אנלוגיות מילוליות 2

הוראות בחינה

זוהי אנלוגיה מסוג הפכים: בולמוס (אכילה מופרזת) הינה ההיפך מצום. תשובה נכונה: דלוח הוא ההיפך מצלול. ארכאי וישן הינן מילים נרדפות, שאון והמולה הינן מילים נרדפות. סגפנות אינה ההיפך משתלטנות לכן, התשובה הנכונה היא דלוח: צלול

שימו לב, המבחן כולל 20 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  עיפרון : דף

  • - 1 - מכונת כביסה : מייבש
  • - 2 - מפרט : גיטרה
  • - 3 - סכין : לחתוך
  • - 4 - גינה :מעדר
 • שאלה 2:

  סגפנות : נהנתנות

  • - 1 - לבלר : פקיד
  • - 2 - התנזרות: שטלתנות
  • - 3 - ירח : לבנה
  • - 4 - דלוח : צלול
 • שאלה 3:

  זחל : פרפר

  • - 1 - ענבים : יין
  • - 2 - עז : תיש
  • - 3 - ראשן : צפרדע
  • - 4 - זיתים :שמן זית
 • שאלה 4:

  סטודנט : מומחה

  • - 1 - פקד : סגן ניצב
  • - 2 - עץ : ארון
  • - 3 - תינוק: פעוט
  • - 4 - תלמיד : מורה
 • שאלה 5:

  אתמול : מחרתיים

  • - 1 - שני : שישי
  • - 2 - ראשון : שלישי
  • - 3 - שלישי : שבת
  • - 4 - שבת : שלישי
 • שאלה 6:

  צביטה : כאב

  • - 1 - דכדוך : עצב
  • - 2 - הירדמות : עייפות
  • - 3 - ריצה: זיעה
  • - 4 - רגליים : הליכה
 • שאלה 7:

  גמגום: נמנום

  • - 1 - צחקוק : פקפוק
  • - 2 - לבוש :בישול
  • - 3 - נדנוד: נדנדה
  • - 4 - רעב : שביתה
 • שאלה 8:

  לבש: בשל

  • - 1 - הלך : לחש
  • - 2 - רקד : דקר
  • - 3 - צעק: צרח
  • - 4 - מלח : לחם
 • שאלה 9:

  מנוע : מכונית

  • - 1 - חשמל : תקע
  • - 2 - גלגלים : אופנוע
  • - 3 - חום: תנור
  • - 4 - בטרייה : פלאפון
 • שאלה 10:

  קילו : משקל

  • - 1 - צלזיוס: קלוויו
  • - 2 - סנטימטר : מילימטר
  • - 3 - ליטר: נפח
  • - 4 - שעה : דקה
 • שאלה 11:

  קבלן : מקצוע

  • - 1 - מכונית : אופנוע
  • - 2 - ארז : עץ
  • - 3 - אדום: שני
  • - 4 - שרטוטים : בנייה
 • שאלה 12:

  דיסוננס קוגנטיבי : צריר הכרני

  • - 1 - דמנציה : שיטיון
  • - 2 - אתנוצנטריות: רב תרבותיות
  • - 3 - דכדוך: עצב
  • - 4 - התנשא : השתחצן
 • שאלה 13:

  הלך : ישיבה

  • - 1 - בכה : דמעות
  • - 2 - ניפץ : שבר
  • - 3 - רכב: הליכה
  • - 4 - ירד : עלייה
 • שאלה 14:

  אדם : אמר

  • - 1 - נסע : נמר
  • - 2 - אודם : אמרנו
  • - 3 - סירה : דגים
  • - 4 - מטוס : יעד
 • שאלה 15:

  מבחן : טסט

  • - 1 - קבוצה : דינמיקה
  • - 2 - אפליקציה: יישומון
  • - 3 - יחסי גומלין: אינטראקציה
  • - 4 - שמיים : רקיע
 • שאלה 16:

  חיטה : לחם

  • - 1 - כותנה : סוודר
  • - 2 - חלבה: טחינה
  • - 3 - נייר: ספר
  • - 4 - דבורה : דבש
 • שאלה 17:

  עז : תיש

  • - 1 - גמל : נאקה
  • - 2 - צביה: עופר
  • - 3 - אתון: חמור
  • - 4 - כבשה : שה
 • שאלה 18:

  דבורה : כוורת

  • - 1 - שובך : יונה
  • - 2 - פרה: רפת
  • - 3 - נאקה: דיר
  • - 4 - נחש : מלונה
 • שאלה 19:

