אנלוגיות מילוליות

הוראות בחינה

במבחן יופיעו אנלוגיות מילוליות. עליכם לזהות את הקשר בין המילים וליישם את הקשר על מילים חדשות. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין ארבעה אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 23 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 20 דקות.

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 20:00
 • שאלה 1:

  לפתוח : לסגור

  • - 1 - להרים : להוריד
  • - 2 - לנקות : לצחצח
  • - 3 - לבנות : בניין
  • - 4 - שתיקה :לדבר
 • שאלה 2:

  ירח : לבנה

  • - 1 - שמש : חום
  • - 2 - כעס : זעם
  • - 3 - כחול : תכלת
  • - 4 - עגבניה : גבינה
 • שאלה 3:

  בציר : ענבים

  • - 1 - תאנים : אריה
  • - 2 - מסיק : זיתים
  • - 3 - קטיף : בננה
  • - 4 - אשכול : יין
 • שאלה 4:

  זכוכית : חלון

  • - 1 - כורסה : סלון
  • - 2 - אמבטיה : שירותים
  • - 3 - כיסא: שולחן
  • - 4 - מגירה : שידה
 • שאלה 5:

  ג : ח

  • - 1 - א : ד
  • - 2 - ב : ת
  • - 3 - מ: ק
  • - 4 - ש : ע
 • שאלה 6:

  כובע : ראש

  • - 1 - פה : דיבור
  • - 2 - כפפה : יד
  • - 3 - משקפיים : להרכיב
  • - 4 - לגרוב : רגל
 • שאלה 7:

  בקבוק : פקפוק

  • - 1 - מים : שתה
  • - 2 - פתח : חתף
  • - 3 - טשטוש : קשקוש
  • - 4 - לשבת : לשכב
 • שאלה 8:

  מאמץ : זיעה

  • - 1 - צעקה : דיבור
  • - 2 - ניסור : נסורת
  • - 3 - תכלת : כחול
  • - 4 - קפיצה : זינוק
 • שאלה 9:

  הליכה : ריצה

  • - 1 - חכם : גאון
  • - 2 - ישיבה : עמידה
  • - 3 - שחור : לבן
  • - 4 - לשתול : להנביט
 • שאלה 10:

  תלמידים : מורה

  • - 1 - מנצח : נגנים
  • - 2 - חיילים : מפקד
  • - 3 - ילדים : כיתה
  • - 4 - גנבים : שוטר
 • שאלה 11:

  פרסומות : פרסום

  • - 1 - גלגלים : מכונית
  • - 2 - נקיון : מגבת
  • - 3 - עצים: עץ
  • - 4 - שרטוטים : בנייה
 • שאלה 12:

  עץ : יער

  • - 1 - נגנים : תזמורת
  • - 2 - עוגייה : עוגה
  • - 3 - רגל : גוף
  • - 4 - ים : מים
 • שאלה 13:

  דיבר : שתיקה

  • - 1 - בכה : דמעות
  • - 2 - ניפץ : שבר
  • - 3 - רכב : הליכה
  • - 4 - לכלך : ניקיון
 • שאלה 14:

  מנוף : משא

  • - 1 - אופניים : אדם
  • - 2 - רכבת : קרון
  • - 3 - סירה : דג
  • - 4 - מטוס : יעד
 • שאלה 15:

  אונייה : ים

  • - 1 - פטיש : מסמר
  • - 2 - ברז : מים
  • - 3 - רכב : כביש
  • - 4 - שמיים : מטוס
 • שאלה 16:

  סוודר : מסרגה

  • - 1 - סלט : סכין
  • - 2 - מיטה : שינה
  • - 3 - לחם : קמח
  • - 4 - פרח : דבש
 • שאלה 17:

  קטסטרופה : אסון

  • - 1 - טסט : נבחן
  • - 2 - אפליקציה : יישומון
  • - 3 - גדול : עצום
  • - 4 - אופציה : מניה
 • שאלה 18:

  מסור : עץ

  • - 1 - שיער : מסרק
  • - 2 - מעדר : אדמה
  • - 3 - עט : כתיבה
  • - 4 - מנוע : מהמורה
 • שאלה 19:

  אורווה : סוס

  • - 1 - אחו : פרה
  • - 2 - מלונה : חתול
  • - 3 - לול : תרגול
  • - 4 - דיר : כבשים
 • שאלה 20:

  תרשים : עוגה

  • - 1 - קערה : צלחת
  • - 2 - תמונה : מצלמה
  • - 3 - תיק : ילקוט
  • - 4 - מחברת : דף
 • שאלה 21:

  שחקן : משחק

  • - 1 - מרצה : מרצה
  • - 2 - מורה : הוראה
  • - 3 - מנצח : תזמורת
  • - 4 - מוביל : מנהל
 • שאלה 22:

  שמחה : צחוק

  • - 1 - שחור : לבן
  • - 2 - גבוה : טיפוס
  • - 3 - בכי : עצב
  • - 4 - כעס : צעקה
 • שאלה 23:

  מודגש : להדגיש

  • - 1 - מושקע : להשקיע
  • - 2 - בנוי : מובנה
  • - 3 - מרגש : מורגש
  • - 4 - טוש : הדגשה

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  לפתוח : לסגור

  • - 1 - להרים : להוריד
  • - 2 - לנקות : לצחצח
  • - 3 - לבנות : בניין
  • - 4 - שתיקה :לדבר

  אנלוגיה זו היא אנלוגיה ניגודית. ניתן להיעזר במשפט.
  משפט עזר: המילים לפתוח ולסגור הן שמות פועל מנוגדים.
  תשובה נכונה: להרים ולהוריד הם גם שמות פועל מנוגדים.
  לצחצח היא הקצנה ולא ההיפך מלנקות, ולכן תשובה זו לא מתאימה.
  בניין ושתיקה הם לא שמות פועל ולכן תשובות ג' ו-ד' נפסלות.

  לכן, התשובה הנכונה היא להרים : להוריד.

 • שאלה 2:

  ירח : לבנה

  • - 1 - שמש : חום
  • - 2 - כעס : זעם
  • - 3 - כחול : תכלת
  • - 4 - עגבניה : גבינה

  אנלוגיה זו היא אנלוגיה של מילים נרדפות. ניתן להיעזר במשפט.
  משפט עזר: ירח ולבנה הן מילים נרדפות.
  תשובה נכונה: כעס וזעם הן מילים נרדפות.
  שמש וחום הן לא מילים נרדפות. כחול ותכלת מייצגות עוצמה שונה. עגבניה וגבינה הן לא מילים נרדפות

  לכן, התשובה הנכונה היא כעס : זעם.

 • שאלה 3:

  בציר : ענבים

  • - 1 - תאנים : אריה
  • - 2 - מסיק : זיתים
  • - 3 - קטיף : בננה
  • - 4 - אשכול : יין

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר : בציר הוא השם המיוחד לקטיף ענבים.
  תשובה נכונה: מסיק הוא השם המיוחד לקטיף זיתים.
  לקטיף בננות יש שם מיוחד, גדיד ( כמו של התמרים) ולכן תשובה ג' לא נכונה.
  תשובה ד' לא נכונה כי אשכול ויין לא קשורים לפעולת קטיף.

  לכן, התשובה הנכונה היא מסיק : זיתים.

 • שאלה 4:

  זכוכית : חלון

  • - 1 - כורסה : סלון
  • - 2 - אמבטיה : שירותים
  • - 3 - כיסא: שולחן
  • - 4 - מגירה : שידה

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר: זכוכית היא חלק הכרחי מחלון.
  תשובה נכונה: מגירה היא חלק הכרחי משידה.
  כורסה היא לא חלק הכרחי מסלון. אמבטיה ושירותים יכולים להיות ללא קשר אחד לשני, כמו כסא ושולחן.

  לכן, התשובה הנכונה היא מגירה : שידה.

 • שאלה 5:

  ג : ח

  • - 1 - א : ד
  • - 2 - ב : ת
  • - 3 - מ: ק
  • - 4 - ש : ע

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר :  4 אותיות מפרידות בין ג' ל- ח'.
  תשובה נכונה: 4 אותיות מפרידות בין מ' ל- ק'. גם 4 אותיות מפרידות בין ש' ל- ע', אך הסדר הפוך.

  לכן, התשובה הנכונה היא מ: ק

 • שאלה 6:

  כובע : ראש

  • - 1 - פה : דיבור
  • - 2 - כפפה : יד
  • - 3 - משקפיים : להרכיב
  • - 4 - לגרוב : רגל

  ניתן להיעזר במשפט. משפט מקשר: את הכובע חובשים על הראש.
  תשובה נכונה: את הכפפה לובשים על היד.
  בתשובה ד' גורבים את הגרב על הרגל, אך הסדר הפוך. בתשובות א' ו- ג' אין את היחס בין האיבר לסוג הלבוש המתאים.

  לכן, התשובה הנכונה היא כפפה : יד

 • שאלה 7:

  בקבוק : פקפוק

  • - 1 - מים : שתה
  • - 2 - פתח : חתף
  • - 3 - טשטוש : קשקוש
  • - 4 - לשבת : לשכב

  זוהי אנלוגיה צורנית. שתי המילים בקבוק ופקפוק מורכבות מאותן אותיות, באותו הסדר, למעט האותיות הראשונה והשלישית שמתחלפות מ- ב ל- פ.
  תשובה נכונה: טשטוש וקשקוש גם מורכבות מאותן אותיות, באותו הסדר, למעט האותיות הראשונה והשלישית שמתחלפות מ- ט ל- ק. בתשובה ב' כל האותיות במילה פתח מתחלפות במיקום שלהן. בתשובות א' ו- ד' אין החלפת אותיות.

  לכן, התשובה הנכונה היא טשטוש : קשקוש

 • שאלה 8:

  מאמץ : זיעה

  • - 1 - צעקה : דיבור
  • - 2 - ניסור : נסורת
  • - 3 - תכלת : כחול
  • - 4 - קפיצה : זינוק

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר :מאמץ גורם לזיעה (סיבה ותוצאה).
  תשובה נכונה: ניסור גורם לנסורת.בתשובות א', ג' ו- ד' האנלוגיה היא של עוצמה.

  לכן, התשובה הנכונה היא ניסור : נסורת

 • שאלה 9:

  הליכה : ריצה

  • - 1 - חכם : גאון
  • - 2 - ישיבה : עמידה
  • - 3 - שחור : לבן
  • - 4 - לשתול : להנביט

  זוהי אנלוגיה המתארת עוצמה, כלומר מילה אחת מתארת עוצמה גבוהה/נמוכה יותר משל השנייה. ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר: הליכה היא עוצמה נמוכה יותר של ריצה.תשובה נכונה: המילה חכם מתארת עוצמה נמוכה יותר מגאון.
  ישיבה ועמידה הן לא פעולות המתארות עוצמות שונות.
  שחור לבן אלו הפכים.

  לכן, התשובה הנכונה היא חכם : גאון

 • שאלה 10:

  תלמידים : מורה

  • - 1 - מנצח : נגנים
  • - 2 - חיילים : מפקד
  • - 3 - ילדים : כיתה
  • - 4 - גנבים : שוטר

  ניתן להיעזר במשפט. משפט עזר: המורה מוביל את התלמידים.
  תשובה נכונה: המפקד מוביל את החיילים. המנצח מוביל את הנגנים, אך הסדר הפוך. בילדים וכיתה אין קשר של מוביל ומובל.
  שוטר לא מוביל גנבים.

  לכן, התשובה הנכונה היא חיילים : מפקד

 • שאלה 11:

  פרסומות : פרסום

  • - 1 - גלגלים : מכונית
  • - 2 - נקיון : מגבת
  • - 3 - עצים: עץ
  • - 4 - שרטוטים : בנייה

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: פרסומות משמשות לפרסום.
  תשובה נכונה: שרטוטים משמשים לבנייה. מגבת משמשת לנקיון אך הסדר הפוך וכן יש שימוש ביחיד במגבת ולא ברבים כמו בפרסומות. גלגלים הם חלק מהמכונית (אם היה רשום גלגלים : נסיעה זאת היתה יכולה להיות תשובה נכונה). עצים ועץ זו אנלוגיה של יחיד מול רבים.

  לכן, התשובה הנכונה היא שרטוטים : בנייה

 • שאלה 12:

  עץ : יער

  • - 1 - נגנים : תזמורת
  • - 2 - עוגייה : עוגה
  • - 3 - רגל : גוף
  • - 4 - ים : מים

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: הרבה עצים יוצרים יער.
  תשובה נכונה: הרבה נגנים יוצרים תזמורת.
  הרבה עוגיות לא יוצרות עוגה.
  רגל היא חלק מהגוף, הרבה מים יוצרים ים, אך הסדר בתשובה הפוך.

  לכן, התשובה הנכונה היא נגנים : תזמורת

 • שאלה 13:

  דיבר : שתיקה

  • - 1 - בכה : דמעות
  • - 2 - ניפץ : שבר
  • - 3 - רכב : הליכה
  • - 4 - לכלך : ניקיון

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: מי שדיבר לא הפגין את ההפך, שזו שתיקה.
  תשובה נכונה: מי שלכלך לא הפגין את ההפך, שזה ניקיון. מי שבכה ירדו לו דמעות.
  מי שניפץ שבר, מי שרכב לא נקט בהליכה. הליכה היא לא ההפך מרכיבה.

  לכן, התשובה הנכונה היא לכלך : ניקיון

 • שאלה 14:

  מנוף : משא

  • - 1 - אופניים : אדם
  • - 2 - רכבת : קרון
  • - 3 - סירה : דג
  • - 4 - מטוס : יעד

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: מי שדיבר לא הפגין את ההפך, שזו שתיקה.
  תשובה נכונה: מי שלכלך לא הפגין את ההפך, שזה ניקיון. מי שבכה ירדו לו דמעות.
  מי שניפץ שבר, מי שרכב לא נקט בהליכה. הליכה היא לא ההפך מרכיבה.

  לכן, התשובה הנכונה היא אופניים : אדם

 • שאלה 15:

  אונייה : ים

  • - 1 - פטיש : מסמר
  • - 2 - ברז : מים
  • - 3 - רכב : כביש
  • - 4 - שמיים : מטוס

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: אונייה שטה בים.
  תשובה נכונה: רכב נוסע בכביש. בין פטיש ומסמר אין קשר של תנועה אחד על השני.
  ברז מים ושמיים מטוס הם אנלוגיות תנועה אך בסדר הפוך.

  לכן, התשובה הנכונה היא רכב : כביש

 • שאלה 16:

  סוודר : מסרגה

  • - 1 - סלט : סכין
  • - 2 - מיטה : שינה
  • - 3 - לחם : קמח
  • - 4 - פרח : דבש

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: סוודר סורגים בעזרת מסרגה.
  תשובה נכונה: סלט חותכים בעזרת סכין. מיטה שינה, אין קשר של יצירת האחד בעזרת השני.הלחם מורכב מקמח. הקמח הוא לא כלי שבעזרתו יוצרים לחם.
  מהפרח יוצרים דבש אך הסדר הפוך.

  לכן, התשובה הנכונה היא סלט : סכין

 • שאלה 17:

  קטסטרופה : אסון

  • - 1 - טסט : נבחן
  • - 2 - אפליקציה : יישומון
  • - 3 - גדול : עצום
  • - 4 - אופציה : מניה

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: קטסטרופה זו המילה הלועזית לאסון.
  תשובה נכונה: אפליקציה זו המילה הלועזית ליישומון. טסט זו מילה לועזית למבחן ולא לנבחן. גדול ועצום הן מילים המתארות עוצמה שונה.
  אופציה היא הזכות לקנות מניה, זו לא המילה הלועזית למניה.

  לכן, התשובה הנכונה היא אפליקציה : יישומון

 • שאלה 18:

  מסור : עץ

  • - 1 - שיער : מסרק
  • - 2 - מעדר : אדמה
  • - 3 - עט : כתיבה
  • - 4 - מנוע : מהמורה

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: באמצעות המסור מנסרים עץ.
  תשובה נכונה: באמצעות המעדר מעדרים אדמה. שיער ומסרק הסדר הפוך.
  באמצעות העט כותבים מילה ולא כתיבה. בין מנוע ומהמורה אין קשר.

  לכן, התשובה הנכונה היא מעדר: אדמה

 • שאלה 19:

  אורווה : סוס

  • - 1 - אחו : פרה
  • - 2 - מלונה : חתול
  • - 3 - לול : תרגול
  • - 4 - דיר : כבשים

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: אורווה היא המבנה המשכן של הסוס.
  תשובה נכונה: לול הוא המבנה המשכן של התרנגול. האחו הוא לא מבנה משכן.
  המלונה היא המבנה המשכן של הכלב ולא של החתול. דיר הוא המבנה המשכן של הכבשים אך יש הבדל בין סוס יחיד לכבשים ברבים.

  לכן, התשובה הנכונה היא לול : תרנגול

 • שאלה 20:

  תרשים : עוגה

  • - 1 - קערה : צלחת
  • - 2 - תמונה : מצלמה
  • - 3 - תיק : ילקוט
  • - 4 - מחברת : דף

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: עוגה היא סוג של תרשים.
  תשובה נכונה: ילקוט הוא סוג של תיק. קערה היא סוג של צלחת אך הסדר הפוך.
  האנלוגיות תמונה מצלמה ומחברת דף לא מתארות קשר שמילה אחת היא סוג של המילה השנייה.

  לכן, התשובה הנכונה היא ילקוט : תיק

 • שאלה 21:

  שחקן : משחק

  • - 1 - מרצה : מרצה
  • - 2 - מורה : הוראה
  • - 3 - מנצח : תזמורת
  • - 4 - מוביל : מנהל

  ניתן להיעזר במשפט עזר. תשובה נכונה: המרצה מרצה.
  המורה עוסק בהוראה אך המורה מלמד/מחנך. מנצח ותזמורת לא מתאר את הקשר בין איש המקצוע לפעולה שהוא מבצע. מוביל ומנהל, שתי המילים מתארות פעולות. כמו כן, המוביל לאו דוקא מנהל.

  לכן, התשובה הנכונה היא מרצה: מרצה

 • שאלה 22:

  שמחה : צחוק

  • - 1 - שחור : לבן
  • - 2 - גבוה : טיפוס
  • - 3 - בכי : עצב
  • - 4 - כעס : צעקה

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: צחוק מבטא שמחה.
  תשובה נכונה: צעקה מבטאת כעס.
  שחור ולבן הם הפכים.  גבוה וטיפוס לא מבטאים אחד את השני. בכי מבטא עצב, אך הסדר הפוך.

  לכן, התשובה הנכונה היא צעקה : כעס

 • שאלה 23:

  מודגש : להדגיש

  • - 1 - מושקע : להשקיע
  • - 2 - בנוי : מובנה
  • - 3 - מרגש : מורגש
  • - 4 - טוש : הדגשה

  ניתן להיעזר במשפט עזר. משפט עזר: שם הפועל להדגיש מתבצע על עצם לגרום לו להיות מודגש.
  תשובה נכונה:  שם הפועל להשקיע מתבצע על עצם לגרום לו להיות מושקע.
  מובנה, מרגש וטוש הם לא שם הפועל.

  לכן, התשובה הנכונה היא מושקע : להשקיע