מטריצות 3

הוראות בחינה

במבחן זה יופיע שמונה צורות, כאשר הצורה התשיעית חסרה. עליכם להבין את החוקיות שקיימת בין הצורות ולהשלים את הצורה החסרה. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין חמשת האפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 10 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 10:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  ניתן לראות כי במעבר משמאל לימין הצורה השלמה מתחלקת לחצי, כך שבטור האמצעי מופיע רק החצי הימני של הצורה השלמה. בטור הימני החצי שנשאר מסתובב 90 מעלות עם כיוון השעון. בשורה האחרונה ניתן לראות שהכלל חוזר על עצמו: ריבוע שלם בטור השמאלי, החצי הימני של הריבוע נותר בטור האמצעי ולכן כעת אותו חצי ינוע 90 מעלות עם כיוון השעון.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  לפי עיקרון ה"מספור". ניתן לראות כי במעבר מהטור השמאלי לאמצעי מספר הצורות נשאר זהה, וצורה אחת משנה את צורתה. בנוסף, מיקום הצורות משתנה, הן לא נותרות באותו מקום. במעבר מהטור האמצעי לטור הימני צורה נוספת משנה ומלבןאת צורתה (מספר הצורות נותר זהה, אך כעת שתי צורות שינו את צורתן). בשורה האחרונה בטור השמאלי יש 6 ריבועים, בטור האמצעי יש 5 ריבועים, והצורות שינו את מיקומן. לכן בטור הימני יהיו 4 ריבועים, מלבן וצורה נוספת שונה, כאשר הצורות שוב ישנו את מיקומן. רק תשובה מספר 5 מתאימה.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"תנועה". ניתן לראות כי במעבר משמאל לימין הצורות זזות, כך שמרחב החפיפה ביניהן מצטמצם. בטור השמאלי מרחב החפיפה גדול, בטור האמצעי מרחב החפיפה קטן ובטור השמאלי אין מרחב חפיפה, ובנוסף הצורות עצמן קטנות. שימו לב כי הכיוון של הצורות נשאר זהה, הן אינן משנות את הכיוון שלהן, רק מתרחקות אחת מהשנייה. לכן, רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"חילוק". ניתן לראות כי לאורך הטורים, מלמעלה למטה מתבצעת פעולת חילוק (הצורות נשמרות אותן צורות לאורך הטורים): בטור השמאלי בשורה העליונה יש 4 חיצים, באמצע שני חיצים והתוצאה (4:2) היא 2 חיצים (בשורה התחתונה). עיקרון זה חוזר על עצמו גם בטור האמצעי. לכן בטור הימני בשורה העליונה יש 10 צורות, בשורה האמצעית 2 צורות. לכן התוצאה של תרגיל זה (10:2) היא 5 צורות. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  ניתן לראות כי במעבר משמאל לימין הצורה השמאלית הגדולה הופעת להיות המסגרת החיצונית בטור האמצעי והצרה הימנית התחתונה (בטור השמאלי) הופכת להיות הצורה הפנימית בטור האמצעי. בצורה השמאלית התחתונה בטור השמאלי נשארת במקומה בטור האמצעי. בטור הימני הצורה השמאלית התחתונה נכנסת והופכת לצורה הפנימית ביותר. הצורות נשארות אותן צורות ולא משנות את צורתן או גודלן. לכן רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון השילוב. ניתן לראות כי לאורך הטורים מלמעלה למטה יש חיבור של שתי הצורות, כך שהקו המחבר ביניהן נעלם. בטור השמאלי ניתן לראות כי בשורה האחרונה המעויין מהווה שילוב של שני המשולשים, כאשר הקו המחבר ביניהם נעלם. הדבר חוזר על עצמו בטור האמצעי. בטור הימני ניתן לראות כי יש שתי צורות המהוות חלק ממסגרת, כאשר הקו המחבר ביניהם אמור להיעלם (תשובה מספר 1 נפסלת). לכן, תשובה מספר 4 היא התשובה המתאימה.