סדרות חשבוניות

הוראות בחינה

במבחן יוצגו מספרים שביניהם קיימת חוקיות מסוימת. עליך להבין את החוקיות ובהתאם לבחור את המספר הבא בסדרה. לכל שאלה קיימות ארבע תשובות אפשריות ויש לבחור את התשובה הנכונה ביותר. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות. כמו כן, מומלץ להשתמש בדף טיוטה וכלי כתיבה. השימוש במחשבון אסור.

שימו לב, המבחן כולל 16 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  2, 2, 4, 12, 16, 80, __

  • - 1 - 86
  • - 2 - 480
  • - 3 - 84
  • - 4 - 96
 • שאלה 2:

  6, 42, 7, 12, 8, 24, __

  • - 1 - 22
  • - 2 - 12
  • - 3 - 48
  • - 4 - 10
 • שאלה 3:

  1, 2, 6, 24, 120, __

  • - 1 - 126
  • - 2 - 144
  • - 3 - 720
  • - 4 - 20
 • שאלה 4:

  4, 16, 13, 52, 49, 196, __

  • - 1 - 126
  • - 2 - 49
  • - 3 - 784
  • - 4 - 193
 • שאלה 5:

  17, 8, 12, 12, 7, 16, __

  • - 1 - 2
  • - 2 - 20
  • - 3 - 5
  • - 4 - 21
 • שאלה 6:

  0, 2, 10, 12, 48, 50, __

  • - 1 - 51
  • - 2 - 150
  • - 3 - 192
  • - 4 - 52
 • שאלה 7:

  3, 5, 7, 11, 13, __

  • - 1 - 15
  • - 2 - 16
  • - 3 - 17
  • - 4 - 18
 • שאלה 8:

  4, 9, 16, 25, 36, 49, __

  • - 1 - 81
  • - 2 - 62
  • - 3 - 56
  • - 4 - 64
 • שאלה 9:

  6, 7, 13, 20, 33, 53, __

  • - 1 - 86
  • - 2 - 85
  • - 3 - 84
  • - 4 - 83
 • שאלה 10:

  12, 24, 22, 44, 42, 84, __

  • - 1 - 86
  • - 2 - 82
  • - 3 - 168
  • - 4 - 21
 • שאלה 11:

  1, 2, 4, 6, 7, 18, __

  • - 1 - 20
  • - 2 - 54
  • - 3 - 21
  • - 4 - 10
 • שאלה 12:

  8, 9, 18, 15, 16, 32, __

  • - 1 - 29
  • - 2 - 33
  • - 3 - 64
  • - 4 - 30
 • שאלה 13:

  4, 5, 9, 14, 23, 37, __

  • - 1 - 46
  • - 2 - 47
  • - 3 - 51
  • - 4 - 60
 • שאלה 14:

  25, 36, 49, 64, 81, 100, __

  • - 1 - 115
  • - 2 - 117
  • - 3 - 119
  • - 4 - 121
 • שאלה 15:

  290, 146, 74, 38, 20, __

  • - 1 - 11
  • - 2 - 12
  • - 3 - 13
  • - 4 - 14
 • שאלה 16:

  7, 11, 13, 19, 23, __

  • - 1 - 25
  • - 2 - 27
  • - 3 - 29
  • - 4 - 32

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  2, 2, 4, 12, 16, 80, __

  • - 1 - 86
  • - 2 - 480
  • - 3 - 84
  • - 4 - 96

  2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 80 | 86

  התשובה הנכונה היא 86. ניתן לראות כי מדובר בסדרה שמשלבת שתי פעולות חשבוניות (כפל וחיבור) תוך שימוש במספר עולה: x1 | +2 | x3 | +4 | x5 | +6

  לכן הפעולה הבאה תהיה  (6+).

