הסקה מגרפים 2

הוראות בחינה

במבחן יוצגו נתונים על גבי גרפים או טבלאות ועליכם להסיק מסקנות מתוך מידע זה. לכל שאלה קיימות ארבע תשובות אפשריות ויש לבחור את התשובה הנכונה ביותר. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות. כמו כן, מומלץ להשתמש בדף טיוטה וכלי כתיבה. השימוש במחשבון אסור.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  בתחרות משחקי מחשב "מי הכי מהיר?" השתתפו שלושה משפחות שונות. להלן זמני התגובה בשניות של כל אחד במשפחות השונות.

  איזו משפחה בעלת ממוצע זמן התגובה הכי מהיר ?

  • - 1 - משפחת זגורי
  • - 2 - משפחת חנן
  • - 3 - משפחת יובל
  • - 4 - משפחת חנן ומשפחת זגורי זהות בממוצע זמני תגובה
 • שאלה 2:

  בתחרות משחקי מחשב "מי הכי מהיר?" השתתפו שלושה משפחות שונות. להלן זמני התגובה בשניות של כל אחד במשפחות השונות.

  מתוך כל המשפחות יחד, מי מבין תפקידי המשפחה הכי מהיר (האבא, האמא או הילד)?

  • - 1 - אבא
  • - 2 - אמא
  • - 3 - ילד
  • - 4 - האבא והילד
 • שאלה 3:

  בתחרות משחקי מחשב "מי הכי מהיר?" השתתפו שלושה משפחות שונות. להלן זמני התגובה בשניות של כל אחד במשפחות השונות.

  מהו ההפרש בין ממוצע זמני התגובה של האימהות לממוצע זמני התגובה של האבות מהמשפחות השונות?

  • - 1 - 5
  • - 2 - 10
  • - 3 - 15
  • - 4 - 20
 • שאלה 4:

  בתחרות משחקי מחשב "מי הכי מהיר?" השתתפו שלושה משפחות שונות. להלן זמני התגובה בשניות של כל אחד במשפחות השונות.

  הילד ממשפחת חנן אובחן עם בעיית קשב וריכוז ולכן ניתנה לו הזדמנות נוספת לעשות את המבחן עם תרופה. הפעם זמן התגובה שלו היה 5 (במקום 10). מי המשפחה בעלת ממוצע זמני התגובה המהירים ביותר כעת? 

  • - 1 - משפחת זגורי
  • - 2 - משפחת חנן
  • - 3 - משפחת יובל
  • - 4 - משפחת זגורי וחנן
 • שאלה 5:

  צריכת פירות בשכונת כתיר (באלפים)

  מהו אחוז הגדילה של צריכת התפוזים בין השנים 2016-2017?

  • - 1 - 20%
  • - 2 - 30%
  • - 3 - 40%
  • - 4 - 50%
 • שאלה 6:

  צריכת פירות בשכונת כתיר (באלפים)

  מהו הפרש בין צריכת התפוזים לצריכת הענבים בשנת 2015?

  • - 1 - 2000
  • - 2 - 200
  • - 3 - 300
  • - 4 - 3000
 • שאלה 7:

  צריכת פירות בשכונת כתיר (באלפים)

  מתוך סה"כ צריכת הפירות בשנת 2017, מהו אחוז צריכת הענבים?

  • - 1 - 30%
  • - 2 - 40%
  • - 3 - 50%
  • - 4 - 60%
 • שאלה 8:

  צריכת פירות בשכונת כתיר (באלפים)

  מהו אחוז הגדילה של התפוחים בין השנים 2015-2016?

  • - 1 - 20%
  • - 2 - 25%
  • - 3 - 30%
  • - 4 - 35%
 • שאלה 9:

  צריכת פירות בשכונת כתיר (באלפים)

  חברת הפירות מעוניינת להרחיב את המכירה לשכונת אביבים. איזה פרי כדאי לה להתחיל לשווק בשכונה זו?

  • - 1 - תפוחים
  • - 2 - תפוזים
  • - 3 - ענבים
  • - 4 - תפוחים ותפוזים
 • שאלה 10:

  דקות שיחה בחברות סלולר על פי רבעונים (במאות)

  לאיזו חברה יש את סכום דקות השיחה השנתי הגדול ביותר?

