דוגמא למבחן הכנה לצו ראשון – ישן

הוראות בחינה

לפניך 25 שאלות המהוות אוסף של שאלות מתוך מבחנים שונים בערכה. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין האפשרויות. זכור/י כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט/ת, מומלץ לפסול תשובות. לרשותך 17 דקות. בסיום המבחן תוכל/י לראות את הציון. לא יוצגו הסברים לתרגילים (לצורך כך יש לרכוש את הערכה).

 בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 17:00
 • שאלה 1:

  544 : 8 = ?

  • - 1 - 58
  • - 2 - 68
  • - 3 - 72
  • - 4 - 62
 • שאלה 2:

  840 : 24 = ?

  • - 1 - 45
  • - 2 - 24
  • - 3 - 21
  • - 4 - 35
 • שאלה 3:

  87 x 32 = ?

  • - 1 - 2784
  • - 2 - 2584
  • - 3 - 274
  • - 4 - 3258
 • שאלה 4:

  חיימון מכור לסוכריות. חבילת סוכריות מציצה הוא מסיים תוך שעה, וחבילת סוכריות טופי הוא מסיים תוך 3 שעות. סבתא של חיימון נתנה לו במתנה 6 חבילות טופי ו-2 חבילות מציצה. תוך כמה זמן צפוי חיימון לסיים את המתנה של סבתא (סוכריות מציצה וסוכריות טופי)?

  • - 1 - 18 שעות
  • - 2 - 18.5 שעות
  • - 3 - 20 שעות
  • - 4 - 21 שעות
 • שאלה 5:

  שקמה היא צרכנית של אינטרנט סלולרי. תוך כמה זמן היא צפויה לסיים את חבילת הגלישה שלה (5 ג'יגה), אם ידוע כי כל יום היא צורכת 0.2 ג'יגה?

  • - 1 - 15 ימים
  • - 2 - 20 ימים
  • - 3 - 25 ימים
  • - 4 - 30 ימים
 • שאלה 6:

  ריטה ואריק קבעו להיפגש בשעה 18:00 בקולנוע. ריטה יצאה בשעה 15:00 מביתה שממוקם 10 ק"מ מהקולנוע במהירות 4 קמ"ש. אריק יצא לקולנוע מביתו שממוקם 17 ק"מ מהקולנוע בשעה 12:00 במהירות 5 קמ"ש. האם מישהו מהם יאחר לפגישה?

  • - 1 - כן, שניהם יאחרו
  • - 2 - לא, אף אחד מהם לא יאחר
  • - 3 - ריטה תאחר, אריק לא יאחר
  • - 4 - אריק יאחר, ריטה לא תאחר
 • שאלה 7:

  מאפיית "בצקים" ומאפיית "פחמימה" מתחרות זו בזו. ביום ראשון מאפיית "בצקים" מכרה פי שניים ממאפיית פחמימה וביום השני מאפיית "פחמימה" מכרה 10 מאפים יותר ממאפיית "בצקים". כמה מכרה מאפיית "פחמימה" ביומיים אלו, אם ידוע כי שתי המאפיות מכרו יחד 34 מאפים ביומיים אלו?

  • - 1 - 4
  • - 2 - 16
  • - 3 - 18
  • - 4 - 20
 • שאלה 8:

  קבוצת "חסמבה" יצאה לטיול רגלי. משה, מנהיג הקבוצה, סוחב על גבו תרמיל שמשקלו פי 4 ממשקל תרמילו של רמי. משקל התיק של יחיאל קטן ממשקל התרמיל של משה פי 2, ומשקל התיק של נורית גדול ממשקל התיק של יחיאל ב- 10 ק"ג. בכמה גרמים גדול תרמילו של משה מתרמילה של נורית, אם ידוע כי כל התרמילים יחד שוקלים 91,000 גרם? (1 ק"ג = 1000 גרמים).

  • - 1 - 6000 גרם
  • - 2 - 7000 גרם
  • - 3 - 8000 גרם
  • - 4 - 9000 גרם
 • שאלה 9:

  קטסטרופה : אסון

  • - 1 - טסט : נבחן
  • - 2 - אפליקציה: יישומון
  • - 3 - גדול: עצום
  • - 4 - אופציה : מניה
 • שאלה 10:

  דיסוננס קוגנטיבי : צריר הכרני

  • - 1 - דמנציה : שיטיון
  • - 2 - אתנוצנטריות: רב תרבותיות
  • - 3 - דכדוך: עצב
  • - 4 - התנשא : השתחצן
 • שאלה 11:

  לבש: בשל

  • - 1 - הלך : לחש
  • - 2 - רקד : דקר
  • - 3 - צעק: צרח
  • - 4 - מלח : לחם
 • שאלה 12:

  ידוע כי נעמה חכמה יותר מרמי ומידת הנעליים של רמי גדולה יותר מזו של נעמה. בנוסף, לנעמה מידת נעליים גדולה יותר יותר מגלית וגלית חכמה פחות מרמי.

