צורות בשורה 2

הוראות בחינה

מבחן יופיעו צורות בשורה (משמאל לימין) שיש ביניהן חוקיות מסוימת. תפקידך הוא לזהות את החוקיות ולבחור את התשובה הנכונה מתוך חמש אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים החוצה" ועיקרון ה"תנועה". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות, משמאל לימין המשולש נע 90 מעלות ע כיוון השעות. בנוסף, ניתן לראות כי צבעי הצורות מתחלפים,כך שהצורה החיצונית ביותר מחליפה את צבעה עם הצורה הפנימית ביותר ולאחר מכן הצורה האמצעית מחליפה את צבעה עם הצורה הפנימית ביותר וחוזר חלילה.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"שילוב" ועיקרון ה"תנועה". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות משמאל לימין העיגולים מתקרבים וכאשר הם נוגעים זה בזה צבעם מתחלף (שחור הופך לבן ולבן הופך שחור). לאחר מכן הם משתלבים, כך שהשילוב ביניהם יוצר חלק משותף בצבע אפור. תהליך זה חוזר חלילה. בנוסף, ניתן לראות כי מופיע חץ שמשנה את מיקומו, פעם למעלה, פעם למטה.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "מיספור צלעות" ועיקרון "החלפת צבעים". ניתן לראות כי לשאורך השורה משמאל לימין מספר הצלעות עולה ב-1, כך שבצורה הראשונה משמאל מספר הצלעות הינו 3, בצורה השנייה מספר הצלעות הינו 4, בצורה השלישית מספר הצלעות הינו 5 ובצורה הרביעית מספר הצלעות הינו 6. לכן נחפש צורה בעלת 7 צלעות. בנוסף, ניתן לראות שהצורות משנות את גודלן, כאשר פעם הן גדולות ופעם הן קטנות. נוסף לכך, גם צבען משתנה בסדר הבא: שחור, אפור ולבן. לכן, הצורה הבאה תכלול 7 צלעות, תהיה גדולה ובצבע אפור. רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "ההוספה" ועיקרון ה"תנועה". ניתן לראות משמאל לימין כי מספר הקווים גדל ב-1. בנוסף, המשולש השחור נע נגד כיוון השעון וצעדיו גדלים ב-1. במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה המשולש נע צעד אחד , במעבר בין הצורה השנייה לשלישית המשולש נע שני צעדים נגד כיוון השעון ובמעבר בין הצורה השלישית לרביעית המשולש נע 3 צעדים נגד כיוון השעון.. לכן כעת נחפש תשובה בא המשולש נע 4 צעדים נגד כיוון השעון וכוללת חמישה קווים. רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון של "פירוק לאלמנטים". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות, משמאל לימין העיגול במרכז הריבוע קטן בשמינית. בנוסף לכך, החיצים שמופיעים בריבוע הראשון משמאל משנים את צבעם ומספרם, כך שפעם שניהם מופיעים בשחור ופעם רק החץ התחתון מופיע בלבן. מעבר מכך, ישנו משולש אשר נע צעד אחד נגד כיוון השעון. גם המשולש משנה את צבעו, כך שפעם הוא שחור ופעם הוא לבן. כעת נביט בריבוע האחרון: נחפש חצי עיגול, שני חיצים שחורים ומשולש שחור אשר נמצא בפינה השמאלית העליונה. רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"שילוב" ועיקרון ה"מספור". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות משמאל לימין הצורה המרכזית נכנסת לצורה הקטנה אשר מופיעה בפינה הימנית העליונה (עיקרון השילוב). כך למשל, הטרפז שמופיע במרכז הריבוע נכנס למשולש שהופיע בפינה השמאלית העליונה (בריבוע השני). שימו לב, הצורות שמופיעות לא חוזרות על עצמן. נוסף על כך, במעבר בין הצורות מספר העיגולים גדל ב-2. מאחר והצורה הרביעית כוללת את השילוב, נחפש שתי צורות נפרדות אשר לא הופיעו ושמונה עיגולים שחורים. רק תשובה מספר 2 מתאימה.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"שילוב" ועיקרון "התנועה". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות משמאל לימין הצורות מתקרבות אחת לשנייה עד שנפגשות ולאחר מכן משתלבות יחד לכדי צורה אחת. כך למשל, ניתן לראות כי המשולשים רחוקים זה מיזה, לאחר מכן הם נפגשים ואז משתלבין זה בזה. בנוסף, ניתן לראות כי במעבר בין הצורות החץ נע עם כיוון השעון, כאשר כל פעם גדלה התנועה שלו ב-רבע סיבוב. כך למשל, במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה (משמאל לימין) החץ נע 90 מעלות, במעבר בין הצורה השנייה לשלישית החץ נע 180 מעלות ובמעבר בין הצורה השלישית לרביעית החץ נע 270 מעלות. לכן כעת נחפש תשובה שמחברת בין שני הטרפזים וחץ שנע 360 מעלות (סיבוב שלם). רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"שילוב" ועיקרון "פירוק לאלמנטים". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות משמאל לימין הצורה המרכזית משנה את התבנית שלה, כך שבצורה הראשונה משמאל התבנית היא אנכית, בצורה השנייה התבנית היא אופקית ובצורה שלישית התבנית היא שילוב של השתיים. כמו כן, ניתן לראות כי הצורה הקטנה בפינה השמאלית התחתונה מייצגת את הצורה המרכזית שמופיעה בצורה ההבאה. בנוסף לאלו, מופיע קו עם עיגול שאורכו גדל מצורה לצורה. העיגול בסוף הקו משנה את צבעו, כך שפעם הוא לבן ופעם הוא שחור. כעת נסתכל על הצורה האחרונה בסדרה: מעוין מרכזי בעל קווים אנכיים, קו ארוך עם עיגול לבן ובפינה השמאלית התחתונה מופיע המעויין שיהיה בצורה ההבאה במרכז. לכן נחפש תשובה עם קו ארוך יותר שכולל עיגול שחור בסופו, מעויין מרכזי בעל קווים אופקיים ומעויין קטן בפינה השמאלית התחתונה שייצג את השילוב שאמור להופיע בצורה שתבוא אחרי. רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"מיספור". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות משמאל לימין מספר העיגולים פוחת ב-1 ואילו מספר המעויינים עולה ב-1. בנוסף מספר המשולשים פוחתים, כך שבמעבר בין הצורות מספר המשולישים אשר פוחתים עולה ב-1: במעבר ביו הצורה הראשונה לשנייה יורד משולש אחד. במעבר בין הצורה השנייה לשלישית יורדים שני משולשים. במעבר בין הצורה השלישית לרביעית יורדים שלושה משולשים. כעת נתסתכל על הצורה הרביעית: יש להפחית ארבעה משולשים (ישארו שניים), יש להפחית עיגול אחד (לא יישארו עיגולים) ויש להוסיף מעויין אחד (סה"כ יהיו ארבעה מעויינים). רק תשובה מספר 4 מתאימה.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה ועיקרון "פירוק לאלמנטים". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות משמאל לימין הריבוע השחור בשורה החיצונית נע עם כיוון השעון, כאשר מספר צעדיו גדל פי 2 מצורה לצורה. כך במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה הוא נע שני צעדים, במעבר בין הצורה השנייה לשלישית הוא נע ארבע צעדים (2x 2) ובמעבר בין הצורה השלישית לרביעית הוא נע שמונה צעדים (2×4). בנוסף, במרכז הריבוע ישנם ארבעה ריבועים שצבעם מתחלף, כך שהריבועים שהיו צבועים אפור משנים את צבעם לשחור ולהיפך. כעת נחפש צורה שבא הריבוע השחור נע 16 צעדים (8×2) עם כיוון השעון וצבעם של הריבועים במרכז משתנה בהתאם. רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"מיספור". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות משמאל לימין מספר הצורות עולה ב-1. הצורות שכבר הופיעו נשארות זהות ומופיעה צורה חדשה. שימו לב כי הצורות שהופיעו לא חוזרות על עצמן. נסתכל על הצורה הרביעית מימין: מופיעות ארבע צורות, לכן נחפש אחר תשובה שמכילה חמש צורות – תשובה מספר 4 נפסלת. בנוסף, הצורות שהופיעו לא יכולות לחזור על עצמן בשנית –לכן תשובות מספר 1 ו-2 נפסלות. בנוסף, הצורות שהופיעו אינן משתנות. ניתן לראות כי בתשובה מספר 5 הטרפז (הצורה העליונה משמאל) הפוכה. רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ה"תנועה". ניתן לראות כי החץ המרכזי נע 90 מעלות נגד כיוון השעון ותבנית החץ משתנה, כך שפעם פסיו הינם אופקיים ופעם פסיו הינם אנכיים. כמו כן, החץ הקטן נע 90 מעלות נגד כיוון השעון. בנוסף החץ השחור נע צעד אחד (בין פינות הריבוע) עם כיוון השעון. לכן בצורה הבאה החץ הקטן יהיה בפינה השמאלית, יפנה שמאלה והחץ המרכזי יפנה כלפי מעלה ופסיו יהיו אנכיים. שימו לב כי הצורה זהה לצורה הראשונה משמאל. רק תשובה מספר 1 מתאימה.

 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנים החוצה". ניתן לראות כי לאורך השורה משמאל לימין –הצורה הפנימית השחורה הופכת להיות הצורה החיצונית הלבנה. בנוסף, הצורות הפנימיות לא חוזרות על עצמן.

 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פירוק לאלמנטים". ניתן לראות כי לאורך השורה משמאל לימין המעויינים מתקרבים זה לזה. בנוסף, צבע המעויינים מתחלף, כך שפעם הם בצבע אפור ופעם בשחור. לבסוף, המעויין המרכזי מתאפיין בתבנית בעלת קווים, פעם אופקיים ופעם אנכיים.

 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "מספור צלעות". ניתן לראות כי לאורך השורה משמאל לימין מספר הצלעות יורד ב-2. בצורה הראשונה מספר הצלעות הינו 12, בצורה השנייה מספר הצלעות הינו 10, בצורה השלישית מספר הצלעות הינו 8 ובצורה הרביעית מספרת הצלעות הינו 6. לכן נחפש צורה בעלת 4 צלעות בלבד. בנוסף, ניתן לראות כי הצורות משנות את צבען, כך שפעם הן בצבע שחור ופעם לבן. כעת צבע הצורה יהיה שחור. לכן רק תשובה מספר 2 מתאימה.