הוראות 2

הוראות בחינה

במבחן יופיעו הוראות מסוגים שונים. יש לעקוב אחר ההוראה ולבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין ארבעה אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 26 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 20 דקות.

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 20:00
 • שאלה 1:

  אם התוצאה של התרגיל 4+3 קטנה מ-8, הקיפ\י את המילה "שטיח", ואם היא גדולה מ-8 הקיפ\י את סכום הספרות בתרגיל.

  • - 1 - שטיח
  • - 2 - תוצאה
  • - 3 - 8
  • - 4 - 7
 • שאלה 2:

  אם התוצאה של התרגיל 95-45 קטנה מ- 40, הקיפ\י את המילה "כן", ואם היא גדולה או שווה ל-40, הקיפ\י את המילה "לא".

  • - 1 - כן
  • - 2 - לא
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 3:

  בחר\י את האות האחרונה של המילה השלישית ברשימת המילים הבאה: עמוד, אוטובוס, תמרור, מכונית.

  • - 1 - מ'
  • - 2 - ו'
  • - 3 - ר'
  • - 4 - ט'
 • שאלה 4:

  הבט/י בסדרה הבאה מימין לשמאל: 9583830248503 ובחר/י  את מספר הפעמים שהספרה 3 מופיעה ותכפל/י ב- 2.

  • - 1 - 3
  • - 2 - 6
  • - 3 - 9
  • - 4 - 12
 • שאלה 5:

  בחר/י באות השלישית של המילה הארוכה ביותר בין המילים הבאות: אפרכסת, ספרות, מתושלח, מלונאות.

  • - 1 - ו'
  • - 2 - ר'
  • - 3 - מ'
  • - 4 - נ'
 • שאלה 6:

  בחר/י בתשובה בה כתוב המילה "אזדרכת" בסדר הפוך.

  • - 1 - תכדרזא
  • - 2 - תכזרדא
  • - 3 - תכרדזא
  • - 4 - תרכדזא
 • שאלה 7:

  אם מספר המילים במשפט זה קטן מ-12, בחר/י במילה "אייפון" ואם הוא גדול או שווה ל-12 בחר/י בתשובה לתרגיל הבא: 8+5=.

  • - 1 - אייפון
  • - 2 - 13
  • - 3 - 14
  • - 4 - 15
 • שאלה 8:

  בהנחה שעכשיו חודש פברואר, בחר/י את החודש שהיה לפני שלושה חודשים.

  • - 1 - אוקטובר
  • - 2 - ינואר
  • - 3 - דצמבר
  • - 4 - נובמבר
 • שאלה 9:

  החסר/י  8 למכפלת 3 ב-7 ובחר/י  את המספר שיצא

  • - 1 - 21
  • - 2 - 17
  • - 3 - 15
  • - 4 - 13
 • שאלה 10:

  בחר/י את האות הנמצאת במיקום הרביעי מהסוף ברצף האותיות הבא: שלדחצגיכע

  • - 1 - ח'
  • - 2 - ג'
  • - 3 - י'
  • - 4 - צ'
 • שאלה 11:

  אם הסכום של 4 ו- 8 קטן מ-10, בחר/י את התשובה אשר מציינת את הסכום. אם הוא גדול מ-10 בחר/י בתשובה שמציינת את הסכום כשהוא מחולק ב- 4.

  • - 1 - 12
  • - 2 - 8
  • - 3 - 4
  • - 4 - 3
 • שאלה 12:

  הבט/י בסדרה הבאה החל מימין לשמאל: 294857362948. בחר/י בתשובה שמייצגת את מספר הספרות בסדרה הגדולות מ- 6.

  • - 1 - 5
  • - 2 - 4
  • - 3 - 3
  • - 4 - 2
 • שאלה 13:

  אם סכום שני המספרים 38 ו- 29 גדול מ-60, בחר/י את התשובה אשר כוללת את הסכום המספרים. אם סכום שני המספרים אינו גדול מ-60, כפול/י את הסכום ב-2, הוספ/י לסכום זה 1 וחלקו ב-3. בחר/י את התוצאה המתאימה.

