השלמת משפטים

הוראות בחינה

במבחן יופיעו משפטים עם מילים חסרות בתוכם. תפקידך הוא להשלימם. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין ארבעה אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  קבוצה היא ___ אוסף של אנשים מקריים, אלא שניים או יותר אנשים _____. אנשים אלו _____ משותפת ולכן הם_____ במידה מסוימת.

  • - 1 - למעשה; שיש ביניהם קשר; חולקים מטרה; אינם תלויים זה בזה.
  • - 2 - אינה ; שאין ביניהם קשר ; חולקים מטרה ; אינם תלויים זה בזה.
  • - 3 - אינה ; שיש ביניהם קשר ; חולקים מטרה ; תלויים זה בזה.
  • - 4 - למעשה ; שאין ביניהם קשר ; אינם חולקים מטרה ; תלויים זה בזה.
 • שאלה 2:

  טעות הייחוס הבסיסית היא הנטייה לשפוט ________ התנהגויות של אחרים. טעות זו באה לידי ביטוי בנטייה לבצע הערכת חסר של השפעת הגורמים החיצוניים ומנגד ________ של השפעת ________ .

  • - 1 - נכונה ; הערכת יתר ; הגורמים חיצוניים
  • - 2 - באופן שגוי ; הערכת חסר ; הגורמים חיצוניים
  • - 3 - נכונה ; הערכת חסר ; הגורמים פנימיים
  • - 4 - באופן שגוי ; הערכת יתר ; הגורמים הפנימיים
 • שאלה 3:

  כיום רוב האנשים מרוצים מעבודתם אולם ________ בין מדינות ותרבויות. נתון זה מלמד על ________ בקרב העובדים. רמת שביעות רצונו של העובד בעלת ________ על תפקודו בעבודתו ולפיכך ________ ריווחיות הארגון.

  • - 1 - קיימים מאפיינים משותפים ; מוטיבציה גבוהה ; השפעה מזערית ; גם על
  • - 2 - קיימים הבדלים ; מוטיבציה נמוכה ; השפעה מהותית ; אינה משפיעה
  • - 3 - קיימים הבדלים ; מוטיבציה גבוהה ; השפעה מהותית ; גם על
  • - 4 - קיימים מאפיינים משותפים ; מוטיבציה נמוכה ; השפעה מזערית ; אינה משפיעה
 • שאלה 4:

  במשפט פלילי המדינה תובעת את התוקף בשמו של ________. במשפטים מסוג זה כתב התביעה הינו________. לרוב, המשטרה מגישה כתב אישום, למעט ________ בהם מעבירים את התביעה לידי הפרקליטות. בניגוד למשפט הפלילי, במשפט אזרחי ________ תובע את התוקף. במשפטים מסוג זה כתב התביעה הינו ________.

  • - 1 - התוקף ; פלילי ; מקרים חמורים ; הקורבן ; אזרחי
  • - 2 - הקורבן; פלילי ; מקרים חמורים ; הקורבן ; אזרחי
  • - 3 - הקורבן ; פלילי ; מקרים רבים ; התוקף ; פלילי
  • - 4 - התוקף ; אזרחי ; מקרים רבים ; התוקף ; פלילי
 • שאלה 5:

  המונח "הטיית הצופה המשתתף" מתייחס לנטייה של בני אדם לייחס פעולות של אחרים לתכונות שלהם, ­­________ פעולות עצמיות לסיבות חיצוניות. כך למשל, איחור של אחרים ייתפס כגורם תכונתי ________איחור של האדם ________ייתפס כגורם חיצוני.

  • - 1 - בדומה ; משום ש; הנוסף
  • - 2 - כלומר; ואילו; אחר
  • - 3 - ומנגד; ואילו; עצמו
  • - 4 - ומנגד ; משום ש; אחר
 • שאלה 6:

  אבות המזון כוללים שומנים, פחמימות, חלבונים, ויטמינים ומינרלים. ________ חשוב לבחור בצורה נכונה את מרכיבי הארוחות. בחירה ________ של המרכיבים יכולה לספק כמות גדולה מידי של קלוריות ושומנים וכמות ________ של ויטמינים וחלבונים.

  • - 1 - לכן ; נכונה; גדולה
  • - 2 - מנגד; לא נכונה; גדולה
  • - 3 - אולם; נכונה; מעטה
  • - 4 - לכן ; לא נכונה; מעטה
 • שאלה 7:

  ידוע כי השילוב שבין קפה לסוכר, ________ בשוקולד, יכול לשפר את רמת הריכוז, יכולת הלמידה והזיכרון המילולי. ________ צריכה מוגזמת של קפה ושוקולד עלולה ________ מאשר לסייע. לכן, חוקרים ממליצים על שילוב ________ ביניהם.

