חשבון פשוט

הוראות בחינה

במבחן יופיעו תרגילים ללא תוצאה. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין ארבעה אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות. כמו כן, מומלץ להשתמש בדף טיוטה וכלי כתיבה. השימוש במחשבון אסור.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הינו 10 דקות.

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 10:00
 • שאלה 1:

  74 + 25 = ?

  • - 1 - 89
  • - 2 - 99
  • - 3 - 100
  • - 4 - 49
 • שאלה 2:

  175 – 67 = ?

  • - 1 - 102
  • - 2 - 98
  • - 3 - 108
  • - 4 - 113
 • שאלה 3:

  42 : 7 = ?

  • - 1 - 9
  • - 2 - 8
  • - 3 - 7
  • - 4 - 6
 • שאלה 4:

  77 x 7 = ?

  • - 1 - 539
  • - 2 - 5929
  • - 3 - 529
  • - 4 - 84
 • שאלה 5:

  618 + 324 = ?

  • - 1 - 1002
  • - 2 - 942
  • - 3 - 942
  • - 4 - 844
 • שאלה 6:

  812 – 328 = ?

  • - 1 - 510
  • - 2 - 584
  • - 3 - 484
  • - 4 - 224
 • שאלה 7:

  783 + 254 + 64 = ?

  • - 1 - 1227
  • - 2 - 1101
  • - 3 - 1037
  • - 4 - 1131
 • שאלה 8:

  752 : 4 = ?

  • - 1 - 151
  • - 2 - 221
  • - 3 - 188
  • - 4 - 111
 • שאלה 9:

  1257 – 548 = ?

  • - 1 - 709
  • - 2 - 738
  • - 3 - 836
  • - 4 - 609
 • שאלה 10:

  23 x 34 = ?

  • - 1 - 57
  • - 2 - 602
  • - 3 - 782
  • - 4 - 882
 • שאלה 11:

  544 : 8 = ?

  • - 1 - 58
  • - 2 - 68
  • - 3 - 72
  • - 4 - 62
 • שאלה 12:

  628 + 577 = ?

  • - 1 - 1305
  • - 2 - 1105
  • - 3 - 1195
  • - 4 - 1205
 • שאלה 13:

  11534 – 1637 = ?

  • - 1 - 1007
  • - 2 - 987
  • - 3 - 9897
  • - 4 - 9807
 • שאלה 14:

  840 : 24 = ?

  • - 1 - 45
  • - 2 - 24
  • - 3 - 21
  • - 4 - 35
 • שאלה 15:

  87 x 32 = ?

  • - 1 - 2784
  • - 2 - 2584
  • - 3 - 274
  • - 4 - 3258

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  74 + 25 = ?

  • - 1 - 89
  • - 2 - 99
  • - 3 - 100
  • - 4 - 49

  ראשית, נרשום את המספרים אחד מתחת לשני, אחדות מתחת לאחדות ( הספרות הימניות) ועשרות מתחת לעשרות. לאחר מכן, נחבר את  האחדות (הטור הימני) ולאחר מכן את  העשרות:

  דרך נוספת לפתור את השאלה הזאת היא: 100=75+25 ובתרגיל, במקום 75 רשום המספר 74, לכן נחסיר מהתוצאה 1 ונגיע ל – 99.

  לכן, התשובה הנכונה היא 99.

 • שאלה 2:

  175 – 67 = ?

  • - 1 - 102
  • - 2 - 98
  • - 3 - 108
  • - 4 - 113

  ראשית, נרשום את המספרים אחד מתחת לשני, כאשר המספר השמאלי, ממנו מחסרים, הוא העליון. נקפיד לרשום את האחדות מתחת לאחדות (הספרות הימניות), עשרות מתחת לעשרות וכך הלאה.

  simple-calc-q-2-ex-1

  לאחר מכן, ניגש לחיסור האחדות:  בשאלה זו ניתן לראות שבטור האחדות,  המספר  5 קטן  מהמספר 7, לכן נתייחס למספר המחוסר 5 כאל 15 והחישוב הוא 15-7:

  simple-calc-q-2-ex-2

  כבר בשלב זה ניתן לראות שאפשר לפסול את תשובות  א וד כי הן לא מסתיימות בספרה 8.כעת ניגש ל- חיסור העשרות:  מכיוון שהפכנו את 5 ל- 15, ספרת העשרות 7 הופכת ל- 6 והחישוב הוא 6-6:

  simple-calc-q-2-ex-3

  בשלב הזה כבר ניתן לראות שהתשובה הנכונה היא 108 כי מהמאיות (הספרה 1)  אין מה לחסר ולכן ה-1 של המאיות מתווסף לתשובה הסופית. כמו כן, לפי התשובות,  התשובה היחידה שמסתיימת ב08 היא תשובה ג'.

