מטריצות 2

הוראות בחינה

במבחן זה יופיע שמונה צורות, כאשר הצורה התשיעית חסרה. עליכם להבין את החוקיות שקיימת בין הצורות ולהשלים את הצורה החסרה. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין חמשת האפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 17 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 20 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 20:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 16:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 17:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון פירוק לאלמנטים.
  החוקיות בשאלה זו נמצאת גם בטור וגם בשורה. לאורך הטורים מלמעלה למטה ניתן לראות כי במעבר מהשורה הראשונה לשורה השנייה הצורה נעה 90 מעלות נגד כיוון השעון. במעבר מהשורה השנייה לשורה השלישית הצורה לא זזה אך נוספה צורה. אם נסתכל על החוקיות בשורה השלישית, נראה כי במעבר בין הטור השמאלי לטור האמצעי הצורה שנוספה נעה צעד אחד נגד כיוון השעון. כעת נצפה כי הצורה שמופיעה בטור הימני תישאר באותו כיוון גם בשורה השלישית, כאשר תתווסף צורה חדשה שתמוקם בפינה השמאלית התחתונה. שימו לב כי הצורה שנוספת בשורה השלישית התחתונה אינה חוזרת על עצמה במעבר בין הטורים. לכן תשובה מספר 5 נפסלת, ורק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים".
  החוקיות בשאלה זו נמצאת גם בטור וגם בשורה. ניתן לראות כי בשורה העליונה משמאל לימין, במעבר בין הטורים, נוספת צורה אחת בצבע חדש (שלא חוזר על על עצמו). כך שבטור האמצעי יש שתי צורות ובטור הימני יש שלוש צורות. הדבר חוזר על עצמו גם בשורה האמצעית ובשורה התחתונה. לאורך הטורים ניתן לראות כי החץ נע 90 מעלות נגד כיוון השעון, כאשר צבע החץ נשמר. לכן, ניתן לפסול את תשובות 3 ו-4. כמו כן, שימו לב שהצבעים של הצורות שהיו לא משתנה. תשובה מספר 1 נפסלת. החץ צריך להצביע לכיוון מטה, לכן נשארנו רק עם תשובה מספר 5.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה" ועל פי עיקרון "פירוק לאלמנטים".
  לאורך השורות ניתן לראות כי הריבוע השחור הקטן נע צעד אחד נגד כיוון השעון, כאשר בטור הימני הוא לא זז. נסתכל על השורה העליונה משמאל לימין. במעבר בין הטור השמאלי לאמצעי הריבוע השחור נע צעד אחד נגד כיוון השעון ובמעבר בין הטור האמצעי לטור הימני הריבוע השחור לא זז. כמו כן. ניתן לראות כי בכל שורה יש ריבוע אחד שהרקע שלו צבוע בצבע צהוב. נוסף על כך ניתן לראות כי בכל שורה יש אלמנט צבעוני שנע צעד אחד נגד כיוון השעון. כך למשל, בשורה העליונה משמאל לימין האלמנט האדום נע צעד אחד נגד כיוון השעון, כאשר בטור הימני הצורה גם משנה את צבעה. לכן, בשורה שלישית הריבוע השחור צריך להיות בפינה הימנית העליונה, ללא רקע צהוב, רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים" ועיקרון "התנועה".
  ניתן לראות כי לאורך השרות נוסף אלמנט שמשתנה. בשורה העליונה משמאל לימין רק המשולש הכחול משנה את כיוונו, כך שהוא נע 90 מעלות נגד כיוון השעון. בשורה האמצעית משמאל לימין, המשולש הכחול נע 90 מעלות נגד כיוון השעון, המעויין הופך מאדום לשחור וחוזר חלילה, והעיגול הירוק מפחית רבע, כך שבטור הימני נשאר רבע עיגול. בשורה התחתונה נוסף לכל אלו, נוספים עוד שני שינויים, המשולש הכחול משנה את צבעו לורוד, והחץ מסתובב 180 מעלות. לכן בטור הימני כיוון החץ צריך להיות כלפי מטה, יופיע רבע עיגול ירוק, המשולש הורוד יפנה כלפי מטה והמעויין יהיה צבוע בצבע אדום. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון השילוב.
