אנלוגיות מילוליות 2 – ישן

הוראות בחינה

במבחן יופיעו אנלוגיות מילוליות. עליכם לזהות את הקשר בין המילים וליישם את הקשר על מילים חדשות. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין ארבעה אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 23 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 20 דקות.

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 20:00
 • שאלה 1:

  עיפרון : דף

  • - 1 - מכונת כביסה : מייבש
  • - 2 - מפרט : גיטרה
  • - 3 - סכין : לחתוך
  • - 4 - גינה :מעדר
 • שאלה 2:

  סגפנות : נהנתנות

  • - 1 - לבלר : פקיד
  • - 2 - התנזרות: שטלתנות
  • - 3 - ירח : לבנה
  • - 4 - דלוח : צלול
 • שאלה 3:

  זחל : פרפר

  • - 1 - ענבים : יין
  • - 2 - עז : תיש
  • - 3 - ראשן : צפרדע
  • - 4 - זיתים :שמן זית
 • שאלה 4:

  סטודנט : מומחה

  • - 1 - פקד : סגן ניצב
  • - 2 - עץ : ארון
  • - 3 - תינוק: פעוט
  • - 4 - תלמיד : מורה
 • שאלה 5:

  אתמול : מחרתיים

  • - 1 - רביעי : שישי
  • - 2 - ראשון : שלישי
  • - 3 - שלישי:שבת
  • - 4 - שבת : שלישי
 • שאלה 6:

  צביטה : כאב

  • - 1 - דכדוך : עצב
  • - 2 - הירדמות : עייפות
  • - 3 - ריצה: זיעה
  • - 4 - רגליים : הליכה
 • שאלה 7:

  גמגום: נמנום

  • - 1 - צחקוק : פקפוק
  • - 2 - לבוש :בישול
  • - 3 - נדנוד: נדנדה
  • - 4 - רעב : שביתה
 • שאלה 8:

  לבש: בשל

  • - 1 - הלך : לחש
  • - 2 - רקד : דקר
  • - 3 - צעק: צרח
  • - 4 - מלח : לחם
 • שאלה 9:

  מנוע : מכונית

  • - 1 - חשמל : תקע
  • - 2 - גלגלים : אופנוע
  • - 3 - חום: תנור
  • - 4 - בטרייה : פלאפון
 • שאלה 10:

  קילו : משקל

  • - 1 - צלזיוס: קלוויו
  • - 2 - סנטימטר : מילימטר
  • - 3 - ליטר: נפח
  • - 4 - שעה : דקה
 • שאלה 11:

  קבלן : מקצוע

  • - 1 - מכונית : אופנוע
  • - 2 - ארז : עץ
  • - 3 - אדום: שני
  • - 4 - שרטוטים : בנייה
 • שאלה 12:

  דיסוננס קוגנטיבי : צריר הכרני

  • - 1 - דמנציה : שיטיון
  • - 2 - אתנוצנטריות: רב תרבותיות
  • - 3 - דכדוך: עצב
  • - 4 - התנשא : השתחצן
 • שאלה 13:

  דיבר : שתיקה

  • - 1 - בכה : דמעות
  • - 2 - ניפץ : שבר
  • - 3 - רכב: הליכה
  • - 4 - לכלך : ניקיון
 • שאלה 14:

  מנוף : משא

  • - 1 - אופניים : אדם
  • - 2 - רכבת : קרון
  • - 3 - סירה: דג
  • - 4 - מטוס : יעד
 • שאלה 15:

  אונייה : ים

  • - 1 - פטיש : מסמר
  • - 2 - ברז: מים
  • - 3 - רכב: כביש
  • - 4 - שמיים : מטוס
 • שאלה 16:

  סוודר : מסרגה

  • - 1 - סלט : סכין
  • - 2 - מיטה: שינה
  • - 3 - לחם: קמח
  • - 4 - פרח : דבש
 • שאלה 17:

