סדרות חשבוניות 2

הוראות בחינה

במבחן יוצגו מספרים שביניהם קיימת חוקיות מסוימת. עליך להבין את החוקיות ובהתאם לבחור את המספר הבא בסדרה. לכל שאלה קיימות ארבע תשובות אפשריות ויש לבחור את התשובה הנכונה ביותר. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות. כמו כן, מומלץ להשתמש בדף טיוטה וכלי כתיבה. השימוש במחשבון אסור.
שימו לב, המבחן כולל 19 שאלות.

הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 20 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 20:00
 • שאלה 1:

  3, 5, 7, 9, 11 ___

  • - 1 - 13
  • - 2 - 15
  • - 3 - 9
  • - 4 - 17
 • שאלה 2:

  7, 4, 1, -2, -5 ____

  • - 1 - 6-
  • - 2 - 2-
  • - 3 - 8-
  • - 4 - 8
 • שאלה 3:

  2, 8, 32, 128, ____

  • - 1 - 132
  • - 2 - 512
  • - 3 - 534
  • - 4 - 222
 • שאלה 4:

  1250, 250, 50, 10 ____

  • - 1 - 5
  • - 2 - 10
  • - 3 - 2
 • שאלה 5:
  • - 1 - 23
  • - 2 - 24
  • - 3 - 36
  • - 4 - 12
 • שאלה 6:

  120, 24, 6, 2____

  • - 1 - 2
  • - 3 - 3-
  • - 4 - 1
 • שאלה 7:

  21, 28, 26, 33, 31 ____

  • - 1 - 38
  • - 2 - 29
  • - 3 - 33
  • - 4 - 24
 • שאלה 8:

  4, 12, 15, 45, 48 ___

  • - 1 - 51
  • - 2 - 83
  • - 3 - 124
  • - 4 - 144
 • שאלה 9:

  1, 5, 20, 16, 4____

  • - 2 - 12
  • - 3 - 8
  • - 4 - 1
 • שאלה 10:

  0, 2, 2, 4, 6, 10, ___

  • - 1 - 12
  • - 2 - 14
  • - 3 - 16
  • - 4 - 20
 • שאלה 11:

  30, 25, 15, 0 ___

  • - 1 - 5
  • - 2 - 5-
  • - 3 - 10-
  • - 4 - 20-
 • שאלה 12:

  2, 6, 10, 50, 56 ___

  • - 1 - 63
  • - 2 - 392
  • - 3 - 280
  • - 4 - 300
 • שאלה 13:

  3.5, 5, 6.5, 8 ____

  • - 1 - 12
  • - 2 - 13
  • - 3 - 15
  • - 4 - 9.5
 • שאלה 14:

  21, 12, 7.5, 5.25, ___

  • - 1 - 4.5
  • - 2 - 3
  • - 3 - 4.125
  • - 4 - 2.5
 • שאלה 15:

  1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 ____

  • - 1 - 6/7
  • - 2 - 7/9
  • - 3 - 2/7
  • - 4 - 7/6
 • שאלה 16:

  1/3, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11 ____

  • - 1 - 3/9
  • - 2 - 7/10
  • - 3 - 7/8
  • - 4 - 6/13
 • שאלה 17:

  1, 4, 9, 13, 19, 24 ___

  • - 1 - 34
  • - 2 - 32
  • - 3 - 50
  • - 4 - 46
 • שאלה 18:

  31, 39, 50, 64, 81 ____

  • - 1 - 101
  • - 2 - 90
  • - 3 - 110
  • - 4 - 84
 • שאלה 19:

  1760, 880, 176, 22, 2____

  • - 1 - 14
  • - 2 - 1/7
  • - 3 - 3
  • - 4 - 2/3

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  3, 5, 7, 9, 11 ___

  • - 1 - 13
  • - 2 - 15
  • - 3 - 9
  • - 4 - 17

  התשובה הנכונה היא : 13
  בסדרה זו כל איבר גדול מקודמו ב- 2, לכן יש להוסיף לאיבר האחרון 2.
  3, 5, 7, 9, 11, 13
  +2 +2 +2 +2 +2
  לכן, התשובה הנכונה היא 13.

 • שאלה 2:

  7, 4, 1, -2, -5 ____

  • - 1 - 6-
  • - 2 - 2-
  • - 3 - 8-
  • - 4 - 8

  התשובה הנכונה היא : 8-
  בסדרה זו הפרש בין האברים הוא 3, לכן יש להחסיר מהאבר האחרון 3.
  7, 4, 1, -2, -5, -8
  -3 -3 -3 -3 -3
  לכן, התשובה הנכונה היא 8-.

