בעיות באחוזים 2

הוראות בחינה

במבחן יופיעו בעיות מילוליות באחוזים. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין ארבעה אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות. כמו כן, מומלץ להשתמש בדף טיוטה וכלי כתיבה. השימוש במחשבון אסור.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 10 דקות.

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 10:00
 • שאלה 1:

  מחיר סנדלים עלה ב-20% וכעת מחירן הוא 120 ₪. מה היה מחיר הסנדלים לפני ההעלאה?

  • - 1 - 106
  • - 2 - 100
  • - 3 - 96
  • - 4 - 84
 • שאלה 2:

  כמה הם40% מ-250?

  • - 1 - 180
  • - 2 - 150
  • - 3 - 120
  • - 4 - 100
 • שאלה 3:

  יואל ערך קניות לביתו בסופו בשווי 300 ₪. מאחר והוא קונה ותיק, הוא מקבל הנחה קבועה של 30% מהמחיר הסופי. כמה שילם יואל על הקניות בסופר?

  • - 1 - 210
  • - 2 - 230
  • - 3 - 200
  • - 4 - 90
 • שאלה 4:

  במהלך טיול כיתתי, נעדרו 6 ילדים מתוך כיתה בת 30 תלמידים. כמה אחוזים הם 6 ילדים מתוך 30?

  • - 1 - 10%
  • - 2 - 12%
  • - 3 - 15%
  • - 4 - 20%
 • שאלה 5:

  חברה "אגסים" השיקה מבצעים חדשים. רונה שילמה על מעיל שקנתה 40 ₪ פחות מהמחיר המקורי (160). כמה אחוזים הייתה ההנחה?

  • - 1 - 25%
  • - 2 - 20%
  • - 3 - 15%
  • - 4 - 10%
 • שאלה 6:

  נעלי סניקרס שמחירן הוא 500 ₪ התייקרו ב-20%. מה מחירן לאחר ההתייקרות? 

  • - 1 - 550
  • - 2 - 600
  • - 3 - 650
  • - 4 - 700
 • שאלה 7:

  רונן נסע במהירות קבועה של 90 קמ"ש. לאחר מכן, הוא נתקע בפקק ונסע במהירות 60 קמ"ש. בכמה אחוזים הפחית רונן את מהירותו בדרך לכנס?

  • - 1 - 20%
  • - 2 - 25%
  • - 3 - 30%
  • - 4 - 35%
 • שאלה 8:

  דניאל החל בתוכנית "עליית מסת שריר" (שמובילה גם לעלייה במשקל). במסגרת התוכנית המשתתפים נבדקים משבוע לשבוע. ידוע כי בשבוע הראשון שקל 80 ק"ג ובשבוע השני עלה ב-15%. בשבוע השלישי שקל 10% יותר מהשבוע השני. כמה שקל דניאל בשבוע השלישי?

  • - 1 - 101.2 ק"ג
  • - 2 - 102.2 ק"ג
  • - 3 - 103.2 ק"ג
  • - 4 - 104.2 ק"ג
 • שאלה 9:

  גיא הצטרף לחברת סלולר "משלמים פחות". בה החשבון החודשי יורד ב-5% מחודש לחודש. ידוע כי גיא שילם בחודש מאי 40 ש"ח. בחודש יוני בחשבון החודשי ירד ב-20%. כמה ישלם גיא בחודש יולי? 

  • - 1 - 29
  • - 2 - 21
  • - 3 - 19
  • - 4 - 27
 • שאלה 10:

  במחנה קיץ ישנן שתי קבוצות מתחרות: קבוצת אדומים וצהובים. הקבוצות התחרו בהרמת משקל: לקבוצת אדומים היה 90 ק"ג ואילו לצהובים היה 120 ק"ג. קבוצת אדומים הרימה 80% ואילו הצהובים הרימו 60%. איזו קבוצה ניצחה ?

  • - 1 - הצהובים
  • - 2 - האדומים
  • - 3 - שתי הקבוצות הרימו משקל זהה
 • שאלה 11:

  כמה הם 40% מ-140? 

  • - 1 - 55
  • - 2 - 56
  • - 3 - 57
  • - 4 - 58
 • שאלה 12:

  רונן קיבל מכתב מהעירייה שהודיע על העלאה של 25% בתשלום הארנונה. אם ידוע כי התשלום האחרון היה על סך 300 ₪. כמה ישלם רונן בתשלום הבא?

  • - 1 - 340 ש"ח
  • - 2 - 365 ש"ח
  • - 3 - 375 ש"ח
  • - 4 - 390 ש"ח
 • שאלה 13:

  בכיתה ג'1 יש 40 תלמידים ובכיתה ג'2 יש 45 תלמידים. ידוע כי בכיתה ג'1 יש 20% בנות ואילו בכיתה ג'2 יש 40% בנים. כמה בנים יש בשתי הכיתות יחד? 

  • - 1 - 45 בנים
  • - 2 - 47 בנים
  • - 3 - 50 בנים
  • - 4 - 52 בנים
 • שאלה 14:

  איזה מספר יותר גדול: 30% מ-150 או 60% מ-80?

  • - 1 - 30% מ-150
  • - 2 - 60% מ-80
  • - 3 - הם זהים
 • שאלה 15:

  בשכונת "רעים" יש 50 בתים ובשכונת "רצצים" יש 60 בתים. בשכונת רעים יש 30% וילות ואילו בשכונת רצצים יש 15% וילות. באיזה כונה יש יותר וילות?

