השלמת משפטים באנגלית

הוראות בחינה

במבחן יופיעו משפטים באנגלית עם מילים חסרות בתוכם. תפקידך הוא להשלימם. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין ארבעה אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.
שימו לב, המבחן כולל 20 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 20 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 20:00
 • שאלה 1:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  An apple is a _____

  • - 1 - Fruit
  • - 2 - Color
  • - 3 - Country
  • - 4 - Car
 • שאלה 2:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  I like to _____ the piano.

  • - 1 - Make
  • - 2 - Sing
  • - 3 - Play
  • - 4 - Work
 • שאלה 3:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  He is ______ dinner at the moment.

  • - 1 - Cooks
  • - 2 - Cooking
  • - 3 - Cooked
  • - 4 - Cook
 • שאלה 4:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  Dana and Ben like to ______. They go to the cinema every weekend.

  • - 1 - Play the violin
  • - 2 - Write stories
  • - 3 - Read books
  • - 4 - Watch movies
 • שאלה 5:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  I live _____ Israel.

  • - 1 - at
  • - 2 - in
  • - 3 - on
  • - 4 - of
 • שאלה 6:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  Once you hear something, you can never return to the time ______ you heard it.

  • - 1 - After
  • - 2 - Beneath
  • - 3 - Above
  • - 4 - Before
 • שאלה 7:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  Alcohol manufacturers must now ______ clients about the dangers of drinking.

  • - 1 - Warn
  • - 2 - Explore
  • - 3 - Contain
  • - 4 - Miss
 • שאלה 8:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  The new Disney movie was __________. We couldn't stop laughing the whole time.

  • - 1 - Moving
  • - 2 - Dramatic
  • - 3 - Hilarious
  • - 4 - Dangerous
 • שאלה 9:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  The expressions of ______ towards the Jews escalated quickly in Nazi Germany in the 30's.

  • - 1 - Wealth
  • - 2 - Racism
  • - 3 - Ageism
  • - 4 - Addiction
 • שאלה 10:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  Despite the efforts to ______ it, the Ebola disease spread around Africa quickly.

  • - 1 - Abort
  • - 2 - Breed
  • - 3 - Contain
  • - 4 - Suit
 • שאלה 11:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  After the jury found the _______ guilty, the judge sentenced him to 20 years in prison.

  • - 1 - Innocent
  • - 2 - Prosecutor
  • - 3 - Advocacy
  • - 4 - Defendant
 • שאלה 12:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  The city of Bethlehem is ______ to the Christians, who believe Jesus was born there.

  • - 1 - Adherent
  • - 2 - Sacred
  • - 3 - Ancient
  • - 4 - Conscious
 • שאלה 13:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  When one joins the Mossad, he or she vows to keep _____, because what they have to do there is very confidential.

  • - 1 - Secrecy
  • - 2 - Infancy
  • - 3 - Confidence
  • - 4 - in touch
 • שאלה 14:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  When someone acquires a new language, it is likely that he will speak it with a foreign ______.

  • - 1 - Word
  • - 2 - Scent
  • - 3 - Accent
  • - 4 - Level
 • שאלה 15:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  There are three levels in Arabic courses in the university: beginners, intermediate, and _______.

  • - 1 - Advanced
  • - 2 - Progressed
  • - 3 - Moderate
  • - 4 - High
 • שאלה 16:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  More than a million types of insects are known, and new _____ are discovered every day.

  • - 1 - Resist
  • - 2 - Volumes
  • - 3 - Bees
  • - 4 - Species
 • שאלה 17:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  During the middle ages, Jews were _______ for their faith and eventually they were deported from Spain in 1492.

  • - 1 - Injured
  • - 2 - Persecuted
  • - 3 - Delighted
  • - 4 - Cured
 • שאלה 18:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  An allergy to lactose is a common _______ among many people who cannot digest dairy products.

  • - 1 - Consideration
  • - 2 - Environmental
  • - 3 - Prediction
  • - 4 - Phenomenon
 • שאלה 19:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  A female cat has strong _______ instincts and will always fight to protect her kittens.

