זריזות ודיוק אותיות

הוראות בחינה

במבחן תופיע טבלה בעלת שתי עמודות שכוללות צירופי אותיות. יש לסמן עבור כל שורה בטבלה האם העמודות זהות או שונות.

הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 2 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 2:00
 • שאלה 1:
  • כחלךגכחי
  • כחלךגכחי
 • שאלה 2:
  • כיןלגיכג
  • כיןלדיכג
 • שאלה 3:
  • יכןגוכגנ
  • יכןגוכגנ
 • שאלה 4:
  • קרכיבגוי
  • קרכיקגוי
 • שאלה 5:
  • ןקהבטסאט
  • ןקהבטסאט
 • שאלה 6:
  • עכרטקודד
  • עכרטקודד
 • שאלה 7:
  • גמבסטדלס
  • גמבסטדלפ
 • שאלה 8:
  • אטלגדיהט
  • אטלגדיהט
 • שאלה 9:
  • קבעטבנלש
  • קבעטבנלש
 • שאלה 10:
  • רחטוכגצם
  • דחטוכגצם
 • שאלה 11:
  • בםכגכןמב
  • בםכגכןמב
 • שאלה 12:
  • כעתזואץז
  • כעתזואץז
 • שאלה 13:
  • םדדהאלגף
  • םדצהאלגף
 • שאלה 14:
  • לדגכדךמה
  • לדעכדךמה
 • שאלה 15:
  • צגטורכיח
  • צגטורכיח
 • שאלה 16:
  • רואןםחהש
  • רואןםחהש
 • שאלה 17:
  • מכחגלדדש
  • מכחגלדדש
 • שאלה 18:
  • אטלדקנהש
  • אטלדגנהש
 • שאלה 19:
  • סמסחמקלם
  • רמסחמקלם
 • שאלה 20:
  • רחיגלהלד
  • רחיגלגלד
 • שאלה 21:
  • דנהאדדצש
  • דנהאדבצש
 • שאלה 22:
  • לגכחגםןד
  • לגכחגםןד
 • שאלה 23:
  • מקלחדננש
  • מקלחדנתש
 • שאלה 24:
  • קםןמכחוד
  • קםןמכחוד
 • שאלה 25:
  • קןוגבצלד
  • קןוגבצלד
 • שאלה 26:
  • םדצדחיגש
  • םדצדחיגש
 • שאלה 27:
  • קנלבסדשמ
  • קנלבסדשמ
 • שאלה 28:
  • נקכיעכדח
  • נגכיעכדח
 • שאלה 29:
  • קראכגדאג
  • קראכגדאג
 • שאלה 30:
  • דמכגחכיג
  • דמכגחכיג
 • שאלה 31:
  • וקקמדחלש
  • נקקמדחלש
 • שאלה 32:
  • ןקרבןסמכ
  • ןקרוןסמכ
 • שאלה 33:
  • טגעמדשחד
  • טגעמדשחד
 • שאלה 34:
  • כמןםדדכג
  • כמןםגדכג
 • שאלה 35:
  • גכדםןכחן
  • גכדםןכחן
 • שאלה 36:
  • יכוןךגיכ
  • יכוןדגיכ
 • שאלה 37:
  • כמיגזדרק
  • כמיגחדרק
 • שאלה 38:
  • סמצנבלגח
  • סמצנבלגח
 • שאלה 39:
  • זחבלךסדף
  • זחבלךסדף
 • שאלה 40:
  • סשתיגכטא
  • סצתיגכטא
 • שאלה 41:
  • טאקרוגחל
  • טאקרוגחל
 • שאלה 42:
  • רםכחגלדש
  • רםכחגלדש
 • שאלה 43:
  • נאלשןכשפ
  • קאלשןכשפ
 • שאלה 44:
  • חקדמשבאט
  • חקדמשבאט
 • שאלה 45:
  • אטראןקמב
  • אטרוןקמבכ
 • שאלה 46:
  • פדםלןגמה
  • פדםלןגמה
 • שאלה 47:
  • ןםוקרמבנ
  • ןםוקרמבנ
 • שאלה 48:
  • קדמחבגדש
  • קדמחבגדש
 • שאלה 49:
  • רדגבחדחש
  • רדגמחדחש
 • שאלה 50:
  • יגחדגללש
  • יגחדמללש

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך: