מטריצות

הוראות בחינה

במבחן זה יופיע שמונה צורות, כאשר הצורה התשיעית חסרה. עליכם להבין את החוקיות שקיימת בין הצורות ולהשלים את הצורה החסרה. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין חמשת האפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 17 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 20 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 20:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 16:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 17:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון שילוב. ניתן לראות כי לאורך השורות משמאל לימין יש שילוב של שני ריבועים תוך שינוי צבע של השמש (השמש הצהובה משנה את צבעה לירוק) והרקע משנה את צבעו מלבן לאפור.  בשורה הראשונה השילוב נמצא במרכז, בשורה האמצעית השילוב נמצא משמאל ובשורה התחתונה לא מופיע שילוב. לכן, נחפש את האפשרות שמשלבת בין הריבוע השמאלי לאמצעי.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון השילוב. ניתן לראות כי לאורך השורות משמאל לימין יש שילוב של שני ריבועים. בשורה העליונה השילוב נמצא מימין, בשורה השנייה השילוב נמצא משמאל ובשורה השלישית השילוב נמצא במרכז. לכן, נחפש את האפשרות שמשלימה את הריבוע מצד שמאל (אפשרויות מספר 3,4). בנוסף, ניתן לראות כי בכל שורה יש ריבוע אחד בצבע צהוב. ניתן לראות כי בשורה השלישית הריבוע השמאלי הינו צהוב. לכן, ניתן לפסול את אפשרות מספר 4.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  לפי העיקרון שילוב תוך שינוי צבע. ניתן לראות כי לאורך השורות משמאל לימין יש שילוב של שני ריבועים תוך שינוי צבע של החלק החופף (החלק שחופף לצהוב וכחול הופך לירוק).  בשורה הראשונה השילוב נמצא מימין, בשורה האמצעית השילוב נמצא במרכז ובשורה התחתונה השילוב נמצא משמאל. לכן, נחפש את המשלים לחלק שחופף את הצהוב.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון הפרדת אלמנטים. נסתכל על השורות משמאל לימין. מעויין שמופיע שוב בריבוע האמצעי, נשאר בריבוע הימני. לעומת זאת, מעויין שלא מופיע פעמיים (בריבוע השמאלי והאמצעי) לא נשאר בריבוע הימני. מנגד לקו הכחול חוקיות הפוכה. הקו העליון שמופיע בריבוע השמאלי, מופיע שוב בריבוע האמצעי ולכן לא נשאר בריבוע הימני. לעומת זאת, הקו התחתון שמופיע בריבוע השמאלי, לא מופיע שוב בריבוע האמצעי ולכן נשאר בריבוע הימני.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות כי לאורך השורות משמאל לימין, הריבוע הכחול נע שני צעדים עם כיוון השעון ואילו הריבוע הצהוב נע צעד אחד עם כיוון השעון.

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון הפרדת לאלמנטים. נסתכל על השורות משמאל לימין. במעבר בין הטורים, ישנה הפחתה של חץ אחד. מנגד, ישנה הוספה אחת של הצורה הכחולה. לכן, בשורה השלישית נחפש ארבעה צורות כחולות ואפס חיצים אדומים.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. בשורה הראשונה הברק מסתובב רבע סיבוב עם כיוון השעון (90 מעלות). בשורה השנייה הברק מסתובב שליש סיבוב (135 מעלות) עם כיוון השעון. בשורה השלישית הברק מסתובב חצי סיבוב (180 מעלות) עם כיוון השעון.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון השילוב והתנועה. ניתן לראות כי בשורה העליונה משמאל לימין הצורה מתחברת. בריבוע השמאלי  הצורה אינה מחוברת, בריבוע האמצעי הצורה מחוברת ובריבוע הימני הקווים ממשיכים לנוע אחד לקראת השני. מיקום הריבועים משתנה בין שורה לשורה. בנוסף, בכל שורה מופיע ריבוע בעל רקע צהוב. ניתן לראו כי בשורה השלישית חסר ריבוע בעל רקע צהוב וחסרה צורה שאינה מחוברת.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה ועיקרון פירוק לאלמנטים. ניתן לראות כי התולעת הירוקה זזה כל פעם צעד אחד עם כיוון השעון. בשורה העליונה משמאל לימין מתווסף כל פעם ריבוע אחד, בשורה השנייה מתווספים שני ריבועים ובשורה השלישית מתווספים שלושה ריבועים. מנגד, התולעת האדומה זזה נגד כיוון השעון. בשורה העליונה משמאל לימין ישנה הפחתה של ריבוע אחד, בשורה השנייה הפחתה של שני ריבועים ובשורה השלישית הפחתה של שלושה ריבועים.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי העיקרון פירוק לאלמנטים. ראשית נסתכל רק על מספור הכוכבים. ניתן לראות כי בכל שורה יש פעם שלושה כוכבים, פעם שניים ופעם אחד. בשורה השלישית חסר ריבוע המכיל שלושה כוכבים, לכן ניתן לפסול את מסיחים מספר 2, 4 ו-5. כעת ניתן לראות כי בכל שורה מופיע ריבוע אחד עם רקע אדום. בשורה השלישית אין ריבוע עם רקע אדום ולכן ניתן לפסול את מסיח מספר 1.

 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון פירוק לאנמנטים. בשורה העליונה משמאל לימין ניתן לראות כי במעבר בין הריבוע השמאלי לאמצעי הצבעים בין הרקע לצורה מתחלפים ובריבוע הימני הרקע נשאר, הצורה משתנה וגם צבע הצורה משתנה. הצורה וצבעה נשמרת גם במעבר לשורה הבאה. ניתן לראות כי בשורה האמצעית, משמאל לימין צורת המשולש נשארת, בריבוע האמצעי הצבעים מתחלפים ובריבוע הימני הרקע נשאר והצורה משתנה. תהליך זה חוזר חלילה גם בשורה האחרונה. לכן, יש לחפש רקע סגול ובתוכו צורה שונה בצבע שונה. רק אפשרות מספר 5 מתאימה להגדרה זו.

 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון הספירה ופירוק לאלמנטים. ניתן לראות כי בשורה העליונה משמאל לימין מספר הצלעות יורד במעבר מהריבוע השמאלי לימני. בריבוע השמאלי הצורה כוללת שש צלעות, בריבוע האמצעי חמש צלעות ובריבוע הימני ארבע צלעות. עיקרון זה חוזר חלילה בכל שורה. בנוסף, בכל שורה ישנו ריבוע אחד בעל רקע אדום. כעת נסתכל על השורה האחרונה משמאל לימין. הריבוע השמאלי כולל חמש צלעות, הריבוע האמצעי כולל ארבע צלעות. בנוסף לאורך כל השורה לא מופיע ריבוע בעל רקע אדום. לכן נחפש צורה בעלת שלוש צלעות ורקע אדום. רק תשובה מספר 2 מתאימה לתיאור זה.

 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה.  ניתן לראות כי משמאל לימין החץ האדום נע נגד כיוון השעון, כל פעם רבע סיבוב ואילו החץ הכחול נע בכיוון השעון רבע סיבוב.