  • - 1 - 67
  • - 2 - 39
  • - 3 - 35
  • - 4 - 33
 • שאלה 14:

  הצהרת בלפור היתה בשנת 1917. חבר/י את שתי הספרות הראשונות בשנה זו, והחסר/י מהן את סכום שתי הספרות האחרונות. אם המספר שקיבלת הוא נמוך מ-0 (מינוס) בחר/י בתשובה 0. אם המספר גבוה מ-0, בחר/י בתשובה המייצגת את המספר שהתקבל.

  • - 1 - 10
  • - 2 - 2-
  • - 3 - אפס
  • - 4 - 2
 • שאלה 15:

  אם טבת בא אחרי חשוון, בחר/י באות "כ". אם טבת בא לפניו, בחר/י באות הראשונה של החודש האחרון בשנה.

  • - 1 - כ'
  • - 2 - ת'
  • - 3 - ש'
  • - 4 - א'
 • שאלה 16:

  מהו המספר העוקב אחרי המספר המתקבל מ– 48-9?

  • - 1 - 39
  • - 2 - 40
  • - 3 - 41
  • - 4 - 42
 • שאלה 17:

  הוספ/י למספר 66 את סכום ספרותיו, חלק/י בהפרש שבין 24 ל-22 ובחר/י את התוצאה הנכונה:

  • - 1 - 78
  • - 2 - 44
  • - 3 - 42
  • - 4 - 39
 • שאלה 18:

  יש למנות את מספר ימי השבוע, ולהכפיל במספר חודשי השנה. לאחר מכן יש להחסיר מהתוצאה 10. יש לבחור בתשובה המצייגת את מספר העשרות בתוצאה.

  • - 1 - 84
  • - 2 - 7
  • - 3 - 8
  • - 4 - 74
 • שאלה 19:

  בחר/י את האות הנמצאת במקום השביעי מסוף א'-ת'.

  • - 1 - נ'
  • - 2 - פ'
  • - 3 - ס'
  • - 4 - ע'
 • שאלה 20:

  בחר/י את האות השנייה שבמילה המראה את הכיוון של באר שבע ביחס לחיפה (דרום/צפון/מזרח/מערב)

  • - 1 - ר'
  • - 2 - פ'
  • - 3 - ז'
  • - 4 - ע'
 • שאלה 21:

  בקיץ הטמפרטורה הממוצעת במישור החוף היא 30 מעלות. בחורף הטמפרטורה הממוצעת היא 16 מעלות. הוספ/י להפרשי הטמפרטורה הממוצעים את מספר חודשי השנה, לאחר שחיסרתם ממספר חודשי השנה את המספר 5, ובחר/י בסכום שיצא:

  • - 1 - 14
  • - 2 - 7
  • - 3 - 21
  • - 4 - 23
 • שאלה 22:

  בחר/י במספר המצייג את מספר אותיות ה-ג' שנמצאות בשורה הבאה, שנמצאות לפני האות ו':
  ד ג ל כ ב צ כ ג ך ד ק ג ת ו ד ג ל ס ח ד ק כ ת

  • - 1 - 1
  • - 2 - 2
  • - 3 - 3
  • - 4 - 4
 • שאלה 23:

  בחר/י בתשובה המייצגת את מכפלת מס' עונות השנה בחודשי השנה פחות מספר ימי השבוע:

  • - 1 - 48
  • - 2 - 47
  • - 3 - 43
  • - 4 - 41
 • שאלה 24:

  מצא/י את האות אשר נמצאת בסוף המילה "פירואט" ובחר/י בתשובה שמייצגת את האות שני מקומות לפניה (לפני האות האחרונה במילה "פירואט").

  • - 1 - ט'
  • - 2 - ז'
  • - 3 - ח'
  • - 4 - פ'
 • שאלה 25:

  החסר/י 10 מהמנה .120:4 מהו סכום הספרות של התוצאה שהתקבלה?

  • - 1 - 2
  • - 2 - 3
  • - 3 - 30
  • - 4 - 20
 • שאלה 26:

  אברהם, יצחק, יעקב. בחר/י בתשובה המייצגת את מספר אותיות האהו"י בשלושת השמות ביחד

  • - 1 - 1
  • - 2 - 2
  • - 3 - 3
  • - 4 - 4

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  אם התוצאה של התרגיל 4+3 קטנה מ-8, הקיפ\י את המילה "שטיח", ואם היא גדולה מ-8 הקיפ\י את סכום הספרות בתרגיל.