  על פי הנתונים הנ"ל מה נכון בהכרח?
  (שימו לב: מידת נעליים = מידת אינטיליגנציה).

  • - 1 - רמי הכי פחות חכם
  • - 2 - נעמה בעלת מידת הנעליים הגדולה ביותר
  • - 3 - גלית חכמה יותר מרמי
  • - 4 - נעמה חכמה יותר מגלית
 • שאלה 13:

  ידוע כי,
  טענה א': רק מי שהוא מעל גיל 18 שותה אלכוהול
  טענה ב': כל הסטודנטים מעל גיל 18

  מסקנה: כל מי ששותה אלכוהול הוא סטודנט

  • - 1 - המסקנה נכונה בוודאות
  • - 2 - המסקנה אינה נכונה באופן וודאי
  • - 3 - לא ניתן להסיק את המסקנה מהנתונים הנ"ל, אך ייתכן והיא נכונה
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 14:

  ידוע כי חלק מהעדשים הינן ירוקות ובנוסף אין עדשים שהן קטניות.

  על פי הנתון בשאלה הנ"ל, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - כל הקטניות ירוקות
  • - 2 - אין קטניות ירוקות
  • - 3 - חלק מהקטניות הן ירוקות
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 15:

  טקסט 3
  הקבצה (חלוקה למסלולים במערכת החינוך) היא אחד מערוצי ההסללה של מערכות חינוך שונות בעולם שביקשו להתמודד עם הכיתות ההטרוגניות דרך העברה של תלמידים ותלמידות שאינם עומדים, מסיבות שונות, בקריטריונים הנורמטיביים. הקבצה מתייחסת לדרך שבה מקבצים תלמידים לקבוצות על בסיס יכולותיהם, כך שנוצרות קבוצות הומוגניות. הקבצה יכולה להיות תכנית כוללת שבמסגרתה לומדים תלמידים את כל המקצועות בבית-הספר ומאידך, היא יכולה להיות ספציפית למקצוע מסוים, כך שתלמיד ילמד ברמות שונות במקצועות שונים. שיקול מרכזי ביצירת הקבצות קשור בהנחה לפיה לימוד קבוצת תלמידים שהיא הומוגנית מבחינת היכולת וההישגים הינו יעיל יותר מאשר התייחסות לצרכים מגוונים של קבוצת יכולת הטרוגנית. דוגמה אחרת להסללה מתייחסת למסלולים השונים המוצעים לבנים ולבנות במערכת החינוך ולאופן שמסלולים אלו מכתיבים מאוחר יותר תפקידים מגדריים במרחב הפרטי והציבורי. כך למשל, ניתן לראות בנים במקצועות יותר ראליים ובנות במקצועות יותר הומניים.

  שלוש יחידות במתמטיקה בחטיבה או בתיכון היא דוגמא להסללה במערכת החינוך.

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 16:

  טקסט 3
  הקבצה (חלוקה למסלולים במערכת החינוך) היא אחד מערוצי ההסללה של מערכות חינוך שונות בעולם שביקשו להתמודד עם הכיתות ההטרוגניות דרך העברה של תלמידים ותלמידות שאינם עומדים, מסיבות שונות, בקריטריונים הנורמטיביים. הקבצה מתייחסת לדרך שבה מקבצים תלמידים לקבוצות על בסיס יכולותיהם, כך שנוצרות קבוצות הומוגניות. הקבצה יכולה להיות תכנית כוללת שבמסגרתה לומדים תלמידים את כל המקצועות בבית-הספר ומאידך, היא יכולה להיות ספציפית למקצוע מסוים, כך שתלמיד ילמד ברמות שונות במקצועות שונים. שיקול מרכזי ביצירת הקבצות קשור בהנחה לפיה לימוד קבוצת תלמידים שהיא הומוגנית מבחינת היכולת וההישגים הינו יעיל יותר מאשר התייחסות לצרכים מגוונים של קבוצת יכולת הטרוגנית. דוגמה אחרת להסללה מתייחסת למסלולים השונים המוצעים לבנים ולבנות במערכת החינוך ולאופן שמסלולים אלו מכתיבים מאוחר יותר תפקידים מגדריים במרחב הפרטי והציבורי. כך למשל, ניתן לראות בנים במקצועות יותר ראליים ובנות במקצועות יותר הומניים.

  מורה שילמד הקבצה במקצוע מסוים יצטרך להיות יצרתי מאוד מאחר והרמה בכיתתו תהיה מגוונת מאוד.

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 17:

  טקסט 3
  הקבצה (חלוקה למסלולים במערכת החינוך) היא אחד מערוצי ההסללה של מערכות חינוך שונות בעולם שביקשו להתמודד עם הכיתות ההטרוגניות דרך העברה של תלמידים ותלמידות שאינם עומדים, מסיבות שונות, בקריטריונים הנורמטיביים. הקבצה מתייחסת לדרך שבה מקבצים תלמידים לקבוצות על בסיס יכולותיהם, כך שנוצרות קבוצות הומוגניות. הקבצה יכולה להיות תכנית כוללת שבמסגרתה לומדים תלמידים את כל המקצועות בבית-הספר ומאידך, היא יכולה להיות ספציפית למקצוע מסוים, כך שתלמיד ילמד ברמות שונות במקצועות שונים. שיקול מרכזי ביצירת הקבצות קשור בהנחה לפיה לימוד קבוצת תלמידים שהיא הומוגנית מבחינת היכולת וההישגים הינו יעיל יותר מאשר התייחסות לצרכים מגוונים של קבוצת יכולת הטרוגנית. דוגמה אחרת להסללה מתייחסת למסלולים השונים המוצעים לבנים ולבנות במערכת החינוך ולאופן שמסלולים אלו מכתיבים מאוחר יותר תפקידים מגדריים במרחב הפרטי והציבורי. כך למשל, ניתן לראות בנים במקצועות יותר ראליים ובנות במקצועות יותר הומניים.

  לבנים הישגים טובים יותר מלבנות במקצועות ראליים.

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 18:

  קבוצה היא ___ אוסף של אנשים מקריים, אלא שניים או יותר אנשים _____. אנשים אלו _____ משותפת ולכן הם_____ במידה מסוימת.

  • - 1 - למעשה; שיש ביניהם קשר; חולקים מטרה; אינם תלויים זה בזה.
  • - 2 - אינה ; שאין ביניהם קשר ; חולקים מטרה ; אינם תלויים זה בזה.
  • - 3 - אינה ; שיש ביניהם קשר ; חולקים מטרה ; תלויים זה בזה.
  • - 4 - למעשה ; שאין ביניהם קשר ; אינם חולקים מטרה ; תלויים זה בזה.
 • שאלה 19:

  כיום רוב האנשים מרוצים מעבודתם אולם ________ בין מדינות ותרבויות. נתון זה מלמד על ________ בקרב העובדים. רמת שביעות רצונו של העובד בעלת ________ על תפקודו בעבודתו ולפיכך ________ ריווחיות הארגון.

  • - 1 - קיימים מאפיינים משותפים ; מוטיבציה גבוהה ; השפעה מזערית ; גם על
  • - 2 - קיימים הבדלים ; מוטיבציה נמוכה ; השפעה מהותית ; אינה משפיעה
  • - 3 - קיימים הבדלים ; מוטיבציה גבוהה ; השפעה מהותית ; גם על
  • - 4 - קיימים מאפיינים משותפים ; מוטיבציה נמוכה ; השפעה מזערית ; אינה משפיעה
 • שאלה 20:

  סדר/י את המילים הבאות לפי אורך המילה (מהארוכה לקצרה ביותר): שולחן, מפה, כסאות, צלחת, תה. מה המילה השנייה הקצרה ביותר?

  • - 1 - שולחן
  • - 2 - מפה
  • - 3 - כסאות
  • - 4 - צלחת
 • שאלה 21:

  בחר/י בתשובה בה רשום מספר המילים המייצגות אוכל ברשימה הבאה: גבינה, לחם, כף, מחבת, פסטה, סיר, בשר, מלפפון, קערה, מים.

  • - 1 - 4
  • - 2 - 5
  • - 3 - 6
  • - 4 - 7
 • שאלה 22:

  מה מספר המילים בעלות פחות מ4 אותיות במשפט הבא: "פעילות גופנית היא דבר נפלא, אבל עבור הרוב המוחלט היא כלל לא תעזור להרזיה, אפילו להפך" ?