  לכן, התשובה הנכונה היא 108.

 • שאלה 3:

  42 : 7 = ?

  • - 1 - 9
  • - 2 - 8
  • - 3 - 7
  • - 4 - 6

  על פי לוח הכפל 42:7=6

  לכן, התשובה הנכונה היא 6.

 • שאלה 4:

  77 x 7 = ?

  • - 1 - 539
  • - 2 - 5929
  • - 3 - 529
  • - 4 - 84

  א. נרשום את המספרים אחד מתחת לשני, כאשר המספר השמאלי הוא העליון, יש להקפיד לרשום את האחדות מתחת לאחדות( הספרות הימניות), עשרות מתחת לעשרות וכך הלאה.

  simple-calc-q-4-ex-1

  ב. נכפיל  את האחדות של המספר התחתון באחדות של המספר העליון,7 x 7 = 49. נרשום  בתוצאה של התרגיל את ספרת האחדות של התוצאה, 9 ונרשום  בצד את ספרת העשרות 4, לשלב הבא.

  simple-calc-q-4-ex-2

  בשלב זה ניתן לפסול את תשובה ד', שספרת האחדות שלה שונה מ-9.

  ג. נכפיל  את האחדות של המספר התחתון בעשרות של המספר העליון 7 x 7 = 49 , נוסיף לפתרון 4 מהשלב הקודם ונרשום את התוצאה:

  simple-calc-q-4-ex-3

  לכן, התשובה הנכונה היא 539.

 • שאלה 5:

  618 + 324 = ?

  • - 1 - 1002
  • - 2 - 942
  • - 3 - 942
  • - 4 - 844
 • שאלה 6:

  812 – 328 = ?

  • - 1 - 510
  • - 2 - 584
  • - 3 - 484
  • - 4 - 224

  א.נרשום את המספרים אחד מתחת לשני, כאשר המספר השמאלי הוא העליון. נקפיד לרשום את האחדות מתחת לאחדות( הספרות הימניות), עשרות מתחת לעשרות וכך הלאה.

  simple-calc-q-6-ex-1

  ב. חיסור האחדות:  בשאלה זו ניתן לראות שבטור האחדות,  המספר 2 קטן  מהמספר 8, לכן נתייחס  למספר המחוסר 2 כאל 12 ומפחיתים ממנו 8.

  simple-calc-q-6-ex-2

  בשלב זה ניתן לפסול את תשובה א, שספרת האחדות שלה שונה מ-4.

  ג. חיסור העשרות: מכיוון שהפכנו את 2 ל- 12, ספרת העשרות 1 הופכת ל 0, 0 קטן מספרת העשרות של המספר התחתון, לכן נתיחס אליו כאל 10 והחישוב הוא 10-2:

  simple-calc-q-6-ex-3

  בשלב זה ניתן לפסול את תשובה ד, שספרת העשרות שלה שונה מ-8.

  ד. חיסור המאות: מכיוון שהפכנו את 1 ל- 11, ספרת המאות  8 הופכת  ל-7 והחישוב הוא 7-3:

  simple-calc-q-6-ex-4

  לכן, התשובה הנכונה היא 484.

 • שאלה 7:

  783 + 254 + 64 = ?

  • - 1 - 1227
  • - 2 - 1101
  • - 3 - 1037
  • - 4 - 1131

  א. נרשום  את המספרים אחד מתחת לשני, אחדות מתחת לאחדות, עשרות מתחת לעשרות וכך הלאה

  simple-calc-q-7-ex-1

  ב. חיבור האחדות: בשאלה זו הפתרון של חיבור טור האחדות גדול מ- 10 (3+4+4=11)

  לכן נרשום בתשובה את ספרת האחדות של הפתרון,1 ונרשום בצד את ספרת העשרות 1 לשלב הבא.

  simple-calc-q-7-ex-2

  בשלב הזה אפשר לפסול את תשובות א' ו – ג', כי ספרת האחדות שלהן שונה מ- 1.

  ג. חיבור העשרות: נחבר  את טור העשרות 8+5+6=19

  ולנוסיף לתשובה 1 מהשלב הקודם. מכאן שהסכום הסופי הוא 20, לכן נרשום בתשובה הסופית של התרגיל את הספרה 0 מתחת לטור העשרות ולרשום בצד את הספרה 2 לשלב הבא.

  simple-calc-q-7-ex-3

  בשלב הזה ניתן לפסול את תשובה ד, שספרת העשרות שלה שונה מ- 0. ונותרנו עם תשובה ב'.