  קטסטרופה : אסון

  • - 1 - טסט : נבחן
  • - 2 - אפליקציה: יישומון
  • - 3 - גדול: עצום
  • - 4 - אופציה : מניה
 • שאלה 18:

  מסור : עץ

  • - 1 - שיער : מסרק
  • - 2 - מעדר: אדמה
  • - 3 - עט: כתיבה
  • - 4 - מנוע : מהמורה
 • שאלה 19:

  אורווה : סוס

  • - 1 - אחו : פרה
  • - 2 - מלונה: חתול
  • - 3 - לול: תרגול
  • - 4 - דיר : כבשים
 • שאלה 20:

  תרשים : עוגה

  • - 1 - קערה : צלחת
  • - 2 - תמונה: מצלמה
  • - 3 - תיק: ילקוט
  • - 4 - מחברת : דף
 • שאלה 21:

  שחקן : משחק

  • - 1 - מרצה : מרצה
  • - 2 - מורה: הוראה
  • - 3 - מנצח: תזמורת
  • - 4 - מוביל : מנהל
 • שאלה 22:

  שמחה : צחוק

  • - 1 - שחור : לבן
  • - 2 - גבוה: טיפוס
  • - 3 - בכי: עצב
  • - 4 - כעס : צעקה
 • שאלה 23:

  מודגש : להדגיש

  • - 1 - מושקע : להשקיע
  • - 2 - בנוי: מובנה
  • - 3 - מרגש: מורגש
  • - 4 - טוש : הדגשה

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  עיפרון : דף

  • - 1 - מכונת כביסה : מייבש
  • - 2 - מפרט : גיטרה
  • - 3 - סכין : לחתוך
  • - 4 - גינה :מעדר

  אנלוגיה זו היא אנלוגיה תפקודית. ניתן להיעזר במשפט.
  משפט עזר: מפרט משמש לנגינה על גיטרה, כפי שעיפרון משמש לכתיבה על דף.
  מכונת כביסה ומייבש זה שני כלים שלא תורמים אחד לשנים באותה פעולה, סכין ולחתוך הוא כלי ושם פועל ולכן לא מתאים. גינה ומספריים אינם קשורים בקשר ישיר.

  לכן, התשובה הנכונה היא מפרט : גיטרה.

 • שאלה 2:

  סגפנות : נהנתנות

  • - 1 - לבלר : פקיד
  • - 2 - התנזרות: שטלתנות
  • - 3 - ירח : לבנה
  • - 4 - דלוח : צלול

  אנלוגיה זו היא אנלוגיה של מילים מנוגדות. ניתן להיעזר במשפט.
  משפט עזר: דלוח הוא ההיפך מצלול, כפי שספגנות הוא ההיפך מנהנתנות.
  לבלר ופקיד, וירח ולבנה הן מילים נרדפות. התנזרות ושתלטנות אינן קשורות אחת לשנייה.

  לכן, התשובה הנכונה היא דלוח : צלול.

 • שאלה 3:

  זחל : פרפר

  • - 1 - ענבים : יין
  • - 2 - עז : תיש
  • - 3 - ראשן : צפרדע
  • - 4 - זיתים :שמן זית

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר : ראשן יתפתח באופן טבעי לצפרדע, כפי שזחל יתפתח לפרפר.
  ענבים לא יתפתחו באופן טבעי ליין. הדבר נכון גם לזיתים ושמן זית. עז ותיש לא שייכים לאנלוגיה זו.

  לכן, התשובה הנכונה היא ראשן : צפרדע.

 • שאלה 4:

  סטודנט : מומחה

  • - 1 - פקד : סגן ניצב
  • - 2 - עץ : ארון
  • - 3 - תינוק: פעוט
  • - 4 - תלמיד : מורה

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר: כפי שסטודנט הוא מספר רמות מתחת למומחה, כך גם פקד הוא מספר רמות מתחת לסגן ניצב.
  סעיף ב' אינו שייך. תינוק ופעוט נמצאים בסדר הפוך והפער בין תלמיד ומורה הוא אינו מספר רמות, כפי שהוצג בשאלה.

