אנלוגיות צורניות

הוראות בחינה

במבחן יופיעו שתי צורות (בצד שמאל) אשר מקיימות חוקיות מסוימת ביניהן. המטרה היא לזהות את החוקיות וליישם אותה על ידי בחירת הצורה המתאימה לצורה השלישית בשאלה. ניתן להיעזר בדוגמא שמופיעה בתחתית. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין חמשת אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

figured-analogies-example

התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3. ניתן לראות כי הצורות באנלוגיה הראשונה החליפו צבעים, לכן נחפש צורה בה המעויינים מחליפים צבעים.

שימו לב, המבחן כולל 20 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 16:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 17:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 18:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 19:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 20:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנימה החוצה". ניתן לראות כי הצורה הפנימית הופכת להיות הצורה החיצונית והצורה החיצונית הופכת לצורה הפנימית, תוך תזוזה של 90 מעלות.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי העיגול והירח מחליפים את המיקום, הצורה השמאלית נשארת במיקומה, והעיגול נעלם. כמו כן, הצורות משנות צבעים: הצורה שהייתה ימנית משנה את צבעה ללבן, הצורה השמאלית משנה את צבעה לירוק, והצורה שהייתה בצד ימין תחתון משנה את צבעה לכחול.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה". ניתן לראות כי העיגול מהצורה השמאלית לימנית נע 90 מעלות עם כיוון השעון. בנוסף, צבעו הופך מירוק לסגול. נוסף, על כך, העיגול הצהוב שנמצא בפינה השמאלית העליונה משנה את מיקומו לצד הנגדי, כלומר בפינה הימנית התחתונה. לכן, נחפש צורה שזזה 90 מעלות עם כיוון השעון, והעיגול הצהוב נמצא בפינה השמאלית התחתונה.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי המעויין (צורה שמאלית) מתחלק לחצי וחלקיו מתפצלים כלפי חוץ (צורה ימנית- אמצעית). בנוסף, הצבעים בין הצורה הפנימית (עיגול) לצורה החיצונית (מעויין) מתחלפים). לכן, יש לחפש אחר עיגול צהוב שחציו מתפצל כלפי חוץ וכוכב סגול.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי משמאל לימין, מספר הקווים האורכיים פחות באחד ומספר הקווים הרוחביים עולה באחד. כמו כן, צבע הקווים האורכיים מתחלף בצבע הקווים הרוחביים.

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "מספר חלקים". ניתן לראות כי במבעבר מהצורה השמאלית לימנית העיגול חלוקת העיגול משתנה מארבעה רבעים לשמונה רבעים. לכן, נחפש ריבוע שמחולק לשמונה רבעים. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה". ניתן לראות כי במעבר מהריבוע השמאלי לימני נוסף צורה נוספת, כלומר בריבוע השמאלי הופיע חץ אחד ובימני שניים. בנוסף, החיצים נעו לכיוון ימין והצורה שהופיע בריבוע הימני (פלוס סגול) נעלמה בריבוע השמאלי. לכן, נחפש צורה שבה יש שני פלוסים שנעו לכיוון הימני, והצורה הנוספת (כוכב) נעלמה. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "מספור צלעות". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות משמאל לימין ישנה עלייה במספר הצלעות, כאשר בריבוע הראשון יש 4 צלעות, ולאחר מכן, 5 צלעות. בצורה הנוכחית יש 6 צלעות, לכן נחפש צורה בעלת 7 צלעות. רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה". ניתן לראות כי במעבר מהצורה השמאלית לימנית ה"ברק" מתהפך 180 מעלות והעיגול, שהיה צמוד לו, מתרחק. כמו כן, הצבעים של העיגול והברק מתהפכים. לכן נחפש מחומש שסובב 180 מעלות והמעויין היה צמוד לו מתרחק. בנוסף, נחפש מעויין שחור ומחומש לבן. רק משובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה". ניתן לראות כי הצורה הימנית הינה תמונת ראי של הצורה השמאלית ובנוסף הצורות שהופיעו בצורה השמאלית הוכפלו. לכן יש לחפש תמונת ראי והכפלה של הצורה הכחולה והמשולש השחור.

 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי צורת "שעון החול" שמורכבת משני משולשים משתנה וכעת אותם משולשים מרכיבים צורה חדשה. כמו כן, הצבעים התהפכו : הצבע הירוק של צורת "שעון החול" כעת משמש כקו מתאר בצורה החדשה והצבע האדום ששימש כקו מתאר בצורת "שעון החול" בעת משמש כצבע מילוי של הצורה החדשה. לכן יש לחפש את אותם משולשים שמרכיבים את הריבוע בצורה חדשה והיפוך הצבעים בין קו המתאר לצבע המילוי.

 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים החוצה". ניתן לראות כי במעבר בין הצורה השמאלית לצורה הימנית כי הצורה הפנימית, מעויין, הפך לצורה החיצונית והצורה הפנימית השתנתה. כמו כן, הרקע של הצורה החיצונית וצבע הצורה הפנימית נשאר.

 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי במעבר בין הצורה השמאלית לימנית מספר המשבצות גדל ב-1 ואותן משבצות שהיו צבועות במשבצת השמאלית, לא צבועות במשבצת הימנית.

 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "השלמת צורה". ניתן לראות כי במעבר בין הצורה השמאלית לימנית נשאר רק הצורה הפנימית והצבעים התחלפו. לכן רק תשובה מספר 5 מתאימה..

 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי במעבר בין הצורה השמאלית לימנית מספר הכוכבים ירד באחד ומיקומם השתנה. לכן יש לחפש תשובה בעלת שלוש צורות במיקום שונה.

 • שאלה 16:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה". ניתן לראות כי במעבר בין הצורה השמאלית לימנית החץ השחור נע 90 מעלות עם כיוון השעון ואילו החץ הלבן נע 90 מעלות נגד כיוון השעון.

 • שאלה 17:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לגורמים". ניתן לראות כי במעבר בין הצורה השמאלית לימנית לצורה מצטרפת השתקפות של אותה צורה, כאשר בין הצורה ישנה צורה שלישית המפרידה ביניהן. לכן יש לחפש תמונת ראי של העיגול, כאשר באמצע יש צורה המפרידה ביניהן. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 18:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה". ניתן לראות כי במעבר בין הצורה השמאלית לימנית השתנה סדר הצורות: הצורה התחתונה הפכה להיות הצורה העליונה, הצורה האמצעית הפכה להיות הצורה התחתונה והצורה העליונה הפכה להיות הצורה האמצעית.

 • שאלה 19:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים החוצה". ניתן לראות כי הצורה הפנימית הפכה להיות הצורה החיצונית. כמו כן, הצבעים בין הצורה הפנימית לצורה החיצונית התחלפו.

 • שאלה 20:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה". ניתן לראות כי במעבר בין הצורה השמאלית לימנית המקבלית (שנמצאת מאחורי המשולש) זזה 90 מעלות עם כיוון השעון ואילו המשולש לא שינה את מיקומו.