בעיות באחוזים

הוראות בחינה

במבחן יופיעו בעיות מילוליות באחוזים. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין ארבעה אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות. כמו כן, מומלץ להשתמש בדף טיוטה וכלי כתיבה. השימוש במחשבון אסור.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 10 דקות.

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 10:00
 • שאלה 1:

  מחיר שמלה עלה ב-40% וכעת מחירו הוא 252 ₪. מה מחיר השמלה לפני ההעלאה?

  • - 1 - 152
  • - 2 - 228
  • - 3 - 180
  • - 4 - 280
 • שאלה 2:

  כמה הם 37.5% מ-120?

  • - 1 - 35
  • - 2 - 40
  • - 3 - 45
  • - 4 - 50
 • שאלה 3:

  אילנית קנתה מצרכים מהירקן בשווי 250 ₪. המוכר הוזיל את המחיר הסופי ב-15%. כמה אילנית שילמה אחרי ההנחה?

  • - 1 - 212.5
  • - 2 - 205.5
  • - 3 - 220
  • - 4 - 215
 • שאלה 4:

  במהלך טיול של תנועת הנוער "חישגדא" נעדרו 15 ילדים. איזה אחוז מהילדים נעדרו מהטיול אם בתנועה יש 125 ילדים.

  • - 1 - 11%
  • - 2 - 12%
  • - 3 - 13%
  • - 4 - 14%
 • שאלה 5:

  חברה "אננס" השיקה מבצעים חדשים. יונית שילמה על החולצה שקנתה 25 ₪ פחות מהמחיר המקורי (175). כמה אחוזים הייתה ההנחה?

  • - 1 - 10%
  • - 2 - 12.5%
  • - 3 - 15%
  • - 4 - 17.5%
 • שאלה 6:

  מעיל פרווה שמחירו 900 ₪ התייקר ב-25%. מה מחירו של המעיל לאחר ההתייקרות?

  • - 1 - 1500 ש"ח
  • - 2 - 1250 ש"ח
  • - 3 - 1125 ש"ח
  • - 4 - 1225 ש"ח
 • שאלה 7:

  נועה נסעה לקניון במהירות קבועה של 75 קמ"ש. לאחר מכן, היא מהירה לפגישת עבודה ונסעה במהירות 125 קמ"ש. בכמה אחוזים האיצה נועה את מהירותה בדרך לפגישת עבודה?

  • - 1 - 20%
  • - 2 - 30%
  • - 3 - 40%
  • - 4 - 50%
 • שאלה 8:

  לאה החלה בתוכנית דיאטה שנקראת "דיאטת כאסח". במסגרת התוכנית המשתתפים נשקלים משבוע לשבוע. ידוע כי לאה שקלה בשבוע הראשון 90 ק"ג ובשבוע השני ירדה ב-15%. כמה שקלה לאה בשבוע השני?

  • - 1 - 76.5 ק"ג
  • - 2 - 77.5 ק"ג
  • - 3 - 78.5 ק"ג
  • - 4 - 79.9 ק"ג
 • שאלה 9:

  יונית הצטרפה לתוכנית דיאטה אחרת שנקראת "דיאטה מתגוונת". יונית שוקלת 80 ק"ג. בשבוע הראשון יונית ירדה ב-20% ובשבוע השני יונית עלתה ב-25%. כמה יונית שקלה בשבוע השני?

  • - 1 - 70 ק"ג
  • - 2 - 75 ק"ג
  • - 3 - 80 ק"ג
  • - 4 - 85 ק"ג
 • שאלה 10:

  בכיתה ו'2 יש 40 תלמידים ובכיתה ו'1 יש 45 תלמידים. 25% מהתלמידים בכיתה ו'2 הצביעו בעד תלבושת אחידה ואילו 40% מהתלמידים בכיתה ו'1 הצביעו נגד תלבושת אחידה. כמה תלמידים (משתי הכיתות) הצביעו בעד תלבושת אחידה?

  • - 1 - 27 תלמידים
  • - 2 - 70 תלמידים
  • - 3 - 32 תלמידים
  • - 4 - 37 תלמידים
 • שאלה 11:

  כמה הם 45% מ-220?