 • שאלה 3:

  2, 8, 32, 128, ____

  • - 1 - 132
  • - 2 - 512
  • - 3 - 534
  • - 4 - 222

  התשובה הנכונה היא : 512
  בסדרה זו כל איבר גדול מקודמו פי 4. לכן יש להכפיל את האיבר האחרון ב 4.
  2, 8, 32, 128, 512
  X4 X4 X4 X4
  לכן, התשובה הנכונה היא 512.

 • שאלה 4:

  1250, 250, 50, 10 ____

  • - 1 - 5
  • - 2 - 10
  • - 3 - 2

  התשובה הנכונה היא : 2
  בסדרה זו כל איבר קטן מקודמו פי 5. לכן יש לחלק את האיבר האחרון ב 5.
  1250, 250, 50, 10, 2
  :5 :5 :5 :5
  לכן, התשובה הנכונה היא 2.

 • שאלה 5:
  • - 1 - 23
  • - 2 - 24
  • - 3 - 36
  • - 4 - 12

  התשובה הנכונה היא : 24
  סדרה זו היא סדרת סכומים עולה. כאשר ההפרשים הם סדרת סכומים עולה בעצמה. כל פעם יש להוסיף 1 להפרש ולהוסיף אותו למספר הבא. לכן יש לחבר למספר האחרון 6.
  4, 6, 9, 13, 18, 24
  +2 +3 +4 +5 +6
  +1 +1 +1 +1
  לכן, התשובה הנכונה היא 24

 • שאלה 6:

  120, 24, 6, 2____

  • - 1 - 2
  • - 3 - 3-
  • - 4 - 1

  התשובה הנכונה היא : 1
  סדרה זו היא סדרת מנות יורדת שהמחלקים הם סדרת הפרשים בפני עצמה.
  כל פעם יש להחסיר מהמחלק 1 ואז לחלק את המספר בסדרה. לכן יש לחלק את האיבר האחרון ב 2.
  120, 24, 6, 2, 1
  :5 :4 :3 :2
  -1 -1 -1
  לכן, התשובה הנכונה היא 1.

 • שאלה 7:

  21, 28, 26, 33, 31 ____

  • - 1 - 38
  • - 2 - 29
  • - 3 - 33
  • - 4 - 24

  התשובה הנכונה היא : 38
  בסדרה זו בין מספר למספר מוסיפים 7 ומחסרים 2 לחילופין. לכן יש להוסיף למספר האחרון 7.
  21, 28, 26, 33, 31, 38
  +7 -2 +7 -2 +7
  לכן, התשובה הנכונה היא 38.

 • שאלה 8:

  4, 12, 15, 45, 48 ___

  • - 1 - 51
  • - 2 - 83
  • - 3 - 124
  • - 4 - 144

  התשובה הנכונה היא : 144
  בסדרה מכפילים ב 3 או מוסיפים 3 לכל מספר לחילופין. לכן יש להכפיל את המספר האחרון ב3.
  4, 12, 15, 45, 48, 144
  X3 +3 X3 +3 X3
  לכן, התשובה הנכונה היא 144.

 • שאלה 9:

  1, 5, 20, 16, 4____

  • - 2 - 12
  • - 3 - 8
  • - 4 - 1

  התשובה הנכונה היא : 8
  בסדרה זו נעזרים בארבעת פעולות החשבון הפשוט חיבור, כפל, חיסור וחילוק וחוזר חלילה. לכן יש להוסיף 4 למספר האחרון.
  1, 5, 20, 16, 4, 8
  +4 X4 -4 :4 +4
  לכן, התשובה הנכונה היא 8.

 • שאלה 10:

  0, 2, 2, 4, 6, 10, ___

  • - 1 - 12
  • - 2 - 14
  • - 3 - 16
  • - 4 - 20

  התשובה הנכונה היא : 16
  בסדרה זו כל מספר הוא סכום שני המספרים שלפניו. לכן יש לחבר בין שני המספרים האחרונים בסדרה
  0+2=2
  2+2=4
  4+6=10
  6+10=16
  לכן, התשובה הנכונה היא 16.

 • שאלה 11:

  30, 25, 15, 0 ___

  • - 1 - 5
  • - 2 - 5-
  • - 3 - 10-
  • - 4 - 20-

  התשובה הנכונה היא : 20-
  סדרה זו היא סדרת הפרשים יורדת. ההפרשים הם גם סדרת הפרשים יורדת, שכל פעם קטנה ב5. לכן יש להחסיר מההפרש האחרון 5 ומכאן, שמהמספר האחרון בסדרה, יש להחסיר 20.
  30, 25, 15, 0 -20
  -5 -10 -15 -20
  -5 -5 -5
  לכן, התשובה הנכונה היא 20-.