  • - 1 - בשכונת רעים
  • - 2 - בשכונת רצצים
  • - 3 - הם זהים

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  מחיר סנדלים עלה ב-20% וכעת מחירן הוא 120 ₪. מה היה מחיר הסנדלים לפני ההעלאה?

  • - 1 - 106
  • - 2 - 100
  • - 3 - 96
  • - 4 - 84

 • שאלה 2:

  כמה הם40% מ-250?

  • - 1 - 180
  • - 2 - 150
  • - 3 - 120
  • - 4 - 100

 • שאלה 3:

  יואל ערך קניות לביתו בסופו בשווי 300 ₪. מאחר והוא קונה ותיק, הוא מקבל הנחה קבועה של 30% מהמחיר הסופי. כמה שילם יואל על הקניות בסופר?

  • - 1 - 210
  • - 2 - 230
  • - 3 - 200
  • - 4 - 90

 • שאלה 4:

  במהלך טיול כיתתי, נעדרו 6 ילדים מתוך כיתה בת 30 תלמידים. כמה אחוזים הם 6 ילדים מתוך 30?

  • - 1 - 10%
  • - 2 - 12%
  • - 3 - 15%
  • - 4 - 20%

 • שאלה 5:

  חברה "אגסים" השיקה מבצעים חדשים. רונה שילמה על מעיל שקנתה 40 ₪ פחות מהמחיר המקורי (160). כמה אחוזים הייתה ההנחה?

  • - 1 - 25%
  • - 2 - 20%
  • - 3 - 15%
  • - 4 - 10%

 • שאלה 6:

  נעלי סניקרס שמחירן הוא 500 ₪ התייקרו ב-20%. מה מחירן לאחר ההתייקרות? 

  • - 1 - 550
  • - 2 - 600
  • - 3 - 650
  • - 4 - 700

 • שאלה 7:

  רונן נסע במהירות קבועה של 90 קמ"ש. לאחר מכן, הוא נתקע בפקק ונסע במהירות 60 קמ"ש. בכמה אחוזים הפחית רונן את מהירותו בדרך לכנס?

  • - 1 - 20%
  • - 2 - 25%
  • - 3 - 30%
  • - 4 - 35%

 • שאלה 8:

  דניאל החל בתוכנית "עליית מסת שריר" (שמובילה גם לעלייה במשקל). במסגרת התוכנית המשתתפים נבדקים משבוע לשבוע. ידוע כי בשבוע הראשון שקל 80 ק"ג ובשבוע השני עלה ב-15%. בשבוע השלישי שקל 10% יותר מהשבוע השני. כמה שקל דניאל בשבוע השלישי?

  • - 1 - 101.2 ק"ג
  • - 2 - 102.2 ק"ג
  • - 3 - 103.2 ק"ג
  • - 4 - 104.2 ק"ג

 • שאלה 9:

  גיא הצטרף לחברת סלולר "משלמים פחות". בה החשבון החודשי יורד ב-5% מחודש לחודש. ידוע כי גיא שילם בחודש מאי 40 ש"ח. בחודש יוני בחשבון החודשי ירד ב-20%. כמה ישלם גיא בחודש יולי? 

  • - 1 - 29
  • - 2 - 21
  • - 3 - 19
  • - 4 - 27

 • שאלה 10:

  במחנה קיץ ישנן שתי קבוצות מתחרות: קבוצת אדומים וצהובים. הקבוצות התחרו בהרמת משקל: לקבוצת אדומים היה 90 ק"ג ואילו לצהובים היה 120 ק"ג. קבוצת אדומים הרימה 80% ואילו הצהובים הרימו 60%. איזו קבוצה ניצחה ?

  • - 1 - הצהובים
  • - 2 - האדומים
  • - 3 - שתי הקבוצות הרימו משקל זהה

 • שאלה 11:

  כמה הם 40% מ-140? 

  • - 1 - 55
  • - 2 - 56
  • - 3 - 57
  • - 4 - 58

 • שאלה 12:

  רונן קיבל מכתב מהעירייה שהודיע על העלאה של 25% בתשלום הארנונה. אם ידוע כי התשלום האחרון היה על סך 300 ₪. כמה ישלם רונן בתשלום הבא?

  • - 1 - 340 ש"ח
  • - 2 - 365 ש"ח
  • - 3 - 375 ש"ח
  • - 4 - 390 ש"ח

 • שאלה 13:

  בכיתה ג'1 יש 40 תלמידים ובכיתה ג'2 יש 45 תלמידים. ידוע כי בכיתה ג'1 יש 20% בנות ואילו בכיתה ג'2 יש 40% בנים. כמה בנים יש בשתי הכיתות יחד? 

  • - 1 - 45 בנים
  • - 2 - 47 בנים
  • - 3 - 50 בנים
  • - 4 - 52 בנים

 • שאלה 14:

  איזה מספר יותר גדול: 30% מ-150 או 60% מ-80?

  • - 1 - 30% מ-150
  • - 2 - 60% מ-80
  • - 3 - הם זהים

 • שאלה 15:

  בשכונת "רעים" יש 50 בתים ובשכונת "רצצים" יש 60 בתים. בשכונת רעים יש 30% וילות ואילו בשכונת רצצים יש 15% וילות. באיזה כונה יש יותר וילות?

  • - 1 - בשכונת רעים
  • - 2 - בשכונת רצצים
  • - 3 - הם זהים