  שחור : שחרחר

  • - 1 - נסיכה : נסיך
  • - 2 - מצוין: כמעט טוב
  • - 3 - כביר: זעיר
  • - 4 - אסטרונומי : גדול
 • שאלה 20:

  בולמוס : צום

  • - 1 - ארכאי : ישן
  • - 2 - דלוח: צלול
  • - 3 - סגפנות: שתלטנות
  • - 4 - שאון : המולה

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  עיפרון : דף

  • - 1 - מכונת כביסה : מייבש
  • - 2 - מפרט : גיטרה
  • - 3 - סכין : לחתוך
  • - 4 - גינה :מעדר

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר: העיפרון הוא כלי לשימוש בדף.
  תשובה נכונה: המפרט הוא כלי לשימוש בגיטרה.
  סכין היא לא כלי לשימוש ב"לחתוך", כפי שגינה הוא אינו כלי ב"גנן", ולכן תשובות ג' ו-ד' נפסלות.
  לכן, התשובה הנכונה היא מפרט : גיטרה

 • שאלה 2:

  סגפנות : נהנתנות

  • - 1 - לבלר : פקיד
  • - 2 - התנזרות: שטלתנות
  • - 3 - ירח : לבנה
  • - 4 - דלוח : צלול

  אנלוגיה זו היא אנלוגיה של מילים מנוגדות. ניתן להיעזר במשפט.
  משפט עזר: ספגנות ונהנתנות הן מילים מנוגדות.
  תשובה נכונה: דלוח וצלול הן מילים מנוגדות.
  לבלר ופקיד הן מילים נרדפות. התנזרות ושתלטנות אינן מילים מנוגדות.
  לכן, התשובה הנכונה היא דלוח : צלול

 • שאלה 3:

  זחל : פרפר

  • - 1 - ענבים : יין
  • - 2 - עז : תיש
  • - 3 - ראשן : צפרדע
  • - 4 - זיתים :שמן זית

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר : זחל מתפתח לפרפר באופן טבעי.
  תשובה נכונה: ראשן מתפתח לצפרדע באופן טבעי.
  ענבים לא מתפתחים ליין באופן טבעי (יש צורך בעזרה חיצונית). כנ"ל לגבי זיתים ושמן זית.
  לכן, התשובה הנכונה היא ראשן : צפרדע.

 • שאלה 4:

  סטודנט : מומחה

  • - 1 - פקד : סגן ניצב
  • - 2 - עץ : ארון
  • - 3 - תינוק: פעוט
  • - 4 - תלמיד : מורה

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר: סטודנט עובר מספר שלבים עד שהוא הופך להיות מומחה. תשובה נכונה: פקד עובר מספר שלבים עד שהוא הופך להיות סגן ניצב.
  עץ לא יהפוך לארון בהכרח (לא בהכרח המסלול שמיועד לו). השלב הבא אחרי תינוק הינו פעוט (ולא מספר שלבים). לכן תשובה זו נפסלת.
  לכן, התשובה הנכונה היא פקד : סגן ניצב.

 • שאלה 5:

  אתמול : מחרתיים

  • - 1 - שני : שישי
  • - 2 - ראשון : שלישי
  • - 3 - שלישי : שבת
  • - 4 - שבת : שלישי

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר : יומיים מפרידים בין אתמול ל-מחרתיים.
  תשובה נכונה: יומיים מפרידים בין שבת לבין שלישי. סעיף ג' אינו בסדר הנכון. שאר התשובות אינו מתאימות.
  לכן, התשובה הנכונה היא שבת : שלישי

 • שאלה 6:

  צביטה : כאב

  • - 1 - דכדוך : עצב
  • - 2 - הירדמות : עייפות
  • - 3 - ריצה: זיעה
  • - 4 - רגליים : הליכה

  ניתן להיעזר במשפט. משפט מקשר: צביטה מובילה לכאב.
  תשובה נכונה: ריצה מובילה לזיעה.
  שאר התשובות אינן מתאימות למשפט המקשר (למשל, הירדמות לא מובילה לעייפות).
  לכן, התשובה הנכונה היא ריצה : זיעה

 • שאלה 7:

  גמגום: נמנום

  • - 1 - צחקוק : פקפוק
  • - 2 - לבוש :בישול
  • - 3 - נדנוד: נדנדה
  • - 4 - רעב : שביתה