  • - 1 - שנעדר מ ; משום ש; לסייע ; מוגזם
  • - 2 - שמצוי גם; עם זאת; יותר להזיק ; מאוזן
  • - 3 - שנעדר מ; עם זאת; יותר להזיק ; מוגזם
  • - 4 - שמצוי גם; משום ש; לסייע ; מאוזן
 • שאלה 8:

  ידוע כי גברים ונשים מאחסנים שומנים ופחמימות בצורה שונה בגוף.________, זה לא מפתיע ששני המינים גם שורפים שומן בצורה________. על מנת שגברים יוכלו למקסם את שריפת השומנים, מומלץ שיאכלו אחרי פעילות גופנית. לעומת זאת, ________מומלץ לאכול ________פעילות גופנית.

  • - 1 - לכן ; שונה; לנשים ; אחרי
  • - 2 - לכן; דומה; לגברים ; לפני
  • - 3 - עם זאת; דומה; לנשים ; אחרי
  • - 4 - עם זאת; שונה; לגברים ; לפני
 • שאלה 9:

  אם נתבונן מקרוב על עטלפים אשר ניזונים מחרקים, ________ כיצד יצורים קטנים אלו, שמשקלם ________ על מספר גרמים בלבד, מסוגלים לזלול ________של חרקים. מחקרים מצאו כי עטלף מסוג מסוים אוכל ________ ממחצית ממשקל גופו.

  • - 1 - ניתן להבין ; אינו עולה; כמויות גדולות ; למעלה
  • - 2 - נתקשה להאמין; עולה; כמויות קטנות ; פחות
  • - 3 - נתקשה להאמין; אינו עולה; כמויות גדולות ; למעלה
  • - 4 - ניתן להבין; אינו עולה; כמויות קטנות ; פחות
 • שאלה 10:

  ציפורי שיר הן הסוגה הגדולה ביותר במחלקת העופות. אחד המאפיינים שלהן הוא מבנה הגרון שנועד ליצירת________. מספרן של מיתרי הקול אצל ציפורי השיר ________ בהשוואה לעופות מסוגים אחרים. למרות זאת, לא כל ציפורי השיר הם ________.

  • - 1 - הקנים ; קטן; אכלנים גדולים
  • - 2 - הקולות; קטן; זמרים מצטיינים
  • - 3 - הקולות; גדול; זמרים מצטיינים
  • - 4 - הקנים; גדול; אכלנים גדולים
 • שאלה 11:

  עישון פסיבי הוא עישון כפוי על אנשים ________לשאוף עשן אשר אחרים שואפים בקרבתם. העשן הנפלט לחלל האוויר מכיל _________ לזו שהמעשן עצמו שואף לריאותיו, על אף שהעשן נמהל באוויר. ________אנשים הנמצאים בקרבת מעשנים, ________לשאוף עשן בעצמם ובכך להפוך כביכול למעשנים.

  • - 1 - מעשנים ; כמות דומה; למרות זאת ; נאלצים
  • - 2 - שאינם מעשנים; כמות דומה; לכן ; נאלצים
  • - 3 - שאינם מעשנים; כמות שונה; אולם ; רוצים
  • - 4 - שרוצים; כמות שונה; לחילופין ; מבקשים
 • שאלה 12:

  כיום ממצאי המחקר לא הוכיחו כי קיים סיכון לפיתוח גידולי מוח עקב שימוש בסלולרי, אך גם ________סיכון זה. החוקרת ציינה כי למרות שבקבוצת המחקר נצפה סיכון מופחת לפיתוח גידולים, נצפתה ________של 40% בסיכון לגידולי מוח ממאירים בקרב משתמשים "כבדים". ________ממצאים אלו ________נקיטת עמדה זהירה בנושא.

  • - 1 - שללו; עלייה; לחילופין ; מצדיקים
  • - 2 - לא שללו; ירידה; לכן ; אינם מצדיקים
  • - 3 - שללו; ירידה; אולם ; אינם מצדיקים
  • - 4 - לא שללו; עלייה; לכן ; מצדיקים
 • שאלה 13:

  חלב נאקות דומה בהרכבו לחלב אם אנושי. ________ מכיל ויטמינים וחומרי חיסון חיוניים אשר________לחיזוק המערכת החיסונית. חלב נאקות הינו בעל ערך אנטי דלקתי רב, תורם ________ תהליכים דלקתיים בגוף האדם. לכן שתיית החלב ________לחולים במחלות כרוניות.