  • - 1 - שטיח
  • - 2 - תוצאה
  • - 3 - 8
  • - 4 - 7

  התשובה הנכונה היא סעיף 1: שטיח.

  8 > 7 .3+4=7 ולכן יש את המילה "שטיח".

 • שאלה 2:

  אם התוצאה של התרגיל 95-45 קטנה מ- 40, הקיפ\י את המילה "כן", ואם היא גדולה או שווה ל-40, הקיפ\י את המילה "לא".

  • - 1 - כן
  • - 2 - לא
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  התשובה הנכונה היא סעיף 2: לא.

  95-45=40. לכן יש להקיף את המילה "לא".

 • שאלה 3:

  בחר\י את האות האחרונה של המילה השלישית ברשימת המילים הבאה: עמוד, אוטובוס, תמרור, מכונית.

  • - 1 - מ'
  • - 2 - ו'
  • - 3 - ר'
  • - 4 - ט'

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: ר'.

  המילה השלישית היא "תמרור". האות האחרונה: ר'.

 • שאלה 4:

  הבט/י בסדרה הבאה מימין לשמאל: 9583830248503 ובחר/י  את מספר הפעמים שהספרה 3 מופיעה ותכפל/י ב- 2.

  • - 1 - 3
  • - 2 - 6
  • - 3 - 9
  • - 4 - 12

  התשובה הנכונה היא סעיף 2: 6.

  9583830248503 הספרה 3 מופיעה 3 פעמים, לכן .3×2=6

 • שאלה 5:

  בחר/י באות השלישית של המילה הארוכה ביותר בין המילים הבאות: אפרכסת, ספרות, מתושלח, מלונאות.

  • - 1 - ו'
  • - 2 - ר'
  • - 3 - מ'
  • - 4 - נ'

  התשובה הנכונה היא סעיף 1: ו'.

  המילה "מלונאות" כוללת 7 אותיות ולכן היא הארוכה ביותר. האות השלישית: ו'.

 • שאלה 6:

  בחר/י בתשובה בה כתוב המילה "אזדרכת" בסדר הפוך.

  • - 1 - תכדרזא
  • - 2 - תכזרדא
  • - 3 - תכרדזא
  • - 4 - תרכדזא

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: תכרדזא.

 • שאלה 7:

  אם מספר המילים במשפט זה קטן מ-12, בחר/י במילה "אייפון" ואם הוא גדול או שווה ל-12 בחר/י בתשובה לתרגיל הבא: 8+5=.

  • - 1 - אייפון
  • - 2 - 13
  • - 3 - 14
  • - 4 - 15

  התשובה הנכונה היא סעיף 2: 13.

  המשפט כולל 15 מילים. 12<15 ולכן יש לפתור את התרגיל 8+5=13

 • שאלה 8:

  בהנחה שעכשיו חודש פברואר, בחר/י את החודש שהיה לפני שלושה חודשים.

  • - 1 - אוקטובר
  • - 2 - ינואר
  • - 3 - דצמבר
  • - 4 - נובמבר

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: נובמבר.

  לפני פברואר: ינואר, דצמבר, נובמבר.

 • שאלה 9:

  החסר/י  8 למכפלת 3 ב-7 ובחר/י  את המספר שיצא

  • - 1 - 21
  • - 2 - 17
  • - 3 - 15
  • - 4 - 13

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: 13.

  7×3=21 –כעת יש להחסיר מ-21 את הספרה 8: 21-8=13

 • שאלה 10:

  בחר/י את האות הנמצאת במיקום הרביעי מהסוף ברצף האותיות הבא: שלדחצגיכע

  • - 1 - ח'
  • - 2 - ג'
  • - 3 - י'
  • - 4 - צ'

  התשובה הנכונה היא סעיף 2: ג'.

  האות הרביעית מהסוף: ג'.