  לכן, התשובה הנכונה היא פקד: סגן ניצב.

 • שאלה 5:

  אתמול : מחרתיים

  • - 1 - רביעי : שישי
  • - 2 - ראשון : שלישי
  • - 3 - שלישי:שבת
  • - 4 - שבת : שלישי

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר : הפער בין אתמול למחרתיים הוא 3 ימים, כך גם הפער בין יום שבת ליום שלישי. שאר הסעיפים לא מתאימים.

  לכן, התשובה הנכונה היא שבת: שלישי

 • שאלה 6:

  צביטה : כאב

  • - 1 - דכדוך : עצב
  • - 2 - הירדמות : עייפות
  • - 3 - ריצה: זיעה
  • - 4 - רגליים : הליכה

  אנלוגיה זו היא אנלוגיה של סיבה ותוצאה.
  ניתן להיעזר במשפט: כפי שצביטה גורמת לכאב, כך גם ריצה גורמת לזיעה.
  שאר הסעיפים אינן מייצגים קשר זה.

  לכן, התשובה הנכונה היא ריצה: זיעה

 • שאלה 7:

  גמגום: נמנום

  • - 1 - צחקוק : פקפוק
  • - 2 - לבוש :בישול
  • - 3 - נדנוד: נדנדה
  • - 4 - רעב : שביתה

  זוהי אנלוגיה צורנית. שתי המילים בקבוק ופקפוק מורכבות מאותן אותיות, באותו הסדר, למעט האותיות הראשונה והשלישית שמתחלפות מ- ב ל- פ. כפי שגמגום ונמנום בעלות אותן אותיות למעט ההחלפה בין ג' ל-נ'.

  לכן, התשובה הנכונה היא : צחקוק: פקפוק

 • שאלה 8:

  לבש: בשל

  • - 1 - הלך : לחש
  • - 2 - רקד : דקר
  • - 3 - צעק: צרח
  • - 4 - מלח : לחם

  זוהי אנלוגיה צורנית. לבש: בשל – האות הראשונה הופכת לאות האחרונה, האות האמצעית הופכת לאות הראשונה והאות האחרונה הופכת לאות האמצעית. אותו הסדר נשמר במילים: מלח: לחם. בשאר התשובות סדר זה לא נשמר.

  לכן, התשובה הנכונה היא מלח: לחם

 • שאלה 9:

  מנוע : מכונית

  • - 1 - חשמל : תקע
  • - 2 - גלגלים : אופנוע
  • - 3 - חום: תנור
  • - 4 - בטרייה : פלאפון

  משפט עזר: בטרייה מפעילה פלאפון, כפי שמנוע מפעיל מכונית. בסעיף ב', הגלגלים אינם מפעילים את האופנוע לכן סעיף זה נפסל.

  לכן, התשובה הנכונה היא בטרייה : פלאפון

 • שאלה 10:

  קילו : משקל

  • - 1 - צלזיוס: קלוויו
  • - 2 - סנטימטר : מילימטר
  • - 3 - ליטר: נפח
  • - 4 - שעה : דקה

  קילו היא יחידת המשקל, כפי שליטר היא יחידת הנפח. צלזיום וקלווין הם שני סולמות למדידת טמ"פ. גם סעיף ב' ו-ד' הם סולמות שונים לאותה מדידה.

  לכן, התשובה הנכונה היא ליטר : נפח

 • שאלה 11:

  קבלן : מקצוע

  • - 1 - מכונית : אופנוע
  • - 2 - ארז : עץ
  • - 3 - אדום: שני
  • - 4 - שרטוטים : בנייה

  ניתן להיעזר במשפט עזר: קבלן זה סוג של מקצוע, כפי שארז הוא סוג של עץ. שאר התשובות אינן רלוונטיות.

  לכן, התשובה הנכונה היא ארז: עץ

 • שאלה 12:

  דיסוננס קוגנטיבי : צריר הכרני

  • - 1 - דמנציה : שיטיון
  • - 2 - אתנוצנטריות: רב תרבותיות
  • - 3 - דכדוך: עצב
  • - 4 - התנשא : השתחצן

  זוהי אנלוגיה מסוג מילים נרדפות. לכן , דמנציה ושיטיון היא התשובה הנכונה. אתנוצנטריות ורב תרבותיות הינן מילים מנוגדות. דכדוך ועצב הינן דומות אך אינן נרדפות. כנ"ל לגבי סעיף ד'.

  לכן, התשובה הנכונה היא דמנציה : שיטיון

 • שאלה 13:

  דיבר : שתיקה

  • - 1 - בכה : דמעות
  • - 2 - ניפץ : שבר
  • - 3 - רכב: הליכה
  • - 4 - לכלך : ניקיון

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: מי שדיבר לא הפגין את ההיפך, שזו שתיקה.
  תשובה נכונה: מי שלכלך לא הפגין את ההפך, שזה ניקיון. מי שבכה ירדו לו דמעות.
  מי שניפץ שבר, מי שרכב לא נקט בהליכה. הליכה היא לא ההפך מרכיבה.

  לכן, התשובה הנכונה היא לכלך : ניקיון

 • שאלה 14:

  מנוף : משא

  • - 1 - אופניים : אדם
  • - 2 - רכבת : קרון
  • - 3 - סירה: דג
  • - 4 - מטוס : יעד

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: מי שדיבר לא הפגין את ההפך, שזו שתיקה.
  תשובה נכונה: מי שלכלך לא הפגין את ההפך, שזה ניקיון. מי שבכה ירדו לו דמעות.
  מי שניפץ שבר, מי שרכב לא נקט בהליכה. הליכה היא לא ההפך מרכיבה.

  לכן, התשובה הנכונה היא אופניים : אדם

 • שאלה 15:

  אונייה : ים

  • - 1 - פטיש : מסמר
  • - 2 - ברז: מים
  • - 3 - רכב: כביש
  • - 4 - שמיים : מטוס
 • שאלה 16:

  סוודר : מסרגה

  • - 1 - סלט : סכין
  • - 2 - מיטה: שינה
  • - 3 - לחם: קמח
  • - 4 - פרח : דבש
 • שאלה 17:

  קטסטרופה : אסון

  • - 1 - טסט : נבחן
  • - 2 - אפליקציה: יישומון
  • - 3 - גדול: עצום
  • - 4 - אופציה : מניה
 • שאלה 18:

  מסור : עץ

  • - 1 - שיער : מסרק
  • - 2 - מעדר: אדמה
  • - 3 - עט: כתיבה
  • - 4 - מנוע : מהמורה
 • שאלה 19:

  אורווה : סוס

  • - 1 - אחו : פרה
  • - 2 - מלונה: חתול
  • - 3 - לול: תרגול
  • - 4 - דיר : כבשים
 • שאלה 20:

  תרשים : עוגה

  • - 1 - קערה : צלחת
  • - 2 - תמונה: מצלמה
  • - 3 - תיק: ילקוט
  • - 4 - מחברת : דף
 • שאלה 21:

  שחקן : משחק

  • - 1 - מרצה : מרצה
  • - 2 - מורה: הוראה
  • - 3 - מנצח: תזמורת
  • - 4 - מוביל : מנהל
 • שאלה 22:

  שמחה : צחוק

  • - 1 - שחור : לבן
  • - 2 - גבוה: טיפוס
  • - 3 - בכי: עצב
  • - 4 - כעס : צעקה
 • שאלה 23:

  מודגש : להדגיש

  • - 1 - מושקע : להשקיע
  • - 2 - בנוי: מובנה
  • - 3 - מרגש: מורגש
  • - 4 - טוש : הדגשה