 • שאלה 2:

  6, 42, 7, 12, 8, 24, __

  • - 1 - 22
  • - 2 - 12
  • - 3 - 48
  • - 4 - 10

  6 | 42| 7 | 12 | 8 | 24 | 12

  התשובה הנכונה היא 12. ניתן לראות כי מדובר בסדרה שמשלבת ארבע פעולות חשבוניות (כפל, חילוק, חיבור וחיסור) תוך שימוש במספר יורד: x7 | :6 | +5 | -4 | x3 | :2

  לכן הפעולה הבאה תהיה  (:2)

 • שאלה 3:

  1, 2, 6, 24, 120, __

  • - 1 - 126
  • - 2 - 144
  • - 3 - 720
  • - 4 - 20

  1 | 2 | 6 | 24 | 120 | 720

  התשובה הנכונה היא 720.ניתן לראות כי מדובר בסדרת כפל תוך שימוש במספר עולה: x2 | x3 | x4 | x5 | x6

  לכן הפעולה הבאה תהיה  (x6).

 • שאלה 4:

  4, 16, 13, 52, 49, 196, __

  • - 1 - 126
  • - 2 - 49
  • - 3 - 784
  • - 4 - 193

  4 | 16 | 13 | 52 | 49 | 196 | 193

  התשובה הנכונה היא 193. ניתן לראות כי מדובר בסדרה שמשלבת שתי פעולות חשבוניות (כפל וחיסור) תוך שימוש במספרים חוזרים: x4 | -3 | x4 | -3 | x4 | -3

  לכן הפעולה הבאה תהיה  (-3).

 • שאלה 5:

  17, 8, 12, 12, 7, 16, __

  • - 1 - 2
  • - 2 - 20
  • - 3 - 5
  • - 4 - 21

  17 | 8 | 12 | 12 | 7 | 16 | 2

  התשובה הנכונה היא 2. ניתן לראות כי מדובר בשתי סדרות שמשלבות שתי פעולות חשבוניות (חיסור וחיבור) תוך שימוש במספרים חוזרים: -5 | +4 | -5 | +4 | -5

  לכן הפעולה הבאה תהיה  (-5).

 • שאלה 6:

  0, 2, 10, 12, 48, 50, __

  • - 1 - 51
  • - 2 - 150
  • - 3 - 192
  • - 4 - 52

  0 | 2 | 10 | 12 | 48 | 50 | 150

  התשובה הנכונה היא 150. ניתן לראות כי מדובר בסדרה שמשלבת שתי פעולות חשבוניות (חיבור וכפל), כאשר המספר של פעולת החיבור הינו קבוע והמספר של פעולת הכפל הינו יורד: +2 | x5 | +2 | x4 | +2 | x3

  לכן הפעולה הבאה תהיה  (x3).

 • שאלה 7:

  3, 5, 7, 11, 13, __

  • - 1 - 15
  • - 2 - 16
  • - 3 - 17
  • - 4 - 18

  3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17

  התשובה הנכונה היא 17.ניתן לראות כי מדובר בסדרה של מספרים ראשוניים. מספרים ראשוניים הם מספרים שמתחלקים ב-1 ובעצמם בלבד.

 • שאלה 8:

  4, 9, 16, 25, 36, 49, __

  • - 1 - 81
  • - 2 - 62
  • - 3 - 56
  • - 4 - 64

  4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 

  התשובה הנכונה היא 64. ניתן לראות כי מדובר בסדרה של מספרים בחזקת 2. המספרים מסודרים בסדרה עולה: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 • שאלה 9:

  6, 7, 13, 20, 33, 53, __

  • - 1 - 86
  • - 2 - 85
  • - 3 - 84
  • - 4 - 83

  6 | 7 | 13 | 20 | 33 | 53 | 86

  התשובה הנכונה היא 86. ניתן לראות כי מדובר בסדרה שבה חיבור של שני מספרים מוביל למספר השלישי. כך, 6+7=13, 13+7=20, 13+20=33,  20+33=53.

  לכן, 33+53=86.

 • שאלה 10:

  12, 24, 22, 44, 42, 84, __

  • - 1 - 86
  • - 2 - 82
  • - 3 - 168
  • - 4 - 21

  12 | 24 | 22 | 44 | 42 | 84 | 82

  התשובה הנכונה היא 82. ניתן לראות כי מדובר בסדרה שמשלבות שתי פעולות חשבוניות (כפל וחיסור), כאשר המספר של פעולת החשבון נשאר קבוע.
  x2 | -2 | x2 | -2 | x2| -2

  לכן, הפעולה הבאה תהיה ( -2).

 • שאלה 11:

  1, 2, 4, 6, 7, 18, __

  • - 1 - 20
  • - 2 - 54
  • - 3 - 21
  • - 4 - 10

  1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 18 | 10

  התשובה הנכונה היא 10. ניתן לראות כי מדובר בשתי סדרות שמשלבות שתי פעולות חשבוניות  (כפל וחיבור), כאשר המספר של פעולת החשבון נשאר קבוע. הסדרה הראשונה כוללת את המספרים 1,4,7 (+3) ואילו הסדרה השנייה כוללת את המספרים 2,6, 18 (x3). הסדרות מתחלפות ביניהן, כך שכעת תורה של הסדרה הראשונה.

  X3 | +3 | x3 | +3 | x3 | +3

  לכן, הפעולה הבאה תהיה ( +3).

 • שאלה 12:

  8, 9, 18, 15, 16, 32, __

  • - 1 - 29
  • - 2 - 33
  • - 3 - 64
  • - 4 - 30

  8 | 9 | 18 | 15 | 16 | 32 | 29

  התשובה הנכונה היא 29. ניתן לראות כי מדובר בסדרה שמשלבת שלוש פעולות חשבוניות (חיבור, כפל וחיסור) תוך שימוש במספרים חוזרים: +1 | x2 | -3 | +1 | x2 | -3

  לכן הפעולה הבאה תהיה  (3-).

 • שאלה 13:

  4, 5, 9, 14, 23, 37, __

  • - 1 - 46
  • - 2 - 47
  • - 3 - 51
  • - 4 - 60

  4 | 5 | 9 | 14 | 23 | 37 | 60

  התשובה הנכונה היא 60. ניתן לראות כי מדובר בסדרה שבה חיבור של שני מספרים מוביל למספר השלישי. כך,

  4+5=9, 5+9=14, 9+14=23, 14+23=37.

  לכן, 23+37=60.

 • שאלה 14:

  25, 36, 49, 64, 81, 100, __

  • - 1 - 115
  • - 2 - 117
  • - 3 - 119
  • - 4 - 121

  25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | 121

  התשובה הנכונה היא 121. ניתן לראות כי מדובר בסדרה של מספרים בחזקת 2. המספרים מסודרים בסדרה עולה: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • שאלה 15:

  290, 146, 74, 38, 20, __

  • - 1 - 11
  • - 2 - 12
  • - 3 - 13
  • - 4 - 14

  290 | 146 | 74 | 38 | 20 | 11

  התשובה הנכונה היא 11. ניתן לראות כי מדובר בסדרה שבה בין מספר למספר יש שתי פעולות חשבוניות (חילוק וחיבור). המספרים של אותם פעולות הינם קבועים (:2, +1). כך לדוגמא, במעבר מ-290 ל-146, יש לחלק ב-2 (תוצאה=145) ולאחר מכן להוסיף 1 (תוצאה 146). דוגמא נוספת: 38:2=19, 19+1=20.

  לכן, 20:2=10, 10+1=11.

 • שאלה 16:

  7, 11, 13, 19, 23, __

  • - 1 - 25
  • - 2 - 27
  • - 3 - 29
  • - 4 - 32

  7 | 11 | 13 | 19 | 23 | 29

  התשובה הנכונה היא 29. ניתן לראות כי מדובר בסדרה של מספרים ראשוניים. מספרים ראשוניים הם מספרים שמתחלקים ב-1 ובעצמם בלבד.