 • שאלה 11:

  אם הסכום של 4 ו- 8 קטן מ-10, בחר/י את התשובה אשר מציינת את הסכום. אם הוא גדול מ-10 בחר/י בתשובה שמציינת את הסכום כשהוא מחולק ב- 4.

  • - 1 - 12
  • - 2 - 8
  • - 3 - 4
  • - 4 - 3

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: 3.

  ,10 ולכן יש לבחור את הסכום כאשר הוא מחולק ב-4: 12:4=3

 • שאלה 12:

  הבט/י בסדרה הבאה החל מימין לשמאל: 294857362948. בחר/י בתשובה שמייצגת את מספר הספרות בסדרה הגדולות מ- 6.

  • - 1 - 5
  • - 2 - 4
  • - 3 - 3
  • - 4 - 2

  התשובה הנכונה היא סעיף 1: 5.

  294857362948. מספר הספרות הגדול מ-6 (מודגשות) הוא 5.

 • שאלה 13:

  אם סכום שני המספרים 38 ו- 29 גדול מ-60, בחר/י את התשובה אשר כוללת את הסכום המספרים. אם סכום שני המספרים אינו גדול מ-60, כפול/י את הסכום ב-2, הוספ/י לסכום זה 1 וחלקו ב-3. בחר/י את התוצאה המתאימה.

  • - 1 - 67
  • - 2 - 39
  • - 3 - 35
  • - 4 - 33

  התשובה הנכונה היא סעיף 1: 67.

  סכום שני המספרים הוא: ,60 ולכן יש לבחור את הסכום "67".

 • שאלה 14:

  הצהרת בלפור היתה בשנת 1917. חבר/י את שתי הספרות הראשונות בשנה זו, והחסר/י מהן את סכום שתי הספרות האחרונות. אם המספר שקיבלת הוא נמוך מ-0 (מינוס) בחר/י בתשובה 0. אם המספר גבוה מ-0, בחר/י בתשובה המייצגת את המספר שהתקבל.

  • - 1 - 10
  • - 2 - 2-
  • - 3 - אפס
  • - 4 - 2

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: אפס.

  סכום השתי הספרות הראשונות : 1+9=10, סכום שתי הספרות האחרונות: .10-12=-2 .4+8=12 המספר שהלתקבל הוא מתחת לאפס (מינוס 2). לכן יש לבחור בתשובה "אפס".

 • שאלה 15:

  אם טבת בא אחרי חשוון, בחר/י באות "כ". אם טבת בא לפניו, בחר/י באות הראשונה של החודש האחרון בשנה.

  • - 1 - כ'
  • - 2 - ת'
  • - 3 - ש'
  • - 4 - א'

  התשובה הנכונה היא סעיף 1: כ'.

  כסלו בא אחרי חודש חשוון, ולכן יש לבחור באות כ'.

 • שאלה 16:

  מהו המספר העוקב אחרי המספר המתקבל מ– 48-9?

  • - 1 - 39
  • - 2 - 40
  • - 3 - 41
  • - 4 - 42

  התשובה הנכונה היא סעיף 2: 40.

  .48-9=39 המספר העוקב אחרי 39 הוא 40.

 • שאלה 17:

  הוספ/י למספר 66 את סכום ספרותיו, חלק/י בהפרש שבין 24 ל-22 ובחר/י את התוצאה הנכונה:

  • - 1 - 78
  • - 2 - 44
  • - 3 - 42
  • - 4 - 39

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: 39.

  זהו סכום ספרותיו של המספר 66. כעת יש להוסיפו למספר 66: 12+66=78 . ההפרש בין 24 ל-22 הוא 2. לכן יש לחלק את המספר 78 ב -2: 78:2=39

 • שאלה 18:

  יש למנות את מספר ימי השבוע, ולהכפיל במספר חודשי השנה. לאחר מכן יש להחסיר מהתוצאה 10. יש לבחור בתשובה המצייגת את מספר העשרות בתוצאה.

  • - 1 - 84
  • - 2 - 7
  • - 3 - 8
  • - 4 - 74

  התשובה הנכונה היא סעיף 2: 7.

  7 ימים בשבוע, 12 חודשים בשנה. .7×12=84 כעת יש להחסיר 10 מהתוצאה .84-10=74 ספרת העשרות בתשובה הינה 7.