  • - 1 - גורקום
  • - 2 - ילו
  • - 3 - שולן
  • - 4 - שול וילו
 • שאלה 11:

  דקות שיחה בחברות סלולר על פי רבעונים (במאות)

  לאיזו חברה הפער הגדול ביותר בין חצאי השנה (רבעון ראשון ושני, רבעון שלישי ורביעי)?

  • - 1 - גורקום
  • - 2 - ילו
  • - 3 - שולן
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 12:

  דקות שיחה בחברות סלולר על פי רבעונים (במאות)

  לאיזו חברה אחוז גדילה גבוה יותר בין הרבעון?

  • - 1 - גורקום
  • - 2 - ילו
  • - 3 - שולן
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 13:

  דקות שיחה בחברות סלולר על פי רבעונים (במאות)

  באיזו רבעון מספר הדקות של שתי חברות יחד היה הגבוה ביותר?

  • - 1 - רבעון ראשון
  • - 2 - רבעון שני
  • - 3 - רבעון שלישי
  • - 4 - רבעון רביעי
 • שאלה 14:

  דקות שיחה בחברות סלולר על פי רבעונים (במאות)

  מה ההבדל בין נתח השוק של חברת שולן לנתח השוק של חברת ילו (באחוזים)?

  • - 1 - 20%
  • - 2 - 30%
  • - 3 - 40%
  • - 4 - אין הבדל
 • שאלה 15:

  דקות שיחה בחברות סלולר על פי רבעונים (במאות)

  אם ידוע כי שוק הסלולר הרוויח ברבעון השלישי כ-50 מיליון ₪, כמה הרוויחה חברת שולן (בהנחה שאין עוד חברות מלבד אלו)?

  • - 1 - כ-6 מיליון
  • - 2 - כ-16 מיליון
  • - 3 - כ-26 מיליון
  • - 4 - כ-36 מיליון

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  איזו משפחה בעלת ממוצע זמן התגובה הכי מהיר ?

  • - 1 - משפחת זגורי
  • - 2 - משפחת חנן
  • - 3 - משפחת יובל
  • - 4 - משפחת חנן ומשפחת זגורי זהות בממוצע זמני תגובה

  יש לחבר את זמני התגובה של כל משפחה ולחלק ב-3. אפשר גם לראות בעין שלמשפחת זגורי זמני התגובה הקצרים ביותר.

  לכן, משפחת זגורי בעלת זמן התגובה המהיר ביותר.

 • שאלה 2:

  מתוך כל המשפחות יחד, מי מבין תפקידי המשפחה הכי מהיר (האבא, האמא או הילד)?

  • - 1 - אבא
  • - 2 - אמא
  • - 3 - ילד
  • - 4 - האבא והילד

  יש לחבר את זמני התגובה של כל הילדים, האבות והאימהות ולחלק ב-3. לחא חייבים לחלק ב-3 ניתן פשוט לבחור בתשובה עם זמני התגובה הכי מהירים.

  10+10+45=65 (ילד), 25+55+25=105 (אמא), 30+45+15=90 (אבא).

  לכן, הילדים הינם הכי מהירים.

 • שאלה 3:

  מהו ההפרש בין ממוצע זמני התגובה של האימהות לממוצע זמני התגובה של האבות מהמשפחות השונות?

  • - 1 - 5
  • - 2 - 10
  • - 3 - 15
  • - 4 - 20

  יש לחשב את ממוצע זמני התגובה של האבות וומצע זמני התגובה של האימהות ולהחסיר ביניהם:

  ממוצע זמני תגובה של האבות: 30+45+15=90   90/3=30

  ממוצע זמני התגובה של האימהות: 25+55+25=105 105\3=35

  כעת, יש לחשב את ההפרש בין הממוצעים: 35 – 30=5

  לכן, ההפרש בין ממוצע זמני התגובה של האימהות לממוצע זמני התגובה של האבות הוא 5.

 • שאלה 4:

  הילד ממשפחת חנן אובחן עם בעיית קשב וריכוז ולכן ניתנה לו הזדמנות נוספת לעשות את המבחן עם תרופה. הפעם זמן התגובה שלו היה 5 (במקום 10). מי המשפחה בעלת ממוצע זמני התגובה המהירים ביותר כעת? 

  • - 1 - משפחת זגורי
  • - 2 - משפחת חנן
  • - 3 - משפחת יובל
  • - 4 - משפחת זגורי וחנן

  ניתן לראות כי משפחת זגורי עדיין נשארת בעלת זמני התגובה הקצרים ביותר (סכום=65) לעומת משפחת חנן (110) או משפחת יובל (85).
  לכן, משפחת זגורי בעלת זמני התגובה הקצרים ביותר.

 • שאלה 5:

  מהו אחוז הגדילה של צריכת התפוזים בין השנים 2016-2017?

  • - 1 - 20%
  • - 2 - 30%
  • - 3 - 40%
  • - 4 - 50%

  יש לחשב את ההפרש בין צריכת התפוחים והתפוזים לבין צריכת התפוחין בלבד: 9-4=5 – בשנת 2016. 9-2=7 בשנת 2017. לאחר מכן יש לחלק את ההפרש בין השנים 2016-2017 במספר ההתחלתי של 2016: ההפרש הוא : 7-5=2. מספר הבסיס בשנת 2016 הוא: 5. לכן: 2\5=0.4. או במילים אחרות 40%.

  לכן, אחוז הגדילה של צריכת התפוזים בין השנים 2016-2017 הוא 40%.

  לכן, אחוז הגדילה של צריכת התפוזים בין השנים 2016-2017 הוא 40%.

 • שאלה 6:

  מהו הפרש בין צריכת התפוזים לצריכת הענבים בשנת 2015?

  • - 1 - 2000
  • - 2 - 200
  • - 3 - 300
  • - 4 - 3000

  ש לחשב את ההפרש בין צריכת התפוחים והתפוזים לצריכת התפוחים בשנת 2015 על מנת לחלץ את צריכת התפוזים בלבד: 10-3=7. כעת יש לחשב את ההפרש בין צריכת הענבים לצריכת התפוזים בשנת 2015: 10=7=3. יש לזכור כי מדובר באלפים (מצוין בכותרת).

  לכן, ההפרש בין צריכת הענבים לצריכת התפוזים בשנת 2015 הוא 3000.

  לכן, ההפרש בין צריכת הענבים לצריכת התפוזים בשנת 2015 הוא 3000.

 • שאלה 7:

  מתוך סה"כ צריכת הפירות בשנת 2017, מהו אחוז צריכת הענבים?

  • - 1 - 30%
  • - 2 - 40%
  • - 3 - 50%
  • - 4 - 60%

  נחשב את סה"כ צריכת הפירות לשנת 2017 (אין צורך לחלץ את התפוזים, נשתמש במדד תפוחים ותפוזים, מבלי להתייחס לתפוחים בלבד): 9+9=18. כעת נחלק את מספר הענבים בסה"כ לשנת 2017: 9\18=0.5, קרי 50%.

  לכן, הענבים מהווים 50% מסה"כ צריכת הפירות בשנת 2017.

 • שאלה 8:

  מהו אחוז הגדילה של התפוחים בין השנים 2015-2016?

  • - 1 - 20%
  • - 2 - 25%
  • - 3 - 30%
  • - 4 - 35%

  ראשית יש לחשב את הפער בין השנים 2-15 ל-2016: 4-3=1. כעת יש לחלק את ההפרש במספר ההתחלתי: 1\4=0.25
  לכן, אחוז הגדילה של הענבים בין השנים 2015 ל-2016 הוא 25%.

 • שאלה 9:

  חברת הפירות מעוניינת להרחיב את המכירה לשכונת אביבים. איזה פרי כדאי לה להתחיל לשווק בשכונה זו?

  • - 1 - תפוחים
  • - 2 - תפוזים
  • - 3 - ענבים
  • - 4 - תפוחים ותפוזים

  יש לחשב את ההפרש בין צריכת התפוחים והתפוזים לצריכת התפוחים בשנת 2015 ובשנת 3017 על מנת לחלץ את צריכת התפוזים בלבד:  10-3=7 (2015) 9-2=7 (2017). ניתן לראות כי מכירת התפוזים עלתה (פער =2) ואילו מכירת התפוחים והענבים ירדה (ב-2, וב-1, בהתאמה).
  לכן, כדאי לשווק קודם את התפוזים מאחר ולהן צמיחה חיובית.

 • שאלה 10:

  לאיזו חברה יש את סכום דקות השיחה השנתי הגדול ביותר?

