חיבור צורות תלת מימד 2

הוראות בחינה

במבחן יופיעו שתי צורות תלת מימדיות. עליך לבחור את התשובה המהווה חיבור של שתי הצורות הנ"ל. הצורה המחוברת יכולה להיות בהטייה לכיוונים שונים, אך ללא שינוי של הצורות בשאלה. יש לזכור כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 10 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 8 דקות. 

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 8:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות שיש 3 טורים וצורה בצורת האות כ' הפוכה. חיבור של השניים יוצר את הצורה שמוצגת בתשובה 4.
  תשובה מספר 3 לא מתאימה מאחר וחסר טור אחד, כנ"ל לגבי תשובה מספר 2.
  תשובה מספר 1 לא מתאימה מאחר וחסרה צורת ה-כ' ההפוכה.
  לפיכך, רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות שחיבור שתי הצורות יוצר יחד דלתון.
  תשובות מספר 1 ו-2 לא מתאימות מאחר ובשתי התשובות הצורה היא מקבילית.
  תשובה מספר 3 לא מתאימה מאחר והצורה היא מעויין.
  לכן, רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -


  ניתן לראות כי הצורות יוצרות יחד דלתון
  תשובות מספר 1 ו-4 לא מתאימות מאחר והצורות יוצרות יחד טרפז ולא דלתון.
  תשובה מספר 3 לא מתאימה מחאר הצורות יוצרות יחד מעויין.
  לכן, רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי שתי הצורות הינן טרפזים שווה שוקיים שמחוברים יחד.
  תשובה מספר 1 לא מתאימה מאחר והצורה התחתונה לא זהה לצורה העליונה.
  תשובות מספר 2 ו-3 לא מתאימות מאחר והן לא מייצגות חיבור של שני טרפזים שווה שוקיים.
  לכן, רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -


  ניתן לראות כי חיבור של שני המשולשים עם המלבן יוצרים יחד משושה.
  תשובה מספר 4 אינה מתאימה מאחר והמלבן לא יכול להתחבר למחומש.
  לכן, רק תשובה מספר 2 מתאימה.
  שאר המסיחים אינם מתאימים.
  לכן,

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות שחיבור של שני משולשים ישרי זווית ומשולש שווה שוקיים יוצרים יחד מלבן.
  שימו לב כי המלבן המוצג בתשובה מספר 3 אינו תואם בגודל, ובפסים אשר מוצגים בקידמה.
  תשובות מספר 2 ו-4 אינן מתאימות מאחר והמשולשים לא יכולים ליצור מחומש וטרפז.
  לכן, רק תשובה מספר 1 מתאימה. 

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -


  ניתן לראות כי החיבור של המלבן עם המשולש שווה השוקיים יוצר ביחד צורת חץ.
  תשובות מספר 2 ו-3 אינן מתאימות מאחר והן מקבילית ומעויין בהתאמה.
  תשובה מספר 1 לא מתאימה מאחר והחץ המוצג הינו חד מידי והחיבור בין קודקוד החץ למלבן אינו מתאים.
  לכן, רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -


  ניתן לראות כי המחומש וחמשת המשולשים שווה השוקיים יוצרים יחד כוכב בעל חמישה קודקודים.
  תשובה מספר 2 ו-4 אינן מתאימות מאחר ואין להם 5 קודקודים.
  תשובה מספר 1 אינה מתאימה מאחר והיא מורכבת מחצים.
  לכן, רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -


  ניתן לראות שהחיבור של שתי הצורות יוצר מסגרת בצורת ריבוע עם חור במרכז.
  תשובות 1, 3 ו-4 אינן ריבועים עם חור במרכז.
  לכן, רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -


  ניתן לראות כי החיבור של המלבן עם הקובייה יוצר צורת ר' הפוכה.
  תשובה מספר 2 לא מתאימה מאחר ובקצוות הצורה יש שיפוע חד.
  תשובה מספר 3 לא מתאימה מאחר ולא מופיעה הקובייה.
  תשובה מספר 4 אינה מתאימה מאחר והחיבור בין המלבן והריבוע לא יכול ליצור צורת פלוס (אין מספיק צורות).
  לכן, רק תשובה מספר 4 מתאימה.