 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות כי הריבוע האדום זז עם כיוון השעון ואילו הריבוע הכחול זז נגד כיוון השעון (מפינה לפינה- כל אחד צעד אחד). אם נסתכל בשורה העליונה משמאל לימין, נראה כי בריבוע השמאלי הריבוע הכחול נמצא בפינה העליונה השאמלית ובמעבר לריבוע האמצעי הוא נמצא בפינה העליונה הימנית ובמעבר לריבוע הימני הוא יורד לפינה הימנית, עם כיוון השעון. מנגד, במעבר מהריבוע השמאלי לאמצעי הריבוע הכחול עובר מהפינה התחתונה השמאלית לתחתונה הימנית ובריבוע הימני הוא עולה לפינה הימנית, נגד כיוון השעון. חוקיות זו חוזרת חלילה גם בשורה האמצעית. כעת, נסתכל על השורה התחתונה משמאל לימין, הריבוע האדום נמצא בפינה התחתונה הימנית ובמעבר לריבוע האמצעי הוא עובר לפינה התחתונה השמאלית, לכן נחפש תשובה שבה הריבוע האדום נמצא בפינה העליונה משמאל. באותו האופן נסתכל על הריבוע הכחול, בריבוע השמאלי הוא נמצא בפינה התחתונה השמאלית, במעבר לריבוע האמצעי הוא זז נגד כיוון השעון לפינה התחתונה הימנית. לכן נחפש תשובה שבה הריבוע הכחול נמצא בפינה העליונה הימנית. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון שינוי צבע. לאורך השורות משמאל לימין ניתן לראות כי הטור הימני מהווה איחוד של שני הטורים האחרים, תוך החלפת צבעים. נסתכל על השורה העליונה משמאל לימין, בטור השמאלי מופיע משולש צהוב, בטור האמצעי משולש אדום ובטור הימני משלוש כחול. לכן שילוב של צהוב ואדום מוביל לכחול. באותו האופן צורה ירוק שחוזרת על עצמה הופכת ללבנה. נוסף על כך, ניתן לראות משמאל לימין כי ישנו משולש  אדום קטן, ובטור האמצעי משולש לבן קטן שהופך לורוד בטור הימני. לכן שילוב של אדום ולבן מוביל לורוד. חוקיות זו חוזרת על עצמה גם בשורה האמצעית. כעת ניישם חוקיות זו בשורה התחתונה, בריבוע הימני מופיע משולש לבן, בריבוע האמצעי מופיע משולש אדום, לכן כעת משוולש זה יהיה צבוע בורוד. כמו כן, בריבוע הימני מופיע משולש קטן אדום, בריבוע האמצעי משולש קטן צהוב ולכן נחפש תשובה בעלת משולש קטן כחול. לסיום, ניתן לראות כי הצורה הירוקה חוזרת על עצמה ולכן נחפש את אותה צורה בצבע לבן. רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 16:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון השילוב וחילוף הצבעים. לאורך השורות ניתן לראות כי מתקיים חיבור בין הצלעות. בשורה העליונה החיבור נמצא בטור הימני, בשורה האמצעית השילוב נמצא במרכז, ובשורה האחרונה השילוב נמצא בריבוע השמאלי. כמו כן, ניתן לראות כי עיגול שחוזר על עצמו באותו מיקום, נעלם בצורה המחוברת. מנגד, עיגול שאינו חוזר על עצמו באותו מיקום נשאר ומשנה את צבעו בצורה המחוברת. לכן, ניתן לראות כי בשורה האחרונה בריבוע השמאלי מופיע רק עיגול אחד, לכן נחפש תשובה שכוללת את אותו עיגול באותו צבע ומיקום ועיגול נוסף בצבע צהוב שנמצא במיקום בו הוא מופיע בצורה המחוברת. לפיכך, רק תשובה מספר 5 מתאימה.

 • שאלה 17:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "צורה משנה צבעה וצורתה". ניתן לראות כי לאורך הטורים הצורה משנה את צורתה ולאחר מכן הצורה נעלמת והרקע נצבע באותו הצבע. נסתכל על הטור השמאלי, הריבוע העליון ישנה צורה סגולה, בריבוע האמצעי הצורה הופכת לעיגול צהוב ובריבוע התחתון העיגול נעלם והרקע נצבע צהוב. אותו עיקרון חוזר על עצמו בטור האמצעי. כעת נסתכל על הטור הימני, בריבוע העליון נמצא מעויין אפור, בריבוע האמצעי נמצאת צורה ירוקה. לכן, נחפש תשובה שבה הרקע צבוע בירוק בלבד. רק תשובה מספר 1 מתאימה.