  ניתן לראות כי לאורך הטורים מופיעים חלקי צורות, כאשר כל פעם השילוב של החלקים יוצר צורה שלמה בצבע שונה. נסתכל על הטור השמאלי, בשורה העליונה מופיע חלק מהריבוע, ובשורה התחתונה מופיע החלק השני, כאשר בשורה האמצעית מופיעה הצורה שלמה, ריבוע, שנצבע בצבע. נוסף על כך, בכל טור מופיע ריבוע אחד שהרקע שלו צהוב. נסתכל על הטור הימני, בשורה העליונה מופיעה הצורה השלמה, בשורה האמצעית מופיע החלק העליון ולא מופיע ריבוע שהרקע שלו צהוב. לכן נחפש תשובה שכוללת רקע צהוב וחלק התחתןם של הצורה. רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים החוצה" ועיקרון "התנועה".
  ניתן לראות כי לאורך השורות משמאל לימין במעבר מהטור השמאלי לטור האמצעי הצבע של הצורה החיצונית (ריבוע) מתחלף עם הצורה הפנימית ביותר (משולש), כך שהריבוע האפור הופך לשחור והמשולש השחור הופך לאפור. במעבר בין הטור האמצעי לטור הימני (שורה ראשונה) הצבעים של המעויין והמשולש מתחלפים, כך המעויין הלבן הופך אפור והמשולש האפור הופך לבן (הצבע של הריבוע נשאר זהה). בנוסף לחוקיות של החלפת הצבעים, ניתן לראות כי לאורך השורות המשולש נע 90 מעלות עם כיוון השעון. כעת נסתכל על השורה התחתונה. במעבר בין הטור האמצעי לטור הימני, צבע הריבוע יישאר לבן, המשולש יהפוך לאפור ויסתובב 90 מעלות עם כיוון השעון (הקודקוד יפנה שמאלה) והמעויין יהיה צבוע באפור. רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים" ועיקרון "פנים החוצה".
  ניתן לראות כי לאורך השורות הצורה העליונה שנמצאת בטור השמאלי הופכת להיות הצורה הגדולה שצבעה לבן בטור האמצעי , הצורה התחתונה בטור השמאלי הופכת להיות הצורה האמצעית בטור האמצעי  והצורה האמצעית בטור השמאלי הופכת להיות הצורה השמאלית התחתונה וצבעה משתנה ללבן. כך למשל, בשורה העליונה ניתן לראות כי צורת ה"פלוס" העליונה הפכה להיות הצורה הגדולה בטור האמצעי, צורת העיגול החצוי שהיא הצורה התחתונה בטור הימני הופכת להיות הצורה המרכזית בטור האמצעי, וצורת "שעון החול" שנמצאת במרכז הטור הימני, הופכת להיות הצורה השמאלית התחתונה בטור האמצעי. כעת נסתכל מה קורה במעבר בין הטור האמצעי לטור הימני: הצורה הפנימית שבמרכז הופכת להיות הצורה החיצונית הצורה החיצונית הופכת להיות הצורה שנמצאת בחלק השמאלי התחתון והצורה שנמצאת בחלק השמאלי התחתון הופכת להיות הצורה המרכזית בטור הימני. כך למשל, בשורה העליונה בטור האמצעי, העיגול החצוי הופך להיות הצורה הגדולה שצבעה לבן, צורת הפלוס הגדולה הופכת להיות הצורה הלבנה בחלק השמאלי התחתון וצורת שעון החול הלבנה שנמצאת בחלק השמאלי התחתון בטור האמצעי הופכת להיות הצורה המרכזית השחורה בטור הימני. נוסף לחוקיות זו, שימו לב כי בכל שורה ישנה צורה אחת שהרקע שלה צבוע באפור,כל פעם צורה שונה. כעת נסתכל על השורה התחתונה: במעבר בין הטור האמצעי לטור הימני הצורה הפנימית השחורה (צורת ה"פלוס") תהפוך להיות הצורה החיצונית הלבנה, הצורה השמאלית התחתונה (העיגול החצוי) תהפוך להיות הצורה המרכזית השחורה והצורה החיצונית ("שעון החול") תהפוך להיות הצורה בפינה השמאלית התחתונה. לכן רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה" ועל פי עיקרון "פירוק לאלמנטים".
