טכני

הוראות בחינה

במבחן יופיעו שאלות שדורשות הבנת עקרונות פיזיקליים ומכניים ותפיסה מרחבית. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין האפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 17 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 20 דקות.

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 20:00
 • שאלה 1:

  לפניכם תרשים של גלגלי שיניים. ענו על השאלות הבאות בעזרתו.

  technical-q-1

  אם גלגל א' מסתובב בכיוון החץ, לאן יסתובב גלגל ג'?

  • - 1 - גלגל ג' יסתובב באותו הכיוון
  • - 2 - גלגל ג' יסתובב בכיוון הנגדי לגלגל א'
  • - 3 - גלגל ג' לא יסתובב מאחר וגלגל ב' חוסם אותו
  • - 4 - לא ניתן לדעת בוודאות לאן גלגל ג' יסתובב
 • שאלה 2:

  לפניכם תרשים של גלגלי שיניים. ענו על השאלות הבאות בעזרתו.
  technical-q-1
  אם גלגל א' מסתובב בכיוון החץ, באיזו כיוון ובאיזו מהירות יסתובב גלגל ד'?

  • - 1 - גלגל ד' יסתובב באותו הכיוון ובמהירות איטית יותר
  • - 2 - גלגל ד' יסתובב בכיוון הנגדי ובמהירות גבוהה יותר
  • - 3 - גלגל ד' יסתובב באותו הכיוון ובמהירות גבוהה יותר
  • - 4 - לגלגל ד' יסתובב בכיוון הנגדי ובמהירות איטית יותר
 • שאלה 3:

  לפניכם תרשים של גלגלי שיניים. ענו על השאלות הבאות בעזרתו.

  technical-q-1

  במידה וגלגל א' יסתובב בכיוון הנגדי (נגד כיוון השעון), כיצד יושפע מכך גלגל ב'?

  • - 1 - גלגל ב' לא ישנה את כיוון התנועה שלו
  • - 2 - גלגל ב' ישנה את כיוון התנועה שלו לתנועה שהיא נגד כיוון השעון
  • - 3 - גלגל ב' ישנה את כיוון התנועה שלו לתנועה שהיא בכיוון השעון
 • שאלה 4:

  לפניכם תרשים של גלגלות. ענו על השאלה הבאה בעזרתו.
  technical-q-4
  באיזה גלגלת יש להפעיל יותר כוח על מנת להרים את המשקל?

  • - 1 - גלגלת א'
  • - 2 - גלגלת ב'
  • - 3 - בשתי הגלגלות יופעל כוח זהה
  • - 4 - אף תשובה לא נכונה
 • שאלה 5:

  לפניכם תרשים של גלגלות. ענו על השאלה הבאה בעזרתו.
  technical-q-5

  באיזה גלגלת יש להפעיל יותר כוח על מנת להרים את המשקל (בהנחה שהמשקל בגלגלת א' היא פי 2 מהמשקל של גלגלת ב')?

  • - 1 - גלגלת א'
  • - 2 - גלגלת ב'
  • - 3 - בשתי הגלגלות הכוח שיופעל יהיה זהה
 • שאלה 6:

  לפניכם תרשים של גלגלות. ענו על השאלה הבאה בעזרתו.

  technical-q-6

  באיזה גלגלת יש להפעיל יותר כוח על מנת להרים את המשקל (בהנחה שהמשקל זהה בשתי הגלגלות)?

  • - 1 - גלגלת א'
  • - 2 - גלגלת ב'
  • - 3 - בשתי הגלגלות הכוח שיופעל יהיה זהה
 • שאלה 7:

  לפניכם תרשים של שני מעיינות תת קרקעיים. ענו על השאלה הבאה בעזרתו.

  technical-q-7

  גשם מטפטף ונאגר לתוך שתי מעיינות תת קרקעיים. בהינתן מצב זה, האם גובה המים שתי המעיינות יהיו שונים, ואם כן, איפה גובה המים יהיה גובה יותר?

  • - 1 - גובה פני המים יהיה זהה בשתי המעיינות
  • - 2 - גובה פני המים במעיין ב' יהיה גבוה יותר
  • - 3 - גובה פני המים במעיין א' יהיה גבוה יותר
 • שאלה 8:

  לפניכם תרשים של שתי מכוניות אשר נוסעות בשני מסלולים שונים. המכונית האדומה נוסעת על המעגל החיצוני והמכונית הירוקה נוסעת על המעגל הפנימי. ענו על השאלה הבאה בעזרת תרשים זה (שימו לב: המכוניות נובעות באותה מהירות).

  technical-q-8

  איזו מכונית תגיע ראשונה לקצה המסלול?

  • - 1 - המכונית האדומה
  • - 2 - המכונית הירוקה
  • - 3 - שתיהן יגיעו באותו הזמן
 • שאלה 9:

  לפניכם סימנים אשר מצייגים כללים מסוימים. ענו על השאלות הבאות בהתאם לכללים אלו.

  technical-q-9

  • - 1 - גנ96
  • - 2 - גנ99
  • - 3 - גנ9
  • - 4 - גנ6
 • שאלה 10:

  לפניכם סימנים אשר מצייגים כללים מסוימים. ענו על השאלות הבאות בהתאם לכללים אלו.

  technical-q-10

  • - 1 - א0
  • - 2 - א00
  • - 3 - א000
  • - 4 - א0000
 • שאלה 11:

  לפניכם סימנים אשר מצייגים כללים מסוימים. ענו על השאלות הבאות בהתאם לכללים אלו.

  technical-q-11

  • - 1 - ג08
  • - 2 - ג088
  • - 3 - ג008
  • - 4 - 08ג
 • שאלה 12:

  כדור מתגלגל במהירות נמוכה
  לתוך מערכת צינורות.
  באיזה פתח סביר שייצא?

  technical-q-12

  • - 1 - פתח א
  • - 2 - פתח ב
  • - 3 - פתח ג
  • - 4 - אין לדעת
 • שאלה 13:

  כדור מתגלגל במהירות גבוהה
  לתוך מערכת צינורות.
  באיזה פתח סביר שייצא?

  technical-q-12

  • - 1 - פתח א
  • - 2 - פתח ב
  • - 3 - פתח ג
  • - 4 - אין לדעת
 • שאלה 14:

  נתון בקבוק אשר מילאו אותו עד סופו וסגרו אותו היטב עם פקק. לאחר מכן ניקבו את דופן הבקבוק ויצרו נקב קטן. האם המים ייצאו מהנקב?

  technical-q-14

  • - 1 - המים לא ייצאו מהבקבוק
  • - 2 - המים ייצאו מהבקבוק
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 15:

  נתון בקבוק אשר מילאו אותו עד סופו וסגרו אותו היטב עם פקק. לאחר מכן ניקבו את דופן הבקבוק, יצרו נקב קטן ופתחו את הפקק. האם המים ייצאו מהנקב?
  technical-q-14

  • - 1 - המים לא ייצאו מהבקבוק
  • - 2 - המים ייצאו מהבקבוק
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 16:

  נתון בקבוק אשר מילאו אותו עד סופו וסגרו אותו היטב עם פקק. לאחר מכן ניקבו את דופן הבקבוק, יצרו נקב קטן, פתחו את הפקק וסגרו אותו. האם המים ייצאו מהנקב?
  technical-q-14

  • - 1 - המים לא ייצאו מהבקבוק
  • - 2 - המים ייצאו מהבקבוק ולאחר סגירת הפקק הם יפסקו
  • - 3 - המים ייצאו מהבקבוק וגם לאחר סגירת הפקק הם ימשיכו לצאת
  • - 4 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 17:

  לפניכם תרשים של גלגלי שיניים. ענו על השאלות הבאות בעזרתו.
  technical-q-1
  אם גלגל א' מסתובב בכיוון החץ, לאן יסתובב גלגל ה', ובאיזה מהירות (באופן יחסי לגלגל ד')?

