צורות בשורה

הוראות בחינה

במבחן יופיעו צורות בשורה (משמאל לימין) שיש ביניהן חוקיות מסוימת. תפקידך הוא לזהות את החוקיות ולבחור את התשובה הנכונה מתוך חמש אפשרויות. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 20 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 16:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 17:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 18:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 19:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -
 • שאלה 20:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי "פנימה החוצה". ניתן לראות משמאל לימין שהצורה הפנימית מנבאת את הצורה החיצונית בריבוע העוקב.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות משמאל לימין כי הריבוע האדום נע שני צעדים עם כיוון השעון ואילו הריבוע הצהוב נע שני צעדים נגד כיוון השעון.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות משמאל לימין שהחץ האדום נע נגד כיוון השעון 90 מעלות ואילו החץ הכחול נע עם כיוון השעון 90 מעלות.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "מספור צלעות". ניתן לראות כי במעבר בין הצורות משמאל לימין ישנה עלייה במספר הצלעות, כאשר בריבוע הראשון יש 4 צלעות, ולאחר מכן, 5 צלעות, 6 צלעות, 7 צלעות. לכן, כעת נחפש צורה בעלת 8 צלעות. רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  לפי עיקרון פירוק לגורמים. ניתן לראות כי החוקיות כוללת סדרה אחת שבה יש עלייה של כוכב אחד (הריבוע הראשון והשלישי משמאל) ובסדרה השנייה ישנו כוכב אחד בלבד. שתי הסדרות מתחלפות בתורות. כעת, תורה של הסדרה הראשונה ולכן נחפש ריבוע בעל ארבעה כוכבים, כאשר האדומים למעלה והצהובים למטה).

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות כי משמאל לימין צבע המשולש התחתון הופך להיות צבע המשולש העליון בריבוע הבא אחריו. הריבוע האחרון בסדרה כולל משולש תחתון בצבע אדום לכן, נחפש ריבוע עם משולש עליון הצבוע באדום. רק תשובה מספר 2 מתאימה לתיאור זה.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות כי הסדרה כוללת חוקיות בה הצורה מפורקת לקווים המשלימים אותה, לאחר מכן הקווים מתחברים לצורה שלמה ואז הם ממשיכים לנוע האחד לקראת השני וחוזר חלילה. בנוסף, ישנה חזרתיות מבחינת הצבע: אדום, סגול, שחור. כעת, הצורה האחרונה מפורקת לקווים המשלימים אותה ולכן נחפש חיבור של הקווים לצורה השלמה (אפשרויות 1 -2). הצורה האחרונה הייתה צבועה באדום ולכן כעת הצורה צריכה להיות צבוע בסגול.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ראשית, ניתן לראות כי קיימת חזרתיות בצורות המרכזיות: מעויין, ריבוע ומשולש. המעויין מופיע כאחרון בסדרה ולכן כעת יופיע ריבוע (מסיחים 4 ו-5). בנוסף, מופיע עיגול שמחליף את צבעו (פעם צהוב ופעם אדום) והוא נע צעד אחד נגד כיוון השעון. לכן, כעת יופיע עיגול צהוב בפינה השמאלית העליונה. רק תשובה מספר 5 מתאימה לתיאור זה.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות כי העיגול מסתובב 90 מעלות עם כיוון השעון. בנוסף, ישנה חזרתיות מבחינת צבעי הרקע: צהוב, אדום, כחול (משמאל לימין). הרקע של הצורה האחרונה היה צבוע בצהוב ולכן כעת נחפש רקע אדום (מסיחים 2 –ו3). כמו כן, העיגול צריך להסתובב 90 מעלות עם כיוון השעון ולכן ניתן לפסול את מסיח מספר 3.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות כי הצורה הצהובה נעה צעד אחד בלבד עם כיוון השעון. לכן, כעת נצפה שהיא תופיע בפינה השמאלית העליונה (מסיחים 3 ו-4). הצורה הכחולה נעה שני צעדים נגד כיוון השעון. שימו לב כי בצורה השלישית (משמאל) הצורה הצהובה מסתירה את הצורה הכחולה. לכן, כעת נחפש מסיח בו הצורה הכחולה מופיעה בפינה הימנית התחתונה. רק מסיח מספר 4 מתאים לתיאור זה.