  • - 1 - גם הוא; תורמים; לדיכוי ; מומלצת
  • - 2 - גם הוא; מזיקים; לעידוד ; אינה מומלצת
  • - 3 - הוא אינו; תורמים; לדיכוי ; אינה מומלצת
  • - 4 - הוא אינו; מזיקים; לעוררות ; מומלצת
 • שאלה 14:

  למרות המודעות ההולכת וגוברת לאורח חיים בריא, מדדי ההשמנה והמחלות הנובעות ממנה________. חלק עיקרי מהסיבות לכך הוא ________של הפרט לעשות שינוי ולהתמיד בו. תמונת ההצלחה בדיאטה הינה________: רק 30-50% מהמטופלים יביעו היענות לטיפול התזונתי, ומתוכם רק 2-5% ________ לשמור על התוצאות לאורך זמן.

  • - 1 - קטנים; היכולת; עגומה ; יכשלו
  • - 2 - גדלים; היכולת; מרשימה ; יצליחו
  • - 3 - קטנים; הקושי; מרשימה ; יכשלו
  • - 4 - גדלים; הקושי; עגומה ; יצליחו
 • שאלה 15:

  מחקרים מראים ששליחת מסרונים בעת נהיגה וכן גלישה באינטרנט ושליחת מייל, ________אף יותר מדיבור בטלפון. פעולת שליחת המסרונים ________את זמן התגובה של הנהג, ________על יכולתו לשמור על הנתיב ומייצרת ________במהירות הנסיעה. ________השליטה הכללית ברכב ________את הסיכוי לתאונות.

  • - 1 - מסוכנת; מקצרת; משפיעה ; שונות גדולה; כתוצאה מכך; יורדת ומפחיתה
  • - 2 - מסוכנת; מאריכה; משפיעה ; שונות קטנה; למרות זאת ; עולה ומגבירה
  • - 3 - מסוכנת; מאריכה; משפיעה ; שונות גדולה ; כתוצאה מכך; יורדת ומגבירה
  • - 4 - בטוחה; מקצרת; מרשימה ; שונות גדולה; יתרה מזאת; עולה ומגבירה

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  קבוצה היא ___ אוסף של אנשים מקריים, אלא שניים או יותר אנשים _____. אנשים אלו _____ משותפת ולכן הם_____ במידה מסוימת.

  • - 1 - למעשה; שיש ביניהם קשר; חולקים מטרה; אינם תלויים זה בזה.
  • - 2 - אינה ; שאין ביניהם קשר ; חולקים מטרה ; אינם תלויים זה בזה.
  • - 3 - אינה ; שיש ביניהם קשר ; חולקים מטרה ; תלויים זה בזה.
  • - 4 - למעשה ; שאין ביניהם קשר ; אינם חולקים מטרה ; תלויים זה בזה.

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: אינה ; שיש ביניהם קשר ; חולקים מטרה ; תלויים זה בזה.

  "קבוצה היא אינה אוסף של אנשים מקריים, אלא שניים או יותר אנשים שיש ביניהם קשר. אנשים אלו חולקים מטרה משותפת ולכן הם תלויים זה בזה במידה מסוימת".

  ניתן להיעזר במילות הקישור על מנת להשלים את המשפט. מילת הניגוד "אלא" מלמדת כי חציו הראשון של המשפט נוגד את חציו השני. מילת התוצאה "לכן" מלמדת על קשר סיבה ותוצאה במשפט.

 • שאלה 2:

  טעות הייחוס הבסיסית היא הנטייה לשפוט ________ התנהגויות של אחרים. טעות זו באה לידי ביטוי בנטייה לבצע הערכת חסר של השפעת הגורמים החיצוניים ומנגד ________ של השפעת ________ .

  • - 1 - נכונה ; הערכת יתר ; הגורמים חיצוניים
  • - 2 - באופן שגוי ; הערכת חסר ; הגורמים חיצוניים
  • - 3 - נכונה ; הערכת חסר ; הגורמים פנימיים
  • - 4 - באופן שגוי ; הערכת יתר ; הגורמים הפנימיים

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: באופן שגוי ; הערכת יתר ; הגורמים הפנימיים.

  "טעות הייחוס הבסיסית היא הנטייה לשפוט באופן שגוי התנהגויות של אחרים. טעות זו באה לידי ביטוי בנטייה לבצע הערכת חסר של השפעת הגורמים החיצוניים ומנגד הערכת יתר של השפעת הגורמים הפנימיים."