  • - 1 - גלגל ה' יסתובב נגד כיוון השעון ובמהירות נמוכה יותר
  • - 2 - גלגל ה' יסתובב עם כיוון השעון ובמהירות נמוכה יותר
  • - 3 - גלגל ה' יסתובב עם כיוון השעון ובמהירות גבוהה יותר
  • - 4 - גלגל ה' יסתובב נגד כיוון השעון ובמהירות גבוהה יותר

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  לפניכם תרשים של גלגלי שיניים. ענו על השאלות הבאות בעזרתו.

  technical-q-1

  אם גלגל א' מסתובב בכיוון החץ, לאן יסתובב גלגל ג'?

  • - 1 - גלגל ג' יסתובב באותו הכיוון
  • - 2 - גלגל ג' יסתובב בכיוון הנגדי לגלגל א'
  • - 3 - גלגל ג' לא יסתובב מאחר וגלגל ב' חוסם אותו
  • - 4 - לא ניתן לדעת בוודאות לאן גלגל ג' יסתובב

  כאשר שני גלגלים נפגשים כיוון הסיבוב שלהם מתהפך. לכן, אם גלגל א' מסתובב עם כיוון השעון, גלגל ב' יסתובב נגד כיוון השעון וגלגל ג' יסתובב עם כיוון השעון.
  לכן, גלגל ג' יסתובב באותו הכיוון של גלגל א'.

 • שאלה 2:

  לפניכם תרשים של גלגלי שיניים. ענו על השאלות הבאות בעזרתו.
  technical-q-1
  אם גלגל א' מסתובב בכיוון החץ, באיזו כיוון ובאיזו מהירות יסתובב גלגל ד'?

  • - 1 - גלגל ד' יסתובב באותו הכיוון ובמהירות איטית יותר
  • - 2 - גלגל ד' יסתובב בכיוון הנגדי ובמהירות גבוהה יותר
  • - 3 - גלגל ד' יסתובב באותו הכיוון ובמהירות גבוהה יותר
  • - 4 - לגלגל ד' יסתובב בכיוון הנגדי ובמהירות איטית יותר

  כאשר שני גלגלים נפגשים כיוון הסיבוב שלהם מתהפך. לכן, אם גלגל א' מסתובב עם כיוון השעון, גלגל ב' יסתובב נגד כיוון השעון וגלגל ד' יסתובב עם כיוון השעון. בנוסף, כאשר גלגל גדול וגלגל קטן נפגשים,מהירות הסיבוב של הגלגל הקטן תהיה גבוהה יותר.
  לכן, גלגל ד' יסתובב באותו הכיוון של גלגל א' ובמהירות גבוהה יותר.

 • שאלה 3:

  לפניכם תרשים של גלגלי שיניים. ענו על השאלות הבאות בעזרתו.

  technical-q-1

  במידה וגלגל א' יסתובב בכיוון הנגדי (נגד כיוון השעון), כיצד יושפע מכך גלגל ב'?

  • - 1 - גלגל ב' לא ישנה את כיוון התנועה שלו
  • - 2 - גלגל ב' ישנה את כיוון התנועה שלו לתנועה שהיא נגד כיוון השעון
  • - 3 - גלגל ב' ישנה את כיוון התנועה שלו לתנועה שהיא בכיוון השעון

  כאשר שני גלגלים נפגשים כיוון הסיבוב שלהם מתהפך. לכן, אם גלגל א' מסתובב נגד כיוון השעון, גלגל ב' יסתובב עם השעון.
  לכן, גלגל ב' ישנה את כיוון התנועה שלו לתנועה שהיא נגד כיוון השעון.

 • שאלה 4:

  לפניכם תרשים של גלגלות. ענו על השאלה הבאה בעזרתו.
  technical-q-4
  באיזה גלגלת יש להפעיל יותר כוח על מנת להרים את המשקל?

  • - 1 - גלגלת א'
  • - 2 - גלגלת ב'
  • - 3 - בשתי הגלגלות יופעל כוח זהה
  • - 4 - אף תשובה לא נכונה

  מאחר ובגלגלת ב' ישנו גלגל נוסף אשר מפחית את הכוח שיש להפעיל על מנת  להרים את המשקל, בגלגלת א' יש להפעיל יותר כוח על מנת להרים את המשקל.
  לכן, בגלגלת א' יש להפעיל יותר כוח על מנת להרים את המשקל.

 • שאלה 5:

  לפניכם תרשים של גלגלות. ענו על השאלה הבאה בעזרתו.
  technical-q-5

  באיזה גלגלת יש להפעיל יותר כוח על מנת להרים את המשקל (בהנחה שהמשקל בגלגלת א' היא פי 2 מהמשקל של גלגלת ב')?

  • - 1 - גלגלת א'
  • - 2 - גלגלת ב'
  • - 3 - בשתי הגלגלות הכוח שיופעל יהיה זהה

  כאשר מוסיפים גלגלת נוספת, הכוח שיש להפעיל להנפת המשקל קטן בחצי. לכן, אם המשקל עם גלגלת אחת קטן פי 2 , ובהוספת גלגלת נוספת הכוח שיש להפעיל קטן פי 2, אזי הכוח שיופעל בשתי הגלגלות יהיה זהה.
  לכן, בשתי הגלגלות הכוח שיופעל יהיה זהה.

 • שאלה 6:

  לפניכם תרשים של גלגלות. ענו על השאלה הבאה בעזרתו.

  technical-q-6

  באיזה גלגלת יש להפעיל יותר כוח על מנת להרים את המשקל (בהנחה שהמשקל זהה בשתי הגלגלות)?

  • - 1 - גלגלת א'
  • - 2 - גלגלת ב'
  • - 3 - בשתי הגלגלות הכוח שיופעל יהיה זהה

  כאשר מוסיפים גלגלת נוספת, הכוח שיש להפעיל להנפת המשקל קטן בחצי. לכן, אם המשקל בשתי הגלגלולת זהה, ובגלגלת ב' יש פחות גלגלות, אזי בגלגלת זו יש להפעיל יותר כוח על מנת להרים את המשקל.
  לכן, בגלגלת ב' יופעל יותר כוח על מנת להרים את המשקל.

 • שאלה 7:

  לפניכם תרשים של שני מעיינות תת קרקעיים. ענו על השאלה הבאה בעזרתו.

  technical-q-7

  גשם מטפטף ונאגר לתוך שתי מעיינות תת קרקעיים. בהינתן מצב זה, האם גובה המים שתי המעיינות יהיו שונים, ואם כן, איפה גובה המים יהיה גובה יותר?

  • - 1 - גובה פני המים יהיה זהה בשתי המעיינות
  • - 2 - גובה פני המים במעיין ב' יהיה גבוה יותר
  • - 3 - גובה פני המים במעיין א' יהיה גבוה יותר

  על מנת לענות על השאלה, יש להבין את חוק הכלים השלובים. חוק הכלים השלובים טוען כי גובה נוזל בכלים שלובים ישאף להיות שווה. גובה פני המים בכלים המחוברים אינו תלוי בצורת הכלי או ברוחבו. ניתן לקחת כדוגמא את גובה הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי אשר שואפים להיות באותו גובה, זאת על אף העובדה כי הים התיכון קטן בהרב והאידוי שלו מהיר יותר.
  לכן, גובה פני המים יהיה זהה בשתי המעיינות.

 • שאלה 8:

  לפניכם תרשים של שתי מכוניות אשר נוסעות בשני מסלולים שונים. המכונית האדומה נוסעת על המעגל החיצוני והמכונית הירוקה נוסעת על המעגל הפנימי. ענו על השאלה הבאה בעזרת תרשים זה (שימו לב: המכוניות נובעות באותה מהירות).

  technical-q-8

  איזו מכונית תגיע ראשונה לקצה המסלול?

  • - 1 - המכונית האדומה
  • - 2 - המכונית הירוקה
  • - 3 - שתיהן יגיעו באותו הזמן

  מאחר והמסלול שבו נוסעת המכונית הירוקה מורכב מהיקף מעגל קטן יותר, סביר שהיא תגיע מהר יותר כי המרחק שיש לה לעבור קצר יותר. היקף המעגל של המכונית האדומה גדול יותר .
  לכן, המכונית הירוקה תגיע מהר יותר.

 • שאלה 9:

  לפניכם סימנים אשר מצייגים כללים מסוימים. ענו על השאלות הבאות בהתאם לכללים אלו.

  technical-q-9

  • - 1 - גנ96
  • - 2 - גנ99
  • - 3 - גנ9
  • - 4 - גנ6

  גנ9  – הכפלת הסימן האחרון: גנ99 -היפוך הסימן האחרון:גנ69 -הורדת הסימן האחרון: גנ9.
  לכן, התשובה היא: גנ9.

 • שאלה 10:

  לפניכם סימנים אשר מצייגים כללים מסוימים. ענו על השאלות הבאות בהתאם לכללים אלו.

  technical-q-10

  • - 1 - א0
  • - 2 - א00
  • - 3 - א000
  • - 4 - א0000

  א00 – היפוך הסימן האחרון:א00 – הכפלת הסימן האמצעי: א000 – הכפלת הסימן האחרון: א0000
  לכן, התשובה היא: א0000.

 • שאלה 11:

  לפניכם סימנים אשר מצייגים כללים מסוימים. ענו על השאלות הבאות בהתאם לכללים אלו.

  technical-q-11

  • - 1 - ג08
  • - 2 - ג088
  • - 3 - ג008
  • - 4 - 08ג

  מומלץ לעשות את התהליך מהסוף להתחלה: ג88תת – ה"פלוס" מורה על הכפלת הסימן האחרון אז נוריד את הסימן האחרון: ג88ת – ה"משולש" מורה על הכפלת הסימן האמצעי אז נוריד סימן אמצעי אחד: ג8ת – ה"חץ" מורה על היפוך הסימן האחרון: ג8ת.
  לכן, התשובה היא: ג8ת.

 • שאלה 12:

  כדור מתגלגל במהירות נמוכה
  לתוך מערכת צינורות.
  באיזה פתח סביר שייצא?

  technical-q-12

  • - 1 - פתח א
  • - 2 - פתח ב
  • - 3 - פתח ג
  • - 4 - אין לדעת

  מאחר והכדור מתגלגל במהירות נמוכה סביר כי הוא יפול בחור הראשון שיתקל בו, זאת למרות שהחור לא גדול מאוד.
  לכן, התשובה היא: פתח ג'.

 • שאלה 13:

  כדור מתגלגל במהירות גבוהה
  לתוך מערכת צינורות.
  באיזה פתח סביר שייצא?

  technical-q-12

  • - 1 - פתח א
  • - 2 - פתח ב
  • - 3 - פתח ג
  • - 4 - אין לדעת

  מאחר והכדור מתגלגל במהירות גבוהה סביר כי הוא יעקוף את החור הראשון שיתקל בו. נוסף על כך החור אינו גדול והדבר מחזק את הסיכוי שהכדור ייצא בפתח א'.
  לכן, התשובה היא: פתח א'.

 • שאלה 14:

  נתון בקבוק אשר מילאו אותו עד סופו וסגרו אותו היטב עם פקק. לאחר מכן ניקבו את דופן הבקבוק ויצרו נקב קטן. האם המים ייצאו מהנקב?

  technical-q-14

  • - 1 - המים לא ייצאו מהבקבוק
  • - 2 - המים ייצאו מהבקבוק
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  בגלל הלחץ החיצוני שיוצר הניקוב של הבקבוק, המים לא ייצאו, רק אם אדם יתערב וילחץ על הבקבוק בכוח המים יצאו מהנקב. לכן במצב שהבקבוק מלא עד סופו וסגור היטב עם פקק , גם נקב קטן לא יגרום למים לצאת.
  לכן, התשובה היא: המים לא ייצאו מהבקבוק.