  אם נסתכל לאורך השורה משמאל לימין ונפריד בין הצורות נוכל לראות כי החץ נע 90 מעלות עם כיוון השעון, המשולש נע 90 מעלות נגד כיוון השעון ולאורך השורות משמאל לימין גודל המשולש גדל- כך שבטור הימני הוא הכי גדול, ועיגול גדל או קטן ברבע, כאשר בכל שורה ישנו חלק אחד שצבוע בלבן (בשורה העליונה זה העיגול שלושת רבעי, בשורה האמצעית מדובר ברבע עיגול בטור הימני ובשורה התחתונה מדובר בחצי עיגול בטור האמצעי). שימו לב כי לאורך השורות סדר הצורות נשמר. כעת נסתכל על השורה התחתונה: החץ יסתובב 90 מעלות עם כיוון השעון ויפנה כלפי מטה, המשולש יסתובב 90 מעלות נגד כיוון השעון ויפנה כלפי מעלה וגודלו יהיה מהסוג הגדול, והעיגול יהיה שלושת רבעים בצבע שחור. רק תשובה מספר 5 מתאימה.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה".
  ניתן לראות כי לאורך השורות משמאל לימין הנקודה זזה צעד אחד נגד כיוון השעון. בנוס, בטור האמצעי נוסף אלמנט אדום אשר זז על גבי צורת ה"פלוס" צעד אחד נגד כיוון השעון. כך למשל, בשורה העליונה, במעבר בין הטור האמצעי לטור הימני, האלמנט האדום זז 90 מעלות, צעד אחד – נגד כיוון השעון. כעת נסתכל על השורה התחתונה בטור האמצעי: העיגול ינוע צעד אחד נגד כיוון השעון, כך שהוא יהיה בפינה התחתונה משמאל. גם האלמנט האדום ינוע צעד אחד נגד כיוום השעון. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "התנועה" ועיקרון "פירוק לאלמנטים".
  ניתן לראות כי לאורך השורות משמאל לימין החץ מורה על כיוון הצורה שנמצאת בטור האמצעי ובמעבר מהטור האמצעי לטור הימני – הצורה זזה 90 מעלות עם כיוון השעון. כך לדוגמא, בשורה העליונה החץ בטור השמאלי מורה על כיוון המשולש בטור האמצעי, ובמעבר מהטור האמצעי לטור הימני המשולש נע 90 מעלות עם כיוון השעון. בנוסף, במעבר לטור הימני הצורה החיצונית נשארת אך היא משנה את צבעה ללבן, והמסגרת נשארת בצבע אפור. לכן בשורה התחתונה הצורה בטור האמצעי תנוע 90 מעלות עם כיוון השעון, והצורה החיצונית (מקבילית) משנה את צבעה ללבן והמסגרת נשארת בצבע אפור. רק תשובה מספר 5 מתאימה.

 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים" ועיקרון "התנועה".
  ניתן לראות כי לאורך השורות הצורה החיצונית מכפילה את עצמה והופכת להיות הצורה הפנימית, כך שבטור האמצעי ישנן שתי צורות זהות (אחת בתוך השנייה) ובטור הימני יש שלוש צרות זהות (אחת בתוך השנייה). נוסף על כך, לאורך השורות משמאל לימין, החץ זז על גבי הריבוע צעד אחד נגד כיוון השעון והוא מסתובב עם כיוון השעון. כך למשל, בשורה העליונה משמאל לטור האמצעי החץ נע מהפינה השמאלית העליונה לפינה השמאלית התחתונה והסתובב 90 מעלות עם כיוון השעון. אותה חוקיות מתקיימת גם במעבר מהטור האמצעי לטור הימני. לכן נחפש שלוש צורות אחת בתוך השנייה אשר זהות לצורה שבשורה התחתונה. החץ יהיה בפינה השמאלית התחתונה ויפנה ימינה. רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "מיספור" ועיקרון "פירוק לאלמנטים".
  ניתן לראות כי לאורך השורות נוספים קווים לצורה המקורית בטור השמאלי, כך שבטור האמצעי נוסף קו אחד ובטור הימני נוסף קו נוסף (בנוסף לקו של הטור האמצעי). כמו כן. במעבר בין השורות מספר הצורות שנוספות עולה ב-1: כך שבשורה העליונה נוספת צורה אחת במעבר בין הטורים (משמאל לימין), בשורה האמצעית נוספות שתי צורות, ובשורה התחתונה נוספות 3 צורות. שימו לב, שהצורות משתנות: בשורה העליונה הצורות הן מעויינים, בצורה האמצעית הצורות הן מחומשים ובשורה התחתונה הצורות הן משושים.  כעת נסתכל על השורה התחתונה: ניתן לראות כי במעבר בין הטורים נוספים 3 משושים, לכן נחפש תשובה שכוללת 7 משושים, וקו נוסף לצורה שמופיעה בטור האמצעי. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "מיספור" ועיקרון "פירוק לאלמנטים".
