קוביות

הוראות בחינה

במבחן תופיע קובייה וקוביות נוספות אשר דומות לה. תפקידך הוא לסמן את התשובה המציגה את אותה קובייה אשר מופיעה בשאלה לאחר שסובבו אותה פעם אחת בלבד. זכרו כי לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. במידה והינך מתלבט\ת, מומלץ לפסול תשובות.

שימו לב, המבחן כולל 15 שאלות. הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 15 דקות.

בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 15:00
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -
 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך:
 • שאלה 1:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי סובבו את הקובייה כלפי מעלה, כך שהפאה הקדמית הפכה להיות הפאה העליונה והפאה התחתונה התגלתה. שימו לב כי הפאה הימנית לא השתנתה, רק כיוונה.

 • שאלה 2:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות שסובבו את הקובייה ימינה, כך שהפאה הקדמית הפכה להיות הפאה הימנית, והפאה השמאלית התגלתה (פאה חדשה). שימו לב כי הפאה העליונה לא השתנתה, רק כיוונה.

 • שאלה 3:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות שסובבו את הקובייה שמאלה דרך הפאה הימנית, כך שהפאה הימנית הפכה להיות הפאה העליונה והפאה התחותונה התגלתה. שימו לב כי הפאה הקדמית לא השתנתה, רק כיוונה.

 • שאלה 4:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי סובבו את הקבייה כלפי מעלה (אחורה), כך שהפאה הקדמית הפכה להיות הפאה העליונה והפאה התחתונה התגלתה וכעת היא הפאה הקדמית.

 • שאלה 5:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי סובבו את הקובייה שמאלה (למעלה), כך שהפאה הימנית הפכה להיות הפאה העליונה והפאה התחתונה התגלתה. שימו לב כי הפאה הקדמית לא השתנתה, רק כיוונה.

 • שאלה 6:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי סובבו את הקובייה קדימה, כך שהפאה עליונה הפכה להיות הפאה הקדמית והפאה האחורית התגלתה וכעת היא הפאה העליונה. שימו לב כי הפאה הימנית לא השתנתה, רק כיוונה השתנה.

 • שאלה 7:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי סובבו את הקובייה שמאלה (למעלה), כך שהפאה הימנית הפכה להיות הפאה העליונה והפאה התחתונה התלגלתה. שימו לב כי הפאה הקדמית לא השתנתה, רק כיוונה.

 • שאלה 8:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי סובבו את הקובייה ימינה (מטה), כך שהפאה עליונה הפכה להיות הפאה הימנית והתגלתה פאה עליונה חדשה (שהייתה הפאה השמאלית). שימו לב כי הפאה הקדמית לא השתנתה, רק כיוונה.

 • שאלה 9:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי סובבו את הקובייה שמאלה, כך שהפאה הימנית הפכה להיות הפאה הקדמית והפאה האחורית התגלתה ועת היא הפאה הימנית. שימו לב כי הפאה העליונה לא השתנתה, רק כיוונה השתנה.

 • שאלה 10:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות שסובבו את הקובייה שמאלה, כך שהפאה הימנית הפכה להיות הפאה הקדמית, והפאה הקדמית הפכה להיות הפאה השמאלית ולכן היא אינה ניראת. שימו לב כי הפאה העליונה לא השתנתה, רק כיוונה השתנה.

 • שאלה 11:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי סובבו את הקובייה כלפי מטה (קדימה), כך שהפאה העליונה הפכה להיות הפאה הקדמית, הפאה הקדמית הפכה להיות הפאה התחתונה ולכן היא לא ניראת, והתגלתה פאה חדשה (שהייתה הפאה האחורית, במקביל לפאה הקדמית). שימו לב כי הפאה הימנית לא השתנתה, רק כיוונה.

 • שאלה 12:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי סובבו את הקובייה שמאלה (למעלה), כך שהפאה הימנית הפכה להיות הפאה העליונה, והפאה התחתונה התגלתה וכעת היא הפאה הימנית. שימו לב כי הפאה הקדמית לא השתנתה, רק כיוונה השתנה.

 • שאלה 13:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות כי סובבו את הקובייה שמאלה, כך שהפאה הימנית הפכה להיות הפאה הקדמית והפאה האחורית התגלתה ועת היא הפאה הימנית. שימו לב כי הפאה העליונה לא השתנתה, רק כיוונה השתנה.

 • שאלה 14:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות שסובבו את הקובייה כלפי מעלה (אחורה), כך שהפאה הקדמית הפכה להיות הפאה העליונה והפאה התחתונה התגלתה וכעת היא הפאה הקדמית. שימו לב שהפאה הימנית לא השתנתה, רק כיוונה השתנה.

 • שאלה 15:

  • - 1 -
  • - 2 -
  • - 3 -
  • - 4 -

  ניתן לראות שסובבו את הקובייה שמאלה (מעלה), כך שהפאה הימנית הפכה להיות הפאה העליונה, והפאה התחתונההתגלתה וכעת היא הפאה הימנית. שימו לב כי הפאה הקדמית לא השתנתה, רק כיוונה השתנה.