  • - 1 - Maternal
  • - 2 - Aggressive
  • - 3 - Hunger
  • - 4 - Majestic
 • שאלה 20:

  For each question, choose the answer which best completes the sentence.

  There are many laws against pollution, but the __________ is not very good, and therefore many factories get away with polluting the environment.

  • - 1 - Discharging
  • - 2 - Reinforcement
  • - 3 - Conviction
  • - 4 - Discrimination

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  An apple is a _____

  • - 1 - Fruit
  • - 2 - Color
  • - 3 - Country
  • - 4 - Car

  התשובה הנכונה היא 1: Fruit
  An apple פירושו "תפוח", ולכן התשובה הנכונה היא fruit- פרי.

 • שאלה 2:

  I like to _____ the piano.

  • - 1 - Make
  • - 2 - Sing
  • - 3 - Play
  • - 4 - Work

  התשובה הנכונה היא 3: Play
  משמעות המילה "piano" היא פסנתר, ולכן התשובה הנכונה היא play- לנגן.

 • שאלה 3:

  He is ______ dinner at the moment.

  • - 1 - Cooks
  • - 2 - Cooking
  • - 3 - Cooked
  • - 4 - Cook

  התשובה הנכונה היא 2: Cooking
  ידוע לנו שהוא מבשל ארוחת ערב ברגע זה (at the moment) ולכן התשובה הנכונה היא "cooking"- בזמן הווה.

 • שאלה 4:

  Dana and Ben like to ______. They go to the cinema every weekend.

  • - 1 - Play the violin
  • - 2 - Write stories
  • - 3 - Read books
  • - 4 - Watch movies

  התשובה הנכונה היא 4: Watch movies
  נאמר לנו כי דנה ובן הולכים לקולנוע בכל שבוע, לכן התשובה הנכונה היא שהם אוהבים לצפות בסרטים.

 • שאלה 5:

  I live _____ Israel.

  • - 1 - at
  • - 2 - in
  • - 3 - on
  • - 4 - of

  התשובה הנכונה היא 2: in
  פירוש המילה "in" הוא ב(תוך): כלומר, "אני גר/ה בישראל".

 • שאלה 6:

  Once you hear something, you can never return to the time ______ you heard it.

  • - 1 - After
  • - 2 - Beneath
  • - 3 - Above
  • - 4 - Before

  התשובה הנכונה היא 4: Before
  פירוש המשפט הוא "כאשר אתה שומע משהו, אינך יכול לחזור לזמן שלפני ששמעת אותו", ולכן "before" היא התשובה הנכונה.

 • שאלה 7:

  Alcohol manufacturers must now ______ clients about the dangers of drinking.

  • - 1 - Warn
  • - 2 - Explore
  • - 3 - Contain
  • - 4 - Miss

  התשובה הנכונה היא 1: Warn
  פירוש המילה "warn" היא להזהיר: על יצרני האלכוהול להזהיר את הלקוחות מפני הסכנות.

 • שאלה 8:

  The new Disney movie was __________. We couldn't stop laughing the whole time.

  • - 1 - Moving
  • - 2 - Dramatic
  • - 3 - Hilarious
  • - 4 - Dangerous

  התשובה הנכונה היא 3: Hilarious
  הסרט החדש של דיסני היה מצחיק. לא הפסקנו לצחוק במשך כל הזמן.

 • שאלה 9:

  The expressions of ______ towards the Jews escalated quickly in Nazi Germany in the 30's.

  • - 1 - Wealth
  • - 2 - Racism
  • - 3 - Ageism
  • - 4 - Addiction

  התשובה הנכונה היא 2: Racism
  גילויי הגזענות נגד היהודים הסלימו במהרה בגרמניה הנאצית בשנות ה-30.

 • שאלה 10:

  Despite the efforts to ______ it, the Ebola disease spread around Africa quickly.

  • - 1 - Abort
  • - 2 - Breed
  • - 3 - Contain
  • - 4 - Suit

  התשובה הנכונה היא 3: Contain
  למרות המאמצים לעצור את האבולה, המחלה התפשטה במהירות ברחבי אפריקה.