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. המילה "טעות" בתחילת המשפט מלמדת על נטייה לבצע שגיאה מסוימת. מילת הקישור "מנגד" מצביעה על ניגוד בין המשפט הקודם למשפט העוקב.

 • שאלה 3:

  כיום רוב האנשים מרוצים מעבודתם אולם ________ בין מדינות ותרבויות. נתון זה מלמד על ________ בקרב העובדים. רמת שביעות רצונו של העובד בעלת ________ על תפקודו בעבודתו ולפיכך ________ ריווחיות הארגון.

  • - 1 - קיימים מאפיינים משותפים ; מוטיבציה גבוהה ; השפעה מזערית ; גם על
  • - 2 - קיימים הבדלים ; מוטיבציה נמוכה ; השפעה מהותית ; אינה משפיעה
  • - 3 - קיימים הבדלים ; מוטיבציה גבוהה ; השפעה מהותית ; גם על
  • - 4 - קיימים מאפיינים משותפים ; מוטיבציה נמוכה ; השפעה מזערית ; אינה משפיעה

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: קיימים הבדלים ;  מוטיבציה גבוהה ;  השפעה מהותית ; גם על.

  "כיום רוב האנשים מרוצים מעבודתם אולם קיימים הבדלים בין מדינות ותרבויות. נתון זה מלמד על מוטיבציה גבוהה בקרב העובדים. רמת שביעות רצונו של העובד בעלת השפעה מהותית על תפקודו בעבודתו ולפיכך  גם על ריווחיות הארגון".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. מילת הניגוד "אולם" מצביעה על ניגוד בין חציו הראשון של המשפט לבין חציו המשני של המשפט. המילים "האנשים מרוצים" מנבאים קשר חיובי עם מוטיבציה, קרי שביעות רצון גבוהה מנבאת מוטיבציה גבוהה. לצורך השלמת המשפט השלישי יש להתבסס על "היגיון בריא" שכן, שביעות רצון בעבודה בעלת השפעה על תפקודו של העובד. מילת התוצאה "לפיכך" מלמדת על קשר סיבה ותוצאה במשפט (בין תפקוד העובד לריווחיות הארגון).

 • שאלה 4:

  במשפט פלילי המדינה תובעת את התוקף בשמו של ________. במשפטים מסוג זה כתב התביעה הינו________. לרוב, המשטרה מגישה כתב אישום, למעט ________ בהם מעבירים את התביעה לידי הפרקליטות. בניגוד למשפט הפלילי, במשפט אזרחי ________ תובע את התוקף. במשפטים מסוג זה כתב התביעה הינו ________.

  • - 1 - התוקף ; פלילי ; מקרים חמורים ; הקורבן ; אזרחי
  • - 2 - הקורבן; פלילי ; מקרים חמורים ; הקורבן ; אזרחי
  • - 3 - הקורבן ; פלילי ; מקרים רבים ; התוקף ; פלילי
  • - 4 - התוקף ; אזרחי ; מקרים רבים ; התוקף ; פלילי

  התשובה הנכונה היא סעיף 2: הקורבן; פלילי ; מקרים חמורים ; הקורבן ; אזרחי.

  "במשפט פלילי המדינה תובעת את התוקף בשמו של הקורבן. במשפטים מסוג זה כתב התביעה הינו פלילי. לרוב, המשטרה מגישה כתב אישום, למעט מקרים חמורים בהם מעבירים את התביעה לידי הפרקליטות. בניגוד למשפט הפלילי, במשפט אזרחי הקורבן תובע את התוקף. במשפטים מסוג זה כתב התביעה הינו אזרחי".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. המילים "תובעת את התוקף בשמו של" רומזות על צדו האחר של המטבע (הקורבן). לכן, ניתן לפסול את מסיחים א' ו-ד'. כמו כן, המילים "לרוב… למעט" מצביעות על מיקוד במצבי קיצון שהם אינם מרבית המקרים. כעת ניתן לפסול גם את מסיח ג'

 • שאלה 5:

  המונח "הטיית הצופה המשתתף" מתייחס לנטייה של בני אדם לייחס פעולות של אחרים לתכונות שלהם, ­­________ פעולות עצמיות לסיבות חיצוניות. כך למשל, איחור של אחרים ייתפס כגורם תכונתי ________איחור של האדם ________ייתפס כגורם חיצוני.

  • - 1 - בדומה ; משום ש; הנוסף
  • - 2 - כלומר; ואילו; אחר
  • - 3 - ומנגד; ואילו; עצמו
  • - 4 - ומנגד ; משום ש; אחר

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: ומנגד; ואילו;  עצמו.

  "המונח "הטיית הצופה המשתתף" מתייחס לנטייה של בני אדם לייחס פעולות של אחרים לתכונות שלהם, ומנגד פעולות עצמיות לסיבות חיצוניות. כך למשל, איחור של אחרים ייתפס כגורם תכונתי ואילו איחור של האדם עצמו ייתפס כגורם חיצוני".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. המילים "פעולות של אחרים לתכונות שלהם… פעולות עצמיות לסיבות חיצוניות" מלמדות כי יש לחפש מילת ניגוד. לכן, ניתן לפסול את מסיחים א' ו-ב'. המילים "כך למשל" רומזות כי המשפט הבא יציג דוגמא שתשמר את היחסיות במשפט. לכן, יש לחפש אחר מילת ניגוד נוספת.

 • שאלה 6:

  אבות המזון כוללים שומנים, פחמימות, חלבונים, ויטמינים ומינרלים. ________ חשוב לבחור בצורה נכונה את מרכיבי הארוחות. בחירה ________ של המרכיבים יכולה לספק כמות גדולה מידי של קלוריות ושומנים וכמות ________ של ויטמינים וחלבונים.

  • - 1 - לכן ; נכונה; גדולה
  • - 2 - מנגד; לא נכונה; גדולה
  • - 3 - אולם; נכונה; מעטה
  • - 4 - לכן ; לא נכונה; מעטה

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: לכן ;  לא נכונה;  מעטה.

  "אבות המזון כוללים שומנים, פחמימות, חלבונים, ויטמינים ומינרלים. לכן חשוב לבחור בצורה נכונה את מרכיבי הארוחות. בחירה לא נכונה של המרכיבים יכולה לספק כמות גדולה מידי של קלוריות ושומנים וכמות מעטה של ויטמינים וחלבונים".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. שני המשפטים הראשונים הינם חיוביים ולא כוללים ניגודים ולכן ניתן לפסול מסיחים שכוללים מילות ניגוד (מסיחים ב' וג'). המילים "כמות גדולה מידי" רומזות בחירה שלילית ולכן ניתן לפסול את מסיח א'.

 • שאלה 7:

  ידוע כי השילוב שבין קפה לסוכר, ________ בשוקולד, יכול לשפר את רמת הריכוז, יכולת הלמידה והזיכרון המילולי. ________ צריכה מוגזמת של קפה ושוקולד עלולה ________ מאשר לסייע. לכן, חוקרים ממליצים על שילוב ________ ביניהם.

  • - 1 - שנעדר מ ; משום ש; לסייע ; מוגזם
  • - 2 - שמצוי גם; עם זאת; יותר להזיק ; מאוזן
  • - 3 - שנעדר מ; עם זאת; יותר להזיק ; מוגזם
  • - 4 - שמצוי גם; משום ש; לסייע ; מאוזן

  התשובה הנכונה היא סעיף 2: שמצוי גם; עם זאת; יותר להזיק ; מאוזן.

  "ידוע כי השילוב שבין קפה לסוכר, שמצוי גם ב גם שוקולד, יכול לשפר את רמת הריכוז, יכולת הלמידה והזיכרון המילולי. עם זאת צריכה מוגזמת של קפה ושוקולד עלולה יותר להזיק מאשר לסייע. לכן, חוקרים ממליצים על שילוב מאוזן ביניהם".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. האות "ב" רומזת על הימצאות הסוכר בשוקולד. לכן, ניתן לפסול את מסיחים א' ו-ג'. המילים "צריכה מוגזמת של קפה ושוקולד" רומזות על מילת ניגוד והמילה "עלולה" רומזת על תוצאה שלילית. לכן, ניתן לפסול את סעיף ד'.

 • שאלה 8:

  ידוע כי גברים ונשים מאחסנים שומנים ופחמימות בצורה שונה בגוף.________, זה לא מפתיע ששני המינים גם שורפים שומן בצורה________. על מנת שגברים יוכלו למקסם את שריפת השומנים, מומלץ שיאכלו אחרי פעילות גופנית. לעומת זאת, ________מומלץ לאכול ________פעילות גופנית.

  • - 1 - לכן ; שונה; לנשים ; אחרי
  • - 2 - לכן; דומה; לגברים ; לפני
  • - 3 - עם זאת; דומה; לנשים ; אחרי
  • - 4 - עם זאת; שונה; לגברים ; לפני

  התשובה הנכונה היא סעיף 1: לכן ; שונה; לנשים ; אחרי.