  ד. (לא חייבים להשלים את התרגיל) חיבור המאות: נחבר את טור המאות ונוסיף לתשובה 2 מהשלב הקודם.

  simple-calc-q-7-ex-4

  שימו לב- תשובה ג' לא נכונה כי היא התוצאה של חיבור שני המספרים הראשונים.

  לכן, התשובה הנכונה היא 1101.

 • שאלה 8:

  752 : 4 = ?

  • - 1 - 151
  • - 2 - 221
  • - 3 - 188
  • - 4 - 111

  א. בחילוק נסדר את התרגיל באופן הבא :את המספר אותו מחלקים רושמים בתוך מסגרת ואילו את המספר שבו מחלקים רושמים מחוץ למסגרת.

  simple-calc-q-8-ex-1

  ב.  נבדוק כמה פעמים המספר שבו מחלקים, 4 נכנס בספרת המאות של המספר אותו מחלקים, 7. במקרה הזה פעם 1 ולכן נרשום  את התוצאה מעל ספרת המאות

  simple-calc-q-8-ex-2

  בשלב הזה נפסול  את תשובה ב' , שספרת המאות שלה שונה מ1.

  ג. נכפיל את השלם 1 במחלק 4 ונרשום את התשובה מתחת לספרת המאות 7 ונחסיר ביניהם.

  simple-calc-q-8-ex-3

  ד. עכשיו נתחיל את הכל מהתחלה. נבדוק כמה פעמים שלמות נכנס המספר 4 בתוצאה 3. אף לא פעם אחת, ולכן נוריד את ספרת העשרות מהמספר אותו רוצים לחלק, כלומר 5.

  simple-calc-q-8-ex-4

  ה. נבדוק  כמה פעמים שלמות המספר 4 נכנס ב-35. התשובה היא 8 ונרשום  אותה מעל ספרת העשרות של המספר אותו מחלקים.

  simple-calc-q-8-ex-5

  בשלב הזה ניתן לבחור את התשובה ג' כתשובה הנכונה כי היא היחידה שספרת המאות והאחדות שלה הן 1 ו-8  בהתאמה. (לא חייבים להשלים את התרגיל) נכפיל את השלם 8 במחלק 4 ונרשום את התשובה מתחת לתוצאה 35 ונחסיר ביניהם.

  simple-calc-q-8-ex-6

  ז.נבדוק כמה פעמים שלמות נכנס המספר 4 בתוצאה 3. אף לא פעם אחת ולכן מורידים את ספרת האחדות מהמספר אותו רוצים לחלק, כלומר 2. נבדוק כמה פעמים שלמות המספר 4 נכנס ב-32. התשובה היא 8. נרשום  אותה מעל ספרת האחדות  של המספר אותו מחלקים.

  simple-calc-q-8-ex-7

  לכן, התשובה הנכונה היא 188.

 • שאלה 9:

  1257 – 548 = ?

  • - 1 - 709
  • - 2 - 738
  • - 3 - 836
  • - 4 - 609

  א. נרשום את המספרים אחד מתחת לשני, כאשר המספר השמאלי הוא העליון. נקפיד לרשום את האחדות מתחת לאחדות( הספרות הימניות), עשרות מתחת לעשרות וכך הלאה.

  simple-calc-q-9-ex-1

  ב .חיסור האחדות:  בשאלה זו ניתן לראות שבטור האחדות,  המספר  7 קטן  מהמספר 8, לכן מתייחסים למספר המחוסר 7 כאל 17 והחישוב הוא 17-8:

  simple-calc-q-9-ex-2

  בשלב הזה נפסול את תשובות ב' ו- ג', שספרת האחדות שלהן שונה מ-9.

  ג. חיסור העשרות: מכיוון שהפכנו את 7 ל- 17, ספרת העשרות 5 הופכת ל -4.והחישוב הוא 4-4:

  simple-calc-q-9-ex-3

  ד. חיסור המאות: בטור המאות,  המספר  2 קטן  מהמספר 5, לכן מתייחסים למספר המחוסר 2 כאל 12 והחישוב הוא 12-8:

  simple-calc-q-9-ex-4

  לכן, התשובה הנכונה היא 709

 • שאלה 10:

  23 x 34 = ?