 • שאלה 19:

  בחר/י את האות הנמצאת במקום השביעי מסוף א'-ת'.

  • - 1 - נ'
  • - 2 - פ'
  • - 3 - ס'
  • - 4 - ע'

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: ע'.

  סדר האותיות הוא : א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' כ' ל' מ' נ' ס' ע' פ' צ' ק' ר' ש' ת'. ע' היא האות השביעית מהסוף.

 • שאלה 20:

  בחר/י את האות השנייה שבמילה המראה את הכיוון של באר שבע ביחס לחיפה (דרום/צפון/מזרח/מערב)

  • - 1 - ר'
  • - 2 - פ'
  • - 3 - ז'
  • - 4 - ע'

  התשובה הנכונה היא סעיף 1: ר'.

  באר שבע נמצאת דרומית לחיפה. האות השנייה במילה "דרום" הינה ר'.

 • שאלה 21:

  בקיץ הטמפרטורה הממוצעת במישור החוף היא 30 מעלות. בחורף הטמפרטורה הממוצעת היא 16 מעלות. הוספ/י להפרשי הטמפרטורה הממוצעים את מספר חודשי השנה, לאחר שחיסרתם ממספר חודשי השנה את המספר 5, ובחר/י בסכום שיצא:

  • - 1 - 14
  • - 2 - 7
  • - 3 - 21
  • - 4 - 23

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: 21.

  הפרש הטמפרטורה הממוצעים בין הקיץ לחורף הוא : .30-16=14
  מספר חודשי השנה פחות המספר 5: 12-5=7
  כעת יש להוסיף 5 להפרש הטמפרטורה בין הקיץ לחורף: 14+7=21

 • שאלה 22:

  בחר/י במספר המצייג את מספר אותיות ה-ג' שנמצאות בשורה הבאה, שנמצאות לפני האות ו':
  ד ג ל כ ב צ כ ג ך ד ק ג ת ו ד ג ל ס ח ד ק כ ת

  • - 1 - 1
  • - 2 - 2
  • - 3 - 3
  • - 4 - 4

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: 3.

  ד ג ל כ ב צ כ ג ך ד ק ג ת ו ד ג ל ס ח ד ק כ ת -> בשורה מופיעות 3 אותיות ג' לפני האות ו'.

 • שאלה 23:

  בחר/י בתשובה המייצגת את מכפלת מס' עונות השנה בחודשי השנה פחות מספר ימי השבוע:

  • - 1 - 48
  • - 2 - 47
  • - 3 - 43
  • - 4 - 41

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: 41.

  יש 4 עונות בשנה ו-12 חודשים לכן : .4×12=48 כעת יש להחסיר את מספר ימי השבוע (7): 48-7=41

 • שאלה 24:

  מצא/י את האות אשר נמצאת בסוף המילה "פירואט" ובחר/י בתשובה שמייצגת את האות שני מקומות לפניה (לפני האות האחרונה במילה "פירואט").

  • - 1 - ט'
  • - 2 - ז'
  • - 3 - ח'
  • - 4 - פ'

  התשובה הנכונה היא סעיף 2: ז'.

  האות האחרונה במילה "פירואט" היא ט', ושני מקומות לפניה לפי סדר הא"ב נמצאת האות ז'.

 • שאלה 25:

  החסר/י 10 מהמנה .120:4 מהו סכום הספרות של התוצאה שהתקבלה?

  • - 1 - 2
  • - 2 - 3
  • - 3 - 30
  • - 4 - 20

  התשובה הנכונה היא סעיף 1: 2.

  המנה היא: .120:4=30 לכן : .30-10=20 כעת יש לחבר את סכום הספרות אשר מרכיב את המספר 20: .2+0=2

 • שאלה 26:

  אברהם, יצחק, יעקב. בחר/י בתשובה המייצגת את מספר אותיות האהו"י בשלושת השמות ביחד

  • - 1 - 1
  • - 2 - 2
  • - 3 - 3
  • - 4 - 4

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: 4.אברהם, יצחק, יעקב בשלושת השמות יחדיו מופיעות 4 אותיות אהו"י.