  • - 1 - 97
  • - 2 - 98
  • - 3 - 99
  • - 4 - 100
 • שאלה 12:

  רונן הצטרף לחברת "תפוח" בה קיבל 40% הנחה על חבילת פלאפון מאשר חברת "גלקום". אם ידוע כי רונן שילם 250 ₪ לחודש בחברת "גלקום". כמה ישלם לאחר שהצטרף לחברה החדשה ("תפוח")?

  • - 1 - 150 ₪
  • - 2 - 175 ₪
  • - 3 - 200 ₪
  • - 4 - 225 ₪
 • שאלה 13:

  בכיתה ד'1 יש 50 תלמידים ובכיתה ד'2 יש 45 תלמידים. ידוע כי בכיתה ד'1 יש 30% בנות ואילו בכיתה ד'2 יש 40% בנים. כמה בנים יש בשתי הכיתות יחד?

  • - 1 - 45 בנים
  • - 2 - 53 בנים
  • - 3 - 57 בנים
  • - 4 - 47 בנים
 • שאלה 14:

  איזה מספר יותר גדול: 75% מ-180 או 45% מ-220?

  • - 1 - 75% מ-180
  • - 2 - 45% מ-220
  • - 3 - הם זהים
 • שאלה 15:

  בכיתה ט'1 יש 50 תלמידים בכיתה ובכיתה ט'2 יש 65 תלמידים בכיתה. 36% מתלמידי ט'1 קיבלו מעל 90 במבחן בסטטיסטיקה ואילו בכיתה ט'2 20% קיבלו מעל 90 במבחן בסטטיסטיקה. באיזו כיתה מספר התלמידים שקיבלו מעל 90 היה גדול יותר?

  • - 1 - בכיתה ט'1
  • - 2 - בכיתה ט'2
  • - 3 - הם זהים

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  מחיר שמלה עלה ב-40% וכעת מחירו הוא 252 ₪. מה מחיר השמלה לפני ההעלאה?

  • - 1 - 152
  • - 2 - 228
  • - 3 - 180
  • - 4 - 280

  ידוע לנו שהמחיר עלה ב 40% לכן עכשיו הוא 140% מהמחיר המקורי.

   

  אם 140% מהמחיר המקורי הם 252 ש"ח, אז 10% מהמחיר המקורי הם:

  **   ולכן חילקנו את 252 ב- 14.

  **כדי לחלק 252 ב- 14 השתמשנו בחוק הפילוג וחיפשנו מספר שקרוב ל- 252 אשר מתחלק ב- 14, 280 עונה לדרישה זו. ולכן כתבנו  וחישבנו.

  10% מהמחיר המקורי הם 18 ₪ ולכן המחיר המקורי הוא 180 ₪.

  לכן, התשובה הנכונה היא ג'  180 ₪.

 • שאלה 2:

  כמה הם 37.5% מ-120?

  • - 1 - 35
  • - 2 - 40
  • - 3 - 45
  • - 4 - 50

 • שאלה 3:

  אילנית קנתה מצרכים מהירקן בשווי 250 ₪. המוכר הוזיל את המחיר הסופי ב-15%. כמה אילנית שילמה אחרי ההנחה?

  • - 1 - 212.5
  • - 2 - 205.5
  • - 3 - 220
  • - 4 - 215

 • שאלה 4:

  במהלך טיול של תנועת הנוער "חישגדא" נעדרו 15 ילדים. איזה אחוז מהילדים נעדרו מהטיול אם בתנועה יש 125 ילדים.

  • - 1 - 11%
  • - 2 - 12%
  • - 3 - 13%
  • - 4 - 14%

 • שאלה 5:

  חברה "אננס" השיקה מבצעים חדשים. יונית שילמה על החולצה שקנתה 25 ₪ פחות מהמחיר המקורי (175). כמה אחוזים הייתה ההנחה?

  • - 1 - 10%
  • - 2 - 12.5%
  • - 3 - 15%
  • - 4 - 17.5%

 • שאלה 6:

  מעיל פרווה שמחירו 900 ₪ התייקר ב-25%. מה מחירו של המעיל לאחר ההתייקרות?

