לוגיקה מילולית

הוראות בחינה

במבחן יוצגו משפטים המעידים על קשר בין גורמים. עליך להבין את סוגי הקשרים ולהסיק מסקנות בהתאם. לכל שאלה קיימות תשובות אפשריות ויש לבחור את התשובה הנכונה ביותר. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות. כמו כן, מומלץ להשתמש בדף טיוטה וכלי כתיבה.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  ידוע כי אין ברווזים שהם צהובים. עם זאת, כל האפרוחים הינם צהובים.

  על פי הנתון בשאלה הנ"ל, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - כל האפרוחים הינם ברווזים
  • - 2 - אין אפרוחים שהם ברווזים
  • - 3 - חלק מהברווזים הינם אפרוחים
  • - 4 - כל הצהובים הינם אפרוחים
 • שאלה 2:

  ידוע כי חלק מהעצים הינם ירוקים, אולם העלים אינם חלק מהעצים. בנוסף, ישנם עלים שהם ירוקים.

  על פי הנתון בשאלה הנ"ל, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - אין עצים שהם עלים
  • - 2 - חלק מהעצים הינם עלים
  • - 3 - כל העלים הינם עצים
  • - 4 - כל העצים הינם עלים
 • שאלה 3:

  ידוע כי אין אזרח שאינו תושב המדינה, אם כי אזרחי המדינה אינם גרים בה דרך קבע.

  על פי הנתון בשאלה הנ"ל, מה אינו נכון בוודאות?

  • - 1 - כל תושבי המדינה הינם אזרחים
  • - 2 - חלק מהגרים בה הינם תושבי המדינה
  • - 3 - כל האזרחים מתגוררים במדינה
  • - 4 - כל התשובות אינן נכונות
 • שאלה 4:

  ידוע כי חלק מהעדשים הינן ירוקות ובנוסף אין עדשים שהן קטניות.

  על פי הנתון בשאלה הנ"ל, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - כל הקטניות ירוקות
  • - 2 - אין קטניות ירוקות
  • - 3 - חלק מהקטניות הן ירוקות
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 5:

  ידוע כי,
  טענה א': כל המבוגרים שותים קפה
  טענה ב': מי ששותה קפה אינו ערני

  על פי טענות אלו ניתן להסיק כי:

  • - 1 - מבוגרים אינם ערניים
  • - 2 - חלק מהמבוגרים ערניים
  • - 3 - כל המבוגרים ערניים
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 6:

  ידוע כי,
  טענה א': רק מי שהוא מעל גיל 18 שותה אלכוהול
  טענה ב': כל הסטודנטים מעל גיל 18

  מסקנה: כל מי ששותה אלכוהול הוא סטודנט

  • - 1 - המסקנה נכונה בוודאות
  • - 2 - המסקנה אינה נכונה באופן וודאי
  • - 3 - לא ניתן להסיק את המסקנה מהנתונים הנ"ל, אך ייתכן והיא נכונה
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 7:

  ידוע כי נעמה חכמה יותר מרמי ומידת הנעליים של רמי גדולה יותר מזו של נעמה. בנוסף, לנעמה מידת נעליים גדולה יותר יותר מגלית וגלית חכמה פחות מרמי.

  על פי הנתונים הנ"ל מה נכון בהכרח?
  (שימו לב: מידת נעליים = מידת אינטיליגנציה).

  • - 1 - רמי הכי פחות חכם
  • - 2 - נעמה בעלת מידת הנעליים הגדולה ביותר
  • - 3 - גלית חכמה יותר מרמי
  • - 4 - נעמה חכמה יותר מגלית
 • שאלה 8:

  ידוע כי ארז מבוגר מרותם. עידן איטי יותר מארז ויואב מהיר יותר מארז.

  על פי הנתונים הנ"ל מה נכון בהכרח?
  (שימו לב: גיל = מהירות).

  • - 1 - רותם מבוגרת מעידן
  • - 2 - יואב מבוגר מארז
  • - 3 - עידן איטי יותר מרותם
  • - 4 - יואב איטי יותר מרותם
 • שאלה 9:

  ידוע כי ברכה נדיבה יותר מלאה. איריס רזה יותר מדורית, ודורית נדיבה יותר מלאה. עוד ידוע כי ברכה כבדה יותר מאיריס.

  על פי הנתונים הנ"ל מה מהבאים ייתכן?
  (שימו לב : משקל = רמת נדיבות).

  • - 1 - ברכה רזה מאיריס
  • - 2 - ברכה כבדה מדורית
  • - 3 - לאה נדיבה יותר מדורית
  • - 4 - אף תשובה לא נכונה
 • שאלה 10:

  שרית סידרה את ספרי הלימוד על המדף (מימין לשמאל). ידוע כי ספר מתמטיקה מונח על יד ספר תנ"ך (ספר מתמטיקה קודם לספר תנ"ך) , ספר היסטוריה מונח במרחק שני ספרים מספר לשון וספר מדעים הינו ראשון במדף.

  מסקנה: סידור הספרים הוא: מדעים, היסטוריה, מתמטיקה, תנ"ך, לשון. מסקנה זו:

  • - 1 - המסקנה נכונה בהכרח
  • - 2 - המסקנה אינה נכונה בהכרח
  • - 3 - לא ניתן לדעת מהנתונים הנ"ל
 • שאלה 11:

  ידוע כי,
  טענה א': יש פילים כחולים
  טענה ב': רק מי שכחול הוא בעל קרניים

  נתון: ישנו פיל בעל קרניים

  • - 1 - הפיל הינו כחול באופן וודאי
  • - 2 - הפיל אינו כחול באופן וודאי
  • - 3 - ייתכן והפיל הינו כחול
 • שאלה 12:

  בבית הספר "אורים" ישנם תלמידים רבים בכיתות א'-ו'. ידוע כי 20% מהם אוכלים תאנים, 30% אוכלים תמרים, 45% אוכלים גלידה בטעם פיסטוק ו-65% אוכלים שקדים.

  על פי נתוני השאלה, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - חלק מהתלמידים אוכלים תמרים וגלידה בטעם פיסטוק
  • - 2 - חלק מהתלמידים אוכלים שקדים ותאנים
  • - 3 - חלק מהתלמידים אוכלים תמרים ושקדים
  • - 4 - חלק מהתלמידים אוכלים שקדים וגלידה בטעם פיסטוק
 • שאלה 13:

  בבית הספר "חברותא" מתקיימים שבעה שיעורים ביום. ידוע כי שיעור היסטוריה הוא תמיד בין אזרחות לספרות (בסדר זה), שיעור ספורט יכול להיות בשעה הראשונה או השלישית ושיעור מדעים הינו תמיד בשעה השנייה. בנוסף, שיעור מתמטיקה לא יכול להיות בשעה הראשונה או בשעה האחרונה ביום, שכן התלמידים זקוקים לריכוז רב בשיעור זה. כמו כן, במידה והמורה לא מספיקה ללמד את כל החומר בשיעור אחד, היא מלמדת שיעור כפול.

  על פי הנתונים הנ"ל, מה אינו נכון בוודאות?

  • - 1 - שיעור מתמטיקה יכול להיות בשעה השלישית
  • - 2 - שיעור אזרחות יכול להיות בשעה השישית
  • - 3 - שיעור ספרות תמיד יהיה בשעה האחרונה
  • - 4 - כל התשובות נכונות
 • שאלה 14:

  בגינת הירק של חזי ישנם ירקות מסוגים שונים. ידוע כי חמישית מירקות הגינה הם קישואים, חצי מירקות הגינה הם מלפפונים, שליש מירקות הגינה הן עגבניות, ושני שליש מהירקות מרוססים בתרסיס נגד מזיקים.

  על פי נתוני השאלה, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - חלק מהקישואים מרוססים בתרסיס נגיד מזיקים
  • - 2 - חלק העגבניות מרוססות בתרסיס נגד מזיקים
  • - 3 - חלק מהמלפפונים מרוססים בתרסיס נגד מזיקים
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה בוודאות
 • שאלה 15:

  ידוע כי אין חזיר שאינו ורוד. בנוסף ידוע כי רק בעלי חיים שהם "אוכלי- כל", הם חזירים.

