חיבור צורות תלת מימד

הוראות בחינה

במבחן יופיעו שתי צורות תלת מימדיות. עליך לבחור את התשובה המהווה חיבור של שתי הצורות הנ"ל. הצורה המחוברת יכולה להיות בהטייה לכיוונים שונים, אך ללא שינוי של הצורות בשאלה. יש לזכור כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 10 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 8 דקות. 

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 8:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי תשובה מספר 2 לא אפשרית מאחר וחיבור שתי הצורות לא יוביל לאליפסה אחת גדולה.
  תשובה מספר 3, החיבור של שתי הצורות גדול מהחיבור של שתיהן יחדיו.
  תשובה מספר 4 הצורה האופקית גדולה מהצורה המקורית.
  לכן, רק תשובה מספר 1 אפשרית.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  תשובות 1 ו-2 לא הגיוניות מאחר ומעויין ומקבילית הן סוג של ריבוע ולריבוע הנוכחי התווספו שני משולשים.
  גם תשובה מספר 4 לא מתאימה מאחר ולא ניתן לזהות את החיבור של הריבוע עם שני המשולשים.
  לכן, רק תשובה מספר 3 אפשרית.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  תשובה מספר 1 ו-2 אינן מתאימות מאחר ומספר הקוביות אינו תואם.
  תשובה מספר 4 לא מתאימה מאחר ושינו את הצורות לחלוטין.
  לכן, רק תשובה מספר 3 אפשרית.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי בכל שורה יש 4 קוביות ובכל טור ישנן 5 קוביות. נחפש שילוב של השניים.
  תשובה 4 לא מתאימה מאחר ופירוקו את הקוביות.
  תשובות 1 ו-3 לא מתאימות כי חסרות קוביות.
  לכן, רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  נחפש טרפז שווה שוקיים עם חיבור של משולש שווה שוקיים. כלומר סה"כ 5 צלעות.
  תשובה מספר 4 לא מתאימה מאחר והיא כוללת 6 צלעות.
  תשובה מספר 3 לא מתאימה מאחר והיא כוללת חיבור של טרפז וריבוע.
  תשובה מספר 2 לא מתאימה מאחר והיא כוללת מקבילית.
  לפיכך, רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות חיבור בין הצורות, כך שיוצא ריבוע.
  תשובה מספר 1 ו-3 לא מתאימות מאחר וחסר משולש אחד.
  תשובה מספר 2 לא מתאימה מאחר והצורות לא יכולות ליצור מקבילית.
  לפיכך, רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -


  ניתן לראות כי חיבור של שתי הצורות (שני טרפזים ללא שוקיים שוות) יחד יוצר מלבן.
  תשובה מספר 1 לא מתאימה מאחר ויש טרפז שווה שוקיים.
  כנ"ל לגבי תשובה מספר 3.
  תשובה מספר 4 לא מתאימה מאחר והצורה המופיעה היא מחומש.
  לפיכך, רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -


  ניתן לראות ששני המשולשים שווה השוקיים יוצרים יחד מעויין.
  תשובה מספר 1 לא מתאימה מאחר והיא מורכבת ממשולש שווה שוקיים ומשולש ישר זווית.
  תשובה מספר 3 לא מתאימה מאחר והיא מורכבת מטרפז שווה שוקיים ומשולש שווה שוקיים.
  תשובה מספר 4 לא מתאימה מאחר ומשולש אחד יותר גדול מהשני.
  לפיכך, רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -


  ניתן לראות כי המשולשים יוצרים יחד טרפז שווה שוקיים.
  תשובה מספר 1 ו-3 לא מתאימות מאחר ואין שימוש בכל המשולשים.
  תשובה מספר 4 לא יכולה להיווצר מתוך המשולשים האלה.
  לפיכך, רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות שיש 3 טורים וצורה בצורת האות כ' הפוכה. חיבור של השניים יוצר את הצורה שמוצגת בתשובה 4.
  תשובה מספר 3 לא מתאימה מאחר וחסר טור אחד, כנ"ל לגבי תשובה מספר 2.
  תשובה מספר 1 לא מתאימה מאחר וחסרה צורת ה-כ' ההפוכה.
  לפיכך, רק תשובה מספר 4 מתאימה.