  • - 1 - 1500 ש"ח
  • - 2 - 1250 ש"ח
  • - 3 - 1125 ש"ח
  • - 4 - 1225 ש"ח

 • שאלה 7:

  נועה נסעה לקניון במהירות קבועה של 75 קמ"ש. לאחר מכן, היא מהירה לפגישת עבודה ונסעה במהירות 125 קמ"ש. בכמה אחוזים האיצה נועה את מהירותה בדרך לפגישת עבודה?

  • - 1 - 20%
  • - 2 - 30%
  • - 3 - 40%
  • - 4 - 50%

 • שאלה 8:

  לאה החלה בתוכנית דיאטה שנקראת "דיאטת כאסח". במסגרת התוכנית המשתתפים נשקלים משבוע לשבוע. ידוע כי לאה שקלה בשבוע הראשון 90 ק"ג ובשבוע השני ירדה ב-15%. כמה שקלה לאה בשבוע השני?

  • - 1 - 76.5 ק"ג
  • - 2 - 77.5 ק"ג
  • - 3 - 78.5 ק"ג
  • - 4 - 79.9 ק"ג

 • שאלה 9:

  יונית הצטרפה לתוכנית דיאטה אחרת שנקראת "דיאטה מתגוונת". יונית שוקלת 80 ק"ג. בשבוע הראשון יונית ירדה ב-20% ובשבוע השני יונית עלתה ב-25%. כמה יונית שקלה בשבוע השני?

  • - 1 - 70 ק"ג
  • - 2 - 75 ק"ג
  • - 3 - 80 ק"ג
  • - 4 - 85 ק"ג

 • שאלה 10:

  בכיתה ו'2 יש 40 תלמידים ובכיתה ו'1 יש 45 תלמידים. 25% מהתלמידים בכיתה ו'2 הצביעו בעד תלבושת אחידה ואילו 40% מהתלמידים בכיתה ו'1 הצביעו נגד תלבושת אחידה. כמה תלמידים (משתי הכיתות) הצביעו בעד תלבושת אחידה?

  • - 1 - 27 תלמידים
  • - 2 - 70 תלמידים
  • - 3 - 32 תלמידים
  • - 4 - 37 תלמידים

 • שאלה 11:

  כמה הם 45% מ-220?

  • - 1 - 97
  • - 2 - 98
  • - 3 - 99
  • - 4 - 100

 • שאלה 12:

  רונן הצטרף לחברת "תפוח" בה קיבל 40% הנחה על חבילת פלאפון מאשר חברת "גלקום". אם ידוע כי רונן שילם 250 ₪ לחודש בחברת "גלקום". כמה ישלם לאחר שהצטרף לחברה החדשה ("תפוח")?

  • - 1 - 150 ₪
  • - 2 - 175 ₪
  • - 3 - 200 ₪
  • - 4 - 225 ₪

 • שאלה 13:

  בכיתה ד'1 יש 50 תלמידים ובכיתה ד'2 יש 45 תלמידים. ידוע כי בכיתה ד'1 יש 30% בנות ואילו בכיתה ד'2 יש 40% בנים. כמה בנים יש בשתי הכיתות יחד?

  • - 1 - 45 בנים
  • - 2 - 53 בנים
  • - 3 - 57 בנים
  • - 4 - 47 בנים

 • שאלה 14:

  איזה מספר יותר גדול: 75% מ-180 או 45% מ-220?

  • - 1 - 75% מ-180
  • - 2 - 45% מ-220
  • - 3 - הם זהים

 • שאלה 15:

  בכיתה ט'1 יש 50 תלמידים בכיתה ובכיתה ט'2 יש 65 תלמידים בכיתה. 36% מתלמידי ט'1 קיבלו מעל 90 במבחן בסטטיסטיקה ואילו בכיתה ט'2 20% קיבלו מעל 90 במבחן בסטטיסטיקה. באיזו כיתה מספר התלמידים שקיבלו מעל 90 היה גדול יותר?

  • - 1 - בכיתה ט'1
  • - 2 - בכיתה ט'2
  • - 3 - הם זהים