  • - 1 - 9
  • - 2 - 8
  • - 3 - 7
  • - 4 - 6
 • שאלה 23:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 24:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 25:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  544 : 8 = ?

  • - 1 - 58
  • - 2 - 68
  • - 3 - 72
  • - 4 - 62
 • שאלה 2:

  840 : 24 = ?

  • - 1 - 45
  • - 2 - 24
  • - 3 - 21
  • - 4 - 35
 • שאלה 3:

  87 x 32 = ?

  • - 1 - 2784
  • - 2 - 2584
  • - 3 - 274
  • - 4 - 3258
 • שאלה 4:

  חיימון מכור לסוכריות. חבילת סוכריות מציצה הוא מסיים תוך שעה, וחבילת סוכריות טופי הוא מסיים תוך 3 שעות. סבתא של חיימון נתנה לו במתנה 6 חבילות טופי ו-2 חבילות מציצה. תוך כמה זמן צפוי חיימון לסיים את המתנה של סבתא (סוכריות מציצה וסוכריות טופי)?

  • - 1 - 18 שעות
  • - 2 - 18.5 שעות
  • - 3 - 20 שעות
  • - 4 - 21 שעות
 • שאלה 5:

  שקמה היא צרכנית של אינטרנט סלולרי. תוך כמה זמן היא צפויה לסיים את חבילת הגלישה שלה (5 ג'יגה), אם ידוע כי כל יום היא צורכת 0.2 ג'יגה?

  • - 1 - 15 ימים
  • - 2 - 20 ימים
  • - 3 - 25 ימים
  • - 4 - 30 ימים
 • שאלה 6:

  ריטה ואריק קבעו להיפגש בשעה 18:00 בקולנוע. ריטה יצאה בשעה 15:00 מביתה שממוקם 10 ק"מ מהקולנוע במהירות 4 קמ"ש. אריק יצא לקולנוע מביתו שממוקם 17 ק"מ מהקולנוע בשעה 12:00 במהירות 5 קמ"ש. האם מישהו מהם יאחר לפגישה?

  • - 1 - כן, שניהם יאחרו
  • - 2 - לא, אף אחד מהם לא יאחר
  • - 3 - ריטה תאחר, אריק לא יאחר
  • - 4 - אריק יאחר, ריטה לא תאחר
 • שאלה 7:

  מאפיית "בצקים" ומאפיית "פחמימה" מתחרות זו בזו. ביום ראשון מאפיית "בצקים" מכרה פי שניים ממאפיית פחמימה וביום השני מאפיית "פחמימה" מכרה 10 מאפים יותר ממאפיית "בצקים". כמה מכרה מאפיית "פחמימה" ביומיים אלו, אם ידוע כי שתי המאפיות מכרו יחד 34 מאפים ביומיים אלו?

  • - 1 - 4
  • - 2 - 16
  • - 3 - 18
  • - 4 - 20
 • שאלה 8:

  קבוצת "חסמבה" יצאה לטיול רגלי. משה, מנהיג הקבוצה, סוחב על גבו תרמיל שמשקלו פי 4 ממשקל תרמילו של רמי. משקל התיק של יחיאל קטן ממשקל התרמיל של משה פי 2, ומשקל התיק של נורית גדול ממשקל התיק של יחיאל ב- 10 ק"ג. בכמה גרמים גדול תרמילו של משה מתרמילה של נורית, אם ידוע כי כל התרמילים יחד שוקלים 91,000 גרם? (1 ק"ג = 1000 גרמים).

  • - 1 - 6000 גרם
  • - 2 - 7000 גרם
  • - 3 - 8000 גרם
  • - 4 - 9000 גרם
 • שאלה 9:

  קטסטרופה : אסון

  • - 1 - טסט : נבחן
  • - 2 - אפליקציה: יישומון
  • - 3 - גדול: עצום
  • - 4 - אופציה : מניה
 • שאלה 10:

  דיסוננס קוגנטיבי : צריר הכרני

  • - 1 - דמנציה : שיטיון
  • - 2 - אתנוצנטריות: רב תרבותיות
  • - 3 - דכדוך: עצב
  • - 4 - התנשא : השתחצן
 • שאלה 11:

  לבש: בשל

  • - 1 - הלך : לחש
  • - 2 - רקד : דקר
  • - 3 - צעק: צרח
  • - 4 - מלח : לחם
 • שאלה 12:

  ידוע כי נעמה חכמה יותר מרמי ומידת הנעליים של רמי גדולה יותר מזו של נעמה. בנוסף, לנעמה מידת נעליים גדולה יותר יותר מגלית וגלית חכמה פחות מרמי.