 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון פירוק לאלמנטים. ראשית ניתן לראות כי הסדרה כוללת מקטעים אנכיים ומקטעים אופקיים, כאשר אלו מתחלפים. הצורה האחרונה כללה מקטעים אופקיים ולכן נחפש תשובות בעלות מקטעים אנכיים (מסיחים 3,4,5). בנוסף, ניתן לראות כי כל צבע נע צעד אחד ימינה. אם נסתכל על המעבר בין הצורה הראשונה לשנייה (משמאל) הצבע הצהוב שהופיע בימין זז למרכז, הצבע האדום שהיה במרכז זז לצד הימני ואילו הירוק הופך להיות הצבע הימני ביותר. לכן, כעת נח]ש צורה הכוללת את המקטע הירוק משמאל, צהוב במרכז ואדום מימין. רק תשובה מספר 5 מתאימה לתיאור זה.

 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון פירוק לאלמנטים. ראשית, ניתן לראות כי במעבר בין צורה לצורה מיקום המשולש משתנה, פעם למטה ופעם למעלה. בצורה האחרונה (משמאל) הוא הופיע מלטה לכן נחפש תשובות בהם מיקום המשולש הכתום נמצא למעלה (ניתן לפסול רק את מסיח מספר 4). בנוסף, ניתן לראות כי ישנה חזרתיות מבחינת סוג הצורה: שעון חול, עיגול וריבוע. במעבר לסדרה חדשה ניתן לראות כי הצורה זזה 90 מעלות (הצורה האחרונה בסדרה). בנוסף, שטח הצורה שצבוע בשחור משתנה, החצי השני כעת צבוע בשחור. לכן, כעת נחפש עיגול שנע 90 מעלות, כאשר החצי העליון צבוע בשחור. רק תשובה מספר 1 מתאימה לתיאור זה.

 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות כי במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה (משמאל) החץ נע 90 מעלות עם כיוון השעון ואילו במעבר בין צורה השנייה לשלישית החץ נע 180 מעלות עם כיוון השעון ובצורה הרביעית החץ נע שוב 90 מעלות עם כיוון השעון. לכן כעת נצפה לתזוזה של 180 מעלות (מסיחים 3ו-4). נוסף על כך, ניתן לראות כי קיימת חזרתיות של צבע החיצים: כתום, כחול, ירוק. החץ האחרון היה צבוע כתום, לכן כעת נחפש חץ בצבע כחול. רק תשובה מספר 4 מתאימה לתיאור זה.

 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ראשית, ניתן לראות כי במעבר בין הצורות משמאל לימין ישנה תזוזה של 45 מעלות עם כיוון השעון. בנוסף צבע הצורה מתחלף בין צהוב לכחול. לכן, כעת נחפש צורה ישרה בצבע כחול (מסיחים 2,3 ו-4). בנוסף, המעויין האדום נע עם כיוון השעון, כאשר במעבר בין הצורות מספר הצעדים שלו גדל ב-1. במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה הוא זז צעד אחד, בין הצורה השנייה לשלישית הוא זז שני צעדים ובין הצורה השלישית לרביעית הוא נע שלושה צעדים. לכן כעת נחפש תשובה בה המעויין נע ארבעה צעדים או למעשה עושה סיבוב שלם ונשאר באותו מקום.

 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות כי הריבוע הורוד נע עם כיוון השעון, כאשר במעבר בין הצורות מספר הצעדים שלו גדל ב-1. במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה הוא זז צעד אחד, בין הצורה השנייה לשלישית הוא זז שני צעדים ובין הצורה השלישית לרביעית הוא נע שלושה צעדים. לכן כעת נחפש תשובה בה הריבוע הורוד נע ארבעה צעדים או למעשה עושה סיבוב שלם ונשאר באותו מקום (תשובות מספר 3 ו-4). הריבוע הכחול נע צעד אחד בלבד נגד כיוון השעון. שימו לב כי בצורה השנייה משמאל הריבוע הורוד מסתיר את הריבוע הכחול. בצורה האחרונה הריבוע הכחול נמצא בצד השמאלי התחתון. לכן, כעת הוא אמור לנוע לכיוון הפינה הימנית התחתונה. כתוצאה מכך, הריבוע הורוד יסתיר את הריבוע הכחול ולכן רק תשובה מספר 3 מתאימה.

