אנלוגיות צורניות 2

הוראות בחינה

במבחן יופיעו שתי צורות (בצד שמאל) אשר מקיימות חוקיות מסוימת ביניהן. המטרה היא לזהות את החוקיות וליישם אותה על ידי בחירת הצורה המתאימה לצורה השלישית בשאלה. ניתן להיעזר בדוגמא שמופיעה בתחתית. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין חמשת אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

figured-analogies-2-example

התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3. ניתן לראות כי הצורות באנלוגיה הראשונה החליפו צבעים, לכן נחפש צורה בה המעויינים מחליפים צבעים.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 10 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 10:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "מיספור צלעות". ניתן לראות כי משמאל לימין במעבר מהצורה הראשונה לשנייה מספר הצלעות יורד ב-1. כך שבצורה הראשונה יש 6 צלעות ובצורה השנייה יש 5 צלעות. בנוסף, הצבעים בין הצורה פנימית לחיצונית מתחלפים, כך שהצורה החיצונית הופכת שחור והצורה הפנימית הופכה לבנה.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  התשובה הנכונה היא תשובה מספר 2.על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים". ניתן לראות כי משמאל לימין במעבר בין הצורה השנייה לראשונה, מספר הצורות עלה ב-1 וסידורן שונה, כך שכעת הן מסודרות באלכסון ימינה. בנוסף, הצורה האמצעית שינתה את צבעה לצבע לבן. באותו האופן נחפש תשובה אשר מקיימת את חוקיות זו. רק תשובה מספר אחד מתאימה. שימו לב כי תשובה מספר 4 אינה נכונה מאחר וסידור הצורות אינו בכיוון הנכון.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"חילוף". ניתן לראות כי משמאל לימין (בין הצורה הראשונה לשנייה) הרקע החיצוני הופך להיות המילוי של הצורה הפנימית. הרקע משנה את צבעו לצבע שחור. באותו האופן נחפש תשובה שבה הרקע הופך להיות המלוי של הצורה הפנימית וצבע הרקע תשנה לשחור. רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"חילוף". ניתן לראות משמאל לימין (בין הצורה הראשונה לשנייה) כי הצורות משנות את מיקומן: הצורה האמצעית הפכה להיות הצורה השמאלית, הצורה הימנית הפכה להיות הצורה האמצעית והצורה השמאלית הפכה להיות הצורה הימנית. בנוסף, הצורה הימנית (שהפכה לשמאלית) משנה את צבעה לשחור והצורה השמאלית (שהפכה לאמצעית) משנה את כיוונה, כך שהיא מסתובבת 90 מעלות עם כיוון השעון. באותו האופן, הקשר נשמר בין הצורה השלישית לתשובה מספר 3.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים". ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, הצורה המרכזית הסתובבה 90 מעלות נגד כיוון השעון ונוסף עיגול מאחורי הצורה. באותו האופן נחפש תשובה שבה הירח מסתובב 90 מעלות נגד כיוון השעון ונוסף לו עיגול מאחוריו. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים. ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, הצורה הפנימית הופכת לצורה החיצונית והצורה החיצונית מתחלקת לשניים ומתחברת כשני חלקים, כך שהחלק האמצעי של הצורה הופך להיות החיצוני והחלק החיצוני הופך להיות האמצעי. באותו האופן נחפש תשובה שבה העיגול הפנימי הופך להיות העיגול החיצוני, והמשולש שווה השוקיים נחלק לשני משולשים ישרי זווית, כך שהחלק האמצעי הופך לחלק החיצוני וההיפך. רק תשובה מספר 5 מתאימה.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"הוספה וההפחתה" ועיקרון ה"תנועה". ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, העיגול נע מעד אחד נגד כיוון השעון ונוסף לו עיגול נוסף במקום שבו העיגול ה-1 היה. בנוסף, מספר הקווים יורד ב-1. באותו האופן נחפש תשובה אשר מקיימת חוקיות זו. המעויין יזוז צעד אחד נגד כיוון השעון, כלומר יהיה ממוקם בפינה השמאלית העליונה ולו יוסף מעויין נוסף שימוקם בפינה הימנית העליונה. בנוסף, מספר הצורות המרכזיות יופחת ב-1, כך שנשאר עם 2 צורות מרכזיות. רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "החילוף" ועיקרון "התנועה". ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, החץ נע 90 מעלות נגד כיוון השעון ומיקום הכוכב מתשנה בהתאם לתזוזת החץ. בנוסף, הצבעים בין החץ לכוכב מתחלפים. ניישם את חוקיות זו גם על הצורה השלישית. החץ ינוע 90 מעלות נגד כיוון השעון ולכן יפנה שמאלה. בנוס, הצבעים בין החץ לצורת השמש יתחלפו ולכן החץ יהיה צבוע בפסים והשמש בשחור. רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"חילוף". ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, הצבעים משתנים: החלק השחור הופך לאפור, החלק האפור הופך ללבן והחלק הלבן הופך לשחור. באותו האופן נשמר את חילוף הצבעים. נסתכל על החלק העליון בצורה השלישית: החלק השחור יהפוך לאפור, החלק האמצעי (הלבן) יהפוך לשחור, והחלק התחתון (האפור) יהפוך ללבן. שימו לב שכיוון הקווים האופקי נשמר. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "מספור צלעות". ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, מספר הצלעות של הצורה החיצונית גדל ב-1, כך שהמשולש בעל 3 צלעות והמעויין בעל 4 צלעות. בנוסף, הצורה החיצונית הופכת להיות הצורה הפנימית בצורה השנייה. כך למשל, המשולש שהיה הצורה החיצונית הפך להיות הצורה הפנימית בצורה השנייה. ניתן לראות כי הצורה השלישית כוללת 4 צלעות. לכן, חפש תשובה שכוללת צורה חיצונית בעלת 5 צלעות והצורה הפנימית תהיה טרפז. רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים". ". ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, כל צורה משנה את מיקומה ונעה לפי חוקיות מסוימת. העיגול נע שני צעדים נגד כיוון השעון. הכוכה נע צעד אחד עם כיון השעון. הלב נע צעד אחד עם כיוון השעון והריבוע לא זז כלל (לא משנה את מיקומו).

 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"תנועה". ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, העיגול מסתובב 90 מעלות עם כיוון השעון, לכן הצורות בו הפוכות בהתאם. באותו האופן נסובב את הטרפז 90 מעלות עם כיוון השעון, כך שהצורות בו יהיו הפוכות. שימו לב שמיקום הצורות נשמר, רק מתהפך מאחר וסובבו את הצורה. רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים החוצה". ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, החלק הפנימי נשאר זהה והצורה הפנימית קטנה וצבעה הופך שחור. באותו האופן הקווים הפנימיים של הטרפז ישארו והטרפט ייקטן וישנה את צבעו לשחור. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "הראי". ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, נוסף משולש המהווה תמונת ראי של המשולש העליון. באותו האופן נוסיף טרפז אשר מהווה תמונת ראי של הטרפז העליון. לכן רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים החוצה". ניתן לראות כי משמאל לימין, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה, הצורה המרכזית (הלב) יוצרת מסגרת של הצורה החיצונית שנעלמת. לכן המעויין שמופיע במרכז הכוכב יצור מסגרת של כוכב ללא הכוכב עצמו. לכן, רק תשובה מספר 3 מתאימה.