, המסקנה אינה נכונה.

 • שאלה 5:

  A ≥ B ≥ C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  A גדול או שווה ל-B  ו-B גדול או שווה ל C. מכאן שקיימות מספר אופציות אפשריות ביחס בין A  ל- C:

  • A > B > C ואז A > C
  • A = B = C ואז A = C.

  ישנן עוד אפשרויות אך כבר בשלב הזה אפשר לראות שלא ניתן לדעת מה היחס בין A  ל- C.

  לכן, לא ניתן לדעת האם המסקנה נכונה.

 • שאלה 6:

  A = B > C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  A שווה ל-B  ו-B גדול מ C. מכאן ש A > C.

  לכן, המסקנה הינה נכונה.

 • שאלה 7:

  A > B ≥ C

  מכאן ש: A < C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  A גדול מ-B  ו-B גדול או שווה ל C. מכאן ש A > C.

  לכן, המסקנה אינה נכונה.

 • שאלה 8:

  A ≥ B > C

  מכאן ש: A=C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  A גדול או שווה ל B  ו-B גדול מ C. מכאן ש A > C.

  לכן, המסקנה אינה נכונה.

 • שאלה 9:

  A > B ≮ C

  מכאן ש:A = C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  ראשית נהפוך את היחס בין A  ל-B  לחיובי. מכיוון ש A לא גדול מ B אז A קטן או שווה ל B: B ≤ A. האי שיוויון המלא בצורתו החיובית הוא A ≤ B < C. כלומר A קטן או שווה ל-B   ו – B קטן מ-  C. מכאן ש A < C.

  לכן, המסקנה אינה נכונה.

 • שאלה 10:

  A < B ≯ C

  מכאן ש: A < C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  ראשית נהפוך את היחס בין B  ל-C  לחיובי. מכיוון ש B  לא גדול מ- C אז B קטן או שווה ל- C : B ≤ C. האי שיוויון המלא בצורתו החיובית הוא A < B ≤ C. כלומר, A  קטן מ B-  ו- B  קטן או שווה ל -C. מכאן ש A < C.

  לכן, המסקנה הינה נכונה.

 • שאלה 11:

  A ≤ B ≤ C

  מכאן ש:A = C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  A קטן או שווה ל-B  ו-B קטן או שווה ל- C. מכאן שקיימות מספר אופציות אפשריות ביחס בין A  ל- C:

  • A < B < C ואז A < C
  • A = B = C ואז A = C.

  ישנן עוד אפשרויות אך כבר בשלב הזה אפשר לראות שלא ניתן לדעת מה היחס בין A  ל -C.

  לכן, לא ניתן לדעת האם המסקנה נכונה.

 • שאלה 12:

  A ≠ B > C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  ראשית נהפוך את היחס בין A  ל-B  לחיובי. מכיוון ש A  לא שווה ל- B אז A  או קטן או גדול מ- B. מכאן שקיימות מספר אופציות אפשריות ביחס בין A  ל- C:

  • A < B > C. הסימנים בכיוונים מנוגדים ולכן לא ניתן לקבוע מה היחס בין A ל C
  • A > B > C ואז A > C.

  מכיוון שבכל אופציה היחס בין A  ל- C שונה, לא ניתן לדעת מה היחס בין A ל-C

  לכן, לא ניתן לדעת האם המסקנה נכונה.

 • שאלה 13:

  A ≱ B ≤ C

  מכאן ש: A > C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  ראשית נהפוך את היחס בין A  ל-B לחיובי. מכיוון ש A  לא גדול או שווה ל- B אז A  קטן מ B . A < B. האי שיוויון המלא בצורתו החיובית הוא A < B ≤ C. כלומר, A  קטן מ B  ו B  קטן או שווה ל C. מכאן ש A < C.

  לכן, המסקנה אינה נכונה.

 • שאלה 14:

  A ≯ B ≯ C

  מכאן ש: A < C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  ראשית נהפוך את היחסים בין לחיוביים. A  לא גדול מ – B לכן A  קטן או שווה ל B, A ≤ B . B לא גדול מ-C, לכן B  קטן או שווה ל – C, B ≤ C. האי שיוויון המלא בצורתו החיובית הוא : A ≤ B ≤ C.
  מכאן שקיימות מספר אופציות אפשריות ביחס בין A  ל- C:

  • A < B < C ואז A < C
  • A = B = C ואז A = C.

  ישנן עוד אפשרויות אך כבר בשלב הזה אפשר לראות שלא ניתן לדעת מה היחס בין A  ל- C.

  לכן, לא ניתן לדעת האם המסקנה נכונה.

 • שאלה 15:

  A ≱ B ≱ C

  מכאן ש: A ≠ C

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  ראשית נהפוך את היחסים לחיוביים. A  לא קטן או שווה ל  B, לכן A  גדול מ B , A > B . B לא קטן או שווה ל C, לכן B  גדול מ C, B > C.
  האי שוויון המלא בצורתו החיובית הוא A > B > C . מכאן ש A > C.

  לכן, המסקנה הינה נכונה.