 • שאלה 12:

  2, 6, 10, 50, 56 ___

  • - 1 - 63
  • - 2 - 392
  • - 3 - 280
  • - 4 - 300

  התשובה הנכונה היא : 392
  בסדרה זו פעולות החשבון הן חיבור וכפל לחילופין. כשהמספרים גדלים ב1. לכן יש להכפיל את המספר האחרון ב7.
  2, 6, 10, 50, 56 392
  X3 +4 X5 +6 X7
  לכן, התשובה הנכונה היא 392.

 • שאלה 13:

  3.5, 5, 6.5, 8 ____

  • - 1 - 12
  • - 2 - 13
  • - 3 - 15
  • - 4 - 9.5

  התשובה הנכונה היא : 9.5
  סדרה זו היא סדרת סכומים עולה, כשההפרש הוא 1.5. לכן יש להוסיף למספר האחרון בסדרה 1.5.
  3.5, 5, 6.5, 8 9.5
  +1.5 +1.5 +1.5 +1.5
  לכן, התשובה הנכונה היא 9.5.

 • שאלה 14:

  21, 12, 7.5, 5.25, ___

  • - 1 - 4.5
  • - 2 - 3
  • - 3 - 4.125
  • - 4 - 2.5

  התשובה הנכונה היא : 4.125
  בסדרה זו יש לבצע בין כל שני מספרים שתי פעולות חשבון. תחילה להוסיף 3 ואז לחלק את התוצאה ב2 .
  21+3= 24:2=12
  12+3= 15:2=7.5
  7.5+3= 10.5:2=5.25
  5.25+3= 8.25:2=4.125
  לכן, התשובה הנכונה היא 4.125.

 • שאלה 15:

  1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 ____

  • - 1 - 6/7
  • - 2 - 7/9
  • - 3 - 2/7
  • - 4 - 7/6

  התשובה הנכונה היא : 6/7
  בשברים המונה הוא סדרה בפני עצמה והמכנה סדרה בפני עצמה. בסדרה זו במונה הסדרה היא סדרת סכומים הגדלה ב1 כל פעם וכך גם במכנה. לכן יש להוסיף בשבר האחרון גם למונה וגם למכנה 1.
  +1 +1 +1 +1 +1
  1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 6/7
  +1 +1 +1 +1 +1
  לכן, התשובה הנכונה היא 6/7.

 • שאלה 16:

  1/3, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11 ____

  • - 1 - 3/9
  • - 2 - 7/10
  • - 3 - 7/8
  • - 4 - 6/13

  התשובה הנכונה היא : 6/13
  בסדרה זו במונה הסדרה היא סדרת סכומים הגדלה ב1 כל פעם ובמכנה הסדרה היא סדרכת סכומים הגדלה ב2.
  +1 +1 +1 +1 +1
  1/3, 2/5, 3/7, 4/9 5/11 6/13
  +2 +2 +2 +2 +2
  לכן, התשובה הנכונה היא 6/13.

 • שאלה 17:

  1, 4, 9, 13, 19, 24 ___

  • - 1 - 34
  • - 2 - 32
  • - 3 - 50
  • - 4 - 46

  התשובה הנכונה היא : 34
  סדרה זו היא סדרת סכומים עולה, כאשר ההפרשים הם סדרה בפני עצמה, שבה מוסיפים 2 או מחסירים 1 לחילופין. לכן להפרש האחרון יש להוסיף 2 ולמספר האחרון בסדרה יש להוסיף 7.
  1, 4, 9, 13, 19 24 34
  +3 +5 +4 +6 +5 +7
  +2 -1 +2 -1 +2
  לכן, התשובה הנכונה היא 34.

 • שאלה 18:

  31, 39, 50, 64, 81 ____

  • - 1 - 101
  • - 2 - 90
  • - 3 - 110
  • - 4 - 84

  התשובה הנכונה היא : 101
  סדרה זו היא סדרת סכומים עולה, כאשר ההפרשים הם סדרת סכומים בפני עצמה, שגדלה ב3 בכל שלב. לכן להפרש האחרון יש להוסיף 3 ולמספר האחרון בסדרה יש להוסיף 20.
  31, 39, 50, 64, 81 101
  +8 +11 +14 +17 +20
  +3 +3 +3 +3
  לכן, התשובה הנכונה היא 101.

 • שאלה 19:

  1760, 880, 176, 22, 2____

  • - 1 - 14
  • - 2 - 1/7
  • - 3 - 3
  • - 4 - 2/3

  התשובה הנכונה היא : 1/7
  סדרה זו היא סדרת מנות יורדת שהמחלקים הם סדרה בפני עצמה:
  1760, 880, 176, 22, 2, 1/7
  לכן, התשובה הנכונה היא 1/7.