  על פי נתוני השאלה, מה ייתכן ואינו וודאי?

  • - 1 - כל "אוכלי - כל" הינם ורודים
  • - 2 - חלק מ"אוכלי – כל" אינם ורודים
  • - 3 - כל החזירים הינם "אוכלי – כל"
  • - 4 - כל מי שורוד הינו חזיר

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  ידוע כי אין ברווזים שהם צהובים. עם זאת, כל האפרוחים הינם צהובים.

  על פי הנתון בשאלה הנ"ל, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - כל האפרוחים הינם ברווזים
  • - 2 - אין אפרוחים שהם ברווזים
  • - 3 - חלק מהברווזים הינם אפרוחים
  • - 4 - כל הצהובים הינם אפרוחים

  אין אפרוחים שהם ברווזים. ניתן להיעזר בחוקיות הצורנית:

  verbal-logic-q-1-e

  המילה "אין" מעידה על חוסר קשר בין הגורמים. המילה "כל" מעידה על קשר מלא, כך שכל האפרוחים מוכלים בתוך הברווזים. יש לשים לב כי בשאלות מהסוג הזה אין לערב היגיון אלא יש לעשות שימוש אך ורק בנתוני השאלה.

 • שאלה 2:

  ידוע כי חלק מהעצים הינם ירוקים, אולם העלים אינם חלק מהעצים. בנוסף, ישנם עלים שהם ירוקים.

  על פי הנתון בשאלה הנ"ל, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - אין עצים שהם עלים
  • - 2 - חלק מהעצים הינם עלים
  • - 3 - כל העלים הינם עצים
  • - 4 - כל העצים הינם עלים

  אין עצים שהם עלים. ניתן להיעזר בחוקיות הצורנית:

  verbal-logic-q-2-e

  המילים "חלק + ישנם" מעידות על קשר חלקי בין הגורמים. המילה "אינם" מעידה על חוסר קשר בין הגורמים. יש לשים לב כי בשאלות מהסוג הזה אין לערב היגיון אלא יש לעשות שימוש אך ורק בנתוני השאלה.

 • שאלה 3:

  ידוע כי אין אזרח שאינו תושב המדינה, אם כי אזרחי המדינה אינם גרים בה דרך קבע.

  על פי הנתון בשאלה הנ"ל, מה אינו נכון בוודאות?

  • - 1 - כל תושבי המדינה הינם אזרחים
  • - 2 - חלק מהגרים בה הינם תושבי המדינה
  • - 3 - כל האזרחים מתגוררים במדינה
  • - 4 - כל התשובות אינן נכונות

  כל האזרחים מתגוררים במדינה. ניתן להיעזר בחוקיות הצורנית:

  verbal-logic-q-3-e

  ראשית חשוב לשים לב כי יש לחפש תשובה שאינה נכונה. המילים "אין + שאינו" הן למעשה שלילה כפולה שיוצרת קשר חיובי מלא, כך שכל האזרחים מוכלים בתוך קטגוריית התושבים. המילה "אינם" מעידה על חוסר קשר בין הגורמים. יש לשים לב כי בשאלות מהסוג הזה אין לערב היגיון אלא יש לעשות שימוש אך ורק בנתוני השאלה.

 • שאלה 4:

  ידוע כי חלק מהעדשים הינן ירוקות ובנוסף אין עדשים שהן קטניות.

  על פי הנתון בשאלה הנ"ל, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - כל הקטניות ירוקות
  • - 2 - אין קטניות ירוקות
  • - 3 - חלק מהקטניות הן ירוקות
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה

  אף תשובה אינה נכונה. ניתן להיעזר בחוקיות הצורנית:

  verbal-logic-q-4-e

  ישנם שני מצבי עולם אפשריים לכן אין תשובה חד משמעית. המילה "חלק" מעידה על חוסר קשר חלקי בין הגורמים. המילה "אין" מעידה על חוסר קשר בין הגורמים. ייתכן וגורם ה"קטניות" בעל קשר לגורם ה"ירוקות" או שאין קשר בין הגורמים. יש לשים לב כי בשאלות מהסוג הזה אין לערב היגיון אלא יש לעשות שימוש אך ורק בנתוני השאלה.

 • שאלה 5:

  ידוע כי,
  טענה א': כל המבוגרים שותים קפה
  טענה ב': מי ששותה קפה אינו ערני

  על פי טענות אלו ניתן להסיק כי:

  • - 1 - מבוגרים אינם ערניים
  • - 2 - חלק מהמבוגרים ערניים
  • - 3 - כל המבוגרים ערניים
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה

  מבוגרים אינם ערניים. ניתן להיעזר בחוקיות הצורנית:

  verbal-logic-q-5-e

  המילה "כל" מעידה על קשר מלא, כך שכל המבוגרים תחת קטגוריית "שותים קפה". המילה "אינו" מעידה על חוסר קשר בין הגורמים. יש לשים לב כי בשאלות מהסוג הזה אין לערב היגיון אלא יש לעשות שימוש אך ורק בנתוני השאלה.

 • שאלה 6:

  ידוע כי,
  טענה א': רק מי שהוא מעל גיל 18 שותה אלכוהול
  טענה ב': כל הסטודנטים מעל גיל 18

  מסקנה: כל מי ששותה אלכוהול הוא סטודנט

  • - 1 - המסקנה נכונה בוודאות
  • - 2 - המסקנה אינה נכונה באופן וודאי
  • - 3 - לא ניתן להסיק את המסקנה מהנתונים הנ"ל, אך ייתכן והיא נכונה
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה

  לא ניתן להסיק את המסקנה מהנתונים הנ"ל, אך ייתכן והיא נכונה. ניתן להיעזר בחוקיות הצורנית:

  verbal-logic-q-6-e

  המילים "כל ורק" מעידות על קשר מלא, כך שכל הסטודנטים שותים אלכוהול והם גם מעל גיל 18. חשוב להבחין כי כיוון המסקנה היא תמיד מהקבוצה הקטנה לקבוצה המכילה ולא הפוך. לכן, המסקנה כי כל מי ששותה אלכוהול הינו סטודנט היא אינה וודאית אך גם לא ניתן לשלול אותה באופן חד משמעי.

 • שאלה 7:

  ידוע כי נעמה חכמה יותר מרמי ומידת הנעליים של רמי גדולה יותר מזו של נעמה. בנוסף, לנעמה מידת נעליים גדולה יותר יותר מגלית וגלית חכמה פחות מרמי.

  על פי הנתונים הנ"ל מה נכון בהכרח?
  (שימו לב: מידת נעליים = מידת אינטיליגנציה).

  • - 1 - רמי הכי פחות חכם
  • - 2 - נעמה בעלת מידת הנעליים הגדולה ביותר
  • - 3 - גלית חכמה יותר מרמי
  • - 4 - נעמה חכמה יותר מגלית

  נעמה חכמה יותר מגלית. ניתן להיעזר בסרטוט:

  verbal-logic-q-7-e

  יש לצייר סרטוט ולדרג את מידת האינטיגלגנציה ומידת הנעליים על פי הנתונים בשאלה. ניתן לראות כי גלית מדורגת הכני נמוך בשני הסולמות

 • שאלה 8:

  ידוע כי ארז מבוגר מרותם. עידן איטי יותר מארז ויואב מהיר יותר מארז.

  על פי הנתונים הנ"ל מה נכון בהכרח?
  (שימו לב: גיל = מהירות).

  • - 1 - רותם מבוגרת מעידן
  • - 2 - יואב מבוגר מארז
  • - 3 - עידן איטי יותר מרותם
  • - 4 - יואב איטי יותר מרותם

  יואב מבוגר מארז. ניתן להיעזר בסרטוט:

  verbal-logic-q-8-e

  יש לצייר סרטוט ולדרג את מידת  המהירות והגיל. שימו לב שיש צורך רק בחץ אחד כיוון שסולם הגיל זהה למידת המהירות (כפי שנתון בשאלה). כמו כן, נין לראות כי עידן צעיר\איטי יותר מארז, אך לא נתון כיצד הוא מדורג ביחס לרותם.

 • שאלה 9:

  ידוע כי ברכה נדיבה יותר מלאה. איריס רזה יותר מדורית, ודורית נדיבה יותר מלאה. עוד ידוע כי ברכה כבדה יותר מאיריס.