  זוהי אנלוגיה צורנית. שתי המילים גמגום ונמנום מורכבות מאותן אותיות, באותו הסדר, למעט האותיות הראשונה והשלישית שמתחלפות מ- ג ל- נ. תשובה נכונה: צחקוק ופקפוק גם מורכבות מאותן אותיות, למעט האותיות: צ' ו-ח' שהופכות ל-פ'. שאר התשובות אינן מאימות לחילוף אותיות בסוג אנלוגיה זה (אנלוגיה צורנית).
  לכן, התשובה הנכונה היא צחקוק : פקפוק

 • שאלה 8:

  לבש: בשל

  • - 1 - הלך : לחש
  • - 2 - רקד : דקר
  • - 3 - צעק: צרח
  • - 4 - מלח : לחם

  אנלוגיה מסוג חילוף אותיות: לבש: בשל – האות הראשונה הפכה להיות האות האחרונה (מ'), האות האמצעית הפכה להיות האות הראשונה (ל') והאות האחרונה הפכה להיות האות האמצעית (ח'). ניתן לראות כי אותו חילוף בדיוק התבצע במילים: מלח: לחם. שאר התשובות אינן עונות על האנלוגיה הזו.
  לכן, התשובה הנכונה היא מלח : לחם.

 • שאלה 9:

  מנוע : מכונית

  • - 1 - חשמל : תקע
  • - 2 - גלגלים : אופנוע
  • - 3 - חום: תנור
  • - 4 - בטרייה : פלאפון

  ניתן להשתמש במשפט מקשר: מנוע מפעיל את המכונית באמצעות חשמל. תשובה נכונה: בטרייה מפעילה את הפלאפון באמצעות חשמל. שימו לב כי גלגלים לא מפעילות את האופניים באמצעות חשמל. תשובות א' ו-ג' נפסלות מאחר והן אינן עונות על האנלוגיה הנ"ל.
  לכן, התשובה הנכונה היא בטרייה : פלאפון

 • שאלה 10:

  קילו : משקל

  • - 1 - צלזיוס: קלוויו
  • - 2 - סנטימטר : מילימטר
  • - 3 - ליטר: נפח
  • - 4 - שעה : דקה

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר: צלזיוס וקלווין הינן יחידות מדידה שונות שמודדות את אותו הדבר. תשובה: ליטר ונפח הן יחידות מדידה שונות שמודדות את אותו הדבר . מילימטר הוא יחידת מדידה קטנה יותר מסנטימטר, וכנ"ל לגבי דקה ושעה.
  לכן, התשובה הנכונה היא ליטר: נפח

 • שאלה 11:

  קבלן : מקצוע

  • - 1 - מכונית : אופנוע
  • - 2 - ארז : עץ
  • - 3 - אדום: שני
  • - 4 - שרטוטים : בנייה

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: אופנוע הוא סוג של מכונית.
  תשובה נכונה: ארז הוא סוג של עץ. אדום ושני הינן מילים נרדפות, שרטוטים אינן סוג של בנייה.
  לכן, התשובה הנכונה היא ארז : עץ

 • שאלה 12:

  דיסוננס קוגנטיבי : צריר הכרני

  • - 1 - דמנציה : שיטיון
  • - 2 - אתנוצנטריות: רב תרבותיות
  • - 3 - דכדוך: עצב
  • - 4 - התנשא : השתחצן

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: דיסוננס קוגניטיבי היא מילה לועזית למילה העברית – צריר הכרני. תשובה נכונה: דמנציה היא מילה לועזית למילה העברית- שיטיון. אתנוצנטריות ורב תרבותיות הינן מילים מנוגדות. שאר התשובות אינן מתאימות למילה לועזית ולפירוש שלה בעברית.
  לכן, התשובה הנכונה היא דמנציה : שיטיון

 • שאלה 13:

  הלך : ישיבה

  • - 1 - בכה : דמעות
  • - 2 - ניפץ : שבר
  • - 3 - רכב: הליכה
  • - 4 - ירד : עלייה

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: מי שהלך לא הפגין את ההפך, שזו ישיבה.
  תשובה נכונה: מי שירד לא הפגין את ההפך, שזה עלייה. מי שבכה ירדו לו דמעות.
  מי שניפץ שבר, מי שרכב עסק בנסיעה.
  לכן, התשובה הנכונה היא ירד : עלייה

 • שאלה 14:

  אדם : אמר

  • - 1 - נסע : נמר
  • - 2 - אודם : אמרנו
  • - 3 - סירה : דגים
  • - 4 - מטוס : יעד