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  ניתן לראות כי במעבר בין השורות יש מעבר בין מספר קווים (שני קווים, שלושה וארבעה קווים). הקו השחור משנה את מיקומו, כאשר פעם הוא מלפנים ופעם הוא מאחור. נסתכל על השורה העליונה משמאל לימין : בטור השמאלי יש שני קווים מאונכים וקו שחור אופקי מלפנים, בטור האמצעי יש שלושה קווים מאונכים וקו שחור אופקי מאחור ובטור הימני יש ארבעה קווים מאונכים וקו אופקי שחור מלפנים. בשורה האמצעית הדבר חוזר על עצמו, רק שבשורה זו יש שינוי באוריינטצית הקווים: הקווים הלבנים הם אופקיים והקו השחור אופקי. החוקיות שנמצאה בשורה העליונה חוזרת על עצמה גם בשורה האמצעית. בשורה התחתונה הקווים הלבנים אנכיים והקו השחור אופקי. בטור השמאלי מופיעים ארבעה קוווים לבנים אנכיים והקו השחור נמצא מאחור (לא רואים אותו). בטור האמצעי מופיעים שני קווים אנכיים והקו השור האופקי נמצא מלפנים. לכן כעת חסר שלושה קווים לבנים אנכיים וקו שחור מלפנים. רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  ניתן לראות כי החוקיות היא לאורך השורות והטורים. בכל שורה מופיעה צורה פעם אחת, כל פעם בוארציה אחרת. נסתכל על השורה העליונה משמאל: הצורה הזו (בטור השמאלי) מופיע שוב בוארציה אחרת בטור האמצעי משמאל ושוב בשורה התחתונה בטור האמצעי. חשוב לשים לב כי כל צורה שחוזרת על עצמה מורכבת משתי צורות שמאפשרות חיבור שונה ובכך יוצרות וארציות שונות. בשורה העליונה בטור האמצעי ניתן לראות חיבור של שני טרפזים ובשורה האמצעית בטור הימני החיבור בניהם משתנה, בשורה התחתונה בטור השמאלי החיבור ביניהם יוצר איקס. נסתכל על השורה העליונה: בטור הימני יש חיבוא בין שני טרפזים, הצורה חוזרת על עצמה בוראציה שונה בשורה האמצעית בטור האמצעי, ובשורה האחרונה חסר חיבור שמעיד על וארציה חדשה. רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  ניתן לראות כי לאורך השורות יש שתי צורות בטור מסוים, צורה אחת במיקום פינתי חדש וצורה או צורות נוספות בשחור בטור הימני. צורה שהופיע במיקום מסוים לא תחזור על אותו מיקום. נסתכל על השורה התחתונה בטור השמאלי: הכוכב מופיע בפינה השמאלית העליונה, בטור האמצעי מופיעים שני כוכבים בחלק התחתון (בצד שמאל וימין). לכן בטור הימני חסר כוכב שחור אחד שיופיע במיקום חדש -> שורה עליונה פינה ימנית. לכן רק תשובה מספר 5 מתאימה.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  ניתן לראות לאורך השורות שצורות הקטנות שמרכיבות את הצורה הגדולה מנבאות את הצורות הקטנות מימין. למשל, בשורה העליונה משמאל לימין החצים הקטנים יוצרים ריבוע ובטור האמצעי ניתן לראות כי אכן הצורות הקטנות הן ריבוע. הריבועים יוצאים צורת פלוס ואכן בטור הימני המשולש מורכב מפלוסים קטנים. נסתכל על השורה התחתונה משמאל לימין: המעויינים הקטנים יוצרים צורת כוכב. בטור האמצעי הכוכבים הקטנים יוצרים צורה של עיגול. לכן נחפש צורה גדולה שמורכבת מעיגולים קטנים. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  ניתן לראות כי לאורך השורות המשולש והעיגול נעים באופן שונה. נסתכל על המשולש: הוא ע עם כיוון השעון, כאשר במעבר בין השורות מספר הצעדים עולה. בשורה העליונה המשולש נע צעד אחד כל פעם בכיוון השעון. בשורה האמצעית המשולש נע שני צעדים עם כיוון השעון ובשורה התחתונה המשולש נע שלושה צעדים עם כייון השעון. כעת נתמקד בעיגול: העיגול נע שני צעדים נגד כיוון השעון, כאשר מספר צעדיו נשאר קבוע ולא משתנה משורה לשורה. בנוסף, ניתן לראות כי בכל שורה יש שינוי ברקע של המשבצות (פעם אפורה ופעם מקווקו). בשורה התחתונה לא מופיע רקע אפור לכן נחפש את התשובה עם הרקע האפור, תנועת שלושה צעדים בכיוון השעון של המשולש ותנועת שני צעדין נגד הכיוון של העיגול. רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"חיסור". ניתן לראות כי במעבר בין השורות משמאל לימין מתבצעת פעולת החסרה. במעבר בין הטור השמאלי לאמצעי הצבעים מתהפכים, כך שהצבע הפנימי הופך לקו החיצוני והחיצוני הופך לפנימי, בטור השלישי הצבעים מתהפכים חזרה. בנוסף, בטור הימני הצורות משנות את צורתן. נסתכל על השורה העליונה: בטור השמאלי מופיעים 5 כוכבים, בטור האמצעי מתבצעת החסרה של שני כוכבים והצבעים התהפכו ובטור הימני נותרו 3 צורות (משולשים- הצורות שינו את צורתן). הדבר חוזר על עצמו גם בשורה השלישית. נביט על השורה התחתונה משמאל לימין: בטור השמאלי יש 7 פלוסים, בטור האמצעי החסרה של 4 פלוסים. לכן בטור הימני נצפה ל-3 צורות חדשות. הצבעים יהיו זהים לצבעים בטור השמאלי. רק תשובה מספא 2 מתאימה.

 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"חיבור". ניתן לראות כי במורד הטורים מתבצעת פעולת החיבור כך שבשורה התחתונה מופיעה התוצאה. הצורות משנות את צורתן (לא חוזרות על עצמן) ובנוסף הן הופכות את צבען, כך שפעם הן בצבע שחור ופעם הן בצבע לבן. נסתכל על הטור השמאלי מהשורה העליונה לתחתונה: בשורה העליונה מופיעות 3 צורות שחורות, בשורה האמצעית מופיעות 3 צורות לבנות ובשורה התחתונה מופיעה התוצאה : 6 צורות בצבע שחור. הדבר חוזר על עצמו גם בטור האמצעי. נסתכל על הטור הימני: בשורה העליונה מופיעות 2 צורות בצבע שחור, בשורה האמצעית מופיעות 6 צורות בצבע לבן ולכן בשורה התחתונה צריכות להופיע 8 צורות חדשות בצבע שחור. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"חילוק". ניתן לראות כי לאורך השורות מתבצעת פעולת החילוק כאשר התוצאה מופיעה בטור הימני. בנוסף החיצים זזים 90 מעלות, כאשר בשורה העליונה והתחתונה התנועה נעשית עם כיוון השעון ובשורה האמצעית נגד כיוון השעון. נסתכל על השורה התחתונה: בטור השמאלי מופיעים 6 חיצים , בטור הימני החיצים נעים 90 מעלות עם כיוון השעון ופעולת החילוק היא 3 (כלומר: 6\3). לכן התוצאה צריכה להיות שני חיצים שפונים ימינה (תנועה של 90 מעלות עם כיוון השעון). רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  ניתן לראות כי במורד הטורים הצורה הפנימית הופכת לצורה החיצונית והצבעים מתהפכים (בין הצורה הפנימית לחיצונית, כלומר הצורה שהייתה פנימית נשארת באותו הצבע). שימו לב, כי הצורה הפנימית היא צורה חדשה והיא לא חוזרת פעמיים. קרי, כל צורה מופיע פעם אחת כצורה פנימית ופעם אחת כצורה חיצונית. נסתכל על הטור הימני: בשורה העליונה הכוכב הפנימי הופך להיות הצורה החיצונית בשורה האמצעית וצבעו לבן. הצורה הפנימית הינה דף. לכן הצורה הפנימית תהפוך להיות הצורה החיצונית בצבע שחור והצורה הפנימית תהיה צורה שעדיין לא הופיעה במטריצה. רק תשובה מספר 5 מתאימה.