  • - 1 - גורקום
  • - 2 - ילו
  • - 3 - שולן
  • - 4 - שול וילו

  אין צורך לחשב. ניתן לראות כי מעבר לרבעונים השונים, גורקום הינה החברה בעלת סכום דקות השיחה הגבוה ביותר.
  לכן, התשובה הנכונה היא גורקום.

 • שאלה 11:

  לאיזו חברה הפער הגדול ביותר בין חצאי השנה (רבעון ראשון ושני, רבעון שלישי ורביעי)?

  • - 1 - גורקום
  • - 2 - ילו
  • - 3 - שולן
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה

  יש לחבר את דקות השיחה של שני הרבעונים הראשונים ושני הרבעונים האחרונים עבור כל חברה: גורקום: חצי ראשון: 35+30=65, חצי שני: 45+50=95, ילו: חצי ראשון: 30+35=65, חצי שני: 20+25=45, שולן: חצי ראשון: 15+20=35, חצי שני: 35+40=75. בשלב הבא יש להחסיר בין החצאים ולבחור בהפרש הגבוה ביותר:

  חברת גורקום:  95-65=30
  חברת ילו : 65-45=20
  חברת שולן: 75-35=40

  לכן, חברת שולן בעלת הפער הגדול ביותר בין חצאי השנה.

 • שאלה 12:

  לאיזו חברה אחוז גדילה גבוה יותר בין הרבעון?

  • - 1 - גורקום
  • - 2 - ילו
  • - 3 - שולן
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה

  ניתן לראות כי חברת גורקום נמצאת בירידה, ולכן תשובה זו נפסלת. לחברת ילו וחברת שולן אותו פער, אך מאחר ומספר הדקות ההתחלתי של חברת שולן נמוכה יותר, אחוז הגדילה יהיה גבוה יותר (אחוז גדילה מחשבים לפי פער בין הרבעונים-לחלק למספר ההתחלתי ברבעון הראשון).
  לכן, חברת שולן בעלת אחוז הגדילה הגבוה ביותר בין הרבעון הראשון לשני.

 • שאלה 13:

  באיזו רבעון מספר הדקות של שתי חברות יחד היה הגבוה ביותר?

  • - 1 - רבעון ראשון
  • - 2 - רבעון שני
  • - 3 - רבעון שלישי
  • - 4 - רבעון רביעי

  ניתן להסתכל על הגרף ולחפש את שתי העמודות הגבוהות ביותר. ברבעון הרביעי לחברת שולן וגורקום העמודות הגבוהות ביותר (40, 50 –בהתאמה).
  לכן, סה"כ דקות השיחה הגבוה ביותר של שתי חברות יחד היה ברבעון הרביעי.

 • שאלה 14:

  מה ההבדל בין נתח השוק של חברת שולן לנתח השוק של חברת ילו (באחוזים)?

  • - 1 - 20%
  • - 2 - 30%
  • - 3 - 40%
  • - 4 - אין הבדל

  על מנת להבין איזה חלק מנתח השוק כל חברה תופסת, יש לחבר את סה"כ הדקות של כל הרבעונים עבור כל חברה:

  חברת שולן: 15+20+35+40=110
  חברת ילו: 30+35+25+20=110
  חברת גורקום: 35+30+45+50=160

  ניתן לראות כי אין הבדל בין סה"כ הדקות של חברת שולן לחברת ילו, לכן הן תופסות נתח שוק שווה.

 • שאלה 15:

  אם ידוע כי שוק הסלולר הרוויח ברבעון השלישי כ-50 מיליון ₪, כמה הרוויחה חברת שולן (בהנחה שאין עוד חברות מלבד אלו)?

  • - 1 - כ-6 מיליון
  • - 2 - כ-16 מיליון
  • - 3 - כ-26 מיליון
  • - 4 - כ-36 מיליון

  ראשית, יש לחשב את סה"כ הדקות שנצברו ברבעון השלישי על ידי שלושת החברות: 45+25+35=105. כעת יש לחשב כמה אחוזים מתוך 105 דקות מהווה חברת שולן: 35\105=0.333. כעת יש לחשב כמה זה שליש מתוך 50 מיליון: 50,000,000\3=16,666,666,666
  לכן, הרווח של חברת שולן ברבעון השלישי עומד על כ 16 מיליון ₪ .