  אנלוגיה צורנית בעלת מספר הברות זהה, אות ראשונה זהה ומספר אותיות זהה. אדם: אמר – שתיהן בעלות 2 הברות (א-דם, א-מר), שתיהן מתחילות באות א' ושתיהן כוללות 3 אותיות. תשובה נכונה: נסע ונמר: שתיהן בעלות 2 הברות, מספר אותיות זהה ושתיהן מתחילות באות נ'. שאר התשובות לא עונות על כלל זה.
  לכן, התשובה הנכונה היא נסע : נמר

 • שאלה 15:

  מבחן : טסט

  • - 1 - קבוצה : דינמיקה
  • - 2 - אפליקציה: יישומון
  • - 3 - יחסי גומלין: אינטראקציה
  • - 4 - שמיים : רקיע

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: מבחן היא הפירוש בעברית למילה לועזית -טסט.
  תשובה נכונה: יחסי גומלין היא הפירוש בעברית למילה הלועזית אינטראקציה. קבוצה היא לא הפירוש בעברית למילה הלועזית דינמיקה, אפליקציה היא הפירוש הלועזי למילה יישומון (שימו לב כי בתשובה זה הסדר התהפך, ולכן הא נפסלת). שמיים ורקיע הן מילים נרדפות בעברית.
  לכן, התשובה הנכונה היא יחסי גומלין: אינטראקציה

 • שאלה 16:

  חיטה : לחם

  • - 1 - כותנה : סוודר
  • - 2 - חלבה: טחינה
  • - 3 - נייר: ספר
  • - 4 - דבורה : דבש

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: חיטה הוא חומר גלם שבאמצעותו ניתן להכין בין היתר לחם. תשובה נכונה: כותנה היא חומר גלם שבאמצעותה ניתן להכין בין היתר סוודר. דבורה היא לא חומר גלם להכנת דבש, נייר הוא לא חומר גלם לייצור ספר (אלא עץ הוא חומר הגלם), חלבה הוא לא חומר גלם להכנת טחינה (אלא שומשום).
  לכן, התשובה הנכונה היא כותנה : סוודר

 • שאלה 17:

  עז : תיש

  • - 1 - גמל : נאקה
  • - 2 - צביה: עופר
  • - 3 - אתון: חמור
  • - 4 - כבשה : שה

  אנלוגיה מסוג זכר ונקבה: תיש= זכר, עז= נקבה. תשובה נכונה: אתון= נקבה, חמור= זכר. גמל ונאקה הם זכר ונקבה אך מוצגים בסדר הפוך. שה הוא הצאצא של הכבשה, עופר הוא הצאצא של צביה.
  לכן, התשובה הנכונה היא אתון: חמור

 • שאלה 18:

  דבורה : כוורת

  • - 1 - שובך : יונה
  • - 2 - פרה: רפת
  • - 3 - נאקה: דיר
  • - 4 - נחש : מלונה

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: מקום מגורה של הדבורה הוא בכוורת.
  תשובה נכונה: מקום מגורה של הפרה הוא ברפת. שובך הוא מקום מגורה של היונה, אך הסדר הפוך. מקום מגורה של הנאקה (הנקבה של הגמל) אינו הדיר, מקום מגורו של הנחש אינו מלונה.
  לכן, התשובה הנכונה היא פרה: רפת

 • שאלה 19:

  שחור : שחרחר

  • - 1 - נסיכה : נסיך
  • - 2 - מצוין: כמעט טוב
  • - 3 - כביר: זעיר
  • - 4 - אסטרונומי : גדול

  ניתן להיעזר במשפט עזר: שחור הוא הקיצון של שחרחר. תשובה נכונה: אסטרונומי הוא הקיצון של גדול. כביר וזעיר הם הפכים, מצוין הוא לא הקיצון של כמעט טוב.
  לכן, התשובה הנכונה היא אסטרונומי: גדול

 • שאלה 20:

  בולמוס : צום

  • - 1 - ארכאי : ישן
  • - 2 - דלוח: צלול
  • - 3 - סגפנות: שתלטנות
  • - 4 - שאון : המולה

  זוהי אנלוגיה מסוג הפכים: בולמוס (אכילה מופרזת) הינה ההיפך מצום.
  תשובה נכונה: דלוח הוא ההיפך מצלול.
  ארכאי וישן הינן מילים נרדפות, שאון והמולה הינן מילים נרדפות. סגפנות אינה ההיפך משתלטנות.
  לכן, התשובה הנכונה היא דלוח: צלול