  "ידוע כי גברים ונשים מאחסנים שומנים ופחמימות בצורה שונה בגוף.לכן, זה לא מפתיע ששני המינים גם שורפים שומן בצורה דומה. על מנת שגברים יוכלו למקסם את שריפת השומנים, מומלץ שיאכלו אחרי פעילות גופנית. לעומת זאת, לנשים מומלץ לאכול אחרי פעילות גופנית".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. המילים "זה לא מפתיע" רומזות על מילת קישור מסוג תוצאה ולא ניגוד, לפיכך ניתן לפסול את מסיחים ג' –ד'. כמו כן, המילה "גם" במשפט השני מנבאת חזרתיות של אותו שוני בין המינים שמצוין במשפט הראשון. לכן, ניתן לפסול את מסיח ב'.

 • שאלה 9:

  אם נתבונן מקרוב על עטלפים אשר ניזונים מחרקים, ________ כיצד יצורים קטנים אלו, שמשקלם ________ על מספר גרמים בלבד, מסוגלים לזלול ________של חרקים. מחקרים מצאו כי עטלף מסוג מסוים אוכל ________ ממחצית ממשקל גופו.

  • - 1 - ניתן להבין ; אינו עולה; כמויות גדולות ; למעלה
  • - 2 - נתקשה להאמין; עולה; כמויות קטנות ; פחות
  • - 3 - נתקשה להאמין; אינו עולה; כמויות גדולות ; למעלה
  • - 4 - ניתן להבין; אינו עולה; כמויות קטנות ; פחות

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: נתקשה להאמין;  אינו עולה;  כמויות גדולות ; למעלה.

  "אם נתבונן מקרוב על עטלפים אשר ניזונים מחרקים, נתקשה להאמין כיצד יצורים קטנים אלו, שמשקלם אינו עולה על מספר גרמים בלבד, מסוגלים לזלול כמויות גדולות של חרקים. מחקרים מצאו כי עטלף מסוג מסוים אוכל למעלה  ממחצית ממשקל גופו".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. מילת הניגוד בתחילת המשפט "אם" מזמינה ניגוד בהמשך, לכן המילים "נתקשה להאמין" מתאימות יותר בהשוואה ל"ניתן להבין". לאחר פסילת מסיחים א' ו-ד', ניתן לחפש הצדקה לאותו ניגוד שהופיע בתחילה ועל כן נחפש אמרה שטוענת כי על אף משקלם הנמוך, העטלפים אוכלים הרבה. מסיח ב' אינו מתאר ניגוד זה ולכן, מסיח ג' הינו התשובה הנכונה.

 • שאלה 10:

  ציפורי שיר הן הסוגה הגדולה ביותר במחלקת העופות. אחד המאפיינים שלהן הוא מבנה הגרון שנועד ליצירת________. מספרן של מיתרי הקול אצל ציפורי השיר ________ בהשוואה לעופות מסוגים אחרים. למרות זאת, לא כל ציפורי השיר הם ________.

  • - 1 - הקנים ; קטן; אכלנים גדולים
  • - 2 - הקולות; קטן; זמרים מצטיינים
  • - 3 - הקולות; גדול; זמרים מצטיינים
  • - 4 - הקנים; גדול; אכלנים גדולים

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: הקולות;  גדול;  זמרים מצטיינים.

  "ציפורי שיר הן הסוגה הגדולה ביותר במחלקת העופות. אחד המאפיינים שלהן הוא מבנה הגרון שנועד ליצירת הקולות. מספרן של מיתרי הקול אצל ציפורי השיר גדול בהשוואה לעופות מסוגים אחרים. למרות זאת, לא כל ציפורי השיר הם "זמרים מצטיינים".".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. נושא הפסקה הוא על ציפורי שיר, לכן יש לקשור את מבנה הגרון ליצירת הקולות. לכן, ניתן לפסול את מסיחים א' ו-ד'. כמו כן, מילת הניגוד "למרות זאת" במשפט האחרון מצביעה על ניגודיות בין חלקי המשפט. לכן ניתן להבין כי למרות מספר גדול של מיתרי קול, לא כל ציפורי השיר הינם "זמרים מצטיינים".

 • שאלה 11:

  עישון פסיבי הוא עישון כפוי על אנשים ________לשאוף עשן אשר אחרים שואפים בקרבתם. העשן הנפלט לחלל האוויר מכיל _________ לזו שהמעשן עצמו שואף לריאותיו, על אף שהעשן נמהל באוויר. ________אנשים הנמצאים בקרבת מעשנים, ________לשאוף עשן בעצמם ובכך להפוך כביכול למעשנים.

  • - 1 - מעשנים ; כמות דומה; למרות זאת ; נאלצים
  • - 2 - שאינם מעשנים; כמות דומה; לכן ; נאלצים
  • - 3 - שאינם מעשנים; כמות שונה; אולם ; רוצים
  • - 4 - שרוצים; כמות שונה; לחילופין ; מבקשים

  התשובה הנכונה היא סעיף 2: שאינם מעשנים; כמות דומה; לכן ; נאלצים.

  "עישון פסיבי הוא עישון כפוי על אנשים שאינם מעשנים לשאוף עשן אשר אחרים שואפים בקרבתם. העשן הנפלט לחלל האוויר מכיל כמות דומה לזו שהמעשן עצמו שואף לריאותיו, על אף שהעשן נמהל באוויר. לכן אנשים הנמצאים בקרבת מעשנים, נאלצים לשאוף עשן בעצמם ובכך להפוך כביכול למעשנים."

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. המילה "כפוי" רומזת על עישון שאינו נעשה מרצון. לכן ניתן להסיק כי הפסקה מתארת אנשים שאינם מעשנים. ניתן לפסול את מסיחים א' ו-ד'. בנוסף, מילת הניגוד "על אף" מתארת סתירה בין חלקו הראשון של המשפט לחלקו השני. המילים "כמות דומה" מתארת את אותה סתירה ולכן ניתן לפסול את מסיח ג'.

 • שאלה 12:

  כיום ממצאי המחקר לא הוכיחו כי קיים סיכון לפיתוח גידולי מוח עקב שימוש בסלולרי, אך גם ________סיכון זה. החוקרת ציינה כי למרות שבקבוצת המחקר נצפה סיכון מופחת לפיתוח גידולים, נצפתה ________של 40% בסיכון לגידולי מוח ממאירים בקרב משתמשים "כבדים". ________ממצאים אלו ________נקיטת עמדה זהירה בנושא.

  • - 1 - שללו; עלייה; לחילופין ; מצדיקים
  • - 2 - לא שללו; ירידה; לכן ; אינם מצדיקים
  • - 3 - שללו; ירידה; אולם ; אינם מצדיקים
  • - 4 - לא שללו; עלייה; לכן ; מצדיקים

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: לא שללו;  עלייה;  לכן ; מצדיקים.

  "כיום ממצאי המחקר לא הוכיחו כי קיים סיכון לפיתוח גידולי מוח עקב שימוש בסלולרי, אך גם לא שללו סיכון זה. החוקרת ציינה כי למרות שבקבוצות המחקר נצפה סיכון מופחת לפיתוח גידולים, נצפתה עלייה של 40% בסיכון לגידולי מוח ממאירים בקרב משתמשים "כבדים". לכן ממצאים אלו מצדיקים נקיטת עמדה זהירה בנושא".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. מילת הניגוד "אך" מצביעה על ניגוד בין חלקי המשפט. המילים "לא הוכיחו כי קיים סיכון…אך גם לא שללו" משקפות את אותו ניגוד. ניתן לפסול את מסיחים א' וג'. באותו האופן ניתן לפסול את מסיח ב'.מילת הניגוד "למרות" מצביעה על ניגוד בין"סיכון מופחת" לבין "עלייה בסיכון בקרב משתמשים כבדים".

 • שאלה 13:

  חלב נאקות דומה בהרכבו לחלב אם אנושי. ________ מכיל ויטמינים וחומרי חיסון חיוניים אשר________לחיזוק המערכת החיסונית. חלב נאקות הינו בעל ערך אנטי דלקתי רב, תורם ________ תהליכים דלקתיים בגוף האדם. לכן שתיית החלב ________לחולים במחלות כרוניות.

  • - 1 - גם הוא; תורמים; לדיכוי ; מומלצת
  • - 2 - גם הוא; מזיקים; לעידוד ; אינה מומלצת
  • - 3 - הוא אינו; תורמים; לדיכוי ; אינה מומלצת
  • - 4 - הוא אינו; מזיקים; לעוררות ; מומלצת

  התשובה הנכונה היא סעיף 1: גם הוא; תורמים; לדיכוי ; מומלצת.

