אנלוגיות צורניות 4

הוראות בחינה

במבחן יופיעו שתי צורות (בצד שמאל) אשר מקיימות חוקיות מסוימת ביניהן. המטרה היא לזהות את החוקיות וליישם אותה על ידי בחירת הצורה המתאימה לצורה השלישית בשאלה. ניתן להיעזר בדוגמא שמופיעה בתחתית. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין חמשת אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

figured-analogies-example

התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3. ניתן לראות כי הצורות באנלוגיה הראשונה החליפו צבעים, לכן נחפש צורה בה המעויינים מחליפים צבעים.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 10 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 10:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "הגאשטלט". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית הכוכבים הקטנים יוצרים כוכב גדול. באותו האופן יש קורה במעבר מהצורה הימנית לתשובה: הטרפז שווה השוקיים שמופיע בצורה הימנית אמור ליצור טרפז שווה שוקיים גדול מהצורה הזו. ניתן לראות כי בתשובה מספר 4 הטרפזים הקטנים יוצרים טרפז שווה שוקיים גדול. לכן, רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"תנועה". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית החץ הוכפל ותנועתו משתנה: חץ מסתובב 180 מעלות והחץ השני מסתובב 90 מעלות (שני החיצים מסתובבים עם כיוון השעון). באותו האופן קורה במעבר מהצורה הימנית לתשובה: החץ שמורה מעלה יופיע מטה (סיבוב של 180 מעלות) והחץ השני מורה ימינה (סיבוב של 90 מעלות). לכן, רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"מיספור". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית מספר הצורות משתנה בהתאם למספר הצלעות: בצורה הימנית לכל מעוין 4 צלעות ולכן יש 4 צורות, ובצורה האמצעית לכל מחומש 5 צלעות, ולכן מופיעות חמש צורות. באותו האופן קורה במעבר מהצורה הימנית לתשובה: למשולש 3 צלעות ולכן יש 3 צורות, בתשובה יש 4 צלעות ולכן יופיעו 4 צורות. לכן, רק תשובה מספר 3 מתאימה. 