 • שאלה 16:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון התנועה. ניתן לראות כי הריבוע הירוק נע נגד כיוון השעון, כאשר במעבר בין הצורות מספר צעדיו גדל ב-1. במעבר בין הצורה הראשונה לשנייה הוא זז צעד אחד, בין הצורה השנייה לשלישית הוא זז שני צעדים ובין הצורה השלישית לרביעית הוא נע שלושה צעדים. לכן כעת נחפש תשובה בה הריבוע הירוק נע ארבעה צעדים נגד כיוון השעון. נוסף על כך, במעבר בין הצורות נוסף ריבוע כחול אחד בקפיצה של ריבוע אחד מהריבוע הכחול האחרון. כלומר, הפרש של ריבוע אחד בין הריבועים הכחולים. הצורה האחרונה בסדרה כוללת ארבעה ריבועים כחולים (בהפרשים קבועים של ריבוע אחד בניהם), לכן, כעת נחפש תשובה שכוללת חמישה ריבועים כחולים בהפרש קבוע של ריבוע אחד בניהם. כמו כן, הריבוע הירוק יימצא במיקום של ארבעה צעדים נגד כיוון השעון מהמיקום האחרון בו הוא נמצא. רק תשובה מספר 1 מתאימה לתיאור זה.

 • שאלה 17:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון "פנימה החוצה". ניתן לראות כי ישנה חזרתיות מבחינת סוג הצורה: עיגול, משולש, ריבוע. הצורה האחרונה כללה עיגול ולכן נחפש תשובה הכוללת משולש (מסיחים 2, 4, ו-5). כמו כן, ניתן לראות כי הצבע הפנימי של הצורה עובר לרקע של הצורה העוקבת, כאשר צבע הצורה העוקבת לא חוזר על עצמו. על כן, צבע העיגול שמופיע בצורה האחרונה הינו ירוק ולכן נחפש תשובה הכוללת רקע ירוק ועיגול בעל צבע שטרם הופיע. רק תשובה מספר 4 מתאימה לתיאור זה.

 • שאלה 18:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון פירוק לאלמנטים. יש לעבור צורה- צורה ולבחון את החזרתיות מבחינת צבע הצורות. ראשית, נבדוק את הירח. הירח משנה את צבעו במעבר בין הצורות: שחור, כחול, ירוק. בצורה האחרונה צבעו שחור , לכן כעת נצפה שצבעו יהיה כחול (ניתן לפסול רק את תשובה מספר 4). הצורה השנייה (מימין לירח) משנה את צבעה, פעם היא צבועה באדום ופעם בצהוב. בצורה האחרונה היא הייתה צבועה בצהוב ולכן נחפש תשובה שבה היא צבועה באדום (ניתן לפסול גם את תשובות מספר 1ו-2). כעת, נשארנו עם תשובות מספר 3 ו-5 שהשוני בניהם בא לידי ביטוי בצבע העיגול ולכן יש לבדוק את חוקיות הצבע של העיגול. העיגול משנה את צבעו כך שפעם הוא צבוע בורוד ופעם בירוק. בצורה האחרונה משמאל הוא היה צבוע בירוק ולכן כעת נחפש תשובה שבה הוא צבוע בורוד. כעת, ניתן לפסול את תשובה מספר 3.

 • שאלה 19:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון פירוק לאלמנטים. ניתן לראות כי קיימת חזרתיות מבחינת הצבע של כל מקטע בנפרד. הריבוע מחולק לארבעה מקטעים. נסתכל על המקטע הראשון. ניתן לראות כי הוא משנה את צבעו, פעם הוא צבוע בשחור ופעם בלבן. בצורה האחרונה משמאל הוא צבוע בלבן, לכן כעת נחפש תשובה שבה הוא צבוע בשחור (ניתן לפסול את תשובות מספר 3 ו-5). המקטע השני משנה את צבע, פעם הוא צבוע בכתום ופעם באפור. בצורה האחרונה משמאל הוא צבוע באפור ולכן כעת נחפש תשובה בה הוא צבוע בכתום (ניתן לפסול גם את תשובה מספר 1). המקטע השלישי משנה את צבעו, פעם הוא צבוע בירוק, ופעם בכחול. בצורה האחרונה הוא צבוע בכחול ולכן כעתנחפש צורה בה הוא צבוע בירוק (ניתן לפסול את תשובה מספר 2) ולכן נשארנו רק עם תשובה מספר 4.

 • שאלה 20:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
  • - 5 -

  על פי עיקרון ההוספה וההפחתה. ניתן לראות כי במעבר בין הצורות מספר הקווים האדומים פוחת באחד ואילו מספרם של הקווים האופקיים עולה ב-1 , כאשר צבעם משתנה בסדר הבא: צהוב ושחור. ניתן לראות כי בצורה האחרונה מופיע קו אנכי אדום אחד ולכן כעת נחפש צורה ללא קווים אנכיים. בנוסף הצורה האחרונה כוללת ארבעה קווים אופקיים ולכן כעת נחפש צורה שכוללת חמישה קווים אופקיים בסדר הצבעים הבא: צהוב, שחור, צהוב, שחור, צהוב. רק תשובה מספר 2 מתאימה לתיאור זה.