  "חלב נאקות דומה בהרכבו לחלב אם אנושי. גם הוא מכיל ויטמינים וחומרי חיסון חיוניים אשר תורמים לחיזוק המערכת החיסונית. חלב נאקות הינו בעל ערך אנטי דלקתי רב, תורם לדיכוי תהליכים דלקתיים בגוף האדם. לכן שתיית החלב מומלצת לחולים במחלות כרוניות".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. המילים "דומה בהרכבו לחלב אם" מצביעות על דימיון ולכן נחפש מילת הוספה (גם). נפסול את מסיחים ג' ו-ד'. המילה "חיוניים" מלמדת על היבט חיובי ולא שלילי. לכן, ניתן לפסול את מסיח ב' שמכיל את המילה "מזיקים".

 • שאלה 14:

  למרות המודעות ההולכת וגוברת לאורח חיים בריא, מדדי ההשמנה והמחלות הנובעות ממנה________. חלק עיקרי מהסיבות לכך הוא ________של הפרט לעשות שינוי ולהתמיד בו. תמונת ההצלחה בדיאטה הינה________: רק 30-50% מהמטופלים יביעו היענות לטיפול התזונתי, ומתוכם רק 2-5% ________ לשמור על התוצאות לאורך זמן.

  • - 1 - קטנים; היכולת; עגומה ; יכשלו
  • - 2 - גדלים; היכולת; מרשימה ; יצליחו
  • - 3 - קטנים; הקושי; מרשימה ; יכשלו
  • - 4 - גדלים; הקושי; עגומה ; יצליחו

  התשובה הנכונה היא סעיף 4: גדלים;  הקושי;  עגומה ; יצליחו.

  "למרות המודעות ההולכת וגוברת לאורח חיים בריא, מדדי ההשמנה והמחלות הנובעות ממנה גדלים. חלק עיקרי מהסיבות לכך הוא הקושי של הפרט לעשות שינוי ולהתמיד בו. תמונת ההצלחה בדיאטה הינה עגומה: רק 30-50% מהמטופלים יביעו היענות לטיפול התזונתי, ומתוכם רק 2-5% יצליחו לשמור על התוצאות לאורך זמן."

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. מילת הניגוד "למרות" בתחילת המשפט מצביעה על סתירה בין חלקי המשפט. לכן, אם בצידו הראשון מתואר תהליך חיובי, נחפש תהליך שלילי (עלייה במחלות). נפסול את מסיחים א' ו-ג'. בנוסף, המילים "הסיבות לכך" מצביעות על גורמים למצב הקיים. לכן, נחפש אי יכולת לעשות שינוי. כעת ניתן לפסול את מסיח ב'.

 • שאלה 15:

  מחקרים מראים ששליחת מסרונים בעת נהיגה וכן גלישה באינטרנט ושליחת מייל, ________אף יותר מדיבור בטלפון. פעולת שליחת המסרונים ________את זמן התגובה של הנהג, ________על יכולתו לשמור על הנתיב ומייצרת ________במהירות הנסיעה. ________השליטה הכללית ברכב ________את הסיכוי לתאונות.

  • - 1 - מסוכנת; מקצרת; משפיעה ; שונות גדולה; כתוצאה מכך; יורדת ומפחיתה
  • - 2 - מסוכנת; מאריכה; משפיעה ; שונות קטנה; למרות זאת ; עולה ומגבירה
  • - 3 - מסוכנת; מאריכה; משפיעה ; שונות גדולה ; כתוצאה מכך; יורדת ומגבירה
  • - 4 - בטוחה; מקצרת; מרשימה ; שונות גדולה; יתרה מזאת; עולה ומגבירה

  התשובה הנכונה היא סעיף 3: מסוכנת;  מאריכה;  משפיעה ; שונות גדולה ; כתוצאה מכך; יורדת ומגבירה.

  "מחקרים מראים ששליחת מסרונים בעת נהיגה וכן גלישה באינטרנט ושליחת מייל, מסוכנת אף יותר מדיבור בטלפון. פעולת שליחת המסרונים מאריכה את זמן התגובה של הנהג, משפיעה על יכולתו לשמור על הנתיב ומייצרת שונות גדולה במהירות הנסיעה. כתוצאה מכך השליטה הכללית ברכב יורדת ומגבירה את הסיכוי לתאונות".

  ניתן להיעזר במילות מפתח על מנת להשלים את המשפט. מילת הניגוד "אף" מצביעה על הוספה, במקרה זה הוספת סיכון. נפסול את מסיח ד'. כעת, נצפה למילים המצביעות על הגדלת הסיכון בעת נהיגה. לכן זמן תגובה ארוך מתאים לתיאור זה. נפסול את מסיח א'. בנוסף, שונות גדולה במהירות הנסיעה מצביעה על חוסר שליטה בהשוואה לשונות קטנה. לכן ניתן לפסול את מסיח ב'.