הסקה מגרפים

הוראות בחינה

במבחן יוצגו נתונים על גבי גרפים או טבלאות ועליכם להסיק מסקנות מתוך מידע זה. לכל שאלה קיימות ארבע תשובות אפשריות ויש לבחור את התשובה הנכונה ביותר. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות. כמו כן, מומלץ להשתמש בדף טיוטה וכלי כתיבה. השימוש במחשבון אסור.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  להלן ממוצע ציונים במקצועות: חשבון, אנגלית וספרות בכיתות ב'-ו' בבית ספר "גופים".

  graphs-q-1

  אילו כיתות בעלות ממוצע הציונים הגבוה ביותר ?

  • - 1 - כיתה ב'
  • - 2 - כיתה ג'
  • - 3 - כיתה ד'
  • - 4 - כיתות ה'
 • שאלה 2:

  graphs-q-1

  באיזה מקצוע מקבלים התלמידים את הציונים הגבוהים ביותר?

  • - 1 - חשבון
  • - 2 - אנגלית
  • - 3 - ספרות
  • - 4 - ממוצע זהה במקצועות אנגלית וספרות
 • שאלה 3:

  graphs-q-1

  מהו הפרש בין הממוצעים בין הכיתות הנמוכות (ב' וג') לבין הכיתות הגבוהות (ד'-ה') (בכל המקצועות)?

  • - 1 - 10 נקודות
  • - 2 - 20 נקודות
  • - 3 - 5 נקודות
  • - 4 - 30 נקודות
 • שאלה 4:

  graphs-q-4

  כמה כוסות קפה ביום שותים קבוצת המבוגרים יותר מקבוצת החיילים?

  • - 1 - 10 כוסות קפה
  • - 2 - 100 כוסות קפה
  • - 3 - 1000 כוסות קפה
  • - 4 - 10000 כוסות קפה
 • שאלה 5:

  graphs-q-4

  מהו אחוז הגדילה של צריכת כוסות הקפה בצהריים במעבר מקבוצת הסטודנטים לקבוצת המבוגרים?

  • - 1 - 25%
  • - 2 - 33%
  • - 3 - 50%
  • - 4 - 75%
 • שאלה 6:

  graphs-q-4

  מהו הפרש הממוצעים בין ממוצע כוסות הקפה ששותים בערב קבוצות התיכוניסטים והחיילים לבין ממוצע כוסות הקפה ששותים קבוצות הסודנטים והמבוגרים?

  • - 1 - 300
  • - 2 - 350
  • - 3 - 450
  • - 4 - 750
 • שאלה 7:

  graphs-q-4

  מה אחוז כוסות הקפה שנשתו על ידי הסטודנטים, מתוך כלל כוסות הקפה שנשתו על ידי הקבוצות ששותות יותר מחמש מאות כוסות קפה בצהריים?

  • - 1 - 10%
  • - 2 - 20%
  • - 3 - 30%
  • - 4 - 40%
 • שאלה 8:

  graphs-q-4

  באיזה גיל גדלה צריכת הקפאין בבוקר בצורה משמעותית יותר, במעבר בין תיכוניסטים לחיילים או במעבר מחיילים לסטודנטים?

  • - 1 - במעבר בין תיכוניסטים לחיילים
  • - 2 - במעבר בין חיילים לסטודנטים
  • - 3 - אין הבדל בין העלייה בצריכת הקפאין
 • שאלה 9:

  graphs-q-4

  חברת הקפה "קופיפי" החליטה לשווק את הקפה שלה באופן ישיר ולהגיע לכל המקומות בהן יש לקוחות פוטנציאליים. באילו שעות כדי לחברה להגיע (שעות הבוקר\צהריים\ערב)?

  • - 1 - שעות הבוקר
  • - 2 - שעות הצהריים
  • - 3 - שעות הערב
  • - 4 - אין הבדל בצריכת הקפה בין שעות היום
 • שאלה 10:

  graphs-q-10

  איזו חברה צברה יותר כסף לאורך השנים, חברת אווטייק או חברת אינטייק?