 • שאלה 11:

  After the jury found the _______ guilty, the judge sentenced him to 20 years in prison.

  • - 1 - Innocent
  • - 2 - Prosecutor
  • - 3 - Advocacy
  • - 4 - Defendant

  התשובה הנכונה היא 4: Defendant
  לאחר שחבר המושבעים מצא את הנאשם אשם, השופט גזר עליו 20 שנות מאסר.

 • שאלה 12:

  The city of Bethlehem is ______ to the Christians, who believe Jesus was born there.

  • - 1 - Adherent
  • - 2 - Sacred
  • - 3 - Ancient
  • - 4 - Conscious

  התשובה הנכונה היא 2: Sacred
  העיר בית לחם קדושה עבור הנוצרים, המאמינים שישו נולד שם.

 • שאלה 13:

  When one joins the Mossad, he or she vows to keep _____, because what they have to do there is very confidential.

  • - 1 - Secrecy
  • - 2 - Infancy
  • - 3 - Confidence
  • - 4 - in touch

  התשובה הנכונה היא 1: Secrecy
  כאשר מישהו/י מצרפף למוסד, הוא נשבע לשמור על סודיות, מאחר שמה שעליו לעשות שם הוא חסוי.

 • שאלה 14:

  When someone acquires a new language, it is likely that he will speak it with a foreign ______.

  • - 1 - Word
  • - 2 - Scent
  • - 3 - Accent
  • - 4 - Level

  התשובה הנכונה היא 3: Accent
  כאשר מישהו רוכש שפה חדשה, סביר שהוא ידבר בה עם מבטא זר.

 • שאלה 15:

  There are three levels in Arabic courses in the university: beginners, intermediate, and _______.

  • - 1 - Advanced
  • - 2 - Progressed
  • - 3 - Moderate
  • - 4 - High

  התשובה הנכונה היא 1: Advanced
  יש שלוש רמות של קורסים בערבית באוניברסיטה: מתחילים, בינוניים, מתקדמים.

 • שאלה 16:

  More than a million types of insects are known, and new _____ are discovered every day.

  • - 1 - Resist
  • - 2 - Volumes
  • - 3 - Bees
  • - 4 - Species

  התשובה הנכונה היא 4: Species
  יש יותר ממליון סוגים של חרקים מוכרים, ובכל יום מתגלים זנים נוספים.

 • שאלה 17:

  During the middle ages, Jews were _______ for their faith and eventually they were deported from Spain in 1492.

  • - 1 - Injured
  • - 2 - Persecuted
  • - 3 - Delighted
  • - 4 - Cured

  התשובה הנכונה היא 2: Persecuted
  בימי הביניים היהודים נרדפו בגלל אמונתם, ובסופו של דבר גורשו מספרד בשנת 1492.

 • שאלה 18:

  An allergy to lactose is a common _______ among many people who cannot digest dairy products.

  • - 1 - Consideration
  • - 2 - Environmental
  • - 3 - Prediction
  • - 4 - Phenomenon

  התשובה הנכונה היא 4: Phenomenon
  אלרגיה ללקטוז היא תופעה נפוצה בקרב אנשים רבים שאינם יכולים לעכל מוצרי חלב.

 • שאלה 19:

  A female cat has strong _______ instincts and will always fight to protect her kittens.

  • - 1 - Maternal
  • - 2 - Aggressive
  • - 3 - Hunger
  • - 4 - Majestic

  התשובה הנכונה היא 1: Maternal
  לחתולה יש אינסטינקטים אימהיים חזקים והיא תמיד תילחם כדי להגן על הגורים שלה.

 • שאלה 20:

  There are many laws against pollution, but the __________ is not very good, and therefore many factories get away with polluting the environment.

  • - 1 - Discharging
  • - 2 - Reinforcement
  • - 3 - Conviction
  • - 4 - Discrimination

  התשובה הנכונה היא 2: Reinforcement
  קיימים הרבה חוקים נגד זיהום אוויר, אך האכיפה שלהם אינה כל כך טובה, ולכן הרבה מפעלים מצליחים להתחמק מעונש על זיהום הסביבה.