  • - 1 - 57
  • - 2 - 602
  • - 3 - 782
  • - 4 - 882

  א.נרשום את המספרים אחד מתחת לשני, כאשר המספר השמאלי הוא העליון. נקפיד לרשום את האחדות מתחת לאחדות (הספרות הימניות), עשרות מתחת לעשרות וכך הלאה.

  simple-calc-q-10-ex-1

  ב. נכפיל את האחדות של המספר התחתון באחדות של המספר העליון, 12= 4X3.
  נרשום בתוצאה של התרגיל את ספרת האחדות של התוצאה,  2 ונרשום  בצד את ספרת העשרות לשלב הבא.

  simple-calc-q-10-ex-2

  בשלב זה נפסול את תשובה א'. ספרת האחדות שלה שונה מ-2. שימו לב שתשובה א' היא הסכום של שני המספרים ולא המכפלה.

  ג. נכפיל  את ספרת האחדות של המספר התחתון בספרת העשרות של המספר העליון 4X2=8
  ונוסיף לתשובה 1,  מההכפלה הקודמת, כך שהתשובה היא 9. מכיוון שאין עוד מספר שיש להכפיל אותו בספרה 4 רושמים בתשובה 9.

  simple-calc-q-10-ex-3

  ד. נכפיל את ספרת העשרות של המספר התחתון בספרת האחדות  של המספר העליון. 3×3=9.
  נרשום מתחת לטור העשרות את התוצאה.

  simple-calc-q-10-ex-4

  ה. נכפיל  את ספרת העשרות של המספר התחתון בספרת העשרות  של המספר העליון, ונרשום בתוצאה 2×3=6

  simple-calc-q-10-ex-5

  ו. נחבר  את הסכומים שיצאו לתשובה הסופית:

  simple-calc-q-10-ex-6

  לכן, התשובה הנכונה היא 782.

 • שאלה 11:

  544 : 8 = ?

  • - 1 - 58
  • - 2 - 68
  • - 3 - 72
  • - 4 - 62

  א. נציב את המספרים כך שהמספר אותו מחלקים רושמים בתוך מסגרת ואילו את המספר שבו מחלקים, רושמים מחוץ למסגרת.

  simple-calc-q-11-ex-1

  ב. נבדוק כמה פעמים שלמות המספר שבו מחלקים, 8 נכנס בספרת המאות של המספר אותו מחלקים, 5. אף לא פעם אחת, לכן בודקים כמה פעמים שלמות 8 נכנס ב54. 6 פעמים ולכן נרשום את התוצאה מעל ספרת העשרות:

  simple-calc-q-11-ex-2

  בשלב זה נפסול  את תשובות א' ו- ג' שספרת העשרות שלהם שונה מ 6.

  ג. נכפיל  את 6 במחלק 8, נרשום  את התשובה מתחת למחולק 54 ונחסיר ביניהם.

  simple-calc-q-11-ex-3

  ד. עכשיו נתחיל את הכל מהתחלה. נבדוק כמה פעמים שלמות נכנס המספר 8 בפתרון 6. אף לא פעם אחת ולכן נוריד את ספרת האחדות מהמספר אותו רוצים לחלק, כלומר 4:

  simple-calc-q-11-ex-4

  ה. נבדוק  כמה פעמים שלמות המספר 8 נכנס ב-64. התשובה היא 8 ונרשום אותה מעל ספרת העשרות של המספר אותו מחלקים.

  simple-calc-q-11-ex-5

  לכן, התשובה הנכונה היא 68.

 • שאלה 12:

  628 + 577 = ?

  • - 1 - 1305
  • - 2 - 1105
  • - 3 - 1195
  • - 4 - 1205

  א. נרשום  את המספרים אחד מתחת לשני, אחדות מתחת לאחדות, עשרות מתחת לעשרות וכך הלאה

  simple-calc-q-12-ex-1

  ב. חיבור האחדות: בשאלה זו הפתרון של חיבור טור האחדות גדול מ 10 (8+7=15) לכן נרשום בתשובה את ספרת האחדות של הפתרון,5 ונרשום בצד את ספרת העשרות 1 לשלב הבא:

  simple-calc-q-12-ex-2

  בשלב הזה לא ניתן לפסול אף תשובה.

  ג. חיבור העשרות: נחבר  את טור העשרות 2+7=9 ונוסיף לתשובה 1 מהשלב הקודם. מכאן שהסכום הסופי הוא 10, לכן נרשום בתשובה הסופית של התרגיל את הספרה 0 מתחת לטור העשרות ונרשום בצד את הספרה 1 לשלב הבא:

  simple-calc-q-12-ex-3

  בשלב זה ניתן לפסול את תשובה ג'.
  חיבור המאות: נחבר את טור המאות 6+5=11 6+5=11 ונוסיף לתשובה 1 מהשלב הקודם. מכאן שהסכום הסופי הוא 12.

  simple-calc-q-12-ex-4

  לכן, התשובה הנכונה היא 1205.

 • שאלה 13:

  11534 – 1637 = ?

  • - 1 - 1007
  • - 2 - 987
  • - 3 - 9897
  • - 4 - 9807

  א. נרשום את המספרים אחד מתחת לשני, כאשר המספר השמאלי הוא העליון. נקפיד לרשום את האחדות מתחת לאחדות( הספרות הימניות), עשרות מתחת לעשרות וכך הלאה.

  simple-calc-q-13-ex-1

  ב. חיסור האחדות:  בשאלה זו ניתן לראות שבטור האחדות,  המספר  4 קטן  מהמספר 7, לכן נתייחס למספר המחוסר 4 כאל 14 והחישוב הוא 14-7:

  simple-calc-q-13-ex-2

  בשלב זה לא ניתן לפסול אף תשובה
  ג. חיסור העשרות: מכיוון שהפכנו את 4 ל- 14, ספרת העשרות 3 הופכת ל 2. 2 קטן מספרת העשרות של המספר התחתון, 3, לכן נתיחס אליו כאל 12 והחישוב הוא 12-3:

  simple-calc-q-13-ex-3
  התשובה היחידה שספרת העשרות שלה היא 9 והאחדות 7 היא תשובה

  לכן, התשובה הנכונה היא 9897.

 • שאלה 14:

  840 : 24 = ?

  • - 1 - 45
  • - 2 - 24
  • - 3 - 21
  • - 4 - 35

  א. בתרגיל חילוק מהסוג הזה מומלץ להכפיל את המחלק 24 בכל אחת מהתשובות ולבחור בתשובה שתוצאת המכפלה היא המספר המחולק 840.
  ב. נבחר בתשובות שהמכפלה בין ספרת האחדות של המחלק, 4 לבין ספרת האחדות של התשובה היא 0, בדומה לספרת האחדות של המחולק (840). ניתן לראות שרק תשובה א' ו-ד' מתאימות כי 4*5=20, כלומר ספרת האחדות היא 0.
  ג. נתחיל עם תשובה א. 45:

  simple-calc-q-14-ex-1

  תשובה לא מתאימה

  לכן, התשובה הנכונה היא 35.

 • שאלה 15:

  87 x 32 = ?

  • - 1 - 2784
  • - 2 - 2584
  • - 3 - 274
  • - 4 - 3258

  נרשום את המספרים אחד מתחת לשני, כאשר המספר השמאלי הוא העליון. נקפיד לרשום את האחדות מתחת לאחדות (הספרות הימניות), עשרות מתחת לעשרות וכך הלאה.

  simple-calc-q-15-ex-1

  ב.  נכפיל את האחדות של המספר התחתון באחדות של המספר העליון, 14= 2X7. נרשום בתוצאה של התרגיל את ספרת האחדות של התוצאה,  4 ונרשום  בצד את ספרת העשרות לשלב הבא:

  simple-calc-q-15-ex-2

  ג. נכפיל  את ספרת האחדות של המספר התחתון בספרת העשרות של המספר העליון
  8×2=16
  ונוסיף לתשובה 1, מההכפלה הקודמת, כך שהתשובה היא 17. מכיוון שאין עוד מספר שיש להכפיל אותו בספרה 2 רושמים בתשובה 17.

  simple-calc-q-15-ex-3

  ד.  נכפיל את ספרת העשרות של המספר התחתון בספרת האחדות  של המספר העליון. 3X7=21. נרשום מתחת לטור העשרות את ספרת האחדות של התוצאה, 1. נרשום בצד את ספרת העשרות לשלב הבא

  simple-calc-q-15-ex-4

  ה.  נכפיל  את ספרת העשרות של המספר התחתון בספרת העשרות  של המספר העליון, 8×3=24 ונוסיף  לתשובה 2,  מההכפלה הקודמת, כך שהתשובה היא 26:

  simple-calc-q-15-ex-5-new

  ו. נחבר  את הסכומים שיצאו לתשובה הסופית

  simple-calc-q-15-ex-6

  בכל שלב של החיבור מומלץ לבדוק את התשובות ולראות אם ניתן לפסול חלק מהן.

  לכן, התשובה הנכונה היא 2784.