  על פי הנתונים הנ"ל מה נכון בהכרח?
  (שימו לב: מידת נעליים = מידת אינטיליגנציה).

  • - 1 - רמי הכי פחות חכם
  • - 2 - נעמה בעלת מידת הנעליים הגדולה ביותר
  • - 3 - גלית חכמה יותר מרמי
  • - 4 - נעמה חכמה יותר מגלית
 • שאלה 13:

  ידוע כי,
  טענה א': רק מי שהוא מעל גיל 18 שותה אלכוהול
  טענה ב': כל הסטודנטים מעל גיל 18

  מסקנה: כל מי ששותה אלכוהול הוא סטודנט

  • - 1 - המסקנה נכונה בוודאות
  • - 2 - המסקנה אינה נכונה באופן וודאי
  • - 3 - לא ניתן להסיק את המסקנה מהנתונים הנ"ל, אך ייתכן והיא נכונה
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 14:

  ידוע כי חלק מהעדשים הינן ירוקות ובנוסף אין עדשים שהן קטניות.

  על פי הנתון בשאלה הנ"ל, מה נכון בוודאות?

  • - 1 - כל הקטניות ירוקות
  • - 2 - אין קטניות ירוקות
  • - 3 - חלק מהקטניות הן ירוקות
  • - 4 - אף תשובה אינה נכונה
 • שאלה 15:

  שלוש יחידות במתמטיקה בחטיבה או בתיכון היא דוגמא להסללה במערכת החינוך.

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 16:

  מורה שילמד הקבצה במקצוע מסוים יצטרך להיות יצרתי מאוד מאחר והרמה בכיתתו תהיה מגוונת מאוד.

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 17:

  לבנים הישגים טובים יותר מלבנות במקצועות ראליים.

  • - 1 - נכון
  • - 2 - לא נכון
  • - 3 - לא ניתן לדעת
 • שאלה 18:

  קבוצה היא ___ אוסף של אנשים מקריים, אלא שניים או יותר אנשים _____. אנשים אלו _____ משותפת ולכן הם_____ במידה מסוימת.

  • - 1 - למעשה; שיש ביניהם קשר; חולקים מטרה; אינם תלויים זה בזה.
  • - 2 - אינה ; שאין ביניהם קשר ; חולקים מטרה ; אינם תלויים זה בזה.
  • - 3 - אינה ; שיש ביניהם קשר ; חולקים מטרה ; תלויים זה בזה.
  • - 4 - למעשה ; שאין ביניהם קשר ; אינם חולקים מטרה ; תלויים זה בזה.
 • שאלה 19:

  כיום רוב האנשים מרוצים מעבודתם אולם ________ בין מדינות ותרבויות. נתון זה מלמד על ________ בקרב העובדים. רמת שביעות רצונו של העובד בעלת ________ על תפקודו בעבודתו ולפיכך ________ ריווחיות הארגון.

  • - 1 - קיימים מאפיינים משותפים ; מוטיבציה גבוהה ; השפעה מזערית ; גם על
  • - 2 - קיימים הבדלים ; מוטיבציה נמוכה ; השפעה מהותית ; אינה משפיעה
  • - 3 - קיימים הבדלים ; מוטיבציה גבוהה ; השפעה מהותית ; גם על
  • - 4 - קיימים מאפיינים משותפים ; מוטיבציה נמוכה ; השפעה מזערית ; אינה משפיעה
 • שאלה 20:

  סדר/י את המילים הבאות לפי אורך המילה (מהארוכה לקצרה ביותר): שולחן, מפה, כסאות, צלחת, תה. מה המילה השנייה הקצרה ביותר?

  • - 1 - שולחן
  • - 2 - מפה
  • - 3 - כסאות
  • - 4 - צלחת
 • שאלה 21:

  בחר/י בתשובה בה רשום מספר המילים המייצגות אוכל ברשימה הבאה: גבינה, לחם, כף, מחבת, פסטה, סיר, בשר, מלפפון, קערה, מים.

  • - 1 - 4
  • - 2 - 5
  • - 3 - 6
  • - 4 - 7
 • שאלה 22:

  מה מספר המילים בעלות פחות מ4 אותיות במשפט הבא: "פעילות גופנית היא דבר נפלא, אבל עבור הרוב המוחלט היא כלל לא תעזור להרזיה, אפילו להפך" ?

  • - 1 - 9
  • - 2 - 8
  • - 3 - 7
  • - 4 - 6
 • שאלה 23:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 24:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 25:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -