אנלוגיות צורניות 3

הוראות בחינה

במבחן יופיעו שתי צורות (בצד שמאל) אשר מקיימות חוקיות מסוימת ביניהן. המטרה היא לזהות את החוקיות וליישם אותה על ידי בחירת הצורה המתאימה לצורה השלישית בשאלה. ניתן להיעזר בדוגמא שמופיעה בתחתית. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין חמשת אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

figured-analogies-example

התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3. ניתן לראות כי הצורות באנלוגיה הראשונה החליפו צבעים, לכן נחפש צורה בה המעויינים מחליפים צבעים.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 10 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 10:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה ועיקרון פירוק לגורמים: ניתן לראות שהכוכב נע חצי סיבוב עם כיוון השעון, ובמעבר משמאל לימין הצבע מתהפך: הצורה הגדולה הופכת לשחורה והצורה הקטנה הופכת ללבנה. לכן התשובה המתאימה היא רק תשובה מספר 4.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון תמונת ראי:  ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית נוספת צורה נוספת אשר זהה לצורה המקומית. צורה זו נוספת מתחת לצורה המקורית ומהווה תמונת ראי שלה. שימו לב כי בתשובה מספר 4 הצורה נוספת מעל צורה המקורית ולכן היא נפסלת. לכן, רק תשובה מספר 2 מתאימה. 

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה ופירוק לגורמים. ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית הצורה הקדמית נשארה ללא שינוי ואילו הצורה האחורית הסתובבה 180 מעלות עם כיוון השעון. באותן האופן עם הצורה השמאלית (מקבילית). מאחר וסיבוב של 180 מעלות לט תשנה את הצורה, הן יראו אותו הדבר. לכן, רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק הגורמים". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית: הצורה הפנימית (משולש) הופכת להיות הצורה האמצעית, משנה את צבעה מלבן לא]ור ומסתובבת 180 מעלות. הצורה האמצעית (עיגול) הופכת להיות הצורה החיצונית-הגדולה, מתחלקת לשני חצאים שווים ומשנה את צבעה מלבן לשחור. הצורה החיצונית ביותר (ריבוע) הופכת להיות הצורה הפנימית ביותר – גודלה קטן, ללא שינוי בצבע. באותו האופן קורה במעבר מהצורה השמאלית לתשובה : הצורה הפנימית (עיגול) הופכת להיות הצורה האמצעית ומשנה את צבעה לאפור (היא גם נעה 180 מעלות, אך לא ניתן לראות זאת מאחר ומדובר בעיגול) הצורה האמצעית (משולש) הופכת להיות הצורה החיצונית, מתחלקת לשני חצאחם שווים ומשנה את צבעה לשחור. הצורה החיצונית (מסגרת) הופכת להיות הצורה הפנימית, ללא שינוי בצבע. לכו, רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית: הצורה בפינה השמאלית העליונה (ברק* הופכת להיות בפינה הימנית התחתונה ומשנה את צבעה לשחור. הצורה האמצעית (משולש) משנה את מיקומה והופכת להיות בפינה השמאלית התחתונה ומשנה את צבעה משחור ללבן. הצורה שנמצאת בפינה הימנית התחתונה (פלוס) משנה את מיקומה והופכת להיות הצורה האמצעית. בנוסף היא נעה 90 מעלות עם כיוון השעון. באותו האופן יש לבצע את המעבר מהצורה האמצעית לתשובה: החץ עובר מהפינה השמאלית העליונה לפינה הימנית התחתונה ומשנה את צבעו לשחור, הכוכב עובר מהאמצע לפינה השמאלית העליונה ומשנה את צבעו ללבן, העיגול משנה את מיקומו מהפינה הימנית התחתונה לאמצע (הוא גם משנה את כיוונו אך לא ניתן לראות זאת בגלל צורתו). לכן, רק תשובה מספר 5 מתאימה.

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"תנועה" ופירוק לגורמים. ניתן לראות כי מהצורה השמאלית לצורה האמצעית הריבוע נע 2 צעדים, הצורה הפנימית (העיגול) הופך להיות הצורה החיצונית, הצורה שהייתה חיצונית (משולש) מעלה את מספר הצלעות שלו ב-1 והופך להיות הצורה הפנימית (ריבוע). יש ליישם חוקיות זו גם במעבר מהצורה הימנית לתשובה: הכוכב נע 2 צעדים, הצורה הפנימית הופכת להיות הצורה החיצונית (דלתון) והצורה החיצונית (מעוין) משנה את צורתה ומעלה את מספר הצלעות ב-1 (מחומש) והופך להיות הצורה הפנימית.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עקרון ה"חיבור". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית נוצר "מיזוג" של שני הצבעים יחד (שחור+לבן= אפור). אותו הדבר קורה במעבר בין הצורה הימנית לתשובה : אדום + לבן=ורוד. שימו לב, כי מיקום הצבעים לא משתנה (מסיח מספר 5 למשל) לכן, רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים החוצה" ו"מספור". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית מספר הצלעות מתחלק ב-2: (12 צלעות ובצורה האמצעית 6 צלעות). כמו כן, צבע הצורה (שחור) הופך להיות צבע הרקע וצבע הרקע הופך להיות צבע הצורה (לבן). לכן, בצורה הימנית מופיעות 10 צלעות ולכן נחפש תשובה בעלת 5 צלעות בלבד. בנוסף, הרקע צריך להיות שחור והצורה בלבן. לכן, רק תשובה מספר 2 מתאימה. 

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  לפי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית הצורה מתחלקת לשני חלקים ומשנה את צורתה. באותו האופן המשולש שבצורה הימנית מתחלק לשני משולשים ומשנה את צורתו. לכן רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה" ועיקרון פירוק לגורמים. ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית העיגול נע חצי סיבוב עם כיוון השעון. בנוסף הצורה שהייתה השמאלית ביותר, הופכת לצורה הימנית ביותר ומשנה את צבעה משחור ללבן. באותו האופן קורה במעבר מהצורה הימנית לתשובה: הריבוע נע חצי סיבוב עם כיוון השעון, והצורה שהייתה השמאלית (מעין ר' הפוך) הופכת להיות הצורה הימנית ומשנה את צבעה ללבן. שימו לב שכיוון הצורה משתנה בהתאם לסיבוב הריבוע (הצורה החיצונית). לכן, רק תשובה מספר 5 מתאימה. 

 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי העיקרון של "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי בתוך המשושה שמופיע בצורה השמאלית מופיעים 3 קווים. במעבר לצורה האמצעית נשארים שלושת הקווים והצורה החיצונית נעלמת. באותו האופן קורה במעבר מהצורה הימנית לתשובה: ישנם 4 קווים בתוך הצורה ובתשובה הצורה החיצונית נעלמת ונשארים כל ארבעת הקווים. לכן, רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית נשארים קווי מתאר של הצורה ובנוסף הם נעים 90 מעלות עם כיוון השעון. באותו האופן קורה במעבר בין הצורה הימנית לתשובה: נשארים רק קווי המתאר והם נעים 90 מעלות עם כיוון השעון. לכן, רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון של "תמונת ראי". ניתן לראות כי התמונה האמצעית היא תמונת ראי של הצורה השמאלית. באותו האופן יש לחפש את תמונת הראי של הצורה הימנית. רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים חוץ" ועיקרון ה"תנועה". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית התבנית\צבע של הצורה הפנימית מתחלף עם זה של הצורה החיצונית. כמו כן, הצורה הפנימית נעה חצי סיבוב. בנוסף, העיגול שנמצא בפינה השמאלית העליונה נע צעד אחד נגד כיוון השעון ורבע ממנו יורד. יש ליישם את חוקיות זו גם במעבר בין הצורה הימנית לתשובה: הרקע בין הצורה החיצונית לצורה הפנימית מתחלף, הצורה הפנימית מסתובבת חצי סיבוב (הראש כלפי מטה), הריבוע שמופיע בפינה השמאלית התחתונה נע צעד אחד נגד כיוון השעון ורבע ממנו יורד. לכן, רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "השלמת צורה". ניתן לראות כי במעבר בין הצורה הימנית לשמאלית הצורה שמופיעה בלבן מופיעה בצורה האמצעית ללא הרקע של הצורה השחורה. באופן האופן קורה במעבר בין הצורה הימנית לתשובה: החץ שמופיע בלבן בצורה הימנית מופיע ללא הרקע של הצורה השחורה (כוכב). לכן, רק תשובה מספר 4 מתאימה.