  ניתן לראות כי לאורך השורות: העיגול השחורים גדלים ב-2, והעיגולים האפורים גדלים ב-1. או לאורך הטורים העיגולים השחורים והאפורים גדלים ב-1. ניתן לפתור את השאלה בשתי הדרכים. נוסף על כך, במעבר בין הטורים העיגולים השחורים גדלים, כך שבטור האמצעי יש עיגול שחור אחד גדול ובטור הימני יש שני עיגולים שחורים גדולים. כעת נסתכל על הטור הימני: בשורה האמצעית יש  עיגולים שחורים, לכן נחפש תשובה שיש בה 9 עיגולים שחורים, כאשר שניים מהם גדולים. באותט הטור בשורה האמצעית יש 4 עיגולים אפורים, לכן נחפש תשובה שיש בה 5 עיגולים אפורים. רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים".
  ניתן לראות כי החץ שנמצא בטור השמאלי מורה על מיקום האיחוד בין שתי הצורות שנמצא בטור האמצעי (בשורה העליונה עיגו, בשורה האמצעית שעון חול ובשורה התחתונה משושה. בטור הימני ובטור השמאלי נמצאים חלקי הצורות אשר מרכיבים את הצורה השלמה. בנוס, בכל שורה ישנה צורה שגודלה גדל מהטור השמאלי לטור הימני (בשורה העליונה הצורה היא מעויין, בשורה האמצעית הצורה היא משושה ובשורה התחתונה הצורה היא כוכב). כעת נסתכל על השורה התחתונה: בטור השמאלי מופיע החלק העליון של המשושה שנמצא בטור האמצעי. לכן נחפש את החלק התחתון וכוכב שחור גדול. לכן התשובה המתאימה היא תשובה מספר 2.

 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "ההחסרה".
  ניתן לראות כי במעבר בין השורות משמאל לימין מופיע עיקרון ההחסרה, כך שבטור הימני מופיעה הצורה השלמה, בטור האמצעי מופיע החלק שיש להחסיר ממנה, ובטור הימני מופיעה הצורה לאחר שהחסרנו ממנו את אותם חלקים. בנוסף, במעבר מהצורה השמאלית ביותר לצורה הימנית ביותר, הצורה מסתובבת 180 מעלות. רק תשובה מספר 5 מתאימה.

 • שאלה 16:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "השילוב".
  ניתן לראות כי במעבר בין השורות הצורות מתחברות לצורה שלמה (בשורה העליונה הצורה השלמה נמצאת בטור הימני, בשורה האמצעית הצורה השלמה נמצאת בטור באמצעי, ובשורה התחתונה הצורה השלמה נמצאת בטור השמאלי). שימו לב כי בכל שורה מופיעה גם הצורה השלמה בקטן, אבל רק בחלק אחד של הצורה (בשורה העליונה היא נמצאת בטור השמאלי, בשורה האמצעית היא נמצאת בטור הימני ובשורה התחתונה היא נמצאת בטור האמצעי. בנוסף, בכל שורה ישנה צורה אחת שהרקע שלה צבוע בצבע אפור (בשורה העליונה זו הצורה האמצעית, בשורה האמצעית זו הצורה השמאלית ובשורה התחתונה לא מופיעה צורה כזו. לכן, נחפש צורה שהרקע שלה צבוע באפור (ניתן לפסול את תשובות 3-5). כמו כן, המעויין הקטן מופיע בצורה האמצעית בשורה התחתונה. לכן ניתן לפסול את תשובה מספר 1. רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 17:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים".
  ניתן לראות כי לאורך הטורים מופיעות צורות בתוך מסגרת, כאשר במסגרת אחת יש שתי צורות (אחת בתוך השנייה), במסגרת אחרת יש רק צורה אחת והצורה השלישית ללא מסגרת, כאשר הצורה הפנימית משנה את צבעה לשחור. מיקום צורות אלו משתנה בין הטורים. כך למשל, ניתן להסתכל על הטור השמאלי, בשורה העליונה מופיעה מסגרת עם צורה אחת, בשורה האמצעית מופיעה מסגרת עם שתי צורות ובשורה התחתונה אין מסגרת והצורה הפנימית צבועה בשחור. כעת נסתכל על הטור הימני: בשורה העליונה מופיעה צורה ללא מסגרת והצורה הפנימית צבועה בשחור, בשורה האמצעית מופיעה מסגרת עם צורה אחת בתוכה, לכן כעת נחפש מסגרת זהה עם שתי הצורות (אחת בתוך השנייה). רק תשובה מספר 1 מתאימה.