  • - 1 - חברת אינטייק
  • - 2 - חברת אווטייק
  • - 3 - שתיהן צברו אותו סכום
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 11:

  graphs-q-10

  לאיזו חברה אחוז גדילה גבוה יותר בין השנים 2000-2005, , חברת אווטייק או חברת אינטייק?

  • - 1 - חברת אינטייק
  • - 2 - חברת אווטייק
  • - 3 - שתיהן צברו אותו סכום
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 12:

  graphs-q-10

  באיזו שנה ההכנסה השנתית של שתי החברות יחד הייתה הגבוהה ביותר?

  • - 1 - 2000 וב-2005 ההכנסות היו זהות
  • - 2 - 2005
  • - 3 - 2010
  • - 4 - 2010 וב-2015 ההכנסות היו זהות
 • שאלה 13:

  graphs-q-13

  מה ההבדל בין נתח השוק של "מחלבת טל" לבין נתח השוק של "מחלבת פרה"?

  • - 1 - 5%
  • - 2 - 10%
  • - 3 - 15%
  • - 4 - 20%
 • שאלה 14:

  graphs-q-13-1

  graphs-q-13-2

  אם ידוע כי שוק החלב בישראל מגלגל כ-50 מיליון בשנה. כמה מכניסה "מחלבת טל" בשנה?

  • - 1 - 9,000,000
  • - 2 - 8,000,000
  • - 3 - 8,500,000
  • - 4 - 7,500,000
 • שאלה 15:

  graphs-q-13-1

  graphs-q-13-2

  כמה אחוזים מהווה נתח השוק של חברות חלובה ושטרגוש?

  • - 1 - 45%
  • - 2 - 50%
  • - 3 - 60%
  • - 4 - 65%

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  אילו כיתות בעלות ממוצע הציונים הגבוה ביותר ?

  • - 1 - כיתה ב'
  • - 2 - כיתה ג'
  • - 3 - כיתה ד'
  • - 4 - כיתות ה'

  יש לחשב את הציונים עבור כל כיתה מעבר למקצועות. אין צורך לחשב ממוצע, מספיק לסכום את הציונים בכל מקצוע עבור כל כיתה:
  כיתה ב': 90+85+80=255, כיתה ג': 80+95+70=245, כיתה ד': 90+75+65=230, כיתות ה'-ו': 70+65+75=210.
  לכן, כיתה ב' בעלת ממוצע הציונים הגבוה ביותר.

 • שאלה 2:

  באיזה מקצוע מקבלים התלמידים את הציונים הגבוהים ביותר?

  • - 1 - חשבון
  • - 2 - אנגלית
  • - 3 - ספרות
  • - 4 - ממוצע זהה במקצועות אנגלית וספרות

  יש לחשב את הציונים עבור כל מקצוע מעבר לכיתות. יש לסכום את הציונים בכל מקצוע עבור כל כיתה:
  חשבון: 90+70+65+65=290, אנגלית: 85+95+75+75=330, ספרות: 80+80+90+70=320.
  לכן, במקצוע אנגלית התלמידים מקבלים את הציונים הטובים ביותר.

 • שאלה 3:

  מהו הפרש בין הממוצעים בין הכיתות הנמוכות (ב' וג') לבין הכיתות הגבוהות (ד'-ה') (בכל המקצועות)?

  • - 1 - 10 נקודות
  • - 2 - 20 נקודות
  • - 3 - 5 נקודות
  • - 4 - 30 נקודות

  יש לחשב את ממוצע הציונים של כיתות ד'-ו' וממוצע הציונים של כיתות ב'-ג':
  ממוצע כיתות ד'-ו': 230+210=440  ➝  440\2=220  ➝  220\3=73.333
  ממוצע כיתות ב'-ג': 245+255=500  ➝  500\2=250  ➝  250\3=83.333
  כעת, יש לחשב את ההפרש בין הממוצעים: 83.333 – 73.333 = 10
  לכן, ההפרש בין ממוצע הציונים של הכיתות הנמוכות לממוצע הציונים של הכיתות הגבוהות הוא 10 נקודות.

 • שאלה 4:

  כמה כוסות קפה ביום שותים קבוצת המבוגרים יותר מקבוצת החיילים?

  • - 1 - 10 כוסות קפה
  • - 2 - 100 כוסות קפה
  • - 3 - 1000 כוסות קפה
  • - 4 - 10000 כוסות קפה

  יש לחבר את מספר כוסות הקפה בכל שעות היום עבור קבוצת המבוגרים וקבוצת החיילים.
  סכום כוסות הקפה ביום בקבוצת המבוגרים: 600+900+800=2300
  סכום כוסות הקפה ביום בקבוצת החיילים: 500+500+300=1300
  כעת, יש לחשב את ההפרש בין שני הסכומים: 2300-1300=1000
  לכן, קבוצת המבוגרים שותה ביום 1000 כוסות קפה יותר מקבוצת החיילים.

 • שאלה 5:

  מהו אחוז הגדילה של צריכת כוסות הקפה בצהריים במעבר מקבוצת הסטודנטים לקבוצת המבוגרים?

  • - 1 - 25%
  • - 2 - 33%
  • - 3 - 50%
  • - 4 - 75%

  יש לחשב את ההפרש בין מספר כוסות הקפה ששותים בצהריים קבוצת המבוגרים לבין מספר כוסות הקפה ששותים בצהריים קבוצת הסטודנטים. לאחר מכן, יש לחלק את ההפרש במספר כוסות הקפה ששותים הסטודנטים בשעות הצהריים- באופן הבא:
  ההפרש בין מספר כוסות הקפה ששותים בצהריים קבוצת המבוגרים לבין קבוצת הסטודנטים הוא: 900-600=300 חילוק ההפרש במספר הכוסות ששותים בצהררים קבוצת הסטודנטים: : 300\600=0.5 או באחוזים: 50%.
  לכן, אחוז הגדילה של צריכת כוסות הקפה בצהריים במעבר מקבוצת הסטודנטים לקבוצת המבוגרים הוא 50%.

 • שאלה 6:

  מהו הפרש הממוצעים בין ממוצע כוסות הקפה ששותים בערב קבוצות התיכוניסטים והחיילים לבין ממוצע כוסות הקפה ששותים קבוצות הסודנטים והמבוגרים?

  • - 1 - 300
  • - 2 - 350
  • - 3 - 450
  • - 4 - 750

  יש לחשב את ממוצע כוסות הקפה ששותים בערב קבוצות הסטודנטים והמבוגרים וממוצע כוסות הקפה ששותים בערב קבוצות התיכוניסטים והחיילים. לאחר מכן, יש לחשב את ההפרש בין הממוצעים באופן הבא:
  ממוצע כוסות הקפה, קבוצות הסטודנטים והמבוגרים: 700+800=1500  ➝  1500\2=750
  ממוצע כוסות הקפה, קבוצות התיכוניסטים והחיילים: 300+300=600  ➝  600\2=300
  הפרש הממוצעים: 750-300=450
  לכן, הפרש הממוצעים בין כוסות הקפה ששותים בערב קבוצות הסטודנטים והמבוגרים לקבוצות התיכוניסטים והחיילים הוא 450.

 • שאלה 7:

  מה אחוז כוסות הקפה שנשתו על ידי הסטודנטים, מתוך כלל כוסות הקפה שנשתו על ידי הקבוצות ששותות יותר מחמש מאות כוסות קפה בצהריים?

  • - 1 - 10%
  • - 2 - 20%
  • - 3 - 30%
  • - 4 - 40%

  ראשית יש לבדוק כמה קבוצות שותות יותר מחמש כוסות קפה בשעות הצהריים. על פי הגרפים אלו קבוצות הסטודנטים והמבוגרים. כעת, יש לחבר את מספר כוסות הקפה ששתי הקבוצות שותות יחד בשעות הצהריים: 900+600=1500. . לאחר מכן, יש לחשב כמה מתוך 1500 מהווים קבוצת הסטודנטים: 600\ 1500= 0.4,יש לכפול ב-100 כדי להפוך לאחוזים: 0.4*100=40%
  לכן, קבוצת הסטודנטיים מהווה 40% מתוך הקבוצות ששותות יותר מחמש כוסות קפה בשעות הצהריים.

 • שאלה 8:

  באיזה גיל גדלה צריכת הקפאין בבוקר בצורה משמעותית יותר, במעבר בין תיכוניסטים לחיילים או במעבר מחיילים לסטודנטים?

  • - 1 - במעבר בין תיכוניסטים לחיילים
  • - 2 - במעבר בין חיילים לסטודנטים
  • - 3 - אין הבדל בין העלייה בצריכת הקפאין

  הגדילה בצריכת הקפה מחושבת ביחס לגיל ההתחלתי לכן יש לחשב את הפער בין הגיל התחלתי לקבוצת הגיל העוקבת (לדוגמא, הפער בצריכת הקפה בין קבוצת התיכוניסטים לקבוצת החיילים) ולחלק את הפער שנמצא בגיל ההתחלתי (לדוגמא, צריכת הקפה בקרב התיכוניסטים). יש לחזור על הפעולה גם במעבר בין קבוצת החיילים לקבוצת הסטודנטים:
  גדילת צריכת הקפה במעבר בין קבוצת התיכוניסטים לקבוצת החיילים:
  5-2=3  ➝  3\2=1.5
  גדילת צריכת הקפה במעבר בין קבוצת החיילים לקבוצת הסטודנטים:
  8-5=3  ➝  3\5=0.6
  לכן, הגדילה בצריכת הקפה במעבר בין קבוצת התיכוניסטים לקבוצת החיילים גדולה מזו של המעבר בין קבוצת החיילים לקבוצת הסטודנטים.

 • שאלה 9:

  חברת הקפה "קופיפי" החליטה לשווק את הקפה שלה באופן ישיר ולהגיע לכל המקומות בהן יש לקוחות פוטנציאליים. באילו שעות כדי לחברה להגיע (שעות הבוקר\צהריים\ערב)?

  • - 1 - שעות הבוקר
  • - 2 - שעות הצהריים
  • - 3 - שעות הערב
  • - 4 - אין הבדל בצריכת הקפה בין שעות היום

  יש לחשב את מספר כוסות הקפה ששותים כל הקבוצות עבור כל שלב ביום (בוקר, צהריים וערב). סה"כ כוסות הקפה ששותים בבוקר:
  הקפה ששותים בבוקר: 2+5+8+6=21, סה"כ כוסות הקפה ששותים בצהריים: 1+5+6=9=2, סה"כ כוסות הקפה ששותים בערב: 3+3+7+8=21
  לכן, אין הבדל בצריכת הקפה בין שעות היום.

 • שאלה 10:

  איזו חברה צברה יותר כסף לאורך השנים, חברת אווטייק או חברת אינטייק?

  • - 1 - חברת אינטייק
  • - 2 - חברת אווטייק
  • - 3 - שתיהן צברו אותו סכום
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה

  יש לחבר את ההכנסות השנתיות עבור שתי החברות בנפרד ולהשוות. דרך קצרה יותר היא להסתכל על הגרף ולראות כי למעט שנת 2010 בה ההכנסה השנתית הייתה שווה, בשאר השנים הגרף של חברת אווטייק נמצא מעל הגרף של חברת אינטייק.
  סה"כ ההכנסות השנתיות של חברת אינטייק: (באלפים) 10+15+20+15=60
  סה"כ ההכנסות השנתיות של חברת אווטייק : (באלפים) 15+20+20+25=80
  לכן, חברת אווטייק צברה יותר כסף לאורך השנים.

 • שאלה 11:

  לאיזו חברה אחוז גדילה גבוה יותר בין השנים 2000-2005, , חברת אווטייק או חברת אינטייק?

  • - 1 - חברת אינטייק
  • - 2 - חברת אווטייק
  • - 3 - שתיהן צברו אותו סכום
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה

  יש לחשב עבור כל חברה את אחוז הגדילה ולהשוות ביניהן. לצורך כך יש לחלק את הפער בהכנסה בין השנים 2000-2005 בשכר ההתחלתי בשנת 2000 באופן הבא:
  אחוז גדילה בין השנים 2000-2005, חברת אינטייק :
  15000-10000=5000  ➝  5000\ 10000=0.5 אחוז הגדילה הוא 50%
  אחוז הגדילה בין השנים 2000-2005, חברת אווטייק:
  20000-15000=5000  ➝  5000\ 15000=0.33 אחוז הגדילה הוא 33%
  לכן, חברת אינטייק בעלת אחוז גדילה גבוה יותר בין השנים 2000-2005.

 • שאלה 12:

  באיזו שנה ההכנסה השנתית של שתי החברות יחד הייתה הגבוהה ביותר?

  • - 1 - 2000 וב-2005 ההכנסות היו זהות
  • - 2 - 2005
  • - 3 - 2010
  • - 4 - 2010 וב-2015 ההכנסות היו זהות

  יש לחבר את ההכנסות השנתיות של שתי החברות בכל שנה באופן הבא:
  שנת 2000: 15000+10000=25000, שנת 2005: 15000+20000=35000, שנת 2010:20000+20000=40000, שנת 2015:15000+25000=40000
  לכן, סה"כ ההכנסות יחד בשנים 2010 וב-2015 היו זהות וגם הגבוהות ביותר.

 • שאלה 13:

  מה ההבדל בין נתח השוק של "מחלבת טל" לבין נתח השוק של "מחלבת פרה"?

  • - 1 - 5%
  • - 2 - 10%
  • - 3 - 15%
  • - 4 - 20%

  על מנת לחלץ את נתח השוק של מחלבת פרה , יש לחסר את נתח השוק של מחלבת טל מנתח השוק של שתי המחלבות יחד. לאחר מכן יש לחסר את נתח השוק של מחלבת טל מנתח השוק של מחלבת פרה על מנת לחלץ את ההבדל ביניהן, באופן הבא:
  20-5=15  ➝  15-5=10
  לכן, ההבדל בין נתח השוק של מחלבת טל למחלבת פרה הוא 10%.

 • שאלה 14:

  אם ידוע כי שוק החלב בישראל מגלגל כ-50 מיליון בשנה. כמה מכניסה "מחלבת טל" בשנה?

  • - 1 - 9,000,000
  • - 2 - 8,000,000
  • - 3 - 8,500,000
  • - 4 - 7,500,000

  ראשית, יש לחלץ את נתח השוק של מחלבת טל. יש לחסר את נתח השוק של מחלבת טל מנתח השוק של שתי המחלבות יחד. שנית, יש לכפול את ה-50 מיליון בנתח השוק של מחלבת פרה.
  20-5=15%  ➝  50,000,000 * 0.15=7,500,000
  לכן, הרווח השנתי של מחלבת טל הוא 7,500,000.

 • שאלה 15:

  כמה אחוזים מהווה נתח השוק של חברות חלובה ושטרגוש?

  • - 1 - 45%
  • - 2 - 50%
  • - 3 - 60%
  • - 4 - 65%

  יש לחבר את האחוזים מתוך מתח השוק של חברת חלובה וחברת שטרגוש: 30+35=65
  לכן חברת שטרגוש וחברת חלובה מהוות יחד 65% מתוך נתח השוק.