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי העיקרון "פנים חוץ". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית הצורה החיצונית (טרפז שווה שוקיים) הופכת להיות הצורה הפנימית והצורה הפנימית (עיגול) הופכת להיות הצורה החיצונית. שימו לב שהצבע של הצורה החיצונית נשאר שחור ובהתאם הצבע של הצורה הפנימית נשאר לבן. באותו האופן קורה במעבר מהצורה הימנית לתשובה: הצורה החיצונית הופכת להיות הצורה הפנימית והצורה הפנימית הופכת להיות הצורה החיצונית. לכן, רק תשובה מספר 5 מתאימה.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי העיקרון "תמונת ראי". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית היא תמונת ראי של הצורה האמצעית. באותו האופן מתרחש במעבר מהצורה הימנית לתשובה: תשובה מספר 2 היא תמונת ראי של הצורה הימנית. לכן, רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"פירוק". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית המשולש שווה שוקיים מתחלק לחצי, הצורה משנה את צבעה לשחור ושני חצאי המשולשים יוצרים יחד צורה חדשה. באותו האופן קורה במעבר מהצורה הימנית לתשובה: המסגרת מתחלקת לשני חצאים, שני החצאים צבועים בשחור ויחד הם יוצרים צורה חדשה. לכן, רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית העיגול הפך לתל מימד החץ במרכז הסתובב 180 מעלות. לכן, גם במעבר מהצורה השמאלית לתשובה הריבוע הופך לתל מימד והמעויין נע 180 מעלות. שימו לב כי לא ניתן לראות את התזוזה של המעויין מאחר והוא חוזר לאותה נקודה. לכן, רק תשובה מספר 5 מתאימה.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"תנועה". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית הריבוע האדום נע עם כיוון השעון והריבוע השחור נע נגד כיוון השעון. ההפרש ביניהם הוא צעד אחד, כך שהריבוע האדום תמיד ינוע צעד אחד יותר מהריבוע השחור. ניתן לראות כי במקרה זה הריבוע השחור נע צעד אחד נגד כיוון השעון ולכן הריבוע האדום שני צעדים עם כיוון השעון. באותו האופן יש לבצע מהצורה הימנית לתשובה: הריבוע השחור ינוע נגד כיוון השעון והריבוע האדום עם כיוון השעון, כאשר ההפרש ביניהם יהיה צעד אחד (צעד אחד יותר לאדום). לכן, רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"תנועה". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית הצורה העליונה (הכוכב) הופכת להיות הצורה התחתונה וצבעה משתנה לשחור, הצורה האמצעית נעלמת (שמש) ובמקומה מופיעה צורה חדשה שהופכת להיות הצורה עליונה (לב), הצורה התחתונה (חץ) הופכת להיות הצורה האמצעית ונעה 90 מעלות עם כיוון השעון. יש ליישם את החוקיות גם במעבר מהצורה הימנית לתשובה: המעויין הופך להיות הצורה התחתונה וצבעו משתנה לשחור, הצורה האמצעית (משולש) נעלמת ובמקומה מוםיעה צורה חדשה שהופכת להיות הצורה העליונה, הצורה התחתונה הופכת להיות הצורה האמצעית ונעה 90 מעלות עם כיוון השעון (לא ניתן לראות זאת בצורת הפלוס). לכן, רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "מספר צלעות". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית מספר הצלעות של הצורה הפנימית והחיצונית עולה ב-2, כך שבצורה השמאלית מספר הצלעות הוא 3 ובצורה האמצעית מספר הצלעות הינו 5. באותו האופן יש לבצע במעבר מהצורה הימנית לתשובה: מספר הצלעות של הצורות הינו 4, לכן נחפש תשובה שמספר הצלעות של הצורה הפנימית והחיצונית גדול ב-2, קרי 6 צלעות. שימו לב כי מספר הצלעות של הצורה הפנימית והחיצונית צריך להיות זהה. לכן, רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים חוץ". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית הצורה הפנימית הופכת להיות הצורה החיצונית ולהיפך. בנוסף, הרקע הופך להיות המלוי של הצורה החיצונית, והמילוי של הצורה הפנימית (מעויין) הופך להיות הרקע. הצבע של הצורה הפנימית משנה את צבעו לשחור. באותו האופן יש קורה במעבר מהצורה הימנית לתשובה: הצורה הפנימית הופכת לחיצונית ולהיפך. הצבע של הרקע (משבצות) הופך להיות המילוי של הצורה החיצונית, המילוי של הצורה הפנימית (מעין חץ) הופך להיות המילוי של הרקע, והצבע של הצורה הפנימית משנה את צבעו לשחור. לכן, רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית הצורה מתפרקת לשתי צורות שוות המרכיבות אותה וצבען משתנה לשחור (כך צורת גמוי שעון החול מתפרקת לשני משולשים שמרכיבים אותה). באותו האופן קורה במעבר מהצורה הימנית לתשובה: המלבנים המרכיבים את צורת הפלוס מתפרקים ומשנים את צבעם לשחור. לכן, רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים חוץ". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לאמצעית הצורה הפנימית נשארת (המעויין) והצורות החיצוניות (משולשים) שמקיפות את הצורה הגדולה נשארות גם הן. כל שאר הצורות נעלמות. באותו האופן קורה במעבר מהצורה הימנית לתשובה: הצורה הפנימית נשארת (צורת הפלוס) והצורות החיצוניות שמקיפות את הצורה הגדולה ( שני משולשים) נשארות. לכן, רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"חיבור". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה האמצעית המשולשים יוצרים יחד מעויין. באותו האופן המשולשים בצורה הימנית יוצרים יחד מחומש. לכן, רק תשובה מספר חמש מתאימה.

   

 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים חוץ". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לצורה אמצעית הצורה הפנימית הפכה להיות הצורה החיצונית (החץ) והוא נע 90 מעלות עם כיוון השעון, הצורה החיצונית הפכה להיות הצורה הפנימית. הצורה הפנימתי תמיד צבועה בלבן והצורה החיצונית בצבע שחור. באותו האופן קורה במעבר מהצורה האמצעית לתשובה: הצורה הפנימית הופכת לצורה החיצונית (משולש) והיא נעה 90 מעלות עם כיוון השעון. הצורה החיצונית (מעוין) הופכת להיות הצורה הפנימית. לכן, רק תשובה מספר 4 מתאימה.