 • שאלה 15:

  נתון בקבוק אשר מילאו אותו עד סופו וסגרו אותו היטב עם פקק. לאחר מכן ניקבו את דופן הבקבוק, יצרו נקב קטן ופתחו את הפקק. האם המים ייצאו מהנקב?
  technical-q-14

  • - 1 - המים לא ייצאו מהבקבוק
  • - 2 - המים ייצאו מהבקבוק
  • - 3 - לא ניתן לדעת

  שחרור הלחץ החיצוני לאחר פתיחת הפקק מתקזז עם הלחץ החיצוני שמגיע מהנקב ומוביל לכך שהמים יצאו מן הנקב. הלחץ החיצוני שנוצר עקב ניקוב של הבקבוק מונע מהמים לצאת אך לאחר שמוסיפים לחץ חיצוני נוסף, הדבר מתקזז ומוביל ליציאת המים מן הנקב.
  לכן, התשובה היא: המים ייצאו מהבקבוק.

 • שאלה 16:

  נתון בקבוק אשר מילאו אותו עד סופו וסגרו אותו היטב עם פקק. לאחר מכן ניקבו את דופן הבקבוק, יצרו נקב קטן, פתחו את הפקק וסגרו אותו. האם המים ייצאו מהנקב?
  technical-q-14

  • - 1 - המים לא ייצאו מהבקבוק
  • - 2 - המים ייצאו מהבקבוק ולאחר סגירת הפקק הם יפסקו
  • - 3 - המים ייצאו מהבקבוק וגם לאחר סגירת הפקק הם ימשיכו לצאת
  • - 4 - לא ניתן לדעת

  בגלל שחרור הלחץ לאחר פתיחת הפקק, המים יצאו מן הנקב. מילוי הבקבוק עד סופו וסגירת הפקק תוך ניקוב הבקבוק  יוצרים לחץ  חיצוני שמגיע מהנקב ומונע מהמים לצאת. בעת פתיחת הפקק, המים יצאו מן הנקב עקב קיזוז של הלחץ. על מנת להפסיק את זרימת המים, ניתן לסגור את הפקק. על פי עיקרון זה פועל ברז מים.
  לכן, התשובה היא: המים ייצאו מהבקבוק ולאחר סגירת הפקק הם יפסקו.

 • שאלה 17:

  לפניכם תרשים של גלגלי שיניים. ענו על השאלות הבאות בעזרתו.
  technical-q-1
  אם גלגל א' מסתובב בכיוון החץ, לאן יסתובב גלגל ה', ובאיזה מהירות (באופן יחסי לגלגל ד')?

  • - 1 - גלגל ה' יסתובב נגד כיוון השעון ובמהירות נמוכה יותר
  • - 2 - גלגל ה' יסתובב עם כיוון השעון ובמהירות נמוכה יותר
  • - 3 - גלגל ה' יסתובב עם כיוון השעון ובמהירות גבוהה יותר
  • - 4 - גלגל ה' יסתובב נגד כיוון השעון ובמהירות גבוהה יותר

  כאשר שני גלגלים נפגשים כיוון הסיבוב שלהם מתהפך. לכן, אם גלגל א' מסתובב עם כיוון השעון, גלגל ב' יסתובב נגד כיוון השעון, גלגל ד' יסתובב עם כיוון השעון וגלגל ה' יסתובב נגד כיוון השעון. בנוסף, כאשר גלגל גדול וגלגל קטן נפגשים,מהירות הסיבוב של הגלגל הקטן תהיה גבוהה יותר.
  לכן,  גלגל ה' יסתובב נגד כיוון השעון ובמהירות גבוהה יותר.