  על פי הנתונים הנ"ל מה מהבאים ייתכן?
  (שימו לב : משקל = רמת נדיבות).

  • - 1 - ברכה רזה מאיריס
  • - 2 - ברכה כבדה מדורית
  • - 3 - לאה נדיבה יותר מדורית
  • - 4 - אף תשובה לא נכונה

  ברכה כבדה מדורית. ניתן להיעזר בסרטוט:

  verbal-logic-q-9-e

  יש לצייר סרטוט ולדרג את מידת הנדיבות והמשקל על פי הנתונים בשאלה. ניתן לראות כי ברכה כבדה מאיריס, אך לא נתון כיצד היא מדורגת ביחס לדורית. לכן, ייתכן וברכה כבדה מדורית.

 • שאלה 10:

  שרית סידרה את ספרי הלימוד על המדף (מימין לשמאל). ידוע כי ספר מתמטיקה מונח על יד ספר תנ"ך (ספר מתמטיקה קודם לספר תנ"ך) , ספר היסטוריה מונח במרחק שני ספרים מספר לשון וספר מדעים הינו ראשון במדף.

  מסקנה: סידור הספרים הוא: מדעים, היסטוריה, מתמטיקה, תנ"ך, לשון. מסקנה זו:

  • - 1 - המסקנה נכונה בהכרח
  • - 2 - המסקנה אינה נכונה בהכרח
  • - 3 - לא ניתן לדעת מהנתונים הנ"ל

  לא ניתן לדעת מהנתונים הנ"ל. ניתן להיעזר בסרטוט:

  verbal-logic-q-10-e

  ישנם שני מצבי עולם אפשריים לכן אין תשובה חד משמעית. יש לצייר את שני המצבים האפשריים על פי הנתונים בשאלה. ניתן לראות כי לא ניתן לדעת בוודאות מהו הסדר הספציפי של ספרי היסטוריה ולשון.

 • שאלה 11:

  ידוע כי,
  טענה א': יש פילים כחולים
  טענה ב': רק מי שכחול הוא בעל קרניים

  נתון: ישנו פיל בעל קרניים

  • - 1 - הפיל הינו כחול באופן וודאי
  • - 2 - הפיל אינו כחול באופן וודאי
  • - 3 - ייתכן והפיל הינו כחול

  הפיל כחול באופן וודאי. ניתן להיעזר בחוקיות הצורנית:

  verbal-logic-q-11-e

  המילה "יש" מעידה על קשר חלקי בין הגורמים. המילה "רק" מעידה על קשר מלא בין הגורמים, כך שכל בעלי הקרניים מוכלים בתוך קבוצת ה"כחולים". יש לשים לב כי בשאלות מהסוג הזה אין לערב היגיון אלא יש לעשות שימוש אך ורק בנתוני השאלה.

 • שאלה 12:

  בבית הספר "אורים" ישנם תלמידים רבים בכיתות א'-ו'. ידוע כי 20% מהם אוכלים תאנים, 30% אוכלים תמרים, 45% אוכלים גלידה בטעם פיסטוק ו-65% אוכלים שקדים.

  על פי נתוני השאלה, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - חלק מהתלמידים אוכלים תמרים וגלידה בטעם פיסטוק
  • - 2 - חלק מהתלמידים אוכלים שקדים ותאנים
  • - 3 - חלק מהתלמידים אוכלים תמרים ושקדים
  • - 4 - חלק מהתלמידים אוכלים שקדים וגלידה בטעם פיסטוק

  חלק התלמידים אוכלים שקדים וגלידה בטעם פיסטוק. בשאלות מהסוג הזה יש לחפש שתי קבוצות שסוכמם באחוזים גדול מ-100%. בין קבוצות אלו תהיה בהכרח חפיפה. ניתן לראות כי 45% אוכלים גלידה בטעם פיסטור ו-65% אוכלים שקדים (יחד 110%) לכן, סעיף ד' נכון בוודאות.

 • שאלה 13:

  בבית הספר "חברותא" מתקיימים שבעה שיעורים ביום. ידוע כי שיעור היסטוריה הוא תמיד בין אזרחות לספרות (בסדר זה), שיעור ספורט יכול להיות בשעה הראשונה או השלישית ושיעור מדעים הינו תמיד בשעה השנייה. בנוסף, שיעור מתמטיקה לא יכול להיות בשעה הראשונה או בשעה האחרונה ביום, שכן התלמידים זקוקים לריכוז רב בשיעור זה. כמו כן, במידה והמורה לא מספיקה ללמד את כל החומר בשיעור אחד, היא מלמדת שיעור כפול.

  על פי הנתונים הנ"ל, מה אינו נכון בוודאות?

  • - 1 - שיעור מתמטיקה יכול להיות בשעה השלישית
  • - 2 - שיעור אזרחות יכול להיות בשעה השישית
  • - 3 - שיעור ספרות תמיד יהיה בשעה האחרונה
  • - 4 - כל התשובות נכונות

  שיעור אזרחות יכול להיות בשעה השישית. ניתן להיעזר בסרטוט:

  1. שיעור ספורט?
  2. שיעור מדעים
  3. שיעור ספורט\ שיעור מתמטיקה
  4. שיעור מתמטיקה
  5. שיעור אזרחות
  6. שיעור היסטוריה
  7. שיעור ספרות

  יש לשים לב כי יש לחפש תשובה שאינה נכונה בוודאות. ניתן לראות כי שיעור אזרחות אינו יכול להיות בשעה השישית, שכן שיעור הסיטוריה חייב להיות בין שיעור אזרחות לשיעור ספרות.

 • שאלה 14:

  בגינת הירק של חזי ישנם ירקות מסוגים שונים. ידוע כי חמישית מירקות הגינה הם קישואים, חצי מירקות הגינה הם מלפפונים, שליש מירקות הגינה הן עגבניות, ושני שליש מהירקות מרוססים בתרסיס נגד מזיקים.

  על פי נתוני השאלה, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - חלק מהקישואים מרוססים בתרסיס נגיד מזיקים
  • - 2 - חלק העגבניות מרוססות בתרסיס נגד מזיקים
  • - 3 - חלק מהמלפפונים מרוססים בתרסיס נגד מזיקים
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה בוודאות

  חלק מהמלפפונים מרוססים בתרסיס נגד מזיקים. בשאלות מהסוג הזה יש לחפש שתי קבוצות שסוכמם בשברים גדול מ-1. בין קבוצות אלו תהיה בהכרח חפיפה. ניתן לראות כי חצי מהירקות הם מלפפונים ושני שליש מהירקות הם מרוססים (יחד 1.16). לכן סעיף ג' נכון בהכרח.

 • שאלה 15:

  ידוע כי אין חזיר שאינו ורוד. בנוסף ידוע כי רק בעלי חיים שהם "אוכלי- כל", הם חזירים.

  על פי נתוני השאלה, מה ייתכן ואינו וודאי?

  • - 1 - כל "אוכלי - כל" הינם ורודים
  • - 2 - חלק מ"אוכלי – כל" אינם ורודים
  • - 3 - כל החזירים הינם "אוכלי – כל"
  • - 4 - כל מי שורוד הינו חזיר

  כל "אוכלי – כל" הינם ורודים. ניתן להיעזר בחוקיות הצורנית:

  verbal-logic-q-15-e

  ראשית חשוב לשים לב כי יש לחפש אחר תשובה שתיתכן ואינה וודאית. המילים "אין + שאינו" הן למעשה שלילה כפולה שיוצרת קשר חיובי מלא, כך שכל החזירים מוכלים בתוך קטגוריית הורודים. המילה "רק" מעידה גם היא על קשר חיובי מלא בין הגורמים, כך שכל החזירים הם "אוכלי-כל". חשוב להבחין כי כיוון המסקנה היא תמיד מהקבוצה הקטנה לקבוצה המכילה ולא הפוך. המסקנה לגבי הקשר בין הגורמים מהמעגלים החיצוניים לפנימיים הוא אפשרי אך הוא אינו וודאי. לסיום, יש לשים לב כי בשאלות מהסוג הזה אין לערב היגיון אלא יש לעשות שימוש אך ורק בנתוני השאלה.